Translations into Czech:

  • federální oblast   
     
    geographic terms (below country level)

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

brazil (federal district)
federální distrikt (brazílie)

Example sentences with "federal district (brazil)", translation memory

add example
en Urals Federal District
cs Uralský federální okruh
en Place of birth: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, (b) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian Federation
cs Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace
en On ‧ October ‧, Russia informed the Commission that an outbreak of avian influenza has occurred in Tula, in the Central Federal District of Russia, in which no outbreaks had been previously reported and from which unprocessed feathers and parts of unprocessed feathers may still be imported, in accordance with Decision ‧/‧/EC
cs Dne ‧. října ‧ informovalo Rusko Komisi o tom, že k výskytu influenzy ptáků došlo v Tule v centrálním federálním okruhu Ruska, což je oblast, v níž dříve žádný výskyt hlášen nebyl a ze které lze stále dovážet nezpracované peří a nezpracované části peří v souladu s rozhodnutím ‧/‧/ES
en Northwestern Federal District
cs Severozápadní federální okruh
en Siberian Federal District
cs Sibiřský federální okruh
en Central Federal District
cs Centrální federální okruh
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Chelyabinsk Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Yamalia Autonomous District
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Čeljabinská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh
en The second important area of progress has been reform of Russia’s federation: establishment of federal districts and reform of the Federation Council.
cs Druhou významnou oblastí pokroku je administrativní reforma Ruské federace: zavedení federálních oblastí a reforma Federální rady.
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Koryakia Autonomous District, Khabarovsk Krai, Magadan Oblast, Chukotka Autonomous District, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin Oblast
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Korjacký autonomní okruh, Chabarovský kraj, Magadanská oblast, Čukotský autonomní okruh, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Chukotka Autonomous District, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Khabarovsk Krai, Koryakia Autonomous District, Magadan Oblast, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin Oblast
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Čukotský autonomní okruh, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Chabarovský kraj, Korjacký autonomní okruh, Magadanská oblast, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
en See also ‧ U.S.C. § ‧(f) (civil action in federal district court is a non-exclusive remedy, offered
cs Viz též U. S. C., svazek ‧, § ‧ písm. f) odst. ‧ (občanskoprávní žaloba u federálního okresního soudu je nevýlučný opravný prostředek, který
en A tender may be selected only if the state budget has allocated sufficient funds to the project in question and if the federation of municipalities of the Savonlinna district and the city of Varkaus have undertaken to finance it
cs Nabídku lze vybrat jen za předpokladu, že na dotyčný projekt budou ze státního rozpočtu přiděleny dostatečné prostředky a že se federace obcí regionu Savonlinna a město Varkaus zavážou k jeho financování
en |- | colspan="2" align="center" | [[Image:San Francisco Financial.jpg|thumb|292px]] |- | class="odd" | Caption: | class="even" | San Francisco Financial District in [[2377]]. |} '''San Francisco''' is a city on the [[North America]]n continent of [[Earth]], named after St. Francis of Assisi, and constitutes one of the most important [[city|cities]] throughout both the [[planet]] itself and [[United Federation of Planets]] as a whole.
cs Na konci 19. století zde byly vybudovány 4 univerzity.
en Southern Federal District
cs Jižní federální okruh
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Altai Republic, Altai Krai, Buryatia Republic, Chita Oblast, Aga Buryatia Autonomous District, Irkutsk Oblast, Ust-Orda Buryatia Autonomous District, Khakassia Republic, Kemerovo Oblast, Krasnoyarsk Krai, Taymyria Autonomous District, Evenkia Autonomous District, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Tomsk Oblast, Tuva Republic
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Altajská republika, Altajský kraj, Burjatská republika, Čitinská oblast, Aginský burjatský autonomní okruh, Irkutská oblast, Usť-Ordynský burjatský autonomní okruh, Chakaská republika, Kemerovská oblast, Krasnojarský kraj, Tajmyrský autonomní okruh, Evenecký autonomní okruh, Novosibiřská oblast, Omská oblast, Tomská oblast, Tuvská republika
en Federal districts of Russia referred to in Article ‧ and
cs Federální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
en Project designed to intensify the efforts by the Federal District (Brasilia) community to prevent violence caused by drugs and the proliferation of firearms
cs Projekt má znásobit úsilí společenství federálního okresu (Brasilia) s cílem zabránit násilí způsobenému drogami a šířením střelných zbraní
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Bashkortostan Republic, Chuvashia Republic, Kirov Oblast, Mari El Republic, Mordovia Republic, Nizhny Novgorod Oblast, Orenburg Oblast, Penza Oblast, Perm Oblast, Permyakia Autonomous District, Samara Oblast, Saratov Oblast, Tatarstan Republic, Udmurtia Republic, Ulyanovsk Oblast
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Baškirská republika, Čuvašská republika, Kirovská oblast, Marijská republika, Mordvinská republika, Nižegorodská oblast, Orenburgská oblast, oblast Penza, Permská oblast, Permjacký autonomní okruh, Samarská oblast, Saratovská oblast, Tatarská republika, Udmurdská republika, Uljanovská oblast
en Declares that, by virtue of the fact that contracts for refuse removal concluded by the towns of Lüdinghausen, and Olfen, and the district councils of Nordkirchen, Senden and Ascheberg were awarded in disregard of the advertising rules laid down in Article ‧, in conjunction with ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
cs Tím, že smlouvy o svozu odpadků uzavřené městy Lüdinghausen a Olfen, jakož i obcemi Nordkirchen, Senden a Ascheberg byly uzavřeny v rozporu s pravidly o zveřejňování stanovenými články ‧, ‧ odst. ‧ a ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. června ‧ o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice
Showing page 1. Found 11218 sentences matching phrase "federal district (brazil)".Found in 10.48 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.