pronunciation: IPA: ʃɒp ʃɑp /ʃɑp/ /ʃɒp/ , SAMPA: SAp /SAp/ /SQp/ SQp      

Translations into Hungarian:

 • bolt   
  (Noun  )
   
  establishment that sells goods
   
  establishment that sells goods
 • üzlet   
  (Noun  )
   
  establishment that sells goods
   
  A place, especially a small building, for the retail sale of goods and services.
   
  establishment that sells goods
 • vásárol   
  (Verb  )
   
  to visit shops
   
  To visit shops; to look around shops with the intention of buying something.
   
  to visit shops
 • műhely   
  (Noun  )
   
  workshop
   
  workshop
 • butik   
 • hivatal   
 • járja az üzleteket   
 • kereskedés   
 • munkahely   
 • mûhely   
 • vásárolgat   
 • üzletbe visz   

Other meanings:

 
A place where things are crafted; a workshop or hobbyshop.
 
An establishment that sells goods or services to the public; originally a physical location, but now a virtual establishment as well.
 
(transitive, Internet) Shorthand for photoshop ; to digitally edit a picture or photograph.
 
Used to attract the services of a shop assistant
 
a class taught typically in junior high school, teaching vocational skill
 
In information technology, describes the programming languages or software an organisation uses, usually exclusively; "our company is mostly a Java shop".
 
Short for wood shop or metal shop, classes taught typically in junior high school, teaching vocational skill.
 
Workplace; office. Used mainly in expressions such as shop talk, closed shop and shop floor.
 
(transitive) To report or "grass up" the criminal or otherwise wrong activities or whereabouts of (a suspect) to an authority.
 
An automobile mechanic's workplace.
 
(intransitive) To visit shops; to look around shops with the intention of buying something.
 
over-the-counter (financial)

Picture dictionary

bolt
bolt

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (39)

apothecary shop
gyógyszertár; patika
apothecary’s shop
gyógyszertár; patika
baker's shop
kenyérbolt; péküzlet
bookseller’s shop
könyvkereskedés
bottle shop
italbolt
bread shop
kenyérbolt
chemist's shop
gyógyszertár
chemist’s shop
patika; gyógyszertár
coffee shop
kávéház; kávézó
coffee-shop
kávéház
cooper’s shop
kádárműhely
Corel Paint Shop Pro
Corel Paint Shop Pro
do some shopping
bevásárol
farm shops
farm shop
gift shop
ajándékbolt
go shopping
járja az üzleteket; vásárolgat
jerry-shop
kocsma; csárda
paint shop
festékbolt
pastry-shop
cukrászda
Pet Shop of Horrors
Petshop of Horrors
Purble Shop
Purble Shop
repair shops
javító mûhely
shop assistant
eladó; elárusító
shop floor control
üzemirányítás
shopping
bevásárlás; vásárlás
shopping arcade
bevásárlóközpont
shopping bag
zacskó; bevásárlószatyor; szatyor
shopping cart
bevásárlókocsi
shopping center
bevásárlóközpont
shopping centre
bevásárlóközpont; üzletközpont
shopping district
bevásárlóközpont
shopping mall
pláza; üzletközpont; bevásárlóközpont
shopping precinct
bevásárlóközpont
shopping trolley
bevásárlókocsi
shops
üzlet
sweet-shop
édességbolt; cukrászda
tea shop
kávéház

