Translations into Hungarian:

  • Škocjan-barlangrendszer   

Example sentences with "Škocjan Caves", translation memory

add example
en Chapter ‧ of the draft Rules on conservation and promoting agricultural and rural development in the municipality of Škocjan for the programming period ‧-‧ includes measures constituting State aid under the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧ of ‧.‧.‧, p
hu A Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje ‧-‧ tervezetének II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés ‧. és ‧. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a ‧/‧/EK rendelet módosításáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK bizottsági rendelet (HL L ‧., ‧.‧.‧., ‧–‧. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek
en Mayor of the Municipality of Škocjan
hu Škocjan polgármestere
en In Škocjan (Slovenia) an integration policy has been introduced through a programme aimed at teaching local people about xenophobia
hu Škocjan-ban (Szlovénia) integrációs politikát vezettek be egy program révén, melynek célja a helyi lakosság idegengyűlölettel kapcsolatos felvilágosítása
en "The Malfoys!" said Ron suddenly, so loudly that his voice echoed all around the cave, and Buckbeak tossed his head nervously.
hu - Malfoyék! - kiáltott fel Ron, olyan hangosan, hogy belezengett a barlang, és Csikócsőr idegesen toporogni kezdett.
en "By the light of the moon I took her with me up the mountain and revealed to her the caves of her ancestors, and gave her the few necklaces and the gold that was still hidden deep within the painted grottoes where others feared to go.
hu Holdvilágnál fölvittem a hegyekbe, megmutattam őseinek barlangjait, átadtam neki a néhány nyakéket és aranyat, amelyek még mindig a festett üregek mélyén rejtőztek, hova más ember félt betenni a lábát.
en But as she turned the corner of the path and looked upward, she saw no golden monkey, no patient woman seated at the cave mouth.
hu Az ösvényre fordulva, felpillantva azonban színét se látta az aranymajomnak, a barlang bejáratánál türelmesen üldögélő asszonynak.
en I slept that night, and for many nights, in the connecting passage of the double-cave.
hu Aznap éjszaka s még jó néhány éjszaka a kettős barlang átjárójában aludtam.
en The Stack was as dark and silent as a cave deep underground.
hu A Rakás sötét volt és csöndes, mint egy mély, földalatti barlang.
en I pulled this from some research on the cave
hu Ezt egy tanulmányban találtam
en But the thing is, ultimately, the parks ' section chief caved in to his peculiar determination
hu A helyzet az, hogy végül a területfejlesztésiek osztályvezetőjeWatanabe javára hozta meg a határozatát
en Did she sleep in the depths of some cave, a white statue, staring mindlessly, as her skin was covered with layer upon layer of dust?
hu Talán egy barlang mélyén aludt vastagon beporosodott, üresen bámuló, fehér szoborként?
en Cave bear.Daryl hannah is so hot
hu A barlangi medve
en Deep within the cave, someone began chanting:
hu A barlang mélyében valaki kántálni kezdte:
en "They were in the caves all this time?"
hu - Mindvégig a barlangokban voltak?
en Only the babies and the feeblest of the old folk were left in the caves; if there was any surplus food at the end of the day's searching, they might be fed.
hu Csak az egészen kicsinyek és magatehetetlen öregek maradtak a barlangokban; ha az egész napi kutatás végeztével lesz egy kis fölösleg, akkor talán nekik is jut.
en That' s very cave
hu Ez nagyon barlangos
en Tourists were told that it had been found that way, that it probably belonged to some railroad robber who had been trapped in the cave by a rockslide.
hu A turisták úgy tudták, hogy ott bukkantak rá, és alighanem valami vonatrabló lehetett, akit a barlangba zárt egy kőomlás.
en Then Legolas repaid his promise to Gimli and went with him to the Glittering Caves; and when they returned he was silent, and would say only that Gimli alone could find fit words to speak of them.
hu Legolas teljesítette Gimlinek tett ígéretét, és elment vele a Csillogó Barlangokba; s mikor visszatértek, hallgatag volt, s csak annyit mondott, hogy a látottakra csak Gimli találna méltó szavakat.
en Soon a figure appeared in the gray twilight at the entrance of the cave, formed by the reflection of the few rays of daylight which had found their way into this gloomy retreat.
hu Kisvártatva árnyék jelent meg a kékes fényű szürkületben, amelyet a barlang bejáratáig hatoló napsugarak festettek oda.
en He probably hid in that cave until he got his chance."
hu Talán a barlangban rejtőzött mindaddig, amíg elérkezettnek nem látta az időt.
en You left your cave
hu Kibújtál a barlangodból
en But neither force had yet reached the cave, and still the power inside it lay with Mrs. Coulter.
hu De a barlangot még nem érte el senki, a hatalom itt egyelőre Mrs. Coulter kezében volt.
en I have taken over conservatorship of the caves
hu Átvettem a barlang fenntartását
Showing page 1. Found 2042 sentences matching phrase "Škocjan Caves".Found in 0.918 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.