Translations into Norwegian:

  • Amerikas forente staters flagg   

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Flag of the United States Virgin Islands
De amerikanske jomfruøyenes flagg

Example sentences with "Flag of the United States", translation memory

add example
en On behalf of the president of the United States, accept this flag...... in recognition of your loved one' s faithful service
nb På Præsidentens vegne, bedes De modtage dette flag,...... som tilkendegivelse af Deres kæres trofaste tjeneste
en I pledge allegiance to the flag...... of the United States of America...... and to the republic for which it stands...... one nation under God...... indivisible, with liberty...... and justice for all
nb Jeg sverger troskap til flagget,-- til de forente amerikanske stater-- og til republikken det står for
en The one who' s got the medal and leads flag unit is not my brother
nb Mannen med medaljen som leder flaggkompaniet er ikke min bror
en The blue flags represent the units that will be on duty by dark tonight
nb De blå flaggene viser enheter i tjeneste etter mørkets frambrudd
en Where' s the flag unit?
nb Hvor er flaggkompaniet?
en On behalf of the president, please accept this flag...... in recognition of your loved one' s faithful service
nb På Præsidentens vegne, bedes De modtage dette flag,...... som tilkendegivelse af Deres kæres trofaste tjeneste
en The index of folder '%‧ ' seems to be out of date. To prevent message corruption the index will be regenerated. As a result deleted messages might reappear and status flags might be lost. Please read the corresponding entry in the FAQ section of the manual of KMail for information about how to prevent this problem from happening again
nb Registeret til mappa « % ‧ » kan være foreldet. For å unngå at meldinger ødelegges lages registeret på nytt. Resultatet kan være at slettede meldinger kan gjenoppstå og status-flagg kan gå tapt. Les den tilhørende oppføringa i spørsmålsdelen av håndboka til KMail for informasjon om hvordan du kan unngå at problemet oppstår igjen
en If this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the group
nb Hvis denne fila er kjørbar og flagget er satt, så blir den kjørt med samme tillatelser som gruppa. File permission
en If we ratify this treaty, all we' re changing is the accents of the powerful and the color of the flag
nb Hvis vi godkjenner avtalen,-- er alt vi endrer de mektiges aksent og flaggets farge!
en Changing the flags of message %‧ failed with %
nb Endring av flagg på melding % ‧ feilet med %
en Special flag. The exact meaning of the flag can be seen in the right hand column
nb Spesielt flagg. Den nøyaktige betydningen av flagget kan ses i kolonnen til høyre
en If this flag is set, the group of this folder will be set for all new files
nb Hvis dette flagget er satt, så vil alle nye filer i katalogen få samme gruppe som katalogen
en Flag the current session so it will show an alert if no activity occurs for ‧ seconds. An icon of a dark light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if a task stops while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferences
nb Merk den gjeldende økten så den viser en varsling hvis det ikke er noen aktivitet i løpet av ‧ sekunder. Et ikon med en slukket lyspære dukker opp i øktfanen. Bruk denne for å varsle deg hvis en handling stopper mens du jobber med en annen økt. Tida før en varsling slår inn kan endres i oppsettet til & konsole
en The Read flag allows viewing the content of the file
nb Lese-flagget gir tillatelse til å se innholdet i fila
en The flag of Antarctica
nb Flagget over Antarktis
en This flag allows viewing the content of the folder
nb Dette flagget gir tillatelse til å se på innholdet i mappa
en Changing the flags of message %‧ failed
nb Endring av flagg på melding % ‧ feilet
en Flag the current session so it will show an alert if activity occurs. An icon of a lit light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if something happens while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferences
nb Merk den gjeldende økten slik at den vil vise en varsling hvis det oppstår aktivitet. Et ikon med en lysende pære dukker opp i øktfanen. Bruk denne for å varsle deg hvis noe skjer mens du jobber med en annen økt. Tida før varslingen slår til kan endres i oppsettet til & konsole
en Silent Changing the flags of message %‧ failed with %
nb Stille endring av flagg på melding % ‧ feilet med %
en This flag allows adding, renaming and deleting of files. Note that deleting and renaming can be limited using the Sticky flag
nb Dette flagget gir tillatelse til å legge til, slette og endre navn på filer. Merk at sletting og navneendring kan begrenses med « Klister »-flagget
en The mail index for '%‧ ' is from an unknown version of KMail (%‧). This index can be regenerated from your mail folder, but some information, including status flags, may be lost. Do you wish to downgrade your index file?
nb E-postregisteret for « % ‧ » er fra en ukjent versjon av KMail (% ‧). Dette registeret kan gjenskapes fra e-postmappa, men noe informasjon, medregnet statusflagg, kan gå tapt. Vil du nedgradere registerfila?
Showing page 1. Found 113063 sentences matching phrase "Flag of the United States".Found in 376.121 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.