Translations into Czech:

  • Delphi   

Example sentences with "Borland Delphi", translation memory

add example
en Link Borland' s buying, so drink up
cs Pozval vás Link Borland, tak to vypijte
en Observations can be sent to the Commission by fax (+‧ ‧ or ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering Business, to the following address
cs Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu +‧ ‧ nebo ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise
en Applicant: Delphi Deutschland GmbH
cs Žalobce: Delphi Deutschland GmbH
en In comparison, the Oracle at Delphi’s advice to the King of Lydia – “If you attack Persia, you will destroy a great kingdom” – is clarity itself.
cs Rada delfské věštírny králi Lýdie – „Zaútočíš-li na Persii, zničíš slavné království“ – je ve srovnání s ním zřetelnost sama.
en On ‧ February ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Platinum Equity, LLC (Platinum, USA), through one or more controlled subsidiaries, acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Delphi Steering (DS, USA), by way of purchase of both shares and assets
cs Komise dne ‧. února ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik Platinum Equity, LLC (Platinum, USA) získává prostřednictvím jedné nebo více kontrolovaných dceřinných společností ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií a majetku kontrolu nad celým podnikem Delphi Steering (DS, USA
en When would you like to stay at the Best Western Delphi Hotel?
cs Kdy byste rád/a přicestoval/a do Best Western Delphi Hotel?
en Case COMP/M.‧- Platinum/Delphi
cs Věc COMP/M.‧ – Platinum/Delphi
en Case COMP/M.‧- Platinum Equity Group/Delphi Corporation
cs Případ COMP/M.‧ – Platinum Equity Group/Delphi Corporation
en On ‧ February ‧ Spain submitted an application to deploy the Fund in respect of redundancies in the automobile sector, specifically for workers made redundant by Delphi Automotive Systems España, S.L.U. The application complies with the requirements for determining the financial contributions as laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No
cs Dne ‧. února ‧ předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu, konkrétně ve prospěch pracovníků propuštěných podnikem Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku ‧ nařízení (ES) č
en Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering Business
cs Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business
en Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI
cs Případ č. j. COMP/M.‧ – Johnson Controls – Robert Bosch/Delphi SLI
en Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- GM/Delphi Steering II
cs Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.‧ – GM/Delphi Steering II
en for Delphi Steering Business: manufacture and sale of steering products and half-shaft components for automotive vehicles
cs podniku Delphi Steering Business: výroba a prodej dílů řízení a poloos do automobilů
en Subject: Community support for Delphi SA (Portugal
cs Předmět: Podpora Společenství pro Delphi, SA
en Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Platinum Equity/Delphi Steering, to the following address
cs Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (‧-‧) ‧ ‧ ‧ nebo ‧ ‧ ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – Platinum Equity/Delphi Steering na následující adresu Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž
en This is a motor parts manufacturer belonging to the company Delphi Automotive Systems Holding Inc., whose head office is in Troy, Michigan in the United States.
cs Je to výrobce dílů motorů a patří ke společnosti Delphi Automotive Systems Holding Inc., jejíž sídlo se nachází v Troy, v Michiganu ve Spojených státech.
en for undertaking Delphi: manufacture of mobile electronics and transportation systems for the automotive industry
cs podniku Delphi: výroba mobilních elektronických a dopravních systémů pro automobilový průmysl
en Observations can be sent to the Commission by fax (+‧ ‧ ‧ or ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- GM/Delphi Steering II, to the following address
cs Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+‧ ‧ ‧ nebo ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – GM/Delphi Steering ‧ na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise
en Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI
cs Případ č. COMP/M.‧ – Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI
en Booking.com: Best Western Delphi Hotel, Amsterdam, Netherlands - 121 Guest reviews.
cs Booking.com: Best Western Delphi Hotel, Amsterdam, Nizozemsko - 122 Hodnocení hostů.
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI
cs Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.‧ – Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI
en Subject: Closure of the Delphi undertaking in Puerto Real, Cádiz
cs Předmět: Uzavření továrny společnosti Delphi v Puerto Real (provincie Cadix
en On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Platinum Equity LLC (Platinum, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of parts of the undertaking Delphi Corporation (Delphi, USA) by way of purchase of shares and assets
cs Komise dne ‧. června ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle čl. ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik Platinum Equity LLC (Platinum, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad částmi podniku Delphi Corporation (Delphi, USA
en Subject: Announcement concerning the closure of the Delphi plant at Puerto Real (Cádiz
cs Předmět: Oznámení o uzavření závodu společnosti Delphi v Puertu Real (Cádiz
en I know that there is a great power called Computer, wiser than the oracle at Delphi, a power which controls all of this, and to which we can speak
cs Vím, že je tu velká moc zvaná počítač, moudřejší než věštírna v Delphách, moc, která ovládá toto všechno a s kterou lze hovořit
Showing page 1. Found 75 sentences matching phrase "Borland Delphi".Found in 0.573 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.