pronunciation:    

Translations into Hungarian:

  • szarv   

Other meanings:

 
Plural form of horn.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (23)

fog horn
sziréna; hajókürt
Four-horned Antelope
Négyszarvú antilop
French horn
vadászkürt; kürt
Gabriel’s Horn
Gábriel harsonája
golden horn
aranyszarv-öböl
Golden Horn
Aranyszarv-öböl
Great Horned Owl
Amerikai uhu
horn
pata; erekció; tollbóbita; szarvaz; megdöf; ivókürt; szarupohár; szaru; tülök; kupa; autókürt; csáp; duda; hangszóró; tapogató; telefon; tölcsér; autóduda; kürt; szarv; agancs
horn bills
szarvcsõrû madár
horn flies
szarvlégy
horn in
beleszól
Horn of Africa
Afrika szarva
horn of plenty
bőségszaru
horned
szarvas
horned animal
szarvasmarha
horned screamer
Egyszarvú csája
hunting horn
vadászkürt
shoe horn
cipőkanál
shoe-horn
cipőhúzó; cipőkanál
Short-horned Lizard
Douglas-békagyík
stadium horn
vuvuzela; darázskürt

Example sentences with "horns", translation memory

add example
en | And that little grandmother's alto, that little Carlo Marx hopped and monkeydanced with his magic horn and blew two hundred choruses of blues, each one more frantic than the! other, and no signs of failing energy or willingness to call any-| thing a day.
hu Hanem a nagymami esz-altósa, a fekete Carlo Marx fáradhatatlanul járta majomtáncát szigetelőszalaggal megragasztgatott szakszijával, és végigfújt egyvégtében kétszáz bluest, megzavarta mind, és lankadatlan kedvére nem vetette záróra az árnyát.
en This is the dilemma, the first horn of which would be sufficient to toss and gore any column of patient readers, though drawn up sixteen deep and constantly relieved by fresh men; consequently that is not to be thought of.
hu Ez hát a dilemma kétszarvú ökörfeje; az egyik szarv azokat az olvasókat öklelné fel sorra, akik türelmesek irántam, még ha tizenhatos sorban sorakoznak is fel, s ha mindjárt új meg új tömegek töltik fel a sorokat; ezt a lehetőséget tehát el kell ejtenem.
en I had my horn-rimmed sunglasses on.
hu Rajtam volt a szarukeretes napszemüvegem.
en Where is the horn that was blowing?
hu A kürt, amely úgy harsogott?
en And the news came to Joab, because Joab had turned after Adonias, and had not turned after Solomon: and Joab fled into the tabernacle of the Lord, and took hold on the horn of the altar.
hu Amikor (ennek) a híre elért Joábhoz - Joáb ugyanis Adonija oldalára állt, nem pedig Absalom oldalára -, Joáb az Úr sátorába menekült, s átölelte az oltár szarvát.
en If you hear a lot of horns blowing in a New York street you know that people are in a dangerous mood.
hu Ha New York utcáin dudaszót hallasz, tudod, hogy valaki elunta az életét.
en I also think that the Horn of Africa is possibly the poorest region in the world.
hu Én is úgy gondolom, hogy a Szomáliai-félsziget valószínűleg a világ legszegényebb régiója.
en Waste of bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinized
hu Csont-és szarvmaghulladék megmunkálatlanul, zsírtalanítva vagy egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve
en The unicorn's horn was alight again, burning and shivering like a butterfly.
hu Az egyszarvú szarva megint fényes volt, úgy izzott és remegett, mint egy pillangó.
en "But there's dirt caked on its horns."
hu De vastagon fedi a piszok a szarvát!
en Generally she won't be in a position to impale anyone she doesn't like the look of on a three foot horn, but in other respects it was similar.
hu Általában nem fog olyan helyzet adódni, hogy három lábnyi szarvára feltűzhesse azt, akit nem kedvel, de más vonatkozásaiban idevágó a példa.
en Whereas Commission Decisions ‧/EC, ‧/EC, ‧/EC, ‧/EC, ‧/EC and ‧/EC respectively lay down the animal health conditions and the veterinary certification for import of serum from equidae, animal casing, certain petfoods and certain untanned edible products for pets, containing low risk materials, processed animal protein including products containing this protein intended for animal consumption, bones and bone products, horns and horn products and hooves and hoof products for futher processing not intended for human or animal consumption, and pig bristles from third countries
hu mivel a ‧/EK‧, a ‧/EK‧, a ‧/EK‧, a ‧/EK‧, a ‧/EK‧ és a ‧/EK‧ bizottsági határozat megállapítja a lófélékből vett szérum, a tisztított állati bél, egyes, kis fertőzési veszélyt jelentő anyagokat tartalmazó, kisállatoknak szánt tápok és cserzőanyagot nem tartalmazó ehető termékek, a feldolgozott állati fehérjék, beleértve az ilyen fehérjét tartalmazó, állati fogyasztásra szánt termékek, a további feldolgozásra, de nem emberi vagy állati fogyasztásra szánt csont és csontból készült termékek, szarv és szarvból készült termékek, pata és patából készült termékek, illetve a disznósörte harmadik országokból történő behozatalához szükséges állat-egészségügyi követelményeket és állatorvosi bizonyítványt
