Translations into Czech:

  • slovníček   

Example sentences with "vocabulary book", translation memory

add example
en So-called "Asian values" are not in President Kim's vocabulary.
cs Takzvané “asijské hodnoty” ve slovníku presidenta Kima nenajdete.
en Though I' m sure the layman is sometimes a little befuddled...... by his obfuscating vocabulary, wouldn' t you say?
cs I když jsem si jist, že laik bude zmatený jeho komplikovaným slovníkem, nemyslíte?
en COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV
cs SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV
en Did you learn that vocabulary from Mera?
cs Tuto slovní zásobu si se naučil od Mery?
en Because the proposed members of this new "united economic space" share Russian as alingua franca and a common past within the USSR, outsiders may dismiss too readily subtler differences in culture, outlook, and even vocabulary.
cs Vzhledem k tomu, že navrhovaní členové nového ,,jednotného hospodářského prostoru" sdílí ruštinu jakoligua franca a společnou minulost v rámci SSSR, cizinci mohou až příliš rychle pustit z hlavy jemnější rozdíly v kultuře, názorech, ba dokonce ve slovním rejstříku.
en The terms rescue and restructuring aid have disappeared from the vocabulary of steel producers
cs Pojmy pomoc na záchranu podniků a na restrukturalizaci z ocelářského slovníku vymizely
en The main vocabulary is based on a tree structure comprising codes of up to nine digits associated with a wording that describes the supplies, works or services forming the subject of the contract
cs Hlavní slovník je založen na stromové struktuře sestávající nejvýše z devítimístných kódů se slovním popisem produktu, činnosti nebo služby, které jsou předmětem smlouvy
en Save Vocabulary As
cs Uložit slovník jako
en One thing about Monica:The words " I can' t " weren' t in her vocabulary
cs Na Monice se mi líbila jedna věc: slova " já nemohu " nebyla v jejím slovníku
en The more vocabulary you know the better you will do.
cs Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!
en In its Recommendation ‧/EC the Commission invited contracting entities and authorities to use the Common Procurement Vocabulary (CPV), developed on the basis of certain existing classifications with a view to gearing them more closely to the particular features of the public procurement sector, when describing the subjects of their contracts
cs Ve svém doporučení ‧/ES [‧] vyzvala Komise zadavatele, aby při popisu předmětu uzavíraných smluv užívali společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) vypracovaný na základě některých stávajících klasifikací s cílem přizpůsobit je specifickým rysům odvětví veřejných zakázek
en Then write a sentence using each expression or vocabulary to say in class.
cs is a professional IT Consulting & Staffing company based at Detriot, serving Fortune 100 clients like Daimler Chrysler, Ford.
en The previous, mostly Celtic languages of the British Isles were largely driven westwards as their speakers retreated or intermingled with the new settlers, and today there is little evidence of their presence in the vocabulary of English. Eventually, the Saxon tribes of Wessex came to dominate, and it was their dialects that provided most of the foundations of what later came to be seen as a new language, now called Old English.
cs Cases use both singular and plural forms.
en Phonology is the systematic use of sound to encode meaning in any spoken human language, or the field of linguistics studying this use. Just as a language has syntax and vocabulary, it also has a phonology in the sense of a sound system....
cs In articulatory phonetics, the place of articulation of a consonant is the point of contact, where an obstruction occurs in the vocal tract between an active articulator and a passive articulator ....
en This is not a KDE Vocabulary document
cs A generic name for a new lesson and its number
en A large portion of English vocabulary is of French or Langues d'oïl origin, and was transmitted to English via the Anglo-Norman language spoken by the upper classes in England in the centuries following the Norman Conquest .
cs A special case is the Cieszyn Silesian dialect , spoken in the microregion of Cieszyn Silesia .
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council on the common procurement vocabulary (CPV) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. prosince ‧, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
en The two definitions have similarities in their wordings, in that they use similar vocabulary
cs Uvedené dvě definice jsou podobně formulovány v tom ohledu, že používají podobné názvosloví
en Supplementary vocabulary (if applicable
cs Doplňkový slovník (ve vhodných případech
en Download New Vocabularies
cs Stáhnout nové slovníčky
en A convenient vocabulary is German-English word list.
cs Další Anglicko-český slovník je k dispozici od autora: Michal Kolesa .
en Open Example Vocabulary Document
cs Otevře existující slovníček
en Some have a vocabulary of up to ‧ words
cs Někteří mají slovní zásobu ‧ slov
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the common procurement vocabulary (CPV) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
cs Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
Showing page 1. Found 12236 sentences matching phrase "vocabulary book".Found in 4.777 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.