Translations into Hungarian:

  • Škocjan-barlangrendszer   

Example sentences with "Škocjan Caves", translation memory

add example
en Chapter ‧ of the draft Rules on conservation and promoting agricultural and rural development in the municipality of Škocjan for the programming period ‧-‧ includes measures constituting State aid under the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧ of ‧.‧.‧, p
hu A Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje ‧-‧ tervezetének II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés ‧. és ‧. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a ‧/‧/EK rendelet módosításáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK bizottsági rendelet (HL L ‧., ‧.‧.‧., ‧–‧. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek
en In Škocjan (Slovenia) an integration policy has been introduced through a programme aimed at teaching local people about xenophobia
hu Škocjan-ban (Szlovénia) integrációs politikát vezettek be egy program révén, melynek célja a helyi lakosság idegengyűlölettel kapcsolatos felvilágosítása
en Mayor of the Municipality of Škocjan
hu Škocjan polgármestere
en PENN:The Man Cave product line includes ‧ kinds of bratwurst, other meats, and a wide variety of grill accessories, presented with equal parts practical advice
hu A Féri Barlang termékcsalád tartalmaz ‧ különbözö fajta sültet, egyéb húsokat, és széles választékát mindenféle grill tartozékoknak, praktikus tanácsokkal bemutatva
en The cave was deep, but ended in a blank wall.
hu A barlang mély volt, de sziklafalban végződött.
en With an immense effort of imagination, he visualized the dead antelope - in the safety of his own cave.
hu Agyát a végsőkig megfeszítve, odaképzelte a halott antilopot barlangja biztonságába.
en And then there were the voices: the voices that rose and fell, seemingly without purpose, like a whispering choir in a cave.
hu Ne feledkezzünk meg a hangokról; a hangokról, amelyek látszólag céltalanul hullámzottak, mint suttogó kórus egy barlangban.
en Um, I' m assuming the cave- in begins... with the threat of litigation from Big Tobacco
hu Feltehetően a per veszélye miatt indult el a lavina
en Details are provided on the milk and its storage, renneting (carried out at a temperature of between ‧ °C and ‧ °C), the curd (delaying formation not allowed), the moulding of the curd (done after pre-draining), draining (done without pressing), the marking, seeding and pricking of the cheese; pricking and delivery to the ripening cave must take place within two days, or four under certain conditions
hu A bejegyzés további adatokkal egészül ki a tejre és annak tárolására, (‧ °C és ‧ °C közötti hőmérsékleten való) alvasztására, az alvadékra (tilos az alvadás késleltetése) és annak (előzetes lecsepegtetést követő) formázására, majd újabb lecsepegtetésére (préselés nélkül), erezettségére, penészspórával való beoltására és szurkálására vonatkozóan; a sajttészta szurkálását és érlelő pincékbe szállítását két, illetve – meghatározott feltételek esetén – négy napon belül el kell végezni
en He walked with Iorek up the slope toward the cave, where the fire glow still shone warmly in the vast surrounding dark.
hu Iorekkal visszakapaszkodtak az emelkedőn a barlanghoz: sütött a parázs a nagy sötétségben.
en He stood still, and the golden monkey turned his head to look in the cave, said something, and turned back.
hu Will lába földbe gyökerezett, az aranymajom hátranézett a barlangba, beszólt, aztán visszafordult.
en "In a cave in the desert?
hu - Egy sivatagi barlangban?
en Unless we were building dream castles, Lloobee's cave must be at the intersection.
hu Hacsak nem légvárakat kergetünk, Lloobee barlangjának ott kell lennie a vonalak metszéspontjában.
en One had only to put on a face mask and swim out a few strokes - and there, clearly visible, was the little cave from which the incredibly pure water flowed with the slender green weeds undulating around it.
hu Csak föl kellett venni a maszkot, és beúszni néhány tempónyit, és máris ott volt előttük a sudár, üde zölden hullámzó vízinövényekkel körülvett, kicsiny üreg, amelyből csak úgy áramlott kifelé a hihetetlenül tiszta víz.
en After the blast furnace of the noon street the prefecture seemed shadowy and cool as a cave-the solar deflectors on the roof didn't really start having trouble until two or three hours past noon.
hu A déli város olvasztókemencéje után a prefektúra hűs, árnyas barlangnak tűnt: a tetőn lévő napvisszaverők délután kettő-háromig gond nélkül tartották a frontot.
en Bellarius entered the cave first, and, seeing Imogen, stopped them, saying: " Come not in yet.
hu Bellarius lépett először a barlangba, meglátta Imogent, feltartóztatta a fiúkat és így szólt:
en Seeing this cave, she entered, hoping to find some one within of whom she could procure food.
hu Meglátta a barlangot és belépett, mert azt remélte, talál benne valakit, akitől ennivalót szerezhet.
en Mrs. Coulter was following as much as she could see from the cave mouth, and now she raised her pistol, supporting it with both hands, and took careful aim before firing.
hu Mrs. Coulter a barlangbejáratból kísérte figyelemmel az eseményeket, egyszer csak fölemelte a pisztolyt, mindkét kezével megtámasztotta, és pontosan célzott, mielőtt elsütötte.
en ln times before the death of the Magus. my forebears hid a map in a cave at the headwaters of the Mulapeye
hu ln idő előtti halálát a Magus. én ősei elrejtette egy térkép, egy barlangban az a headwaters a Mulapeye
en Anyone who would live in the vicinity of this cave had to be trouble.
hu Aki ennek a barlangnak a közelében tanyázik, az csakis veszélyt jelenthet.
en It' s in the Rocha cave system ‧ miles behind the French lines
hu A Rocha- i barlang rendszerben, ‧ mérfölddel a francia vonalak mögött
en The outer colour is a particular feature: on smoking, the cheese takes on a dark sienna colour and later on, when stored in the cave or cellar, the formation of mould gives it a reddish, greenish or bluish hue
hu A sajt külső felületének a füstölés jellegzetes vöröses-okkersárga színt kölcsönöz, amely a mészkőbarlangban vagy pincében folytatott érlelés alatti penészesedés folytán helyenként vöröses, zöldes és kékes erezettel gazdagodik
en The harmoniums in the caves of Mercury were crazy about good music, too.
hu A Merkúr barlangjaiban élő harmóniumok is megőrültek a jó zenéért.
en He took me up the open space, between the caves and the river, and into the forest beyond, where, in a grassy place among the trees, we made a meal of stringy-rooted carrots.
hu Keresztülvitt a tisztáson, a barlangok és a folyó között, a túlfelőli erdőbe, s ott, a fák közt egy füves helyen jóllaktunk szívós rostú répával.
en The Swiss woman slammed the cave door shut, blocking out the wind and snow.
hu A svájci asszony becsapta a barlang ajtaját, kizárva a szelet és a havat.
Showing page 1. Found 2042 sentences matching phrase "Škocjan Caves".Found in 0.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.