pronunciation:    

Translations into Hungarian:

  • szarv   

Other meanings:

 
Plural form of horn.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (31)

fog horn
sziréna; hajókürt
Four-horned Antelope
Négyszarvú antilop
French horn
vadászkürt; kürt
Gabriel’s Horn
Gábriel harsonája
golden horn
aranyszarv-öböl
Golden Horn
Aranyszarv-öböl
Great Horned Owl
Amerikai uhu
Gyula Horn
Horn Gyula
horn
pata; erekció; tollbóbita; szarvaz; megdöf; ivókürt; szarupohár; szaru; tülök; kupa; autókürt; csáp; duda; hangszóró; tapogató; telefon; tölcsér; autóduda; kürt; szarv; agancs; orr
horn bills
szarvcsõrû madár
horn flies
szarvlégy; Haematobia irritans; Lyperosia irritans
horn in
beleszól
Horn of Africa
Afrika szarva
horn of plenty
bőségszaru; sötét trombitagomba
horned
szarvas
horned animal
szarvasmarha
horned grebe
füles vöcsök
horned lark
havasi fülespacsirta
horned screamer
Egyszarvú csája
hunting horn
vadászkürt
shoe horn
cipőkanál
shoe-horn
cipőhúzó; cipőkanál
Short-horned Lizard
Douglas-békagyík
stadium horn
vuvuzela; darázskürt
Trevor Horn
Trevor Horn

