Translations into Hungarian:

  • középponti távolság   

Example sentences with "polar radius", translation memory

add example
en radius of curvature means the radius of the arc of a circle which comes closest to the rounded form of the component under consideration
hu görbületi sugár: egy olyan körívnek a sugara, amely az érintett elem lekerekítéséhez a legjobban illeszkedik
en In that case the radius requirements shall not apply
hu Ebben az esetben a sugárra vonatkozó követelmények nem érvényesek
en or [II.‧.‧.‧. originates in a third country referred to in Annex ‧ part ‧ to Decision ‧/‧/EC, comes from a holding not subject to restrictions for Avian Influenza or Newcastle disease within a ‧ km radius of which no outbreaks of such diseases have occurred in the last ‧ days and has undergone the specific treatment laid down for the third country of origin or part thereof for the meat of the species concerned in Parts ‧ or ‧ (as appropriate) of Annex ‧ to Decision ‧/‧/EC.]
hu vagy [II.‧.‧.‧. a ‧/‧/EK határozat II. mellékletének ‧. részében említett harmadik országból és olyan gazdaságból származik, amely nem tartozik madárinfluenza vagy Newcastle-betegség miatti korlátozás alá, ‧ km-es körzetében az előző ‧ napban nem tört ki ilyen járvány, valamint elvégezték rajta a ‧/XXXX/EK határozat II. mellékletének (adott esetben) ‧. vagy ‧. részében szereplő, az érintett faj húsa tekintetében a származás szerinti harmadik ország vagy annak egy része vonatkozásában megállapított specifikus kezelést.]
en The connecting radius between the ball and the neck is tangential both to the neck and to the lower horizontal surface of the coupling ball
hu A gömb és a nyak közötti lekerekítési sugárnak érintőlegesen kell illeszkednie mind a nyakhoz, mind a csatlakozógömb alsó vízszintes felületéhez
en within a radius not exceeding ‧ km as the crow flies from the inland waterway port or seaport of loading or unloading
hu a belvízi vagy tengeri berakodó vagy kirakodó kikötőtől légvonalban ‧ km-t meg nem haladó sugarú körön belül teszi meg
en A sharp edge is an edge of a rigid material having a radius of curvature of less than ‧,‧ mm except in the case of projections of less than ‧,‧ mm, measured from the panel according to the procedure described in paragraph ‧ of Annex VI
hu Az éles szél a szilárd anyag szélét jelenti, amelynek görbületi sugara kisebb, mint ‧,‧ mm a VI. melléklet ‧. bekezdésében leírt eljárás szerint a lemeztől mérve, kivéve a ‧,‧ mm-nél kisebb kinyúlások esetében
en Hole Radius
hu A lyuk sugara
en The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm
hu Az ütőgép testének acélból kell készülnie, négyzet alapú gúla alakja legyen egyenlő oldalú háromszöget alkotó oldallapokkal, melynek oldaléleit és csúcsát ‧ mm-es sugárban le kell kerekíteni
en haulage by road during the initial and final stages of combined transport, usually within a ‧ km radius of the terminal
hu közúti szállításnál a kombinált szállítás kezdő és záró szakaszában, általában a terminál ‧ km-es körzetén belül
en This is to be determined as a line perpendicular to the seat back through the eye line, the point of intersection shall be at least ‧ mm below the start of radius of such a head support
hu Ez a háttámlára merőleges, a szem vonalán áthaladó vonalként határozható meg, melynek a háttámlával alkotott metszéspontja a fejtámla középpontja alatt legalább ‧ mm-rel legyen
en d) come from an area of at least ‧ km radius which is not the subject of any restrictions associated with the occurrence of the small hive beetle (Aethina tumida) or Tropilaelaps spp. and where these infestations are absent
hu d) olyan, legalább ‧ km sugarú területről származnak, amely nem áll kis kaptárbogár (Aethina tumida) vagy Tropilaelaps atka (Tropilaelaps spp.) előfordulása következtében elrendelt tilalom alatt, és ahol ilyen fertőzés nincs jelen
en rp‧ = the radius of curvature at the first measuring point
hu rp‧ = a tükör első mérési pontban mért görbületi sugara
en The Commission shall, in case a confirmed VME encounter takes place in new fishing areas, upon a notification from the SEAFO Executive Secretary, implement an interim closure of two miles radius around the reporting position referred to in paragraph ‧(b
hu Amennyiben a veszélyeztetett tengeri ökoszisztéma megerősítést nyert felfedezésére új halászati területen kerül sor, a Bizottság a SEAFO ügyvezető titkárától kapott értesítést követően két mérföldes sugárban ideiglenesen lezárja az bekezdés b) pontja szerint jelentett helyet
