Translations into Hungarian:

  • középponti távolság   

Example sentences with "polar radius", translation memory

add example
It' s a ‧- mile radiusEz ‧ mérföld sugarú
Then it sweeps away, along the radius of the black moon with the center node.Ezt követően a kapu elfordul a fekete holdnak a központi pólussal bezárt szöge mentén.
Within a radius of ‧ kilometers, we have searched in all the candy shops to find out where the bag came fromKét kilométeres körzetben minden cukrászdát, boltot megvizsgáltunk
Sergeant, order your men... to evacuate everyone within ‧ mile radiusŐrmester, ‧ km- es körzetben evakuáljanak mindenkit
With the exception of the LPG fuel container, in no cross section of the vehicle any component of the LPG-system, including any protective material which forms part of such components, may extend beyond the lower edge of the vehicle unless another part of the vehicle, within a radius of ‧ mm is situated lowerA PB-üzemanyagtartály kivételével a jármű egyetlen keresztmetszetén sem lehet a PB-rendszernek olyan komponense, beleértve az ilyen komponens részét képező védőanyagot is, amely túlnyúlik a jármű alsó szélén, kivéve ha a járműnek van olyan része, amely ‧ mm sugáron belül alacsonyabban helyezkedik el
The radius of the circle is equal to one third of the height of the hoistA kör sugara a zászló magasságának egyharmada
The vehicle shall be driven into a test circle with a radiusA járművel egy R (m) sugarú körpályán kell haladni V (km/ó) sebességgel a jármű kategóriájának megfelelően, a következő táblázatban magadott értékek szerint
Once the diagnosis of one of the diseases in question has been officially confirmed, Member States shall ensure that the competent authority establishes around the infected holding a protection zone with a minimum radius of three kilometres, itself contained in a surveillance zone with a minimum radius of ‧ kilometresA kérdéses betegségek egyike kórjelzésének hivatalos megerősítését követően a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság a fertőzött gazdaság körül legalább ‧ kilométer sugarú védőkörzetet határozzon meg, amelyet legalább ‧ kilométer sugarú megfigyelési körzet vesz körül
a safety zone around the focus zone of at least ‧ km radiusa központi övezetet körülvevő, legalább ‧ km sugarú biztonsági övezetből
The detailed arrangements for informing the public (for example by bill posting within a certain radius or publication in local newspapers) and consulting the public concerned (for example by written submissions or by way of a public inquiry) shall be determined by the Member StatesA nyilvánosság tájékoztatására (például plakátok kihelyezése egy adott körzeten belül, vagy a helyi újságokban történő közzététel útján) és az érintett nyilvánossággal folytatott konzultációra (például írásbeli beadványok vagy közvélemény-kutatás révén) vonatkozó részletes intézkedéseket a tagállamok határozzák meg
Remove the shinbone (radiusVegyük ki az orsócsontot (radius
The atomic radius is the distance from the atomic nucleus to the outmost stable electron orbital in a atom that is at equilibriumAz atomsugár az a távolság, mely egyensúlyi állapotban az atommag és a magtól legtávolabbi elektronpálya között van
Projecting visors and rims shall be permitted on headlights, provided that their projection, as measured in relation to the external transparent surface of the headlight does not exceed ‧ mm and their radius of curvature is at least ‧ mm throughoutKiálló ellenzők, karimák a fényszórókon csak abban az esetben megengedettek, ha kinyúlásuk a fényszóró üveg külső felületétől mérve ‧ mm-nél nem nagyobb és lekerekítési sugaruk mindenhol legalább ‧ mm
within a radius not exceeding ‧ km as the crow flies from the inland waterway port or seaport of loading or unloadinga belvízi vagy tengeri berakodó vagy kirakodó kikötőtől légvonalban ‧ km-t meg nem haladó sugarú körön belül teszi meg
within a radius of ‧ km around an infected holding; ora fertőzött gazdaság körüli ‧ kilométer sugarú körben elhelyezkedő körzeten belüli állatok; vagy
excluding the area of the West Coast within a semicircle of ‧ kilometres radius around the fish farm situated on the Island of Björkö, as well as the estuaries and the water catchment areas of the rivers Göta and Säve up to each of their first migration barrier (situated at Trollhättan and the inlet to the lake Aspen respectivelykivéve a Björkö szigetén levő halgazdaságtól számított ‧ km-es félkörben található nyugati part menti területet, valamint a Göta és a Säve folyó tölcsértorkolatait és vízgyűjtő területeit egészen a két folyó első vándorgátjáig (az egyik Trollhättan-nál, a másik az Aspen-tó beömlésénél található
point ‧: for curved glass panes only; this point is selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallestpont: kizárólag ívelt üvegtáblák esetén; a legnagyobb felezőn a tábla azon részén, ahol a görbületi sugár a legkisebb
In order to standardise whenever possible, this transition shall have only one radius of ‧ mmA lehető leggyakoribb szabványosítás érdekében ez az átmenet csak egyetlen, ‧ mm-es átmérővel rendelkezik
The lateral extremities of the RUP must not bend to the rear or have a sharp outer edge, this condition is fulfilled when the lateral extremities of the RUP are rounded on the outside and have a radius of curvature of not less than ‧,‧ mmA hátsó ráfutás elleni védelem végei oldalt nem lehetnek hátrafelé hajlítva és nem lehetnek éles külső szélei; ez a feltétel teljesül, ha a hátsó ráfutás elleni védelem végein a külső élek legalább ‧,‧ mm-es sugárral le vannak kerekítetve
Offhand it looks as though our murderer must be pretty well within a limited radius.Így kapásból úgy tűnik, a gyilkos valahol itt van a közelünkben.
rp‧ = radius of curvature of the second measuring pointrp‧ = a második mérési pont görbületi sugara
The Commission shall, in case a confirmed VME encounter takes place in new fishing areas, upon a notification from the SEAFO Executive Secretary, implement an interim closure of two miles radius around the reporting position referred to in paragraph ‧(bAmennyiben a veszélyeztetett tengeri ökoszisztéma megerősítést nyert felfedezésére új halászati területen kerül sor, a Bizottság a SEAFO ügyvezető titkárától kapott értesítést követően két mérföldes sugárban ideiglenesen lezárja az bekezdés b) pontja szerint jelentett helyet
If w is constant or varies linearly according to ‧/R, the radius to be considered is ‧ mHa a w érték állandó vagy egyenes arányban változik az ‧/R értékkel, ‧ méteres sugarat kell figyelembe venni
Each of the stars has five points which are situated on the circumference of an invisible circle whose radius is equal to one-eighteenth of the height of the hoistMindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának ‧/‧-a
Minimum curve radiusLegkisebb ívsugár
Showing page 1. Found 1544 sentences matching phrase "polar radius".Found in 1.568 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.