Translations into Polish:

  • Henryk de Bourgogne   

Example sentences with "Henry of Burgundy", translation memory

add example
Attend the lords of France and Burgundy...... GloucesterWprowadź panów Francji i Burgundii,- Gloucester
From the publication (in the Official Journal of the European Union) of the registration number of the exemption application and the vote on the decision of the Burgundy Regional CouncilPo opublikowaniu numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) oraz przeprowadzeniu głosowania przez Radę Regionu Burgundii
Announce to King Gunther, my brother, the Queen of Burgundy is dead!Obwieszczenie Króla Gunthera, mojego brata, Królowa Burgundii nie żyje!
The Grand Duchy of Ostenburg, a strategically important principality on the border... between the warring kingdoms of Burgundy and FranceWielkie Księstwo Ostenburg, księstwo ważne stratategicznie na granicy... między walczącymi królestwami Burgundii i Francji
Burgundy wine, Parma ham, certain Spanish meats - they have meaning far beyond the borders of each of our countries, far beyond the borders of Europe.Wino burgundzkie, szynka parmeńska, niektóre hiszpańskie mięsa - ich znaczenie zdecydowanie wykracza poza granice każdego z naszych krajów, daleko poza granice Europy.
Burgundy is the colour of hot water bottlesBurgundzki jest kolorem kaczek do łóżka
Traceability based on codified documents is assured throughout the process of producing Burgundy mustard, from the plot where the plants are grown to the packaged mustard pasteIdentyfikowalność produktu jest zapewniona w trakcie całego procesu produkcyjnego Moutarde de Bourgogne, począwszy od działek, a skończywszy na zapakowanej musztardzie, z uwzględnieniem standardowych dokumentów
Burgundy stripe- issued to foreign employees of representations of international organisations working permanently in Malta as well as to their spouses and their children still making up their respective householdsz bordowym paskiem – wydawane zagranicznym pracownikom przedstawicielstw organizacji międzynarodowych pracującym na stałe na Malcie oraz ich małżonkom i dzieciom, należącym do tego samego gospodarstwa domowego
The objective of the aid is to encourage and support the putting in place of quality measures for production and products in BurgundyPomoc ma na celu wspieranie i pomoc w realizacji działań na rzecz jakości produkcji i produktów wytwarzanych w Burgundii
At a place, my lady, where no one can use the gold to forge weapons against the kings of Burgundy!W miejscu, moja pani, gdzie nikt nie może używać złota do wykucia broni przeciw królom Burgundii!
You recognize this armlet, you queen of Burgundy?Rozpoznajesz tę opaskę, królowo Burgundii?
I' il go to the cathedral in the regalia of the queen of Burgundy!Pójdę do katedry trzymając insygnia królowej Burgundii!
Aspiration of Burgundy to gain the royal crown on the breach of XIVth and XVth century.Dążenie Burgundii do uzyskania korony królewskiej na przełomie XIV i XV w.
"Infernal combination" The inverted ritual, carnival and grotesque in Ivone, Princess of Burgundy by Witold Gombrowicz"Piekielna kombinacja" Odwrócony rytuał, karnawał i groteska w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza
This area consists of the départements making up the Burgundy region: Côte d'Or, Nièvre, Saône and Loire, and YonneNa obszar ten składają się departamenty regionu Burgundii, czyli Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire i Yonne
Shall the king of Burgundy be scorned by an obstinate woman?Czy uparta kobieta gardzi królem Burgundii?
Do I have to hear a lecture on the glories of a Burgundy again?Znowu będziesz mi dawał wykład o wyższości Burgunda?
Attend the lords of France and BurgundyWprowadz panów Francji i
Attend the lords of France and BurgundyWprowadz panów Francji i Burgundii
The amount of aid to granted by the Burgundy Region (Région Bourgogne) is EUR ‧ for animals in the following categoriesKwota pomocy przyznawanej przez region Bourgogne wynosi ‧ EUR na zwierzę należące do jednej z następujących kategorii
The geology of Beaujolais region (SE Burgundy, France) and its influence on the regional wine qualityJakość wina a podłoże geologiczne regionu Beaujolais w SE części Burgundii, Francja
A secret message warns me of war against Burgundy!Tajna wiadomość ostrzega mnie przed wojną z Burgundią!
Unbeknownst to the old duke, his young wife, Beatrix of Burgundy, seduces the gallant knight.This much is known to historyBez wiedzy starego księcia, jego młoda żona, Beatrix Burgundzka, uwodzi wspaniałego rycerza. tyle wiemy z historii
Showing page 1. Found 2560324 sentences matching phrase "Henry of Burgundy".Found in 354.564 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.