en point ‧: ‧ cm from the edge of the sample at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the right
hu pont: ‧ cm-re a minta élétől azon a ponton, ahol az él görbületi sugara a legkisebb, a jobb vagy a bal oldalon
en for the passing beam, the values prescribed in this Regulation are met at HV (with a tolerance of ‧,‧ lx) and related to that aiming at least one point of each area delimited on the measuring screen (at ‧ m) by a circle ‧ cm in radius around points B ‧ L (or R) (with a tolerance of ‧,‧ lx), ‧ R (or L), ‧ R, ‧ L, and in the entire area of zone ‧ which is not more than ‧,‧ cm above line ‧ R and ‧ L
hu tompított fény esetében az előírásban meghatározott követelmények teljesülnek a HV pontban (+‧,‧ lx tűréssel), és ugyanebben a beállításban a (‧ m távolságban felállított) mérőernyőn a B ‧ L (vagy R) (+‧,‧ lx tűréssel), a ‧ R (vagy L), az ‧ V, a ‧ R és a ‧ L pontok körül rajzolt, ‧ cm sugarú körökkel határolt területek legalább egy-egy pontjában, valamint a IV. zóna teljes területének azon részén, amely legfeljebb ‧,‧ cm-re van a ‧ R és a ‧ L vonal felett
en ten of these lenses may be replaced by ten samples of material at least ‧ × ‧ mm in size, having a flat or convex outer surface and a substantially flat area (radius of curvature not less than ‧ mm) in the middle measuring at least ‧ × ‧ mm
hu a záróüvegek közül tízet legalább ‧ × ‧ mm méretű tíz anyagmintával lehet helyettesíteni; az anyagmintának sima vagy konvex külső felülete legyen, és a közepén lévő gyakorlatilag lapos felület (melynek görbületi sugara legalább ‧ mm) legalább ‧ × ‧ mm-es
en Okay, what' s the radius?
hu Mi a hatókör?
en Curve radius
hu az ív sugara
en excluding the area of the West Coast within a semicircle of ‧ kilometres radius around the fish farm situated on the Island of Björkö, as well as the estuaries and the water catchment areas of the rivers Göta and Säve up to each of their first migration barrier (situated at Trollhättan and the inlet to the lake Aspen respectively
hu kivéve a Björkö szigetén levő halgazdaságtól számított ‧ km-es félkörben található nyugati part menti területet, valamint a Göta és a Säve folyó tölcsértorkolatait és vízgyűjtő területeit egészen a két folyó első vándorgátjáig (az egyik Trollhättannál, a másik az Aspen-tó beömlésénél található
en produced from raw milk of bovine, ovine or caprine animals which have been resident for at least ‧ days on a holding situated, within an area listed in Annex I, in the centre of a circle of at least ‧ km radius where no outbreak of foot-and-mouth disease has occurred during the ‧ days prior to producing the raw milk, and which are subject to a maturation or ripening process of at least ‧ days during which the pH is lowered below ‧.‧ throughout the substance, and the rind of which has been treated with ‧,‧ % citric acid immediately prior to wrapping or packaging
hu olyan szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle nyers tejéből előállított termékek esetében, amelyek legalább ‧ napja az I. mellékletben felsorolt területeken belül eső gazdaságban tartózkodnak, amelynek ‧ kilométeres körzetében a nyers tej előállítását megelőző ‧ nap során nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás járvány kitörése, és olyan, legalább ‧ napos érlelési folyamaton estek át, amely során a pH-érték ‧,‧ alá csökken az anyag teljes állagában, és amely termékek külső felületét ‧,‧ %-os citromsavval kezelték közvetlenül védőcsomagolás vagy csomagolás előtt
en is the distance in millimetres between the component obstructing vision and the reference point measured along the visual radius joining the reference point, the centre of the component and the perimeter of the semi-circle of vision; and
hu a látást akadályozó alkatrész és a referenciapont közötti távolság milliméterben, a referenciapontot, az alkatrész középpontját és a látási félkör kerületét összekötő vizuális sugár mentén mérve
en CALCULATION OF THE RADIUS OF CURVATURE r
hu AZ r GÖRBÜLETI SUGÁR KISZÁMÍTÁSA
en For vehicles of category M‧, the centre of the rectangle shall be situated within a circle having a radius of ‧ cm centred on the projection of the middle of segment V‧ V
hu M‧ kategóriájú járművek esetében a négyszög alakú rész középpontja egy ‧ cm sugarú körön belül van, a középpont pedig a V‧–V‧ szegmens vetülete
Showing page 1. Found 1544 sentences matching phrase "polar radius".Found in 1.165 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.