Translations into Maltese:

  • kulur 8-bit 
     
    A display setting that holds up to 256 specific color entries. Any color palette attached to a picture is by definition an 8-bit palette.

Example sentences with "8-bit color", translation memory

add example
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof- Austria)- Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbH (Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters- Regulation (EC) No ‧/‧- Special jurisdiction- First indent of Article ‧(b)- Court for the place of performance of the contractual obligation in question- Sale of goods- Goods delivered in different places within a single Member State
mt Kawża C-‧/‧: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba Awla) tat-‧ ta' Mejju ‧ (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Oberster Gerichtshof- l-Awstrija)- Color Drack GmbH vs Lexx International Vertriebs GmbH (Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali- Regolament (KE) Nru ‧/‧- Ġurisdizzjonijiet speċjali- L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu ‧(b)- Qorti fejn ġie eżegwit l-obbligu kuntrattwali li jservi bħala bażi għat-talba- Bejgħ ta' merkanzija- Merkanzija kkunsinnata f'postijiet differenti ta' l-istess Stat Membru
en a stabiliser, colorant, flavouring agent, antioxidant, filler, solvent, carrier, surfactant, plasticiser, corrosion inhibitor, antifoamer or defoamer, dispersant, precipitation inhibitor, desiccant, binder, emulsifier, de-emulsifier, dewatering agent, agglomerating agent, adhesion promoter, flow modifier, pH neutraliser, sequesterant, coagulant, flocculant, fire retardant, lubricant, chelating agent, or quality control reagent functions as intended; or
mt stabilizzatur, kolorant, aġent li jagħti t-togħma, anti-ossidant, filler, solvent, carrier, tensjoattiv, plastifikant, inibitur tal-korrużjoni, aġent kontra r-ragħwa, aġent dispersiv, inibitur tal-preċipitazzjoni, dessikant, aġent li jgħaqqad, emulsifikatur, de-emulsifikatur, diżidrattant, agglomerant, promotur ta' l-adeżjoni, modifikatur tal-fluss, newtralizzatur tal-pH, sekwestrant, koagulant, flokkulant, ritardant tan-nar, lubrikant, aġent kelant, jew reaġent għall-kontroll ta' kwalità jaħdem adegwatament, jew
en without prejudice to points (b), (d)(i) and (e)(i), substances which are listed in Annex ‧ but which are not intended to be used as colorants, and which are not used in accordance with the conditions laid down in that Annex
mt bla ħsara għall-punti (b), (d)(i) u (e)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness ‧ iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala koloranti, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness
en After reacting with chloramine-T and pyridine, the glutaconic dialdehyde formed is determined by colorimetry on the basis of the blue coloration it gives with ‧-dimethyl-barbituric acid
mt Wara li jirreaġixxi ma’ chloramine-T u pyridine, il-glutaconic dialdehyde li jifforma jiġi stabbilit b’analiżi kolorimetrika, meta ma’ ‧-dimethyl-barbituric acid danjagħti kolorazzjoni blu
en Indeed the lack of a univocal association between the green and yellow color combination and Deere is incompatible with the acknowledgement of distinctiveness acquired by the sign in these countries
mt Tabilħaqq in-nuqqas ta’ assoċjazzjoni univokali bejn it-tagħqid tal-kuluri aħdar u isfar u Deere hija inkompatibbli mar-rikonoxximent tal-karattru distintiv miksub mis-sinjal f’dawn il-pajjiżi
en In respect of the claim that the Commission failed to take account of the various interests in an objective manner when determining whether the imposition of measures ran counter to the Community interest, it is recalled that at the provisional stage, the Commission made a detailed analysis of each of the main user sectors (optical brighteners, concrete additives and dyes and colorant producers
mt B’rispett għall-pretensjoni li l-Kummissjoni fallit milli tkkonsidranl-interessi varji b’mod oġġettiv meta jiddetermina jekk l-imposizzjoni ta’ miżuri jista jmur kontra l-interess tal-Komunità, huwa mfakkar li fl-istadju provviżorju, il-kummissjoni għamlet analiżi dettaljata fuq kull wieħed mis-setturi (dawl ottiku, additivi konkreti u kulur u produtturi tal-kulur
en Clean them with hydrochloric acid and rinse thoroughly with water, no brown coloration shall be visible on the glass apparatus
mt Naddafhom b
en A purple coloration of the test medium in any of the milk sample or control tubes/ampoules indicates the presence of antibiotics or sulphonamides at or about the