    Show declension

Example sentences with "shop", translation memory

add example
en These are business skills... skills that we need to open our restaurants... our banks, shops that we own
hu Olyanok leszünk, amilyenné ők tesznek: csalók, stricik, túlélők
en Anything late from cop shop?
hu Mi újság a rendőrségen?
en The high-priced shop sold mostly precious glass.
hu A drága üzletben jobbára értékes üvegárut tartottak.
en staff shops
hu alkalmazottakat kiszolgáló üzletek
en And you did not see anyone leaving the shop before you yourself got there?
hu És nem látott valakit kijönni a boltból, mielőtt odaért?
en But I thank you for your kindness, Mr. Holgrave, and will do my utmost to be a good shop-keeper."
hu De köszönöm szépen a kedvességét, Mr. Holgrave, és igazán minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy jó boltos váljék belőlem.
en Various OECD reports show that in most cases the results attained fall short of the objectives pursued; but some even overlap with Community requirements (quality of regulation, simplifying relations with administrative departments and initiatives (one-stop shops), establishing new decision-support tools and more open decision-making procedures (transparency, participation) e-administration, devolution ...
hu A különböző OECD-jelentések azt mutatják, hogy bár a legtöbb esetben az elért eredmények elmaradnak a kitűzött céloktól, ezek egy része átfedésben van a közösségi követelményekkel (a szabályozás minősége, a közigazgatási hatóságokhoz és kezdeményezésekhez fűződő kapcsolatok egyszerűsítése (egyablakos rendszer), új döntéstámogatási eszközök és nyitottabb döntéshozatali folyamatok (átláthatóság, részvétel, e-kormányzás, decentralizáció stb
en When Brett had at last given up and come out of the telephone booth, Charity took his hand and led him into Caldor's coffee shop.
hu Amikor Brett végül feladta, és előjött a telefonfülkéből, Charity kézen fogta, és az áruházi kávézóba vezette.
en In ‧ documentary checks (including labelling) of foodstuffs (dried aromatic herbs, spices and vegetable seasonings) were performed in ‧ retail shops
hu ben ‧ kiskereskedésben ellenőrizték az élelmiszerekkel (szárított aromás növényekkel, fűszerekkel és növényi ízesítőkkel) kapcsolatos dokumentációt (köztük a címkéket is
en Urges local, regional and national authorities, in cooperation with sectoral bodies, such as Chambers of Industry and Commerce and other Infocentres, to set up joint one-stop information shops; stresses that this can be done without spending any more resources by reforming existing information networks; notes, finally, that in this way firms and research institutions can obtain information from a single point about innovation, research and regional development policy at local, regional, national and EU level
hu sürgeti a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat az ágazati testületekkel- úgymint az ipari és kereskedelmi kamarákkal és más információs központokkal- együttműködésben egyablakos közös információs pontok létrehozására; hangsúlyozza, hogy mindezt további források bevonása nélkül meg lehet oldani a meglévő információs hálózat megreformálása útján; végül megállapítja, hogy ilyen módon a vállalatok és a kutatási intézmények egyetlen helyen szerezhetnek információkat a helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű innovációs, kutatási és regionális fejlesztési politikáról
en Miss Gilchrist had a Spiritual Home - a lady-like tea-shop of Ye Olde Worlde variety with a suitable genteel clientele.
hu Ilyen lehetett Gilchrist kisasszony is, de a finomabb fajtából, hölgyvendégekkel.
en Notes that farming is very often the last activity to survive in rural areas and that incentives for young people to set up in farming should therefore be introduced; points out, however, that, over and above the need for holdings to be viable, efforts are also required to make the rural environment a place in which people wish to live, by fostering equal access to public services (post offices, schools, public transport, health services, etc.) and maintaining normal service provision (shops and trades, childcare facilities, care facilities for the elderly, social housing, rental accommodation, etc.) and social amenities to prevent people from feeling isolated (cafés, community centres, sports centres, etc
