Translations into Dutch:

  • pop-upformulier   
     
    A form that stays on top of other windows. A pop-up form can be modal or modeless.

Example sentences with "pop-up form", translation memory

add example
en Calls for the industry to exercise particular care when advertising food products specifically targeted at children; asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food specifically targeted at children; any such restrictions should also cover new forms of media such as online games, pop-ups and text messaging
nl roept de sector op extra terughoudend te zijn bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen specifiek gericht op kinderen; verzoekt om de invoering van beschermde tijden en van beperkingen voor de reclame voor ongezond voedsel, specifiek gericht op kinderen; is van mening dat dergelijke beperkingen ook moeten gelden voor nieuwe vormen van media, zoals online spelletjes, pop-ups en sms- en chatverkeer
en In my own country of Austria, this type of benchmarking, in the form of the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pop 3 study, in which we did not perform particularly well, has led to the establishment of a programme known as Qualität in Schulen (Q.I.S - Quality in Schools).
nl In mijn vaderland, Oostenrijk, heeft dat soort benchmarking, het zogeheten TIMSS Pop 3-onderzoek, aangezien wij daarmee niet zo' n succes hadden, tot een project genaamd "Q.I.S. Qualität in Schulen" geleid.
en whereas the various cultural industries include a very wide range and a multitude of cultural forms of expression, ranging, for example, from preservation of the cultural heritage, protection of historic monuments, restoration, arts and crafts to the performing arts and visual arts, as well as museums, libraries, theatres, cultural institutions of all kinds, a richly varied music scene, including soloists, pop singers, philharmonic orchestras, big band and opera, as well as literature and publishing, the recording and audio-visual industry and cinema
nl overwegende dat de aandacht moet worden gevestigd op de diversiteit en het grote aantal uitdrukkingsvormen in de verschillende cultuursectoren, bijvoorbeeld instandhouding van het cultureel erfgoed, monumentenzorg, restauratiewerk en sierkunst, alsook toneel en de beeldende kunsten, musea, bibliotheken, theaters, allerlei cultuurinstellingen, de gevarieerde wereld van de muziek, van solisten en popartiesten tot philharmonische orkesten en big bands en operagezelschappen, en daarnaast literatuur en uitgeverijen, de audiovisuele en geluidsindustrie en de film
en You cannot use the arrow keys to move the text caret into some frames within the document panel. To move the caret inside the frame, press Alt; ‧ to go to the Document Structure area, scroll to the desired frame, press the Menu key to pop up the context menu and choose Edit Text
nl In het document kunt u de pijltoetsen niet gebruiken om de tekstcursor in een frame te plaatsen. Om de tekstcursor in het frame te plaatsen drukt u op Alt; ‧ om de focus naar de Documentstructuur te verplaatsen, scroll dan naar het gewenste frame, druk op de Menu-toets om het contextmenu te openen en kies Tekst bewerken
en A small shortcut entry dialog pops up. Just hit Ctrl; E (or whatever you want to change the shortcut to), and the dialog disappears. The key icon in the Configure Shortcuts dialog now shows the new shortcut
nl Er verschijnt een klein dialoogvenster. Druk op Ctrl; E (of een andere combinatie) en het dialoogvenster verdwijnt weer. De nieuwe sneltoets is nu te zien op het toets-pictogram in het dialoogvenster Sneltoetsen instellen
en This causes a chat window to pop up when it receives a new message
nl Dit zorgt ervoor dat een gespreksvenster op de voorgrond verschijnt als er een nieuw bericht is gearriveerd
en Burning an audio cd in & amarok; is easy thanks to the K‧B integration. To burn an album, first open the Collection Browser. Next, by expanding an artist 's entry in the Tree View, right click the album you wish to burn. A pop-up menu will open, click Burn This Album, and a dialog will open prompting you to choose a mode for burning. From the dialog click the Audio Mode button, K‧B will open ready to burn the album
nl Dankzij de integratie van K‧b is het branden van een audio-cd in & amarok; heel eenvoudig. Om een album op cd te branden, open eerst de Collectiebrowser. Vouw vervolgens een artiestingang open in de structuurweergave en klik met de rechter muisknop op het album dat u wilt branden. Klik nu op de menuoptie Dit album branden. Er wordt een dialoog geopend waarin u het type cd kunt selecteren. Klik op de knop audio-cd en K‧B zal worden gestart met het te branden album
