Translations into Afrikaans:

  • agterweë   
  • agterweë laat   

Other meanings:

 
To leave out or to not include
 
to omit, not include
 
To exclude; to specify as being an exception.
 
leave a note or document behind
 
To omit, to not include, to neglect to mention

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

    Show declension

Example sentences with "leave out", translation memory

add example
en The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appeal
af Die prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
en If you leave KDE applications open when you logout, they will be restarted automatically when you log back in
af As jy los Kde programme open wanneer jy teken af, hulle sal wees herlaai automaties wanneer jy log terug in
en This makes the PPP peer computer (the computer you are connected to with your modem) to act as a gateway. Your computer will send all packets not going to a computer inside your local net to this computer, which will route these packets. This is the default for most ISPs, so you should probably leave this option on
af Hierdie maak die Ppp ouer rekenaar (die rekenaar jy word verbind na met jou modem) na optree as ' n portaal. jou rekenaar sal stuur alle pakkies nie gaan na ' n rekenaar binne in jou plaaslike net na Hierdie rekenaar, wat sal roete hierdie pakkies. Hierdie is die verstek vir mees Isps, sodat jy moet waarskynlik los Hierdie opsie op
en The password is longer than ‧ characters. On some systems, this can cause problems. You can truncate the password to ‧ characters, or leave it as it is
af Die wagwoord is langer as ‧ karakters. Op sommige stelsels kan dit probleme veroorsaak. U kan die wagwoord tot ‧ karakters verkort, of dit laat soos dit is
en When all the applets have been destroyed, the applet server should shut down. However, starting the jvm takes a lot of time. If you would like to keep the java process running while you are browsing, you can set the timeout value to whatever you like. To keep the java process running for the whole time that the konqueror process is, leave the Shutdown Applet Server checkbox unchecked
af Wanneer alle die miniprogramme het al vernietig, die miniprogram bediener moet skakel ondertoe. Egter, beginne die jvm neem ' n baie van tyd. As jy sal hou van na hou die java proses wat loop terwyl jy word blaaiïng, jy kan stel die tydverstreke waarde na wat ook al jy hou van. na hou die java proses wat loop vir die volledige tyd wat die konqueror proses is, los die Afskakel miniprogram bediener keuseblokkie onbevestig
en Drag file(s) here or use the button to open a file dialog. Leave empty for lt; STDINgt
af Trek lêer(s) hier of gebruik die knoppie na open ' n lêer dialoog. Los leeg vir lt; STDINgt
en This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you delete a file without using the trash folder. Warning, deleted files can not be recovered, so it is recommended to leave this confirmation enabled
af Hierdie opsie bepaal of Konqueror moet vra voordat ' n lÃaer na die asblik geskuif word
en Helps clean unwanted traces the user leaves on the system
af Help om ongewenste inligting wat ' n gebruiker op die stelsel agterlaat uit te vee
en Maple Leaves
af Voeg by Laag
en Printcap file (Printcap) The name of the printcap file. Default is no filename. Leave blank to disable printcap file generation. ex:/etc/printcap
af printcap lêer (printcap) Die naam van Die printcap lêer. Verstek is nee lêernaam. Los leë na deaktiveer printcap lêer genereering. bv:/etc/printcap Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en The distance from Planet %‧ to Planet %‧ is %‧ light years. A ship leaving this turn will arrive on turn %
af Die afstand van Planeet % ‧ na Planeet % ‧ is % ‧ ligte jare. ' n skip verlaat hierdie skakel sal arriveer op skakel %
en Enter name for new instance (leave untouched for default
af Invoer naam vir nuwe voorbeeld (los onaangeraak vir verstek
en Enter your login on FIBS here. If you do not have a login yet, you should first create an account using the corresponding menu entry. If you leave this blank, you will be asked again at connection time
af Invoer jou aanteken op Fibs hier. As jy doen nie het ' n aanteken nog, jy moet eerste skep ' n rekening te gebruik die ooreenstemmend kieslys inskrywing. As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
en Order of the court granting leave to appeal
af Bevel van die Hof wat verlof om te appelleer toestaan
en Leaving a group marks all articles as read
af Merk kruisgeposte aktikels as lees
en Enter here the port number of FIBS. With almost absolute certainty this should be " ‧ ". If you leave this blank, you will be asked again at connection time
af Invoer hier die poort nommer van Fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " ‧ ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
en Warn on leaving SSL mode
af Waarskuwing op verlaat Ssl modus
en Leaving a Group Triggers Following Actions
af " Ignoreer Rygdraad " Sneller Volgende Aksies
en Default Leave Option
af Verstek afsluit opsie
en Enter here the host name of FIBS. With almost absolute certainty this should be " fibs. com ". If you leave this blank, you will be asked again at connection time
af Invoer hier die bediener naam van fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " fibs. com ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
en The diagnostics is: %‧ Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
af Die diagnose is: % ‧Moontlike oorsake: ' n Fout het tydens die vorige KDE opgradering voorgekom wat ' n ou beheer module agtergelaat het. Jy het ou derde party modules op jou stelsel. Gaan bg. punte na en probeer om die module te verwyder wat in die fout boodskap genoem is. As dit nie help nie, oorweeg om jou verspreider of verpakker te kontak
en Leaving Group Triggers Following Actions
af Gaan na die volgende ongeleeste rygdraad
Showing page 1. Found 305 sentences matching phrase "leave out".Found in 10.082 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.