Translations into Dutch:

  • hoef     
  • klomp   
  • remblok   
  • remschoen   
  • remslof   
  • schaats       

Other meanings:

 
element of a drum brake
 
An element of a drum brake into which the friction-producing brake lining is attached.

    Show declension

Example sentences with "brake shoe", translation memory

add example
In this illustration the first two digits of the approval number indicate that Regulation No ‧ already included the ‧ series of amendments when the approval number was granted; the following three digits are those allocated by the approval authority to the brake lining type, and the suffix digits are those allocated by the approval authority to the shoe or backplateIn dit voorbeeld geven de eerste twee cijfers van het goedkeuringsnummer aan dat Reglement nr. ‧ al wijzigingenreeks ‧ omvatte toen het goedkeuringsnummer werd toegekend; de volgende drie cijfers zijn door de goedkeuringsinstantie aan het remvoeringtype toegekend, en de toegevoegde cijfers zijn door de goedkeuringsinstantie aan de remschoen of montageplaat toegekend
The minimum brake-shoe lift (minimum brake-shoe application travel), ‧sB*de minimumaandrukslag van de remschoen, ‧sB*
brake-shoe lift (brake-shoe application travel), in millimetres, measured on diameter parallel to applying device, the brakes not being adjusted during the testaandrukslag van de remschoen in mm gemeten op de diameter parallel aan het aandrukorgaan, zonder bijstelling van de remmen tijdens de test
reduction ratio between travel of brake lever and lift (application travel) at brake-shoe centre (see Figure ‧ of Appendix ‧ to this annexoverbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de slag in het midden van de remschoen (zie figuur ‧ in aanhangsel ‧ van deze bijlage
Before starting the tests the vehicle's friction components (brake pads/shoes) shall be run in up to at least ‧ % coverageVoorafgaande aan de tests moeten de frictiecomponenten van het voertuig (schijfremvoeringen/remblokken) voor tenminste ‧ % ingelopen worden
iH = iH‧ × iH‧.‧. ig: reduction ratio between travel of the brake lever and the brake-shoe centre lift (see diagram ‧ in AppendixiH = iH‧ × iH‧.‧. ig: overbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de aandrukslag in het midden van het segment (zie diagram ‧ in aanhangsel
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension): ...Type en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bv. trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz.): ...
brake-shoe lift measured on the diameter parallel to the operating mechanism and without the brakes being adjusted during the test (expressed in millimetresaandrukslag van de remsegmenten, gemeten op de diameter parallel aan het aandrukorgaan en zonder nastelling van de remmen gedurende de proef (uitgedrukt in mm
type and characteristics of brakes (dimensional sketch) (drums or discs, wheels braked, linkage with wheels braked, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums, adjustment devicestype en aard van de remmen (maatschema) (trommelremmen; schijfremmen; afgeremde wielen; verbinding met afgeremde wielen; remgarnituren met aanduiding van aard en werkzaam oppervlak; straal van trommels, segmenten of schijven; gewicht der trommels; afstelinrichtingen
Brake-shoe arrangementRegeling voor remschoenen
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel) (in millimetres) for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoen (minimumremschoenslag) in mm bij trommelremmen
If the tests include braking to a standstill in wet conditions, the leading edge of the pad/shoe shall be run-in in the direction of rotationWaar de tests eveneens remmen bij nat spoor tot het voertuig tot stilstand is gekomen inhouden dan moet de voorrand van de voering/het blok ingelopen worden in de draairichting
Bloody shoe impression on the brake pedalBloederige afdruk op de rem
The make and type of each brake lining shall be visible when the lining/pad is mounted on the brake shoe/back plate in a legible and indelible mannerWanneer de voering of het remblok op de remschoen of de achterplaat is gemonteerd, moeten het merk en type van elke remvoering zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar zijn
Brake shoes shall be assembled in accordance with the requirements indicated in PlateRemschoenen dienen te worden gemonteerd in overeenstemming met de eisen van afbeelding
reduction ratio between travel of cylinder thrust point and lift (application travel) of brake-shoe centreoverbrengingsverhouding tussen de slag van het drukpunt van de cilinder en de slag in het midden van de remschoen
The brake-shoe centre lift (brake-shoe application travel) ‧sB (which shall be greater than ‧sB*de minimumaandrukslag in het midden van de remschoen, ‧sB (moet groter zijn dan ‧sB*
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionType en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bijvoorbeeld trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz
reduction ratio between travel of the actuation point of the cylinders and the brake-shoe centre liftoverbrengingsverhouding tussen de slag van het aangrijpingspunt van de remcilinder en de aandrukslag in het midden van het segment
This process shall also be applied for the braking shoes to obtain the coefficient for humidity loss for the brake blocks if they exist on the trainHetzelfde proces moet worden toegepast voor de remschoenen om het coëfficiënt voor het wrijvingsverlies wegens vocht met de remblokken te bepalen (indien gebruikt
Method of attachment of the lining/pad on the brake shoe/back plate: ...Methode voor de bevestiging van de voering/het remblok op de remschoen/de achterplaat: ... ...
If a train is equipped with several friction brake types, the rig tests shall be repeated for each type (pad, shoe ...Wanneer de trein uitgevoerd is met verscheidene typen wrijvingsrem moet elk type getest worden (remvoering, remschoen ...
Base material of brake shoe/back plate: ...Basismateriaal van remschoen/achterplaat: ...
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel), in millimetres, for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoenen (minimumremschoenslag), uitgedrukt in mm bij trommelremmen
the brake shoes are made of P‧ cast ironde remblokken zijn P‧ gietijzer
Showing page 1. Found 7004 sentences matching phrase "brake shoe".Found in 3.718 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.