en There are some help functions integrated. As usual some tool tips arise when the mouse is over a control element like a button or an edit line. If you click on the Help button, a little menu pops up with further opportunities
nl zijn wat helpfuncties ingebouwd. Zoals gewoonlijk zie je een korte uitleg als je de muisaanwijzer boven een besturingselement zoals een knop of een bewerkingsregel houdt. Als je klikt op de Help-knop, zie je een klein menu met nog wat mogelijkheden
en Any time ‧ guys pass around a sex toy, something like this is bound to pop up
nl Als ‧ jongens een sexspeeltje doorgeven, kan het niet anders dan dat dit gebeurt
en So you' re okay with Pops moving into a studio apartment and heating up leftovers?You' re fine with that?
nl Terwijl pa hier alleen zit te verkommeren en restjes moet eten
en Name same as mine popped up on Google or something
nl Dezelfde naam als de mijne verscheen op Google
en Why don' t we get her a pop- up toaster?
nl Koop haar dan een broodrooster
en Polly is one of the songs that was recorded at Smart Studios that was going to be for the Sub Pop album and ended up going onto Nevermind
nl ' Polly ' was opgenomen in de Smart Studios... en was bestemd voor de plaat van Sub Pop.Maar hij eindigde op ' Nevermind '
en If you choose this option, another dialog will pop up
nl Als u deze optie kiest, zal er een ander dialoogvenster verschijnen
en Another difference between & im; and email is that with & im; you can see your friends ' presence, that is, whether they are actually on-line at the same time as you. This lets you send messages truly instantly, instead of sending off a mail and having to wait for your friend to check their mailbox. An & im; message pops up on the other person 's screen as soon as you send it. Of course, if you 'd rather not be interrupted, you can change your own presence so others will know not to disturb you
nl Een ander verschil tussen & im; en e-mail is dat u bij & im; kunt zien of iemand aanwezig is of niet. Met andere woorden, u kunt zien of iemand op hetzelfde moment online is als u. Dit geeft u de mogelijkheid om meteen met iemand te communiceren, in plaats van dat u een e-mail verstuurt en vervolgens moet wachten totdat de geadresseerde zijn of haar e-mail controleert. Een & im;-bericht verschijnt op het scherm van de andere persoon zodra u uw bericht verstuurt. Uiteraard kunt u, als u niet gestoord wilt worden tijdens uw werk, uw aanwezigheid veranderen
en After activating this action the mouse arrow will be changed into a question mark arrow. When this arrow is used to click on parts of & kturtle; main window, a description of the particular part pops-up
nl Als je hier op klikt verandert je muispijl in een vraagteken met pijl. Klik met deze pijl op een onderdeel van het hoofdvenster van & kturtle; als je daarvan een beschrijving wilt lezen
en It' s popping off up in G Pop!
nl De pleuris breekt uit
en I' d like to walk up in that office, grab one of those guys and...... choke him until his eyes pop out!
nl Als ik zo' n hufter te pakken kreeg, zou ik hem de strot afknijpen
en I expected you to pop up some day
nl Ik verwachtte wel dat je zou opduiken
en When you click on the Country list, a menu pops up showing major groups of countries. You can select one of these regions and see a list of the countries that are available for that region
nl Wanneer u op de lijst Land klikt, komt er een menu tevoorschijn dat een lijst met regio's toont. U kunt er een kiezen waardoor de landen in die regio beschikbaar worden
en Pops up a dialog box that allows you to change the current documents & DTD
nl Opent een dialoogvenster waarmee u de & DTD; van het huidige document kunt wijzigen
en Close to the Taliban, he disappeared before popping up in Iraq
nl Dicht bij de Taliban.Verdween, om in Irak weer op te duiken
en Oassie meditates as random single- digit numbers pop up on Dillon' s screen
nl Op het scherm van Dillon
en Pop Up Completion List
nl Aanvullingslijst
en If the needle is not correctly lined up with the centre of the stopper, you will feel constant resistance as it goes through the stopper and no pop. The needle may then enter at an angle and bend, break or prevent proper removal of the vial contents
nl Als de naald niet goed door het midden of scheef door de dop gestoken wordt, voelt u constante weerstand en geen plop.De naald kan dan in een hoek door de dop gaan en buigen, breken of voorkomen dat de inhoud van de injectieflacon helemaal opgezogen wordt
Showing page 1. Found 247292 sentences matching phrase "pop-up form".Found in 63.743 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.