Translations into Norwegian:

We are sorry, but we have no translations for word Send E-Mail. in English Norwegian dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Send E-Mail...
Send e-post...

Example sentences with "Send E-Mail.", translation memory

add example
en Some pages on the ECDC website have a link to our contact mailboxes, which activates your e-mail software and invites you to send your comments.
nb Noen av sidene på ECDCs nettsted har lenker til våre e-postadresser som aktiverer e-postprogrammet ditt og lar deg sende inn dine kommentarer.
en Thought I' d send her an e- mail
nb Tenkte jeg skulle skrive en mail
en How do we treat e-mails you send us?
nb Hvordan behandler vi e-post du sender oss?
en Send mail from your handheld through KMail
nb Send e-post fra PDA-en gjennom KMail. Name
en Press Mail... to email the current document. To select more documents to send, press Show All Documentsnbsp; gt; gt
nb Trykk på Send ... for å sende dokumentet. Dersom du vil sende flere dokumenter, kan du trykke på Vis alle dokumenternbsp; gt; gt
en When this is checked, you will not see the mail composer window. Instead, all invitation mails are sent automatically. If you want to see the mail before sending it, you can uncheck this option. However, be aware that the text in the composer window is in iCalendar syntax, and you should not try modifying it by hand
nb Når dette er valgt vil du ikke se ny-meldingsvinduet. Istedenfor vil alle invitasjonsmeldinger bli sendt automatisk. Hvis du vil se meldinga før du sender den kan du skru av dette valget. Men da må du være klar over at teksten i ny-meldingsvinduet er i iCalendar syntaks og du bør ikke prøve å endre det for hånd
en Select whether you want KMail to send all messages in the outbox on manual or all mail checks, or whether you do not want messages to be sent automatically at all
nb Velg om du vil at KMail skal sende alle meldingene i utboksen når du sjekker e-post manuelt, også ved automatisk sjekk, eller om du ikke vil at meldingene skal sendes automatisk i det hele tatt
en Press Mail... to send selected documents & File
nb Trykk på Send ... for å sende de valgte dokumentene & Fil
en Send copy to owner when mailing events
nb Send kopi til eier ved sending av hendelser
en A protocol to send mail from the client workstation to the mail server
nb En protokoll som sender e-post fra arbeidsstasjonen til posttjeneren (og mellom posttjenerne
en Id of KMail transport for sending mail
nb ID til KMail-transporten som sender e-post
en Invitations are normally sent as attachments to a mail. This switch changes the invitation mails to be sent in the text of the mail instead; this is necessary to send invitations and replies to Microsoft Outlook. But, when you do this, you no longer get descriptive text that mail programs can read; so, to people who have email programs that do not understand the invitations, the resulting messages look very odd. People that have email programs that do understand invitations will still be able to work with this
nb Invitasjoner er normalt sendt som vedlegg til meldinger. Dette valget endrer på invitasjonsmeldingene slik at invitasjonene står i meldingsteksten istedenfor; dette er nødvendig for å sende invitasjoner og svar til Microsoft Outlook. Men, når du gjør dette vil du ikke lenger få beskrivende tekst som e-postprogrammer kan lese; så for folk som har e-postprogrammer som ikke forstår invitasjonen vil de meldingene se veldig rare ut. Folk som har e-postprogrammer som forstår invitasjoner, vil fremdeles kunne bruke dette
en & Send Mail Via
nb & Send e-post via
en Send queued mail on mail check
nb Send meldingene i køen når e-post hentes
en Then we can' t send you to mail letters
nb Da kan vi ikke be deg om å poste brev
en that KMail can show a color bar indicating the type of message (Plain text/HTML/OpenPGP) currently displayed? This thwarts attempts to fake successful signature verification by sending HTML mails mimicking KMail 's signature status frames
nb ... at KMail kan vise en fargestolpe som viser hvilken type melding (ren tekst/HTML/OpenPGP) som blir vist? Slik kan du avsløre forsøk på å forfalske gyldige signaturer ved å sende HTML-meldinger som etterlikner signaturmeldingene til KMail
en Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components are
nb Her kan du endre komponentprogrammet. Komponenter er programmer som håndterer grunnleggende oppgaver, slik som terminalprogram, skriveprogram og e-postprogram. Forskjellige KDE-programmer trenger noen ganger å starte et konsoll, sende en e-post eller vise noe tekst. For å gjøre det på samme måte, vil disse programmene alltid hente fram de samme komponentene. Du kan velge her hvilke programmer disse komponentene er
en Check this option if you want replies you write to mails in this folder to be put in this same folder after sending, instead of in the configured sent-mail folder
nb Kryss av for dette alternativet hvis du vil at svar du skrive til meldinger i denne mappa skal bli lagt i samme mappe etter sending, istedenfor i den valgte mappa for sendt e-post
en Command to execute before sending a mail
nb Kommando som skal kjøres før det sendes en e-post
en KMail can send a small (‧x‧ pixels), low-quality, monochrome picture with every message. For example, this could be a picture of you or a glyph. It is shown in the recipient 's mail client (if supported
nb KMail kan sende et lite (‧x‧), svart-hvitt bilde i lav kvalitet med hver melding. For eksempel kan dette være et bilde av deg eller et tegn som vil bli vist i mottagerens e-postkilent (hvis støttet
en This list shows the configurable component types. Click the component you want to configure. In this dialog you can change KDE default components. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. Here you can select which programs these components are
nb Denne lista viser komponenttypene som kan tilpasses. Trykk på komponentene du vil tilpasse. I dette dialogvinduet kan du endre hva som er standardkomponenter i KDE. Komponenter er programmer som håndterer grunnleggende oppgaver, slik som terminalprogram, skriveprogram og e-postprogram. Noen KDE-programmer trenger noen ganger å starte et konsoll, sende en e-post eller vise litt tekst. For å gjøre det på samme måte, vil disse programmene alltid bruke de samme komponentene. Du kan velge her hvilke programmer disse komponentene er
en Enter the text (in English if possible) that you wish to submit for the bug report. If you press " Send ", a mail message will be sent to the maintainer of this program
nb Skriv inn teksten (på engelsk om du kan) som du vil sende som feilrapport. Hvis du trykker « Send » vil en melding bli sendt til vedlikeholderen avdette programmet
en Send invitations in the mail body
nb Send invitasjoner i meldingsteksten
en Send groupware invitations in the mail body
nb Send gruppevareinvitasjoner i meldingsteksten
Showing page 1. Found 1731 sentences matching phrase "Send E-Mail.".Found in 4.517 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.