Translations into Danish:

 • norrønt   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • oldnordisk   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • Norrønt   

Other meanings:

 
The language of Scandinavia before 1400 CE, the common ancestor of modern Swedish, Danish, Norwegian, Faroese, and Icelandic.
 
Collective name for the North Germanic languages spoken between 800 (begin of Viking era) and 1500 in Scandinavia.

Example sentences with "Old Norse", translation memory

add example
en Now, based on a centuries- old translation of a Norse text... historians have believed the Journal resides in Ireland
da Lfølge en gammel oversættelse af en vikingetekst skal bogen være i Irland
en I' il try, but I' ve never spoken Old Norse, only read it
da Jeg kan prøve, men jeg har kun læst oldnordisk
en Special transitional measures, limited to the ‧/‧ marketing year, should therefore be laid down to re-establish balance on the markets for sugar under quota and for non-quota sugar and to facilitate the transition in the chemical and pharmaceutical industries between the old arrangements for the supply of sugar under quota in force during the ‧/‧ marketing year and the new arrangements for the supply of non-quota sugar laid down by Regulation (EC) No
da Der bør derfor fastsættes overgangsforanstaltninger for produktionsåret ‧/‧, der skal genoprette ligevægten mellem markedet for kvotesukker og markedet for sukker uden for kvote og lette overgangen for den kemiske og den farmaceutiske industri fra den gamle forsyningsordning for kvotesukker, der blev anvendt i produktionsåret ‧/‧, og den nye forsyningsordning for sukker uden for kvote, der er fastsat i forordning (EF) nr
en Earnings-related old-age pension (Act ‧:‧), earnings-related survivor's pension in the form of adjustment pension and child's pension allowance when the death occurred before ‧ January ‧ and widow's pension (Act ‧:‧ and Act
da Indkomstafhængig alderspension (lov ‧:‧), indkomstafhængig efterladtepension i form af omställningspension og børnepension, når døden indtraf inden ‧. januar ‧, og enkepension (lov ‧:‧ og lov
en In particular, we express our gratitude to an old friend of ours, His Excellency Hans-Gert Pöttering, President of the European Parliament.
da Særligt udtrykker vi vores taknemmelighed over for en af vores gamle venner, Hans-Gert Pöttering, formanden for Europa-Parlamentet.
en The new Member States must be placed on an equal footing with the old Member States in the negotiations that will shape their and our common future.
da De nye medlemsstater skal være ligestillede med de gamle medlemsstater i de forhandlinger, der kommer til at forme vores og deres fælles fremtid.
en You can drive a big SUV or a Ferrari when you are only 18 years old but, under this proposal, you have to wait another six years to get direct access to heavy motorcycles.
da Man kan køre i en stor SUV eller en Ferrari, når man er bare 18 år, men i henhold til dette forslag, må man vente i seks år med at få direkte adgang til tunge motorcykler.
en But unfortunately, I shall have to adhere to my old point of view.
da Jeg må imidlertid fastholde mit standpunkt.
en year- old mahogany doors
da år gamle mahogni- døre
en Notwithstanding Article ‧ of the Regulation, periods of insurance or periods treated as such completed by employed persons or self-employed persons under Luxembourg legislation for invalidity, old-age or death pensions insurance either before ‧ January ‧ or before an earlier date stipulated by a bilateral convention shall be taken into consideration for the purpose of applying this legislation only if the person concerned demonstrates that he has completed six months of insurance under the Luxembourg scheme after the date in question
da Uanset bestemmelserne i forordningens artikel ‧, stk. ‧, skal forsikringsperioder eller dermed ligestillede perioder, som en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende har tilbagelagt efter luxembourgsk lovgivning om pensionsforsikring ved invaliditet, alderdom eller dødsfald enten før den ‧. januar ‧ eller før en i en bilateral overenskomst fastsat dato, kun medregnes ved anvendelsen af denne lovgivning, såfremt den pågældende har været forsikret i seks måneder efter den luxembourgske ordning efter den dato, der tages i betragtning
en In the area of security policy in particular, we could present old proposals in Stuttgart, such as confidence-building measures and a stability pact for the Mediterranean, and new proposals, for example arms limitation and disarmament agreements.
da Navnlig på det sikkerhedspolitiske område kunne vi i Stuttgart forelægge gamle forslag, som f.eks. tillidsskabende foranstaltninger og en stabilitetspagt for Middelhavsområdet, såvel som nye forslag, f.eks. begrænsning af oprustningen og nedrustningsaftaler.
en Participation rates of ‧-year-olds in education
da Procentsatser for ‧-åriges deltagelse i uddannelse
en from a hatchery situated in area A in the surveillance zone to any holding provided, they are hatched from eggs collected from holdings situated outside the protection and surveillance zone, and that the hatchery can ensure by its logistics and biosecurity working conditions that no contact has occurred between these eggs and any other hatching eggs or day-old-chicks originating from poultry flocks within those zones and which are therefore of a different health status
da fra et rugeri i område A i overvågningszonen til en bedrift, forudsat at de er udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter uden for beskyttelses- og overvågningszonen, og at rugeriet med sine logistiske systemer og biosikkerhedsmæssige forhold kan sikre, at æggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for sådanne zoner og derfor har en anden sundhedsstatus
en However, until ‧ June ‧, vessels five years old or more, not using towed gear, may be eligible for permanent transfer in accordance with paragraph ‧(d
da Indtil den ‧. juni ‧ kan fartøjer, der er mindst ‧ år gamle, og som ikke anvender trukne redskaber, dog komme i betragtning til endelig overførsel i henhold til stk. ‧, litra d
en It is also desirable for friendly relationships to be established between these old European nations and ours.
da Det er da også ønskeligt, at der knyttes venskabsbånd mellem disse gamle europæiske nationer og vores lande.
en Some of the cork trees burnt were over two hundred years old and most were between one hundred and two hundred years old.
da Nogle af de korkege, der er brændt, var mere end 200 år gamle, og de fleste mellem 100 og 200 år gamle.
en Nine hundred thousand olive trees, some of them centuries old, have been destroyed to make this impressive but useless structure.
da 900.000 oliventræer, hvoraf nogle af dem var flere hundrede år gamle, er blevet ødelagt for at give plads til dette kæmpestore og overflødige arbejde.
Showing page 1. Found 13172 sentences matching phrase "Old Norse".Found in 3.785 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.