hu megállapítja, hogy a vidéki területeken igen gyakran a mezőgazdasági tevékenység az utolsó, megélhetést biztosító tevékenység, ezért szükség van a fiatal mezőgazdasági termelők indulását ösztönző intézkedésekre; hangsúlyozza azonban, hogy a gazdaságok életképességén túl gondoskodni kell arról is, hogy maga a vidéki környezet is vonzóbbá váljon az emberek számára, a közszolgáltatásokhoz (posta, iskola, közösségi közlekedés, egészségügyi szolgáltatások stb.) való egyenlő hozzáférés, a szolgáltatások (kereskedelem és kisipar, a kisgyermekeket és az idős embereket befogadó rendszerek, szociális és bérlakások stb.) fenntartása, valamint az elszigetelődés megakadályozását lehetővé tevő közösségi terek (kávéházak, kulturális és sportközpontok stb.) révén
en He could talk racing shop, cricket, foreign politics, tell anecdotes of royalty, give motor show information, knew the most interesting plays on at present, advise on places Americans ought really to see in England however short their stay.
hu Lóversenyről, politikáról, krikettről; anekdotákat mesélt a királyi családról, elbeszélgetett az autószalonok kiállításairól, tudta, melyek az éppen műsoron levő legérdekesebb színdarabok; tanácsokkal látta el az amerikaiakat, mit nézzenek meg okvetlenül, bármilyen rövid ideig is tartózkodnak Angliában.
en What then, 0 Great White Guru, 0 Goddess of Tupperware and Patron Saint of the Church of Shop-by-Mail?
hu Mi van akkor, ó, nagy fehér guru, teflonedények istennője, a Rendelj-postán-árut egyházának védőszentje?
en Please tell Kitty to let me know when she' s ready to go shoe shopping again
hu Kérem, mondja meg Kitty- nek, hogy tudassa velem, mikor áll készen egy újabb vásárlásra
en One thing remains for us to do: we have to go around to the right shops and talk not only with the booksellers but also with the customers.
hu Végigjárni a megfelelő könyvesboltokat, és szóba elegyedni nemcsak az eladókkal, hanem a vásárlókkal is.
en Yup.Then try the words Timothy White, with the option of Timothy White' s, apostrophe S, like the shop
hu Aztán próbáld a Timothy White szavakat,...... a Timothy White' s beállítással, aposztróf " S ", mint az üzlet
en On the walls, sculptured with pure and graceful carvings, the shop-keepers hung ropes of onions, and smoked fish, dead hares, and the carcases of sheep.
hu A falakra, melyeket karcsú és nemes emberi alakok domborművei díszítettek, a kereskedők hagymakoszorúkat és füstölt halat, nyulakat és nyúzott ürüket akasztottak.
en Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
hu Az bekezdést kell alkalmazni bármely olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános bemutatóra vagy bemutatásra, amelyet nem magáncélból szerveztek üzletekben vagy üzleti helyiségekben külföldi termékek eladására, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak
en Access to vehicle security features used by authorised dealers and repair shops shall be made available to independent operators under protection of ISO security standard ‧ using security certificates in accordance with ISO
hu A márkakereskedők és szervizek által használt járműbiztonsági funkciókhoz való hozzáférést biztosítani kell a független gazdasági szereplők számára is az ISO ‧ biztonsági szabvány védelme alatt, az ISO ‧ szabvány szerinti biztonsági tanúsítványok segítségével
en Supporting pilot projects relating to electronic procurement, enterprise networks, information portals and one-stop-shops on cross-border public procurement, based on existing structures recognised by the economic actors concerned
hu Elektronikus közbeszerzési kísérleti projektek támogatása, vállalkozások hálózatba szervezése, a határokon átnyúló közbeszerzésekre vonatkozó információs portálok és egyablakos rendszerek kialakítása, amelyek a meglévő és a gazdasági szereplők által elismert struktúrákra támaszkodnak
en Shopping around for the best deal
hu Még körülnéz, hátha máshol olcsóbb
en We had lunch at a little coffee shop.
hu Ebédünket egy kis kávézóban vettük magunkhoz.
en Science and Society- Science Shops
hu Tudomány és társadalom – Tudományos műhelyek
en When a shop appeared to sell a mixture of ghetto blasters, socks, soap and chickens, it didn't seem unreasonable to go in and ask if they'd got any toothpaste or paper stuck away on one of their shelves as well, but they looked at me as if I was completely mad.
hu Amikor olybá tűnt, gettó kellékekkel, zoknikkal és szappanokkal, valamint csirkékkel foglalkoznak, nem találtam célravezetőnek fogkrém, papír után érdeklődni, kiváltképp mert őrültnek néztek.
Showing page 1. Found 5229 sentences matching phrase "shop".Found in 3.216 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.