Translations into Polish:

  • Henryk de Bourgogne   

Example sentences with "Henry of Burgundy", translation memory

add example
Burgundy wine, Parma ham, certain Spanish meats - they have meaning far beyond the borders of each of our countries, far beyond the borders of Europe.Wino burgundzkie, szynka parmeńska, niektóre hiszpańskie mięsa - ich znaczenie zdecydowanie wykracza poza granice każdego z naszych krajów, daleko poza granice Europy.
Moutarde de Bourgogne, characterised by its intensely sharp taste, is obtained from mixing mustard seeds grown and stored in Burgundy with a dilution liquid consisting of water, salt, sugar, spices and at least ‧ % of dry white wine made from traditional Burgundy grapesMoutarde de Bourgogne, charakteryzującą się intensywnie ostrym smakiem, otrzymuje się poprzez zmieszanie nasion gorczycy uzyskanych i przechowywanych w Burgundii z rozcieńczonym roztworem składającym się z wody, soli, cukru, przypraw i przynajmniej ‧ % wytrawnych białych win pochodzących z tradycyjnych w Burgundii odmian winorośli
development of local branches (Camargue rice, olive oil and table olives, Burgundy mustard, pulses, etcrozwój produktów lokalnych (ryż z Camargue, uprawa drzew oliwkowych i produkcja oliwek stołowych, musztarda burgundzka, suszone warzywa...
publications, catalogues and websites providing information about producers from Burgundy or producers of particular productspublikacje, katalogi lub strony internetowe zawierające informacje o producentach w Burgundii lub producentach określonego produktu
Attend the lords of France and Burgundy, GloucesterWprowadz panów Francji i Burgundii, Gloucester
Unbeknownst to the old duke, his young wife, Beatrix of Burgundy, seduces the gallant knight.This much is known to historyBez wiedzy starego księcia, jego młoda żona, Beatrix Burgundzka, uwodzi wspaniałego rycerza. tyle wiemy z historii
liquid used in dilution: a mixture of water and white wine with a protected designation of origin, produced in the Burgundy wine-growing region; the minimum proportion of wine is ‧ % during dilutionroztwór rozcieńczony, na który składają się: woda i białe wino ze znakiem CHNP wyprodukowane w regionie uprawy winorośli Burgundii w minimalnej proporcji ‧ % przy dodawaniu składników
Burgundy is the colour of hot water bottlesBurgundzki jest kolorem kaczek do łóżka
Attend the lords of France and BurgundyWprowadz panów Francji i
A secret message warns me of war against Burgundy!Tajna wiadomość ostrzega mnie przed wojną z Burgundią!
It is, in fact, vitally important that we should maintain the wine-making traditions of chaptalisation that are carried on in many regions of Europe, including Burgundy and Franche Comté - which I happen to represent.W istocie niezmiernie ważne jest zachowanie winiarskiej tradycji szaptalizacji, która panuje w wielu regionach Europy, w tym w Burgundii i Franche Comté - które przypadkiem reprezentuję.
Part of the Departments of Côte d'Or, Yonne and Haute-Marne, in the Burgundy RegionCzęść departamentów Côte d'Or, Yonne i Haute-Marne w regionie Burgundii
"Infernal combination" The inverted ritual, carnival and grotesque in Ivone, Princess of Burgundy by Witold Gombrowicz"Piekielna kombinacja" Odwrócony rytuał, karnawał i groteska w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza
Attend the lords of France and BurgundyWprowadz panów Francji i Burgundii
The objective of the aid is to encourage and support the putting in place of quality measures for production and products in BurgundyPomoc ma na celu wspieranie i pomoc w realizacji działań na rzecz jakości produkcji i produktów wytwarzanych w Burgundii
The geology of Beaujolais region (SE Burgundy, France) and its influence on the regional wine qualityJakość wina a podłoże geologiczne regionu Beaujolais w SE części Burgundii, Francja
The fruit is of an intense colour, ranging from dark red to burgundy, uniform over the whole surface of the fruitOwoce wiśni nadwiślanki posiadają intensywną barwę od ciemnoczerwonej do bordowej, jednolitą na całej powierzchni
" Beatrix of Burgundy. "" Beatrix Burgundii. "
From the publication (in the Official Journal of the European Union) of the registration number of the exemption application and the vote on the decision of the Burgundy Regional CouncilPo opublikowaniu numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) oraz przeprowadzeniu głosowania przez Radę Regionu Burgundii
You recognize this armlet, you queen of Burgundy?Rozpoznajesz tę opaskę, królowo Burgundii?
Beatrix of BurgundyBeatrix Burgundzkiej
Ostenburg was part of BurgundyOstenburg był częścią Burgundii
The ritual of initiation in Ivonne, Princess of Burgundy by Witold GombrowiczRytuał inicjacji w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza
months after entry into force of this Agreement, for the following names: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry and White Burgundymiesięcy od wejścia w życie niniejszego Porozumienia – następujących nazw: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry i White Burgundy
Showing page 1. Found 2560325 sentences matching phrase "Henry of Burgundy".Found in 948.26 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.