pronunciation:    

Translations into Hungarian:

  • szarv   

Other meanings:

 
Plural form of horn.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (23)

fog hornsziréna; hajókürt
Four-horned AntelopeNégyszarvú antilop
French hornvadászkürt; kürt
Gabriel’s HornGábriel harsonája
golden hornaranyszarv-öböl
Golden HornAranyszarv-öböl
Great Horned OwlAmerikai uhu
hornpata; erekció; tollbóbita; szarvaz; megdöf; ivókürt; szarupohár; szaru; tülök; kupa; autókürt; csáp; duda; hangszóró; tapogató; telefon; tölcsér; autóduda; kürt; szarv; agancs
horn billsszarvcsõrû madár
horn fliesszarvlégy
horn inbeleszól
Horn of AfricaAfrika szarva
horn of plentybőségszaru
hornedszarvas
horned animalszarvasmarha
Horned GoatBak
Horned owlUhu
horned screamerEgyszarvú csája
hunting hornvadászkürt
shoe horncipőkanál
shoe-horncipőhúzó; cipőkanál
Short-horned LizardDouglas-békagyík
stadium hornvuvuzela; darázskürt

Example sentences with "horns", translation memory

add example
He might let me blow the hornLehet, hogy megengedi, hogy dudáljak egyet
She too, years ago, so many years that she could not now remember how many, had laid down her maidenhood to the Horned God, the Great Hunter, the Lord of the living spiral dance.Sok-sok évvel korábban, oly régen, hogy már alig emlékezett rá, ő is a Szarvasistennek, a Nagy Vadásznak, a körtánc urának áldozta a szüzességét.
About once in two years Blunt spends a fortnight at Fernly, and an immense animal's head, with an amazing number of horns which fixes you with a glazed stare as soon as you come inside the front door, is a permanent reminder of the friendship.Blunt úgy kétévenként el szokott jönni két hétre Fernlybe, s az a hihetetlenül sokszarvú, óriási állatfej, amely üveges tekintettel mered az emberre, amint belép a főbejáraton, állandóan emlékeztet a barátságukra.
Do they have three eyes and six horns?Három szemük és hat szarvuk van?
"Well, now," he said thoughtfully, hand straying to the alarm-horn at his belt.- Hmm, hmm - merengett a gondolataiba merülve, és a jelzőkürtje után nyúlt.
We came when we heard the horn-but too late, it seems.Jöttünk mi rögtön, ahogy a kürtszót meghallottuk, de úgy látom, későn.
Lír's valiant heart hung between the pale horns, as good as dripping from their tips, himself as good as smashed and scattered; and his mouth buckled a little, but he never moved.Úgy csapott le, mint a sors mérlegének karja: Lír herceg hősies szíve mintha már ott csüngött volna a fakó szarvak között, a hegyükről csöpögve, ő maga összetaposva és szétszórva hevert.
In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.A Bizottság ebben a szellemben támogatja az Önök arra irányuló javaslatát, hogy nevezzenek ki egy szomáliai-félszigeti különleges képviselőt.
And the ten horns which thou sawest in the beast: These shall hate the harlot and shall make her desolate and naked and shall eat her flesh and shall burn her with fire.A tíz szarv, amelyet láttál, meg a vadállat, meggyűlölik a kéjnőt, kifosztják és levetkőztetik, a húsán rágódnak, és tűzön megégetik.
Buster leaned back into the car and began to blow the horn.Rosszcsont visszadőlt a kocsiba, és dudálni kezdett.
Listen, you need to talk to him.[ HORN HONKS ]Nézze, beszélnie kell vele
She touched his foot, and it was almost as hard as horn.- Megérintette Maugli lábát: bőre szinte olyan kemény volt, mint a szaru.
Of course, on the great rise, down came a swarm of prodigious timber- rafts from the head waters of the Mississippi, coal barges from Pittsburgh, little trading scows from everywhere, and broad-horns from 'Posey County,' Indiana, freighted with 'fruit and furniture' - the usual term for describing it, though in plain English the freight thus aggrandized was hoop-poles and pumpkins.Nagy áradás idején természetesen csapatostul úsztak lefelé az óriási szálfatutajok a Mississippi forrásvidékéről, a szenesbárkák Pittsburghból, a kis kereskedő-dereglyék mindenünnen és broadhornnak nevezett vízi járművek Posey Countyból, Indianából, gyümölccsel és felszereléssel megrakodva a rakományt akkoriban így nevezték, ámbár az ekként megtisztelt szállítmány egyszerűen szólva abroncsfából és tökből állott.
WITCH WORLD 197 Koris pulled the horn strap from his shoulder and passed it over.'Koris előhúzta a kürtöt a háta mögül, és átadta neki.
Just the thought makes my horns ache.)Már a gondolatba is belesajdulnak a szarvaim.
I beheld, because of the voice of the great words which that horn spoke: and I saw that the beast was slain, and the body thereof was destroyed, and given to the fire to be burnt:Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tűzre vetették.
Alacrity hit the accelerator and cut around it before the huge, armored behemoth could swipe at them with its wicked horns.Alacrity belegyorsított és kikerülte, mielőtt á hatalmas, páncélos óriás feléjük bökhetett volna veszedelmes szarvával.
Pikachu doesn' t have horns; He has earsPikachu- nak nincs szarva.Füle van
We never try to horn in on them, but they'll horn in on us every chance they get.Mi sosem akarunk beleszólni az ő dolgukba, de ők beleszólnak a miénkbe, amikor csak tudnak.
Concepts of development may vary, but values do not change, and we would like these values - common and universal - to become the daily bread in the Horn of Africa.A fejlesztési elképzelések változhatnak, de az értékek állandóak, és mi azt szeretnénk, ha ezek a - közös és egyetemes - értékek mindennapossá válnának a Szomáliai-félszigeten.
As soon as you get through, get on the hornHa partot értek, szóljon be nekem!
Showing page 1. Found 1664 sentences matching phrase "horns".Found in 1.306 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.