Translations into Afrikaans:

  • agterweë   
  • agterweë laat   

Other meanings:

 
leave a note or document behind
 
to omit, not include
 
To omit, to not include, to neglect to mention
 
To leave out or to not include
 
To exclude; to specify as being an exception.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

leave out of accountignoreer

    Show declension

Example sentences with "leave out", translation memory

add example
The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appealDie prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transitJy word aangaande na los beveilig modus. Transmissies sal nee langer wees encrypted. Hierdie beteken wat ' n derde party kon observeer jou data in oordrag
This word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do n't want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace AllHierdie woord word as ' n " Onbekende woord " geklasifiseer omdat dit nie in die huidige woordeboek wat gebruik word voorkom nie. Dit kan miskien ook ' n woord in ' n ander taal wees. As die woord reg gespel is, kan jy dit in die woordeboek byvoeg deur op Voeg by in Woordeboek te kliek. As jy die woord onveranderd wil laat, kliek Ignoreer of Ignoreer almal. As die woord verkeerd gespel is kan jy ' n plaasvervanger in die lys hier onder soek. As daar nie ' n sinvolle plaasvervanger is nie, kan jy self een in die teks boks verskaf en op Vervang of Vervang alle kliek
Enter here the host name of FIBS. With almost absolute certainty this should be " fibs. com ". If you leave this blank, you will be asked again at connection timeInvoer hier die bediener naam van fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " fibs. com ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
This makes the PPP peer computer (the computer you are connected to with your modem) to act as a gateway. Your computer will send all packets not going to a computer inside your local net to this computer, which will route these packets. This is the default for most ISPs, so you should probably leave this option onHierdie maak die Ppp ouer rekenaar (die rekenaar jy word verbind na met jou modem) na optree as ' n portaal. jou rekenaar sal stuur alle pakkies nie gaan na ' n rekenaar binne in jou plaaslike net na Hierdie rekenaar, wat sal roete hierdie pakkies. Hierdie is die verstek vir mees Isps, sodat jy moet waarskynlik los Hierdie opsie op
This leaves space for the moverHierdie los spasie vir die skuiwer
If you enter a domain name here, this domain name is used for your computer while you are connected. When the connection is closed, the original domain name of your computer is restored. If you leave this field blank, no changes are made to the domain nameAs jy invoer ' n domein naam hier, hierdie domein naam is gebruik word vir jou rekenaar terwyl jy word verbind. Wanneer die verbinding is gesluit, die oorspronklike domein naam van jou rekenaar is gerestoreer. As jy los hierdie veld leë, nee verander word gemaak na die domein naam
abroad, some of whom leave childrenin die buiteland. Sommige van hulle
An action can be associated to a double click of the menu button. Leave it to none if in doubt' n Aksie kan geassosieer word met ' n dubbel kliek op die kieslys knoppie. Laat dit indien u twyfel
Maple LeavesVoeg by Laag
The password is longer than ‧ characters. On some systems, this can cause problems. You can truncate the password to ‧ characters, or leave it as it isDie wagwoord is langer as ‧ karakters. Op sommige stelsels kan dit probleme veroorsaak. U kan die wagwoord tot ‧ karakters verkort, of dit laat soos dit is
Why did you leave your job on the farm?Hoekom het jy jou werk op die plaas gelos?
Leaving Group Triggers Following ActionsGaan na die volgende ongeleeste rygdraad
Leaving a Group Triggers Following Actions" Ignoreer Rygdraad " Sneller Volgende Aksies
The translators have the opportunity to translate the sounds spoken in the game. See the technical reference section in ktuberling 's documentation for more information on how to do that. (translate this message as " DONE " when you have translated the sounds; otherwise leave it untranslated as a reminderDie vertalers het Die geleentheid na vertaal Dieklanke gepraate in Die speletjie. Sien Die tegniese verwysing seksie in ktuberling' sdokumentasie vir meer informasie op hoe na doen wat. (vertaal hierdie boodskap as " Klaar " wanneer jy het vertaaldeDie klanke; andersins los dit onvertaal as ' n herhindering
Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packagerDie diagnose is: % ‧Moontlike oorsake: ' n Fout het tydens die vorige KDE opgradering voorgekom wat ' n ou beheer module agtergelaat het. Jy het ou derde party modules op jou stelsel. Gaan bg. punte na en probeer om die module te verwyder wat in die fout boodskap genoem is. As dit nie help nie, oorweeg om jou verspreider of verpakker te kontak
Leaving a group marks all articles as readVerstek telling vir dopgehou rygdrade
If you enter a domain name here, this domain name is used for your computer while you are connected. When the connection is closed, the original domain name of your computer is restored. If you leave this field blank, no changes are made to the domain nameAs jy invoer ' n domein naam hier, hierdie domein naam is gebruik word vir jou rekenaar terwyl jy word verbind. Wanneer die verbinding is gesluit, die oorspronklike domein naam van jou rekenaar is gerestoreer. As jy los hierdie veld leë, nee verander word gemaak na die domein naam
Leave this option disabled if you want to limit walking through windows to the current desktopLos hierdie opsie afgeskakel as jy die deurstap deur vensters na die huidige werkskerm wil beperk
Any person entitled to join as a party or liable to be joined as a party in the proceedings may, on notice to all parties, at any stage of the proceedings apply for leave to intervene as a partyEnige persoon wat daarop geregtig is om as 'n party gevoeg te word of wat as 'n party gevoeg kan word by die verrigtinge, kan by kennisgewing aan alle partye op enige stadium van die verrigtinge aansoek doen om verlof om toe te tree as 'n party
You must leave.Jy moet gaan.
SOCKS This module allows you to configure KDE support for a SOCKS server or proxy. SOCKS is a protocol to traverse firewalls as described in RFC ‧. If you have no idea what this is and if your system administrator does not tell you to use it, leave it disabledSOCKSHierdie module laat jou toe om KDE se ondersteuning van ' n SOCKS bediener of volmag te konfigureer. SOCKS is ' n protokol om vuur-mure te oorkom, soos beskryf in RFC ‧. Indien jy nie weet wat hierdie is nie, en indien jy nie deur jou Stelsel administrateur aangesÃa word om dit te gebruik nie, laat dit onaktief
Showing page 1. Found 305 sentences matching phrase "leave out".Found in 30.682 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.