Translations into Polish:

  • Henryk de Bourgogne   

Example sentences with "Henry of Burgundy", translation memory

add example
en The fruit is of an intense colour, ranging from dark red to burgundy, uniform over the whole surface of the fruit
pl Owoce wiśni nadwiślanki posiadają intensywną barwę od ciemnoczerwonej do bordowej, jednolitą na całej powierzchni
en months after entry into force of this Agreement, for the following names: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry and White Burgundy
pl miesięcy od wejścia w życie niniejszego Porozumienia – następujących nazw: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry i White Burgundy
en Do I have to hear a lecture on the glories of a Burgundy again?
pl Znowu będziesz mi dawał wykład o wyższości Burgunda?
en The link with geographic origin is based on ancient regional know-how, the traditional growing of mustard seeds in Burgundy, a strong historic link between mustard and Burgundy wine-growing, and an age-old reputation
pl Związek z obszarem geograficznym wyznacza starodawne, regionalne know-how, historyczna uprawa w Burgundii gorczycy na nasiona, silne, historyczne powiązanie musztardy z winnicami burgundzkimi oraz dawno zdobyta renoma
en You recognize this armlet, you queen of Burgundy?
pl Rozpoznajesz tę opaskę, królowo Burgundii?
en The ritual of initiation in Ivonne, Princess of Burgundy by Witold Gombrowicz
pl Rytuał inicjacji w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza
en Unbeknownst to the old duke, his young wife, Beatrix of Burgundy, seduces the gallant knight.This much is known to history
pl Bez wiedzy starego księcia, jego młoda żona, Beatrix Burgundzka, uwodzi wspaniałego rycerza. tyle wiemy z historii
en It is aimed at developing the production of organic products in Burgundy: increasing production, surface area and the number of farmers
pl Celem programu jest rozwój rolnictwa ekologicznego w regionie Burgundii, tj. zwiększenie produkcji oraz powierzchni i liczby gospodarstw
en They were really round and burgundy, and they made you look kind of
pl Nie pytaj.Nie mogę uwierzyć, że Ross umówił się z siostrą Rachel
en Shall the king of Burgundy be scorned by an obstinate woman?
pl Czy uparta kobieta gardzi królem Burgundii?
en It is, in fact, vitally important that we should maintain the wine-making traditions of chaptalisation that are carried on in many regions of Europe, including Burgundy and Franche Comté - which I happen to represent.
pl W istocie niezmiernie ważne jest zachowanie winiarskiej tradycji szaptalizacji, która panuje w wielu regionach Europy, w tym w Burgundii i Franche Comté - które przypadkiem reprezentuję.
en The geology of Beaujolais region (SE Burgundy, France) and its influence on the regional wine quality
pl Jakość wina a podłoże geologiczne regionu Beaujolais w SE części Burgundii, Francja
en This area consists of the départements making up the Burgundy region: Côte d'Or, Nièvre, Saône and Loire, and Yonne
pl Na obszar ten składają się departamenty regionu Burgundii, czyli Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire i Yonne
en Make way for the Queen of Burgundy, vassal woman!
pl Droga dla Królowej Burgundii, kobieto wasala!
en liquid used in dilution: a mixture of water and white wine with a protected designation of origin, produced in the Burgundy wine-growing region; the minimum proportion of wine is ‧ % during dilution
pl roztwór rozcieńczony, na który składają się: woda i białe wino ze znakiem CHNP wyprodukowane w regionie uprawy winorośli Burgundii w minimalnej proporcji ‧ % przy dodawaniu składników
en Philip of Burgundy!
pl Philip z Burgundii!
en The amount of aid to granted by the Burgundy Region (Région Bourgogne) is EUR ‧ for animals in the following categories
pl Kwota pomocy przyznawanej przez region Bourgogne wynosi ‧ EUR na zwierzę należące do jednej z następujących kategorii
en development of local branches (Camargue rice, olive oil and table olives, Burgundy mustard, pulses, etc
pl rozwój produktów lokalnych (ryż z Camargue, uprawa drzew oliwkowych i produkcja oliwek stołowych, musztarda burgundzka, suszone warzywa...
en Beatrix of Burgundy
pl Beatrix Burgundzkiej
en The geographical area was established on the basis of special local know-how in Burgundy in the production of mustard seeds and wine, which are processed to produce a mustard paste that results in a product with original characteristics (cf. paragraph
pl Obszar geograficzny ustalono na podstawie szczególnego, lokalnego know-how w produkcji nasion musztardy i win wytwarzanych w Burgundii, przetwarzanych następnie na musztardę, przez co powstaje produkt o oryginalnych właściwościach (zob. pkt
en The Grand Duchy of Ostenburg, a strategically important principality on the border... between the warring kingdoms of Burgundy and France
pl Wielkie Księstwo Ostenburg, księstwo ważne stratategicznie na granicy... między walczącymi królestwami Burgundii i Francji
en From "Yvonne, Princess of Burgundy" to "The Merry Wives of Windsor" - dramas stagemanaged by Jerzy Stuhr in "Stary Theatre" in Kraków.
pl Od "Iwony, księżniczki Burgunda" do "Wesołych kumoszek z Windsoru". Spektakle wyreżyserowane przez Jerzego Stuhra w Teatrze Ludowym w Krakowie w latach dziewięćdziesiątych.
en I' il go to the cathedral in the regalia of the queen of Burgundy!
pl Pójdę do katedry trzymając insygnia królowej Burgundii!
Showing page 1. Found 2560325 sentences matching phrase "Henry of Burgundy".Found in 287.287 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.