Translations into Polish:

  • Henryk de Bourgogne   

Example sentences with "Henry of Burgundy", translation memory

add example
en Shall the king of Burgundy be scorned by an obstinate woman?
pl Czy uparta kobieta gardzi królem Burgundii?
en Do I have to hear a lecture on the glories of a Burgundy again?
pl Znowu będziesz mi dawał wykład o wyższości Burgunda?
en Attend the lords of France and Burgundy
pl Wprowadz panów Francji i
en Aspiration of Burgundy to gain the royal crown on the breach of XIVth and XVth century.
pl Dążenie Burgundii do uzyskania korony królewskiej na przełomie XIV i XV w.
en The wife of a vassal may not precede the Queen of Burgundy!
pl Żona wasala nie może poprzedzać Królowej Burgundii!
en Attend the lords of France and Burgundy, Gloucester
pl Wprowadz panów Francji i Burgundii, Gloucester
en liquid used in dilution: a mixture of water and white wine with a protected designation of origin, produced in the Burgundy wine-growing region; the minimum proportion of wine is ‧ % during dilution
pl roztwór rozcieńczony, na który składają się: woda i białe wino ze znakiem CHNP wyprodukowane w regionie uprawy winorośli Burgundii w minimalnej proporcji ‧ % przy dodawaniu składników
en Burgundy is the colour of hot water bottles
pl Burgundzki jest kolorem kaczek do łóżka
en I' il go to the cathedral in the regalia of the queen of Burgundy!
pl Pójdę do katedry trzymając insygnia królowej Burgundii!
en Unbeknownst to the old duke, his young wife, Beatrix of Burgundy, seduces the gallant knight.This much is known to history
pl Bez wiedzy starego księcia, jego młoda żona, Beatrix Burgundzka, uwodzi wspaniałego rycerza. tyle wiemy z historii
en " Beatrix of Burgundy. "
pl " Beatrix Burgundii. "
en It is, in fact, vitally important that we should maintain the wine-making traditions of chaptalisation that are carried on in many regions of Europe, including Burgundy and Franche Comté - which I happen to represent.
pl W istocie niezmiernie ważne jest zachowanie winiarskiej tradycji szaptalizacji, która panuje w wielu regionach Europy, w tym w Burgundii i Franche Comté - które przypadkiem reprezentuję.
en Announce to King Gunther, my brother, the Queen of Burgundy is dead!
pl Obwieszczenie Króla Gunthera, mojego brata, Królowa Burgundii nie żyje!
en Attend the lords of France and Burgundy, Gloucester
pl Wprowadź panów Francji i Burgundii, Gloucester
en The amount of aid to be granted by the Burgundy Region (Région Bourgogne) is EUR ‧ per bovine and EUR ‧,‧ per ovine/caprine animal treated
pl Kwota pomocy przyznawanej przez region Burgundii wynosi ‧ EUR na sztukę bydła i ‧,‧ EUR na owcę lub kozę w przypadku zwierząt dotkniętych chorobą niebieskiego języka, które poddano leczeniu
en This area consists of the départements making up the Burgundy region: Côte d'Or, Nièvre, Saône and Loire, and Yonne
pl Na obszar ten składają się departamenty regionu Burgundii, czyli Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire i Yonne
en A secret message warns me of war against Burgundy!
pl Tajna wiadomość ostrzega mnie przed wojną z Burgundią!
en The geographical area was established on the basis of special local know-how in Burgundy in the production of mustard seeds and wine, which are processed to produce a mustard paste that results in a product with original characteristics (cf. paragraph
pl Obszar geograficzny ustalono na podstawie szczególnego, lokalnego know-how w produkcji nasion musztardy i win wytwarzanych w Burgundii, przetwarzanych następnie na musztardę, przez co powstaje produkt o oryginalnych właściwościach (zob. pkt
en development of local branches (Camargue rice, olive oil and table olives, Burgundy mustard, pulses, etc
pl rozwój produktów lokalnych (ryż z Camargue, uprawa drzew oliwkowych i produkcja oliwek stołowych, musztarda burgundzka, suszone warzywa...
en Moutarde de Bourgogne, characterised by its intensely sharp taste, is obtained from mixing mustard seeds grown and stored in Burgundy with a dilution liquid consisting of water, salt, sugar, spices and at least ‧ % of dry white wine made from traditional Burgundy grapes
pl Moutarde de Bourgogne, charakteryzującą się intensywnie ostrym smakiem, otrzymuje się poprzez zmieszanie nasion gorczycy uzyskanych i przechowywanych w Burgundii z rozcieńczonym roztworem składającym się z wody, soli, cukru, przypraw i przynajmniej ‧ % wytrawnych białych win pochodzących z tradycyjnych w Burgundii odmian winorośli
en From "Yvonne, Princess of Burgundy" to "The Merry Wives of Windsor" - dramas stagemanaged by Jerzy Stuhr in "Stary Theatre" in Kraków.
pl Od "Iwony, księżniczki Burgunda" do "Wesołych kumoszek z Windsoru". Spektakle wyreżyserowane przez Jerzego Stuhra w Teatrze Ludowym w Krakowie w latach dziewięćdziesiątych.
en Ostenburg was part of Burgundy
pl Ostenburg był częścią Burgundii
en Burgundy stripe- issued to foreign employees of representations of international organisations working permanently in Malta as well as to their spouses and their children still making up their respective households
pl z bordowym paskiem – wydawane zagranicznym pracownikom przedstawicielstw organizacji międzynarodowych pracującym na stałe na Malcie oraz ich małżonkom i dzieciom, należącym do tego samego gospodarstwa domowego
en Mustard-seed growing in Burgundy also has a long history as can be seen from the fact that Francis I's physician, Charles Estienne, considered that the mustard produced in Burgundy was of a high quality because of the mustard plant which grew better there than in any other region
pl Uprawa gorczycy na nasiona w Burgundii wpisała się w historię również dlatego, że lekarz Franciszka I, Charles Estienne, uważał, że musztarda produkowana w Burgundii jest doskonałej jakości dzięki najlepszej gorczycy, która nie ma sobie równych w innych regionach
Showing page 1. Found 2560325 sentences matching phrase "Henry of Burgundy".Found in 357.071 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.