Translations into Danish:

 • norrønt   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • oldnordisk   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • Norrønt   

Other meanings:

 
The language of Scandinavia before 1400 CE, the common ancestor of modern Swedish, Danish, Norwegian, Faroese, and Icelandic.
 
Collective name for the North Germanic languages spoken between 800 (begin of Viking era) and 1500 in Scandinavia.

Example sentences with "Old Norse", translation memory

add example
en Now, based on a centuries- old translation of a Norse text... historians have believed the Journal resides in Ireland
da Lfølge en gammel oversættelse af en vikingetekst skal bogen være i Irland
en I' il try, but I' ve never spoken Old Norse, only read it
da Jeg kan prøve, men jeg har kun læst oldnordisk
en markka banknote, old series
da markseddel, gammel serie
en Mr President, in one year, the European Union of the 25, and later of the 27, will have new neighbours, but it will also keep old neighbours.
da Hr. formand, om et år vil EU med 25 og senere 27 medlemmer få nye naboer, men det vil også bevare nogle af de gamle.
en Moved into Marty' s old shack
da Jeg flyttede ind i Martys gamle skur
en Mr Sterckx also made it clear, however, that liberalisation concerns only a very small area of European air transport, which can largely be regarded as successful, but there are many other areas that currently continue to give us problems, whether these are old, unresolved problems or new ones.
da Kollega Sterckx har imidlertid også gjort det klart, at liberaliseringen kun kan udgøre et meget lille udsnit af den europæiske flytrafik, som i vidt omfang kan betegnes som vellykket, men vi har mange andre områder, som fortsat belaster os i øjeblikket, hvad enten det drejer sig om gamle problemer, som endnu ikke er løst, eller om nye problemer.
en Imagine giving up Italy to come and Iive with that awfuI old man
da Tænk at forlade ltalien for at bo hos den ækle gamle mand
en find that parental leave with regard to her son may still be requested (even if, after the date when the judgment of the Court becomes effective, he is older than ‧ years old or almost older than ‧ years old) since the failure to approve the request submitted is the Commission's fault; alternatively, that, since the inability to take up parental leave in regard to her son is the fault of the Commission compensation must be paid for this corresponding to the loss of benefits for parental leave, insurance, seniority, the accrual of pension; appraisal reports and promotion opportunities, which can be estimated at a total of EUR ‧; or, in the further alternative, that damages of EUR ‧ per month over the period not taken up in respect of parental leave for her son shall be paid for loss of parental benefit, EUR ‧ for loss of insurance, EUR ‧ for loss of pension rights
da Det fastslås, at der stadig kan ansøges om forældreorlov for hendes søn (også selv om han efter afsigelsen af Rettens dom er ældre end ‧ år eller næsten er ‧ år), idet det skal tilregnes Kommissionen, at den indgivne ansøgning ikke blev godkendt, subsidiært, at der, idet det skal tilregnes Kommissionen, at hun ikke har kunnet tage forældreorlov for hendes søn, udbetales en skadesgodtgørelse svarende til tabet af udbetalingerne for forældreorlov, forsikringer, anciennitet, pensionsopsparing, bedømmelsesrapporter og forfremmelsesmuligheder, som skønnes til i alt ‧ EUR, eller mere subsidiært, at der for den ikke-tagne forældreorlov for hendes søn pr. måned udbetales en skadesgodtgørelse på ‧ EUR for tab af forældregodtgørelse, ‧ EUR for tab af forsikring, ‧ EUR for tab af pensionsrettigheder
en The LSU grazing day is a unit equivalent to one day’s grazing by one dairy cow, or one bovine animal or one horse more than two years old
da Græsningsdag-KE er en enhed, der er lig med en mere end to år gammel malkekos eller kreaturs eller hests græsning på en dag
en This amendment relates to Article 6(3) of the 1991 directive which is to be amended and to Article 1(5) of the present directive, which is to amend the old directive.
da 3, i det direktiv fra 1991, der skal ændres, og artikel 1, stk. 5, i det nuværende direktiv, hvorved det gamle direktiv skal ændres.
en Unfortunately, over the last 11 months there have been numerous instances of discrimination against entrepreneurs from the new countries wishing to undertake economic activity in some of the countries of the so-called old Union, and also against their employees.
da Desværre har der de sidste 11 måneder været mange tilfælde af diskrimination mod erhvervsdrivende fra de nye lande, der ønsker at drive økonomisk virksomhed i lande fra den såkaldte gamle Union, såvel som mod deres ansatte.
en I heard you, Mel.You can' t call a seven- year- old girl a vapid narcissist
da Man kan ikke kalde en syvårig pige en hul narcissist
en This would very much contradict the main goal of the programme, which is to enable as many old people as possible to continue living at home for as long as possible.
da En sådan dualitet ville for øvrigt være fuldstændig i strid med programmets hovedmålsætning, nemlig at lade flest mulige ældre kunne blive boende i hjemmet så længe som muligt.
en Today we hear an international cry for justice through a judicial proceeding, with the unarmed bobbies standing guard at the door of the old man of death.
da I dag høres et internationalt skrig om retfærdighed gennem en retskendelse og to ubevæbnede bobbier , der står vagt foran døren til den gamle dødens mand.
en First, it has to be recalled that in the present case the old southern runway was built between ‧ and
da Det bemærkes indledningsvis, at denne infrastruktur blev opført mellem ‧ og
en (PL) Mr President, condemning a ten-year-old child to death is simply inhuman.
da (PL) Hr. formand! Det er bestialsk at straffe børn med døden.
en . Mr President, the old Vienna Agency has had something of a chequered career.
da Hr. formand, det gamle Wien-agenturs arbejde var meget omstridt.
en We' il grow old together
da Vi bliver gamle sammen
en Frodo...... any chance of seeing that old Ring of mine again?
da Frodo, er der nogen chance for at jeg kan få min gamle ring at se igen?
en It' s an old stash.You know, from before
da Det er et gammelt lager... fra før i tiden
Showing page 1. Found 13172 sentences matching phrase "Old Norse".Found in 6.937 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.