Translations into Hungarian:

  • Škocjan-barlangrendszer   

Example sentences with "Škocjan Caves", translation memory

add example
en Mayor of the Municipality of Škocjan
hu Škocjan polgármestere
en Chapter ‧ of the draft Rules on conservation and promoting agricultural and rural development in the municipality of Škocjan for the programming period ‧-‧ includes measures constituting State aid under the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧ of ‧.‧.‧, p
hu A Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje ‧-‧ tervezetének II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés ‧. és ‧. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a ‧/‧/EK rendelet módosításáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK bizottsági rendelet (HL L ‧., ‧.‧.‧., ‧–‧. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek
en In Škocjan (Slovenia) an integration policy has been introduced through a programme aimed at teaching local people about xenophobia
hu Škocjan-ban (Szlovénia) integrációs politikát vezettek be egy program révén, melynek célja a helyi lakosság idegengyűlölettel kapcsolatos felvilágosítása
en 'Behind us in the caves of the Deep are three parts of the folk of Westfold, old and young, children and women,' said Gamling.
hu - Hátul, a szurdok barlangjában, ott van Nyugathalom népének egyharmada, öregek és fiatalok, gyerekek és nők - mondta Gamlin.
en In the cave of the Devouring one of Sins
hu A Bűnnyelő barlangjában
en This cave does hold dark sins
hu Ez a barlang sok titkot rejt magában
en The question, spoken fearfully, was answered by the mocking cries of luminous bo-toads hidden in the mountain cave in the dripping green jungle.
hu A félve feltett kérdésre irizáló bo-varangyok gúnyos kiáltásai adtak választ a fojtó-zöld dzsungel hegyi barlangjából.
en It looks like the Blood Cave has begun drawing our energy through the bottom of the mountain
hu Úgy néz ki a Vér Barlang elkezdte volna húzni az energiánkat a hegy közepén keresztül
en Naturally, there are catacombs in Paris, too, and caves.
hu Párizsban persze vannak katakombák is, meg föld alatti barlangok.
en He remembered Iorek Byrnison, in the cave where he'd forged the knife again, saying, "What you don't know is what the knife does on its own.
hu Eszébe jutott Iorek Byrnison kovácsbarlangja, ahol megforrasztotta a kést; a medve ezt mondta: De vajon tudod-e, mit művel magától a kés?
en He dove and headed for the cave entrance.
hu A pilóta lemerült, és elindult a barlangbejárat felé.
en Inside at least I was out of the snow and I guess I drifted off when I woke up it was dark it was still snowing hard and I heard a noise at the mouth of the cave like a bear and it grabbed me and it picked me up and I fought but I was so weak and cold... all I could do was knock the bear' s hood off Bear had a hood?
hu Bent legalább megszabadultam a hótól és aztán elájultam.Amikor magamhoz tértem sötét volt. Még mindig erősen havazott, amikor meghallottam a barlang bejárata felől egy hangot- mintha csak egy medvéé lett volna
en Then out to where there was, indeed, a cliff, with a cave in the cliff wall and a ledge right where the End of the World should be.
hu Aztán kijjebb mentek, oda, ahol valóban egy szikla volt, a sziklafalban egy barlang, továbbá ott, ahol a világ végének kellett lennie, egy sziklagerinc.
en It's generally believed that they're somewhere in Ghwerig's cave and that Bhelliom's somehow protecting them from the Styric Gods.'
hu Általánosan elterjedt nézet, miszerint most is a barlangban rejtőznek, és a Bhelliom védi őket a styr istenektől.
en The cave was dark.
hu Sötét volt a barlangban.
en I found it in a cave on the cliffs
hu Én találtam egy barlangban, a sziklákon
en Donaldson's head flew backward, smashed into the wall hard enough to cave the plaster into a shallow bowl-shape at that point, and rebounded.
hu Donaldson feje hátravágódott, olyan erősen nekicsapódott a falnak, hogy a nyomában tál alakú bemélyedés támadt a vakolatban, majd visszapattant.
en The limb upon which I found myself ascended at a slight angle toward the cliff, and as I followed it I found that it terminated a few feet above a narrow ledge which protruded from the cliff's face at the entrance to a narrow cave.
hu Az ág enyhén emelkedve haladt a szikla felé, s amikor elindultam rajta, úgy találtam, hogy alig egy méterrel egy keskeny kiugró fölé vezet, amely egy barlangnyílásnál ágazott ki a sziklából.
en A hundred years ago, the nocturnal blow of the dagger emerged thence, the pickpocket in danger slipped thither; the forest had its cave, Paris had its sewer.
hu * Száz évvel ezelőtt innét támadt az éjszakai tőrdöfés, ide osont a veszély elől a gonosztevő, az erdőnek barlangjai voltak, Párizsnak szennycsatornája.
en Six thousand years had passed since they had been created in the deep darkness of the cave.
hu Hatezer év telt el azóta, hogy megalkották őket a barlang sötét mélyén.
en He had taken it upon himself to scout around at first light, and he was just returning as the rest of them gathered at the cave mouth.
hu A hajnal első sugarainál felderítőútra indult, és mire visszaért, a többiek már összegyűltek a barlang bejáratánál.
en These may be more impressive than the caves at Lascaux
hu Izgalmasabbak a Lascaux- barlangoknál!
en His mother dashed out; he sprang to meet her and held on tightly as she scrambled back into the cave.
hu Anyja kirontott, a gyermek elébe ugrott, erősen belecsimpaszkodott, s anyja bekúszott vele a barlangba.
en around the cave, and Ama, getting cramped and uncomfortable in her narrow hiding place, wished ardently that she'd waited outside and not gone in.
hu Ama egyre szűkebbnek és kényelmetlenebbnek érezte odúját, rettenetesen bánta már, hogy nem maradt odakinn.
en He beats his chest with both fists, and I'm afraid his whole body is about to cave in.
hu Mindkét öklével üti a mellkasát, és attól félek, hogy mindjárt behorpad.
Showing page 1. Found 2042 sentences matching phrase "Škocjan Caves".Found in 2.023 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.