pronunciation: IPA: sɔː(ɹ) /sɔː(ɹ)/ , SAMPA: sO:(r) /sO:(r)/    

Translations into Hungarian:

 • seb   
 • baj   
 • bánat     
 • fekély   
 • fájdalmas   
 • fájdalom   
 • fájó   
 • gyulladt   
 • gyulladásos   
 • haragos   
 • heveny   
 • komolyan   
 • mélyen   
 • mérges   
 • nagyon   
 • sebhely   
 • sérülés   
 • érzékeny   

Other meanings:

 
Causing pain or discomfort; painfully sensitive.
 
Sorely.
 
Dire; distressing.
 
An injured, infected, inflamed or diseased patch of skin.
 
annoyed
 
Feeling animosity towards; annoyed or angered.
 
causing pain
 
injured, infected, inflamed, or diseased patch of skin
 
(be) sore
 
Very, excessively, extremely.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (3)

sore throat
torokfájás; torokgyulladás
sorely
súlyosan; nagyon
soreness
fájdalom; érzékenység

    Show declension

Example sentences with "sore", translation memory

add example
en Despite the fact that Serbia has been sorely tried by the events that have come to define its recent history, it has slowly begun to recover and to consolidate its democratic structure.
hu Annak ellenére, hogy Szerbia a közelmúltbeli történelmét meghatározó események miatt súlyos megpróbáltatásokat élt át, lassan elindult a fellendülés és demokratikus rendszerének konszolidálása útján.
en I should have gone to bed with a sore heart indeed under any other roof but that which sheltered little Em'ly's head.
hu Igazán fájó szívvel feküdtem volna le aludni bármilyen ház fedele alatt - kivéve ezt itt, mely a kis Emmy álmát is őrizte!
en God tests me sorely, he thought.
hu ISTEN KEMÉNYEN TESZ PRÓBÁRA, gondolta.
en - And again did Zarathustra's feet run through mountains and forests, and his eyes sought and sought, but nowhere was he to be seen whom they wanted to see - the sorely distressed sufferer and crier.
hu És Zarathustrát sietős lába megint tovább vivé hegyen-erdőn és szeme keresett és egyre keresett, de sehol sem látta azt, a kit szeretett volna látni, a nagy veszedelemben forgót és vészkiáltót.
en It was sorely needed and therefore I am extremely pleased that we have managed to reach an excellent compromise here.
hu Nagyon kellett már, így rendkívül örülök neki, hogy kiváló kompromisszumra sikerült jutnunk.
en He has ridden long and far with a tight belt, and has had sore labour this morning, and he is hungry.
hu Messziről érkezett, lóháton, szűkre húzott nadrágszíjjal, ma reggel meg keservesen megdolgozott, így aztán éhes.
en The temperature of the core sores to ‧ billion degrees
hu A mag hőmérséklete eléri a ‧ milliárd fokot
en Clearly, this report is sorely needed, but the main findings it contains must be implemented.
hu Nyilvánvaló, hogy erre a jelentésre nagy szükség van, de a fő megállapításait végre is kell hajtani.
en She was a quite biddable creature and good-hearted, but she had a flow of talk that was as steady as a mill, and made your head sore like the drays and wagons in a city.
hu Nagyon engedelmes és jóindulatú lány volt, de egy pillanatra be nem állt a szája, és szüntelen kereplésével éppúgy megfájdította az ember fejét, mint a kocsik lármája a nagy forgalmú utcákon.
en As Aillas had expected, Tatzel was sorely bewildered by the choice of direction, and finally blurted out a question: "Why do we ride to the north?
hu Ahogy Aillas sejtette, Tatzel nem tudta mire vélni az új irányt, és némi hallgatás után szinte kirobbant belőle a kérdés: - Miért megyünk észak felé?
en My eyes were sore.
hu Minden izmom fájt.
en You are a sight for sore eyes
hu Te vagy ám a látnivaló a beteg szemnek
en I voted in favour of Mr Provera's report, because I consider that his report takes a realistic attitude to the problem and his proposed burden-sharing of immigration is sorely needed.
hu Provera úr jelentése mellett szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy e jelentés realista megközelítést alkalmaz a problémával szemben, és a bevándorlási terhek javasolt megosztására nagy szükség van.
en Signs of an infection include: fever serious deterioration of your general condition local symptoms such as sore throat, sore mouth or urinary problems (for example, a burning sensation when urinating, which may be a urinary infection
hu A fertőzés jelei lehetnek: láz \ x{ FFFF} az Ön általános állapotának súlyos romlása \ x{ FFFF} helyi tünetek mint a torokfájás, szájüregi fekély vagy vizelési problémák (pl. vizeléskor jelentkező égő érzés, ami húgyúti fertőzés jele lehet
en You know, Missy does have a sore wrist
hu Tudod, Missynek fáj a csuklója
en The ongoing revolt of both indigenous Israeli Arabs and Palestinian captives in the occupied territories was a bleeding sore on the soul of Israel.
hu Érthetetlen, gondolta Bock, hogyan hihetik azt, hogy a területeikről kiszorított arabokat valaha is legyőzhetik.
