Translations into Polish:

  • Gmina Gorzów Śląski   

Example sentences with "Gmina Gorzów Śląski", translation memory

add example
en Basics to bullying - for example studies in the district Gorzów Wlkp.
pl Postawy wobec mobbingu - na przykładzie badań w powiecie gorzowskim.
en Information activity of Provincial and Urban Public Library of Zbigniew Herbert’s in Gorzów Wielkopolski
pl Działalność informacyjna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
en Generalized geological - engineering characteristics of organic soils from Gorzów Wielkopolski
pl Uogólniona geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów organicznych z Gorzowa Wielkopolskiego
en The role of a library in the context of culture. A poetic group of Polish Writers Association in the Public Library in Gorzów Wlkp.
pl Kulturotwórcza rola biblioteki. Grupa poetycka Oddziału Związku Literatów Polskich przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.
en Land use changes in the Warta River floodplain terraces in Gorzów Wielkopolski and their impact on flood risk assessment in the years 1963-2006
pl Zmiany użytkowania terenu terasy zalewowej Warty w Gorzowie Wielkopolskim i ich wpływ na ocenę ryzyka powodziowego w latach 1963-2006
en gorzow creativity factory-revitalization of post-industral area of jute`s former factory on zawarcie in gorzów wlkp.
pl gorzowska fabryka kreatywności-rewitalizacja obszaru poprzemysłowego dawnej fabryki juty na zawarciu w gorzowie wlkp.
en Elektrociepłownia Będzin S.A., Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A., Elektrociepłownia Kraków S.A., Dalkia Łódź S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., Elektrociepłownia Tychy S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A. and Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. shall bear their own costs
pl Elektrociepłownia Będzin S.A., Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A., Elektrociepłownia Kraków S.A., Dalkia Łódź S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., Elektrociepłownia Tychy S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A. i Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. pokrywają własne koszty
en Development of developer building industry in Gorzów Wlkp. In 2000-2007
pl Rozwój budownictwa deweloperskiego w Gorzowie Wlkp.
en Urban composition of the selected quarter of the Gorzów Wielkopolski city center
pl Kompozycja urbanistyczna wybranego kwartału centrum Gorzowa Wielkopolskiego
en Schooling and professional training of personnel staff (on the basis of Lubuskie Province Office in Gorzów Wielkopolski)
pl Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników (na przykładzie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.)
en The state of tourism and recreational development of Gorzów wielkopolski and the opportunities for tourism function development
pl Stan zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Gorzowa Wielkopolskiego oraz możliwości rozwoju funkcji turystycznej
en Activity of the district state and regional State Repatriate Office in Gorzów 1945-1947
pl Działalność powiatowego oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Gorzowie w latach 1945-1947
en Interveners in support of the applicants: Elektrociepłownia Będzin S.A. (Będzin, Poland); Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (Bydgoszcz, Poland); Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. (Bytom, Poland); Elektrociepłownia Białystok S.A. (Białystok, Poland); Elektrociepłownia Gorzów S.A. (Gorzów, Poland); Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A. (Kalisz, Poland); Elektrociepłownia Kraków S.A. (Krakow, Poland); Dalkia Łódź S.A. (Łódź, Poland); Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. (Poznań, Poland); Elektrociepłownia Tychy S.A. (Tychy, Poland); Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. (Wrocław, Poland); Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (Gdańsk, Poland); Elektrociepłownia Zabrze S.A. (Zabrze, Poland); and Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. (Zielona Góra, Poland) (represented by: B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo and S. Boullart, lawyers
pl Interwenienci popierający żądania skarżących: Elektrociepłownia Będzin S.A. (Będzin, Polska); Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (Bydgoszcz, Polska); Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. (Bytom, Polska); Elektrociepłownia Białystok S.A. (Białystok, Polska); Elektrociepłownia Gorzów S.A. (Gorzów, Polska); Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A. (Kalisz, Polska); Elektrociepłownia Kraków S.A. (Kraków, Polska); Dalkia Łódź S.A. (Łódź, Polska); Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. (Poznań, Polska); Elektrociepłownia Tychy S.A. (Tychy, Polska); Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. (Wrocław, Polska); Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (Gdańsk, Polska); Elektrociepłownia Zabrze S.A. (Zabrze, Polska) i Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. (Zielona Góra, Polska) (przedstawiciele: B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo i S. Boullart, adwokaci
en Full and incomplete performing the function social and behavioural by families - on the example of examinations in the Gorzów Wielkopolski district.
pl Pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziny pełne i niepełne - na przykładzie badań w powiecie gorzowskim.
en Opinions about violence youth from selected schools in Gorzów Wielkopolski
pl Opinie na temat przemocy wśród młodzieży z wybranych szkół w Gorzowie Wielkopolskim
en Functional changes in postindustrial and postmilitary areas in Gorzów Wlkp.
pl Sukcesja funkcji na terenach poprzemysłowych i powojskowych w Gorzowie Wlkp.
en Parish libraries of the Diocese of Zielona Góra ? Gorzów in the Deaneries of Babimost, Gubin, Kostrzyn, Gorzów ? Christ the King Church, Gorzów ? Holy Trinity Church, Gorzów Cathedral
pl Biblioteki parafialne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Dekanatach: Babimost, Gubin, Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski ? Chrystusa Króla; Gorzów Wielkopolski ? Świętej Trójcy; Gorzów Wielkopolski ? Katedra
en Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski
pl Zielona Góra i Gorzów Wielkopolskipoland. kgm
en The impact of EU funds on development of social and technical infrastructure in Gorzów Wielkopolski and Usti nad Labem - a comparative analysis
pl Wpływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury społecznej i technicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Usti nad Labem - analiza porównawcza
en Health promotion and health education in primary schools in Gorzów Wlkp.
pl Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp.
en spatial development of the city gorzów wielkopolski in context of utilization post-battle-camp areas.
pl rozwój przestrzenny miasta gorzów wielkopolski w kontekście wykorzystania powojskowych terenów poligonowych
en An eclekctic villa in the 30 Stycznia 1 Street in Gorzów Wielkopolski: its history and the problems connected with its conservation
pl Eklektyczna willa na ul. 30 stycznia 1 w Gorzowie Wielkopolskim: jej dzieje i problematyka konserwatorska
en Analysis of the attractiveness of sports - recreation base in Gorzów Wielkopolski
pl Analiza atrajcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim
en A pupil - the threat to their own school - aggression and violence among pupils of gimnazjum schools in Gorzów Wielkopolski.
pl Uczeń zagrożeniem dla własnej szkoły - agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
en The popularity of kołocz śląski or kołacz śląski increased over the centuries as it became associated with celebrations
pl Popularność kołocza śląskiego lub kołacza śląskiego z biegiem wieków była coraz większa, gdyż stał się on ciastem obrzędowym
Showing page 1. Found 262 sentences matching phrase "Gmina Gorzów Śląski".Found in 1.053 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.