Translations into Polish:

 • Gmina Czarna   
   
  Gmina Czarna (powiat bieszczadzki)
   
  Gmina Czarna, Bieszczady County
   
  Gmina Czarna (powiat łańcucki)
   
  Gmina Czarna, Łańcut County
   
  Gmina Czarna (powiat dębicki)
   
  Gmina Czarna, Dębica County
   
  Gmina Czarna (powiat bieszczadzki)
   
  Gmina Czarna, Bieszczady County
   
  Gmina Czarna (powiat łańcucki)
   
  Gmina Czarna, Łańcut County
   
  Gmina Czarna (powiat dębicki)
   
  Gmina Czarna, Dębica County

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

Gmina Czarna Białostocka
Gmina Czarna Białostocka

Example sentences with "Gmina Czarna", translation memory

add example
en Natural and architectural heritage of Sołectwo Chotowa situated in Gmina Czarna (Podkarpackie Voivodeship)
pl Dziedzictwo przyrodnicze i architektoniczne sołectwa Chotowa w gminie Czarna (woj. podkarpackie).
en Characteristics of the language of the younger generation in rural areas- for example Skomielna Czarna and Bogdanowka
pl Charakterystyka języka młodego pokolenia wsi - na przyładzie Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
en Strangers for sure? Highlanders of Podhale talking about Spiszacy and Gypsies from Czarna Góra.
pl Czy na pewno obcy? Górale Podhalańscy o Spiszakach i Cyganach z Czarnej Góry.
en Groundwater conditions and their protection in interfluve of Czarna Hańcza and Kanał Augustowski.
pl Warunki hydrogeologiczne i ochrona wód podziemnych w międzyrzeczu Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego
en Television media language as evidenced in TV progamme entitled 'mała Czarna'.
pl Język programu telewizyjnego na przykładzie "małej Czarnej".
en Managing the development of the basic unit of local goverment on the example of community Czarna Białostocka
pl Zarządzanie rozwojem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Czarna Białostocka
en Private storm of characters of the Vladimir Páral novels. The outline of Czech society portrait during 60`s based on works belonging to so called ''czarna pentalogia'' od Páral (''Targowisko spełnionych zyczeń'', ''Katapulta'', ''Kochankowie i mordercy'').
pl Prywatna zawierucha bohaterów powieści Vladimira Párala. Próba zarysowania obrazu czeskiego społeczeństwa lat sześćdziesiątych w oparciu o utwory należące do tzw. ''czarnej pentalogii'' Párala (''Targowisko spełnionych życzeń'', ''Katapulta'', ''Kochankowie i mordercy'').
en Reading interests of users of Public Library in Czarna Białostocka.
pl Zainteresowania czytelnicze użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej
en Human resources management in the Municipal Council in Czarna Białostocka
pl Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej
en Financing the district investments on the example of the District of Czarna.
pl Finansowanie inwestycji gminnych na przykładzie Gminy Czarna
en Name and surname declension in spoken Polish by the diocesan and monastic priests (based on the example of Tokarnia, Skomielna Czarna and Letownia)
pl Odmiana imion i nazwisk w polzczyźnie mówionej księży diecezjalnych i zakonnych na przykładzie Tokarni, Skomielnej Czarnej i Łętowni
en axiologically social norm addiction to drugs exemplified by the wards of metanoia centre in czarna bialostocka. theologicall and moral study.
pl Aksjologiczno - społeczny normatyw uzależnień narkotycznych na przykładzie wychowanków ośrodka Metanoia w Czarnej Białostockiej. Studium teologicznomoralne.
en Groundwater circulation system between Czarna Hańcza and Wierśnianka rivers (Augustów Plain).
pl System krążenia wód podziemnych w międzyrzeczu Czarnej Hańczy i Wierśnianki (Równina Augustowska).
en Assessment of pollution of Czarna Tarnowska River based on benthic macroinvertebrates.
pl Ocena stanu zanieczyszczenia rzeki Czarnej Tarnowskiej na podstawie makrobezkręgowców bentosu.
en The cost analysis of communal enetrprise activities in Czarna Białostocka in years 2009-2011
pl Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego w Czarnej Białostockiej w latach 2009-2011
en Influence of the home environment on results in the learning on the example of 1 - 3 classes of Primary School in Czarna Woda
pl Wpływ środowiska rodzinnego na wyniki w nauce na przykładzie klas I-III Szkoły Postawowej w Czarnej Wodzie.
en Between migration and rooting. The networks of family ties of inhabitants of Czarna Wieś Kościelna in Podlasia province in Poland and Polish immigrants from metropolis Lille in region Nord/Pas-de-Calais in France.
pl Między migracją a zakorzenieniem. Sieci powiązań rodzinnych mieszkańców Czarnej Wsi Kościelnej w województwie podlaskim w Polsce oraz polskich imigrantów z metropolii Lille w regionie Nord/Pas-de-Calais we Francji.
en Surnames of the inhabitans of Czarna commune.
pl Nazwiska mieszkańców gminy Czarnej.
en Competition law on the example of Czarna Góra (JSC) and Zieleniec
pl Prawo konkurencji a działalność ośrodków narciarskich na przykładzie Czarnej Góry S.A. i Zieleńca
en Horseback and Canoe Tour Czarna Hancza – Kanał Augustowski as an example of rehabilitation for people with disabilities by means of active tourism
pl Rajd Kajakowo-Konny Czarna Hańcza – Kanał Augustowski jako przykład rehabilitacji osób z niepełnosprawnością przy pomocy turystyki aktywno-krajoznawczej
en Revitalization of rural area Czarna Wieś in the community of Rajgród
pl Rewitalizacja obszaru wiejskiego Czarna Wieś w gminie Rajgród
en Tourism development planning due to landscape attractiveness: case study Waganiec gmina
pl Ocena atrakcyjności i koncepcja aktywizacji turystycznej gminy wiejskiej Waganiec
en Settlement of accounts regarding European Union funds for the financing of gmina activities
pl Rozliczanie funduszy unijnych finansujących zadania gminy
en Influence of fund of european union on development -economic socially (on example gmina Korycin)
pl Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy (np. gminy Korycin)
en Three-dimensional incame disparities of the budgets of gminas of the grudziadzki administratire distriect in the years 2001-2007
pl Przestrzenne zróżnicowania dochodów budżetu gmin powiatu grudziądzkiego w latach 2001-2007
Showing page 1. Found 196 sentences matching phrase "Gmina Czarna".Found in 0.541 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.