Translations into Dutch:

  • remblok   
  • remschoen   
  • remslof   
  • hoef     
  • klomp   
  • schaats       

Other meanings:

 
element of a drum brake
 
An element of a drum brake into which the friction-producing brake lining is attached.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

brake-shoe
remblok; remschoen; remslof; schaats

    Show declension

Example sentences with "brake shoe", translation memory

add example
en Brake shoes
nl Remschoenen
en the brake shoes are made of P‧ cast iron
nl de remblokken zijn P‧ gietijzer
en With P‧ shoes the braked mass shall be corrected for the dynamic power at the insert holder using the following method
nl Bij P‧ remblokken moet het remgewicht voor het dynamische vermogen aan de remblokhouder met de volgende methode worden gecorrigeerd
en Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧ to Directive ‧/EEC) with a drawing, (e. g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of lining/pads, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension
nl Type en kenmerken van de remmen (zoals omschreven in punt ‧ van bijlage I van Richtlijn ‧/EEG) met een tekening (bij voorbeeld trommels of schijven, geremde wielen, verbinding met geremde wielen, merk en type van voeringen/blokken, effectief remoppervlak, straal van trommels, schoenen of schijven, gewicht van trommels, bijstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging, enz
en Method of attachment of the lining/pad on the brake shoe/back plate: ...
nl Methode voor de bevestiging van de voering/het remblok op de remschoen/de achterplaat: ... ...
en type and characteristics of brakes (dimensional sketch) (drums or discs, wheels braked, linkage with wheels braked, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums, adjustment devices
nl type en aard van de remmen (maatschema) (trommelremmen; schijfremmen; afgeremde wielen; verbinding met afgeremde wielen; remgarnituren met aanduiding van aard en werkzaam oppervlak; straal van trommels, segmenten of schijven; gewicht der trommels; afstelinrichtingen
en The brake-shoe centre lift (brake-shoe application travel) ‧sB (which shall be greater than ‧sB*
nl de minimumaandrukslag in het midden van de remschoen, ‧sB (moet groter zijn dan ‧sB*
en Identification (shall be visible when the lining/pad is mounted on the brake shoe/backing plate) ...
nl Identificatie (moet zichtbaar zijn als de voering/het blok is gemonteerd op de remschoen/montageplaat) ...
en Method of attachment of the lining/pad on the brake shoe/back plate
nl de methode voor de bevestiging van de voering of het remblok op de remschoen of de achterplaat
en reduction ratio between travel of cylinder thrust point and lift (application travel) of brake-shoe centre
nl overbrengingsverhouding tussen de slag van het drukpunt van de cilinder en de slag in het midden van de remschoen
en Bloody shoe impression on the brake pedal
nl Bloederige afdruk op de rem
en Before starting the tests the vehicle's friction components (brake pads/shoes) shall be run in up to at least ‧ % coverage
nl Voorafgaande aan de tests moeten de frictiecomponenten van het voertuig (schijfremvoeringen/remblokken) voor tenminste ‧ % ingelopen worden
en Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension
nl Type en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bijvoorbeeld trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz
en The make and type of each brake lining shall be visible when the lining/pad is mounted on the brake shoe/back plate in a legible and indelible manner
nl Wanneer de voering of het remblok op de remschoen of de achterplaat is gemonteerd, moeten het merk en type van elke remvoering zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar zijn
en iH = iH‧ × iH‧.‧. ig: reduction ratio between travel of the brake lever and the brake-shoe centre lift (see diagram ‧ in Appendix
nl iH = iH‧ × iH‧.‧. ig: overbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de aandrukslag in het midden van het segment (zie diagram ‧ in aanhangsel
en Base material of brake shoe/back plate: ...
nl Basismateriaal van remschoen/achterplaat: ...
en Brake shoes shall be assembled in accordance with the provisions in Plate
nl Remschoenen dienen te worden gemonteerd in overeenstemming met de bepalingen van afbeelding
en Brake-shoe arrangement
nl Regeling voor remschoenen
en the following four digits are those allocated by the approval authority to the brake lining type as the base approval number, and the additional three digits arranged in the vicinity of the rectangle are those allocated by the approval authority to the shoe or backplate
nl de volgende vier cijfers zijn welke toegekend door de keuringsinstantie aan het type remvoering als basisgoedkeuringsnummer, en de toegevoegde drie cijfers in de buurt van de rechthoek zijn die welke zijn toegekend door de keuringsinstantie aan de schoen of de montageplaat
en minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel) (in millimetres) for wheel brakes with drum brakes
nl minimumaandrukslag in het midden van de remschoen (minimumremschoenslag) in mm bij trommelremmen
en In this illustration the first two digits of the approval number indicate that Regulation No ‧ already included the ‧ series of amendments when the approval number was granted; the following three digits are those allocated by the approval authority to the brake lining type, and the suffix digits are those allocated by the approval authority to the shoe or backplate
nl In dit voorbeeld geven de eerste twee cijfers van het goedkeuringsnummer aan dat Reglement nr. ‧ al wijzigingenreeks ‧ omvatte toen het goedkeuringsnummer werd toegekend; de volgende drie cijfers zijn door de goedkeuringsinstantie aan het remvoeringtype toegekend, en de toegevoegde cijfers zijn door de goedkeuringsinstantie aan de remschoen of montageplaat toegekend
en Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension): ...
nl Type en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bv. trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz.): ...
en The minimum brake-shoe lift (minimum brake-shoe application travel), ‧sB*
nl de minimumaandrukslag van de remschoen, ‧sB*
en reduction ratio between travel of brake lever and lift (application travel) at brake-shoe centre (see Figure ‧ of Appendix ‧ to this annex
nl overbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de slag in het midden van de remschoen (zie figuur ‧ in aanhangsel ‧ van deze bijlage
en Brake shoes shall be assembled in accordance with the requirements indicated in Plate
nl Remschoenen dienen te worden gemonteerd in overeenstemming met de eisen van afbeelding
Showing page 1. Found 7004 sentences matching phrase "brake shoe".Found in 2.277 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.