en General feeling of weakness, swelling due to fluid retention, pain (including abdominal, back, chest and joint pain), feeling or being sick (nausea and vomiting), diarrhoea, fever, sore throat, sores and inflammation in the mouth and/or the digestive tract, cough nose bleed, runny nose, rash, itching, nail disorder, acne, dry skin, anorexia, shortness of breath, low levels of potassium in the blood (which may cause muscle weakness), low red blood cell count, high blood sugar, high cholesterol and other blood fats, abscess, infections, urinary tract infections, abnormal kidney function (including kidney failure), change in the sense of taste
hu Általános gyengeségérzet, folyadék-felhalmozódás miatti duzzanatok, fájdalom (közte hasi, hát-, mellkasi és ízületi fájdalom), hányinger és hányás, hasmenés, láz, torokfájás, szájüregi fekélyek és gyulladás, gyulladás a tápcsatornában, köhögés, orrvérzés, orrfolyás, bőrkiütés, viszketés, köröm-rendellenességek, akne, száraz bőr, étvágytalanság, légszomj, alacsony káliumszint (amely izomgyengeséget okozhat), alacsony vörösvértestszám, magas vércukorszint, magas koleszterin-vagy egyéb vérzsírszint, tályog, fertőzések, húgyúti fertőzések, kóros veseműködés (benne veseelégtelenség), az ízérzés megváltozása
en 'I don't know how it can be,' said Mr. Dick, sorely puzzled and shaking his head.
hu - Akkor nem értem, hogy lehet ez - mondta Dick úr kínos zavarban, fejét rázva.
en Also, with regard to the directive's scope and relevance, it seems that the directive is touching the aviation business in one of its sore points.
hu Emellett pedig az irányelv hatályára és jelentőségére tekintettel úgy tűnik, hogy az irányelv a légi közlekedési üzletágat egyik legérzékenyebb pontján közelíti meg.
en Mission Control was sorely puzzled by some of the requests flashed back to Earth during the next few' days.
hu A következő néhány nap során a Földre küldött kérések alaposan meglepték az Irányító Központot.
en However, giving entire credence to what he had heard, and recalling insulting language which he had used towards the quondam groom, the Count, he was sore stricken with shame, and wept, and fell at the Count's feet, and humbly craved his pardon for all past offences; which the Count, raising him to his feet, most graciously granted him.
hu Giachettót, mikor előbb hallotta, mit a gróf mondott, annak utána pedig látta, mit Perotto cselekedett, oly nagy csodálkozás és oly nagy öröm lepte meg, hogy azt sem tudta, mihez fogjon; mindazonáltal hitelt adott ama szavaknak és fölöttébb szégyellvén magát sértő szavai miatt, melyekkel a grófot csatlós állapotjában illette, zokogva lábaihoz borult, s nagy alázatosan minden előbbi sértéséért bocsánatát kérte, mit is a gróf jó szívvel megadott neki, annak utána pedig fölemelte.
en Course they might feel a bit sore in the morning."
hu Persze egy kicsit kótyagosak lesznek, ha felébrednek.
en Signs of serious infections, such as high fever that may be accompanied by cough, shortness of breath, chills, weakness, or a hot, red, tender, sore area on the child 's skin or joints. Signs of blood disorders, such as bleeding, bruising, or paleness. Signs of nerve disorders, such as numbness or tingling, changes in vision, eye pain, or onset of weakness in an arm or leg. Signs of worsening heart failure, such as fatigue or shortness of breath with activity, swelling in the ankles, a feeling of fullness in the neck or abdomen, night-time shortness of breath or coughing, bluish colour of the child 's nails or around the child 's lips
hu • Súlyos fertőző betegségre utaló jelek, mint pl. magas láz, amelynek kísérője lehet köhögés, nehézlégzés, hidegrázás, gyengeség vagy egyes bőrterületeken vagy ízületeknél jelentkező forróság, pirosság, érzékenység, fájdalom. • Vérképzőszervi betegségre utaló jelek, mint pl. vérzés, véraláfutás vagy sápadtság. • Idegrendszeri betegségre utaló jelek, mint pl. zsibbadás vagy bizsergés, látászavar, szemfájdalom vagy a kar vagy láb gyengesége. • A súlyosbodó szívelégtelenségre utaló jelek, mint pl. fáradtság vagy nehézlégzés aktív tevékenység közben, a boka duzzanata, feszülő érzés a nyakban vagy a hasban, éjszakai nehézlégzés vagy köhögés, a gyermek körmeinek vagy az ajkának kékes színe
en If Nick's told you I was sore or hurt or anything of the sort he's just a Greek liar.
hu Ha Nick azt mondta, hogy meg vagyok sértve, vagy húzom az orrom, az csak azért van, mert ő egy vén hazug görög!
en With what he had in his soul, he felt sore and uncomfortable in the restaurant, in the midst of private rooms where men were dining with ladies, in all this fuss and bustle; the surroundings of bronzes, looking glasses, gas, and waiters - all of it was offensive to him.
hu Azzal, ami a lelkében volt, kínosan és félszegen érezte magát ebben a vendéglőben, az ebédlő párok különszobái, a szaladgálás, sürgölődés közt; ez a környezet: bronzok, tükrök, gázlángok, a tatár - sértette.
Showing page 1. Found 945 sentences matching phrase "sore".Found in 1.248 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.