Translations into Norwegian:

  • Amerikas forente staters flagg   

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Flag of the United States Virgin IslandsDe amerikanske jomfruøyenes flagg

Example sentences with "Flag of the United States", translation memory

add example
On behalf of the president of the United States, accept this flag...... in recognition of your loved one' s faithful servicePå Præsidentens vegne, bedes De modtage dette flag,...... som tilkendegivelse af Deres kæres trofaste tjeneste
I pledge allegiance to the flag...... of the United States of America...... and to the republic for which it stands...... one nation under God...... indivisible, with liberty...... and justice for allJeg sverger troskap til flagget,-- til de forente amerikanske stater-- og til republikken det står for
The one who' s got the medal and leads flag unit is not my brotherMannen med medaljen som leder flaggkompaniet er ikke min bror
The blue flags represent the units that will be on duty by dark tonightDe blå flaggene viser enheter i tjeneste etter mørkets frambrudd
Where' s the flag unit?Hvor er flaggkompaniet?
On behalf of the president, please accept this flag...... in recognition of your loved one' s faithful servicePå Præsidentens vegne, bedes De modtage dette flag,...... som tilkendegivelse af Deres kæres trofaste tjeneste
The index of folder '%‧ ' seems to be out of date. To prevent message corruption the index will be regenerated. As a result deleted messages might reappear and status flags might be lost. Please read the corresponding entry in the FAQ section of the manual of KMail for information about how to prevent this problem from happening againRegisteret til mappa « % ‧ » kan være foreldet. For å unngå at meldinger ødelegges lages registeret på nytt. Resultatet kan være at slettede meldinger kan gjenoppstå og status-flagg kan gå tapt. Les den tilhørende oppføringa i spørsmålsdelen av håndboka til KMail for informasjon om hvordan du kan unngå at problemet oppstår igjen
If this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the groupHvis denne fila er kjørbar og flagget er satt, så blir den kjørt med samme tillatelser som gruppa. File permission
If we ratify this treaty, all we' re changing is the accents of the powerful and the color of the flagHvis vi godkjenner avtalen,-- er alt vi endrer de mektiges aksent og flaggets farge!
Changing the flags of message %‧ failed with %Endring av flagg på melding % ‧ feilet med %
Special flag. The exact meaning of the flag can be seen in the right hand columnSpesielt flagg. Den nøyaktige betydningen av flagget kan ses i kolonnen til høyre
If this flag is set, the group of this folder will be set for all new filesHvis dette flagget er satt, så vil alle nye filer i katalogen få samme gruppe som katalogen
Flag the current session so it will show an alert if no activity occurs for ‧ seconds. An icon of a dark light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if a task stops while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferencesMerk den gjeldende økten så den viser en varsling hvis det ikke er noen aktivitet i løpet av ‧ sekunder. Et ikon med en slukket lyspære dukker opp i øktfanen. Bruk denne for å varsle deg hvis en handling stopper mens du jobber med en annen økt. Tida før en varsling slår inn kan endres i oppsettet til & konsole
The Read flag allows viewing the content of the fileLese-flagget gir tillatelse til å se innholdet i fila
The flag of AntarcticaFlagget over Antarktis
This flag allows viewing the content of the folderDette flagget gir tillatelse til å se på innholdet i mappa
Changing the flags of message %‧ failedEndring av flagg på melding % ‧ feilet
Flag the current session so it will show an alert if activity occurs. An icon of a lit light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if something happens while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferencesMerk den gjeldende økten slik at den vil vise en varsling hvis det oppstår aktivitet. Et ikon med en lysende pære dukker opp i øktfanen. Bruk denne for å varsle deg hvis noe skjer mens du jobber med en annen økt. Tida før varslingen slår til kan endres i oppsettet til & konsole
Silent Changing the flags of message %‧ failed with %Stille endring av flagg på melding % ‧ feilet med %
This flag allows adding, renaming and deleting of files. Note that deleting and renaming can be limited using the Sticky flagDette flagget gir tillatelse til å legge til, slette og endre navn på filer. Merk at sletting og navneendring kan begrenses med « Klister »-flagget
The mail index for '%‧ ' is from an unknown version of KMail (%‧). This index can be regenerated from your mail folder, but some information, including status flags, may be lost. Do you wish to downgrade your index file?E-postregisteret for « % ‧ » er fra en ukjent versjon av KMail (% ‧). Dette registeret kan gjenskapes fra e-postmappa, men noe informasjon, medregnet statusflagg, kan gå tapt. Vil du nedgradere registerfila?
Showing page 1. Found 113063 sentences matching phrase "Flag of the United States".Found in 384.76 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.