Translations into Polish:

  • Jim Gerlach   

Example sentences with "Jim Gerlach", translation memory

add example
en Optical Detection of the Stern-Gerlach Effect
pl Metoda optycznej detekcji efektu Sterna-Gerlacha
en Jürgen Gerlach (‧ signatures) (No
pl Jürgen Gerlach (‧ podpisów) (nr
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Customs union- Community transit- Proof of the regularity of a transit operation or of the place of the offence- Three-month period- Period granted subsequent to the decision to recover the import duties
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unia celna- Tranzyt wspólnotowy- Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiło naruszenie- Trzymiesięczny termin- Udzielenie terminu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg by order of that court of ‧ October ‧ in Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (Oder
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzgericht des Landes Brandenburg z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie Gerlach & Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
en Applicant: Gerlach & Co. NV
pl Strona skarżąca: Gerlach & Co
en whereas at their informal meeting at St Gerlach Castle on ‧ September ‧ the Foreign Ministers of the ‧ European Union countries reached an agreement accepting Burma's participation at the next ASEM Summit, but at a level below head of state/government
pl mając na uwadze nieformalna konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych ‧ państw UE w zamku St. Gerlach w dnia ‧ września ‧ r., która zaowocowała porozumieniem w sprawie dopuszczenia Birmy do następnego szczytu ASEM, lecz na poziomie niższym niż państwowy/rządowy
en Applicant: N.V. Gerlach & Co
pl Strona skarżąca: N.V. Gerlach & Co
en Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische Staat
pl Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat
en Lieutenant.I can' t get through to General Gerlach
pl Poruczniku
en Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische Staat
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische Staat
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
en Applicant: Gerlach & Co. mbH
pl Strona skarżąca: Gerlach und Co. mbH
en Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (Oder
pl Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
en Jürgen Gerlach (‧ signatures) (No
pl Jürgen Gerlach (‧ signatures) (nr
en Case C-‧/‧: Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische Staat (Article ‧, first subparagraph of the Rules of Procedure- Community Customs Code- Concepts of entry in the accounts and communication of the amount of duty to the debtor- Prior entry in the accounts of the amount of the customs debt- Recovery of the customs debt
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat (Artykuł ‧ ust. ‧ akapit pierwszy regulaminu- Wspólnotowy kodeks celny- Pojęcie zaksięgowania i powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych- Uprzednie zaksięgowanie kwoty należności celnych- Pokrycie długu celnego
en Volker Gerlach (No
pl Volker Gerlach (nr
en girl) Are you sure he doesn' t know this is Jim' s house?
pl Jesteś pewna, że on nie wie, że to dom Jima?
en lf you were going to see Jim Cummins, wouldn' t you follow this road?
pl Gdybyś jechał do Jima, to raczej nie tą drogą, prawda?
en Janez Lenarčič answered the question and supplementaries by Avril Doyle, Marian Harkin and Jim Allister
pl Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Avril Doyle, Marian Harkin i Jim Allister
en Jim had the idea to try to do something about it, to stop this, so I began documenting reefs around the world
pl Jim miał pomysł by spróbować coś z tym zrobić, by to powstrzymać, więc zacząłem tworzyć dokumentację raf z całego świata
en Jim, didn' t you tell me your mom had her kitchen done?
pl Jim, czy twoja mama nie odnawiała ostatnio kuchni?
en Janez Lenarčič answered the question and supplementaries by Jim Higgins, Reinhard Rack and Gay Mitchell
pl Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins, Reinhard Rack i Gay Mitchell
en Go after them, Jim, and catch them
pl Goń ich i dopadnij, Jim
en I tell you, Jim, how Carol Channing outlasted that barrage in the second round we' il never know
pl Mówię ci Jim jeśli Carol Channing przeżyje drugą rundę to będzie zaskoczenie
en Jim, it' s marriage
pl Jim, to... małżeństwo
Showing page 1. Found 1121 sentences matching phrase "Jim Gerlach".Found in 1.12 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.