mt Kolorazzjoni vjola tal-medium tat-test fi kwalunkwe kampjun tal-ħalib jew tubi/ampolli ta
en one-color version in the color of your choice
mt verżjoni ta
en trace elements, colorants including pigments, preserving agents and other additives: active substance level
mt l-elementi tat-traċċi, il-koloranti inklużi l-pigmenti, l-aġenti tal-priservazzjoni u addittivi oħra: il-livell tas-sustanza attiva
en Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof- Austria)- Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbH
mt Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba Awla) tat-‧ ta' Mejju ‧ (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Oberster Gerichtshof- l-Awstrija)- Color Drack GmbH vs Lexx International Vertriebs GmbH
en Action brought on ‧ May ‧- Lancôme parfums et beauté & Cie v OHMI- Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS
mt Rikors ippreżentat fit-‧ ta’ Mejju ‧- Lancôme parfums et beauté & Cie vs UASI- Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS
en Tablet coat Hypromellose Color mixture white (hypromellose, titanium dioxide E‧, macrogol, polysorbate ‧) Carnauba wax Edible blue ink (shellac, macrogol, propylene glycol, indigo carmine E
mt Il-kisja tal-pillola Hypromellose Kulur tat-taħlita abjad (hypromellose, titanium dioxide E‧, macrogol, polysorbate ‧) Carnauba wax
en Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color)- Candidate case for simplified procedure
mt Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color)- Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata
en Case COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color
mt Każ COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color
en Color printers((Including color electrophotography and color thermal transfer
mt Veloċità tar-riproduzzjoni ta
en The color of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate
mt Il-kulur tat-timbru u tal-firma għandhom ikunu differenti minn dak tad-dettallji l-oħra fiċ-ċertifikat
en Mark or sign cited: German trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the word mark FEMA-Color for goods in class ‧; international trade mark registration No ‧ ‧ of the word mark FEMA-Color for goods in class
mt Trade mark jew sinjal invokat in sostenn ta' l-oppożizzjoni: Nru ta' reġistrazzjoni ‧ ‧ ‧ għat-trade mark Ġermaniża verbali FEMA-Color għal prodotti fil-klassi ‧; Nru ta' reġistrazzjoni ‧ ‧ għat-trade mark internazzjonali verbali FEMA-Color għal prodotti fil-klassi
en The presence of nitrite is indicated by a reddish purple coloration
mt Il-preżenza tan-nitrat hija ndikata permezz ta
en Colorants other than colorants intended to colour the hair may be listed in any order after the other cosmetic ingredients
mt Koloranti barra dawk intiżi biex jagħtu kulur lix-xagħar jistgħu jiġu elenkati f'kull ordni wara l-ingredjenti kożmetiċi l-oħra
en Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color to the following address
mt Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (nru. tal-faks (‧-‧) ‧ ‧ ‧ jew ‧ ‧ ‧) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color, fl-indirizz li ġej
en Pastis is an aniseed-flavoured spirit drink which also contains natural extracts of liquorice root (Glycyrrhiza spp.), which implies the presence of the colorants known as chalcones as well as glycyrrhizic acid, the minimum and maximum levels of which must be ‧,‧ and ‧,‧ grams per litre respectively
mt Il-pastis huwa xarba spirituża bit-togħma ta' l-aniżetta li fiha wkoll estratti naturali ta' għerq il-likorizja (Glycyrrhiza spp.), li jimplika l-preżenza tal-koloranti magħrufa bħala chalcones kif ukoll l-aċidu glikoċirriżiku, li l-livelli minimi u massimi tiegħu għandhom ikunu ta' ‧,‧ u ‧,‧ ta' gramma għal kull litru rispettivament
en To this end, the Commission should have the possibility to include hair colorants in the scope of that Annex by the comitology procedure
mt Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità li tinkludi l-koloranti tax-xagħar fl-ambitu ta’ dak l-Anness bil-proċedura tal-komitoloġija
en Pradaxa hard capsules contain the colorant sunset yellow (E‧), which may cause allergic reactions
mt Pradaxa kapsuli iebsin fihom il-kolorant sunset yellow (E‧), li jista ’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi
en Red petiole and leaf blade with anthocyanin coloration
mt Iz-zokk iqiq (petjole) aħmar u l-werqa rqiqa u twila kulurita bl-antoċjanin
Showing page 1. Found 284 sentences matching phrase "8-bit color".Found in 7.746 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.