Example sentences with "horns", translation memory

add example
en His own horns were the color and likeness of lightning, and the slightest swing of his head made her stagger; but he retreated and retreated, backing steadily down the beach, as she had done.
hu Szarvai mint a villámok, fejének legkisebb mozdulatával felöklelhette volna az egyszarvút; de ő csak hátrált és hátrált, folyamatosan közeledve a part felé, mint az egyszarvú az imént.
en Buster leaned back into the car and began to blow the horn.
hu Rosszcsont visszadőlt a kocsiba, és dudálni kezdett.
en Member of the Commission. - Mr President, the Commission has over recent years already called for greater attention to be given by the European Union to the situation in the Horn of Africa.
hu a Bizottság tagja. - Elnök úr! A Bizottság az elmúlt években már kérte, hogy az Európai Unió szenteljen nagyobb figyelmet a Szomáliai-félszigeten kialakult helyzetnek.
en Commission Decision ‧/EC of ‧ June ‧ laying down the requirements for the importation from third countries of bones and bone products, horns and horn products and hooves and hoof products, excluding meals thereof, for further processing not intended for human or animal consumption
hu A további feldolgozásra, de nem emberi vagy állati fogyasztásra szánt csont és csontból készült termékek, szarv és szarvból készült termékek, pata és patából készült termékek (kivéve a felsoroltak lisztjét) harmadik országból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, ‧. június ‧-i ‧/EK bizottsági határozat
en He touched the horn and a great roar of sound echoed from the rocks of the bay.
hu Megnyomta a dudát, s az öböl sziklái megsokszorozódva verték vissza a hangot.
en Westward the view was blocked by the base of the great turret that stood at the back of this upper court and reared its horn high above the crest of the encircling hills.
hu Nyugat felé elállta a kilátást annak a nagy fiatoronynak az alja, mely ezen a hátsó udvaron állt, és sisakja magasan a környező hegyek taraja fölé emelkedett.
en Broyles) van horn was admitted at ‧ hours
hu Van Hornt ‧ órakor hozták be
en Following a complex path, the tram gradually wound its way to the highest point in Frostpile, the top of a spire that spiraled like a unicorn's horn.
hu Bonyolult útvonalat követve a villamos fokozatosan felkanyargott a Fagyerőd legmagasabban fekvő pontjáig, egy unikornis-szarv spiráljának tetejéig.
en Shamlegh is thine: hoof and horn and hide, milk and butter.
hu Én csak egy asszony vagyok, de Shamlegh mindenestől a tied.
en Holding flakes of razor-sharp stone in their trunks, themulefa skinned and gutted the animals within minutes, and then began a skillful butchery, separating out the offal and the tender meat and the tougher joints, trimming the fat, removing the horns and the hooves, and working so efficiently that Mary watched with the pleasure she felt at seeing anything done well.
hu A mulefák ormánya borotvaéles kőszilánkot ragadott, és perceken belül megtörtént a nyúzás, a belezés, aztán a gondos hentesmunka következett, a belsőségek, a java hús, az inasabb részek szétdarabolása, a zsír, a szarvak, a paták eltávolítása: csúcsteljesítmény volt a maga nemében, Mary csak gyönyörködni tudott benne.
en Then one afternoon the butterfly wobbled out of a breeze and lit on the tip of her horn.
hu Egy délután pillangó keveredett elő egy fuvallatból, és leszállt a szarva csúcsára.
en She had invoked the powers of the Horned One through the Lady, and he had gone where she could not follow.
hu Morgaine az Úrnő közvetítésével idézte meg az Agancsost, és az oda ment, ahová Morgaine nem követhette.
en He says tenor horn' s too soft
hu Igen.Azt mondja, a tenor trombita túl halk
en bone and bone products containing vertebral columns and skull, and bovine horns which have been removed from the skull using a method which has left the cranial cavity intact
hu gerincoszlopokat és koponyát tartalmazó csontok és csontból készült termékek és szarvasmarhafélék szarva, amelyeket a koponyáról olyan módszer alkalmazásával választottak le, amely a koponyaüreget érintetlenül hagyta
en It constituted an almost social celebration, replete with rituals and symbolism- such as the hunting signals blown on the horn, the huntsman's initiation or christening and the end-of-hunt feasts
hu A vadászat szinte társadalmi ünnep volt, tele szertartásokkal – úgy mint a kürtjelek, a vadászavatás vagy a vadászatot lezáró lakoma
en Outside, a car horn began to blare.
hu Odakint megszólalt egy autóduda.
en Those horns were sprayed with a transparent fixative within hours after this beast killed the Old Duke."
hu A szarvakat lepermetezték átlátszó tartósítószerrel, néhány órával azután, hogy az állat megölte az öreg herceget.
en If he accepted the premise that Quality was objective, he was impaled on one horn of the dilemma.
hu Ha azt a lehetőséget fogadja el, hogy Minősége tárgyi valóság, az egyik szarv nyársalja fel.
en Twenty armsmenall I dare spareride with them to the Horn, and from there act as necessary to hunt these outlaws with magic and destroy them."
hu Húsz fegyveres - ennyit még fel merek áldozni - lovagol velük és ott már a szükséges eszközökkel levadászhatják a rablókat mágiával, ha kell.
en blood, hides and skins, hooves, feathers, wool, horns, hair and fur originating from animals that did not show clinical signs of any disease communicable through that product to humans or animals
hu az olyan állatokból származó vér, nyersbőr és irha, pata, toll, gyapjú, szarv, szőr és prém, amelyek semmilyen, e termékeken keresztül emberre vagy állatra átvihető betegség klinikai tüneteit nem mutatták
en The thawing wind, a bullock, which is no ploughing bullock - a furious bullock, a destroyer, which with angry horns breaketh the ice!
hu Az olvadás szele, bika, aki nem szántó bika - megvadult bika, törő-zúzó, aki dühödt szarvával jeget tör!
en He slapped at the ground, and tried to see what his hands felt, but his mind was full of shouting voices, unicorns dancing, and war-horns glinting in the moonlight of other times and distant places.
hu Eldőlt és próbált uralkodni testének remegésén, de az elméje tele volt kiáltásokkal, táncoló unikornisokkal, harci kürtökkel, más idők és távoli helyek napos vagy holdas képével.
Showing page 1. Found 1664 sentences matching phrase "horns".Found in 0.926 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.