Translations into Czech:

  • Delphi   

Example sentences with "Borland Delphi", translation memory

add example
Link Borland' s buying, so drink upPozval vás Link Borland, tak to vypijte
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering BusinessBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business
In recent years, we have seen various relocations, both in the production of cars, as in the case of Opel and Renault, and in the production of components, such as the cases of Yazaki Saltano and Lear in particular, in addition to the threat of reduced employment in other companies, such as Sunviauto and Delphi and in hundreds of micro- and small enterprises affected by this situation.V posledních letech jsme byli svědky řady přemístění, a to jak v oblasti výroby automobilů, jako například u firmy Opel a Renault, tak v oblasti výroby součástek, jako zejména v případě firmy Yazaki Saltano a Lear, spolu s hrozbou snížení počtu zaměstnanců v jiných firmách, jako například Sunviauto a Delphi a ve stovkách mikropodniků a malých podniků postižených tímto stavem.
On ‧ February ‧ Spain submitted an application to deploy the Fund in respect of redundancies in the automobile sector, specifically for workers made redundant by Delphi Automotive Systems España, S.L.U. The application complies with the requirements for determining the financial contributions as laid down in Article ‧ of Regulation (EC) NoDne ‧. února ‧ předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu, konkrétně ve prospěch pracovníků propuštěných podnikem Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku ‧ nařízení (ES) č
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/DelphiPředběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.‧ – General Motors/Delphi
Subject: Closure of the Delphi undertaking in Puerto Real, CádizPředmět: Uzavření továrny společnosti Delphi v Puerto Real (provincie Cadix
Subject: Announcement concerning the closure of the Delphi plant at Puerto Real (CádizPředmět: Oznámení o uzavření závodu společnosti Delphi v Puertu Real (Cádiz
in writing. - (PT) Spain has submitted an application in respect of 1 589 redundancies, 1 521 of which have occurred at Delphi Automotive Systems España and 68 among its suppliers.písemně. - (PT) Španělsko předložilo žádost kvůli 1 589 případům propouštění, z nichž 1 521 se odehrálo ve společnosti Delphi Automotive Systems España a 68 u jejích dodavatelů.
On ‧/‧/‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Johnson Controls Inc. (JCI, USA) and Robert Bosch GmbH (Bosch Germany) acquire, through the intermediary of VB Autobatterien GmbH (VB, Germany), within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the European Starting, Lighting and Ignition automotive battery business of the Delphi Corporation (Delphi SLI) by way of purchase of assetsKomise obdržela dne ‧. května ‧ oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podniky Johnson Controls Inc. (JCI, USA) a Robert Bosch GmbH (Bosch Německo) získávají na základě nákupu majetku, prostřednictvím VB Autobatterien GmbH (VB, Německo), ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad podnikem patřícím Delphi Corporation: olověné automobilové baterie pro startování, osvětlení a zapalování v Evropě (Delphi SLI
Observations can be sent to the Commission by fax (+‧ ‧ or ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering Business, to the following addressPřipomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu +‧ ‧ nebo ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise
Through its subsidiary Delphi it is also a supplier of automotive componentsProstřednictvím své dceřiné společnosti Delphi zajišťuje také dodávky součástí motorových vozidel
Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLIPřípad č. j. COMP/M.‧ – Johnson Controls – Robert Bosch/Delphi SLI
On ‧ July ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking General Motors Corporation (GM, US) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of part of the undertaking Delphi Corporation (US) consisting of its global steering business and of certain other assets (together Delphi Targets) of by way of purchase of shares and assetsKomise dne ‧. července ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik General Motors Corporation (GM, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií a aktiv kontrolu nad částí podniku Delphi Corporation (USA), kterou tvoří veškeré činnosti uvedeného podniku v oblasti dílů pro řízení a některá další aktiva (dále společně jen Delphi Targets
Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLIPřípad č. COMP/M.‧ – Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI
Plutarch was born to a prominent family in Chaeronea , Boeotia [Greece], a town about twenty miles east of Delphi . His oeuvre consists of the Parallel Lives and the Moralia ., mort au même endroit en 125 , est un biographe et moraliste de la Grèce antique , que l'on peut ranger dans le moyen-platonisme.
This is Steve Bahara along with Abasi Lo and we are here at Atlas Arena awaiting the start of the pyramid match between the Cap City Buccaneers and the Delphi LegionZ Atlas Arény se vám hlásí Steve Bahara společně s Abasi Lowe.Čekáme na zahájení Pyramidového utkání mezi Caprickými Bukanýry a Delphskými Legionáři
This is a motor parts manufacturer belonging to the company Delphi Automotive Systems Holding Inc., whose head office is in Troy, Michigan in the United States.Je to výrobce dílů motorů a patří ke společnosti Delphi Automotive Systems Holding Inc., jejíž sídlo se nachází v Troy, v Michiganu ve Spojených státech.
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Platinum Equity/Delphi Steering)- Candidate case for simplified procedurePředběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.‧ – Platinum Equity/Delphi Steering)- Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
The prediction of the oracle has arrived from DelphiObdrželi jsme předpověď od delfského orákula
Case COMP/M.‧- General Motors/DelphiVěc COMP/M.‧ – General Motors/Delphi
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Platinum/DelphiPředběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.‧ – Platinum/Delphi
Fedriades Hotel is situated in the heart of the city of Delphi. Built in traditional Greek style, it is within easy walking distance of the Archaeological Museum and the sights.Experience the rich history of this ancient city from this warm and friendly, family-run hotel.
Subject: Community support for Delphi SA (PortugalPředmět: Podpora Společenství pro Delphi, SA
for undertaking Delphi: manufacture of mobile electronics and transportation systems for the automotive industrypodniku Delphi: výroba mobilních elektronických a dopravních systémů pro automobilový průmysl
Showing page 1. Found 75 sentences matching phrase "Borland Delphi".Found in 1.536 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.