en bone and bone products containing vertebral columns and skull, and bovine horns which have been removed from the skull using a method which has left the cranial cavity intact
hu gerincoszlopokat és koponyát tartalmazó csontok és csontból készült termékek és szarvasmarhafélék szarva, amelyeket a koponyáról olyan módszer alkalmazásával választottak le, amely a koponyaüreget érintetlenül hagyta
en There were four knobbly horns on his head, and two large fans of leathery skin spread from either side of his head, where ordinary folks would have had ears.
hu Négy göcsörtös szarv volt a fején, amelyek mindkét felén egy-egy nagy bőrlegyező feszült fülek helyett.
en I understand that the EU anti-piracy mission to protect the sea passage in the Horn of Africa is an important step.
hu Belátom, hogy az EU kalózkodás elleni missziója, amely védelmet biztosít a tengeri átjáró számára Afrika szarván, fontos lépés.
en whereas piracy on the high seas represents a growing threat to human life and safety, particularly in the seas off Somalia and the Horn of Africa, including to humanitarian aid to some ‧ people who need assistance
hu mivel a nyílt tengeri kalózkodás az emberek életére és biztonságára nézve egyre nagyobb fenyegetést jelent – többek között a mintegy ‧,‧ millió támogatásra szoruló embernek biztosított humanitárius segély tekintetében – különösen Szomália partjai közelében és Afrika szarva térségében
en I use bicycle horn instead of the safety- words
hu Inkább biciklidudát használok bizonyos szavak helyett
en Simon knew fleeting wonder that the hawl perched on the saddle horn did not rouse as he attacke< its master.
hu Simon meglepetten látta, hogy a nyergen ülő sólyom meg sem rezdül, amikor meg akarta támadni gazdáját.
en Trains traversing these lines shall be provided with secondary ‧ mm pantographs (with horns made of insulating material) for medium-speed operation up to ‧ km/h so that the tunnel gauge and the overhead contact line on these parts of the trans-European network need not to be prepared for the operation of the Euro pantograph
hu Az ezeken a vonalakon áthaladó villamos vontatójárműveket el kell látni a közepes, legfeljebb ‧ km/h–s sebességen való üzemeltetésre alkalmas, szigetelőanyagból készült mozgatószerkezettel ellátott, ‧ mm-es másodlagos áramszedőkkel, hogy a transzeurópai hálózatnak ezeken a részein az alagútszelvényt és a felsővezetéket ne kelljen felkészíteni az euroáramszedő alkalmazására
en And I saw a woman sitting upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.
hu Ott láttam egy asszonyt, skarlátvörös vadállaton ült, amely tele volt káromló nevekkel, s hét feje és tíz szarva volt.
en I make the Sign of the Horns every time when he looks my way."
hu Valahányszor rám nézett, én mindig szarvat mutattam felé.
en Beltane, and the deer running on the hills... and the life of the forest running through her body, as if every part of the forest was a part of the life within her ... he was down among the deer, the running stag, the naked man with the antlers tied on his brow, and the horns thrust down and down, his dark hair matted with blood... but he was on his feet, charging, a knife flashing in the sunlight through the trees, and the King Stag came crashing down and the sound of his bellowing filled the forest with cries of despair.
hu Beltane, és a dombokon száguldó szarvasok... és az erdő élete átáramlik az ő testén, mintha az erdő minden része benne lenne az élet része... ő odalenn van a száguldó szarvasok között, a vágtató bika, a meztelen férfi a homlokára kötött szarvakkal, és szarvak döfnek lefelé, újra lefelé, és a férfi sötét haja vértől tapad... de újra talpon van, kitör, kés villan a napfényben áfák közt, és a Király Bika összerogy, és bőgése betölti az erdőt a kétségbeesés hangjaival.
en He had pinned his Head Boy badge to the fez perched jauntily on top of his neat hair, his horn-rimmed glasses flashing in the Egyptian sun.
hu Gondosan fésült haján félrecsapott fez ült, s azon ott csillogott az iskolaelsőnek járó jelvény.
en She wants to scream, but his tongue is hurled in her mouth and she can only claw "into his smooth satin back, pumping her hips as the horns thunder into "My Way."
hu Sikoltana, de a Király nyelve a szájában, azért csak a ruhája szaténjába kapaszkodhat, és úgy tolja felé az ágyékát, amint a kürtök rázendítenek az Énfelém-re.
Showing page 1. Found 1664 sentences matching phrase "horns".Found in 1.633 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.