Translations into Polish:

  • Jim Gerlach   

Example sentences with "Jim Gerlach", translation memory

add example
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Customs union- Community transit- Proof of the regularity of a transit operation or of the place of the offence- Three-month period- Period granted subsequent to the decision to recover the import dutiesSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unia celna- Tranzyt wspólnotowy- Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiło naruszenie- Trzymiesięczny termin- Udzielenie terminu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych
Lieutenant.I can' t get through to General GerlachPoruczniku
whereas at their informal meeting at St Gerlach Castle on ‧ September ‧ the Foreign Ministers of the ‧ European Union countries reached an agreement accepting Burma's participation at the next ASEM Summit, but at a level below head of state/governmentmając na uwadze nieformalna konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych ‧ państw UE w zamku St. Gerlach w dnia ‧ września ‧ r., która zaowocowała porozumieniem w sprawie dopuszczenia Birmy do następnego szczytu ASEM, lecz na poziomie niższym niż państwowy/rządowy
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische StaatSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
Volker Gerlach (NoVolker Gerlach (nr
Jürgen Gerlach (‧ signatures) (NoJürgen Gerlach (‧ podpisów) (nr
Applicant: Gerlach & Co. mbHStrona skarżąca: Gerlach und Co. mbH
Applicant: Gerlach & Co. NVStrona skarżąca: Gerlach & Co
Optical Detection of the Stern-Gerlach EffectMetoda optycznej detekcji efektu Sterna-Gerlacha
Jürgen Gerlach (‧ signatures) (NoJürgen Gerlach (‧ signatures) (nr
Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische StaatPostanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (OderWyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg by order of that court of ‧ October ‧ in Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (OderSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzgericht des Landes Brandenburg z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie Gerlach & Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
Applicant: N.V. Gerlach & CoStrona skarżąca: N.V. Gerlach & Co
Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische StaatWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
Case C-‧/‧: Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische Staat (Article ‧, first subparagraph of the Rules of Procedure- Community Customs Code- Concepts of entry in the accounts and communication of the amount of duty to the debtor- Prior entry in the accounts of the amount of the customs debt- Recovery of the customs debtSprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat (Artykuł ‧ ust. ‧ akapit pierwszy regulaminu- Wspólnotowy kodeks celny- Pojęcie zaksięgowania i powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych- Uprzednie zaksięgowanie kwoty należności celnych- Pokrycie długu celnego
So... when are you and jim gonna have one of these?Kiedy zrobicie sobie takiego z Jimem?
You don' t want me to get Jim to help me, now do you?Chyba nie chcesz, abym poprosiła Jima o pomoc, co?
Jim hasn't been home yet.Jim nie wrócił jeszcze do domu.
They appointed Jim manager.Mianowali Jima menadżerem.
OK, Jim, we' re ready now to launch Jake, Ready to go nowJim, możemy wypuścić Jake' a.Jest gotowy
The following spoke: Bairbre de Brún, on behalf of the GUE/NGL Group, Mieczysław Edmund Janowski, on behalf of the UEN Group, Konstantinos Hatzidakis, Bernadette Bourzai, Alfonso Andria, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Ambroise Guellec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lambert van Nistelrooij, Jamila Madeira, Antonio De Blasio, Brigitte Douay, Jim Higgins, Sérgio Marques, James Nicholson, Oldřich Vlasák, Tomáš Zatloukal and Danuta HübnerGłos zabrali: Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Konstantinos Hatzidakis, Bernadette Bourzai, Alfonso Andria, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Ambroise Guellec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lambert van Nistelrooij, Jamila Madeira, Antonio De Blasio, Brigitte Douay, Jim Higgins, Sérgio Marques, James Nicholson, Oldřich Vlasák, Tomáš Zatloukal i Danuta Hübner
Report: Reimer Böge- A‧-‧/‧: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister and Neena GillSprawozdanie: Reimer Böge- A‧-‧/‧: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister iNeena Gill
Old Jim did not deserve that endingStary Jim nie zasłużył na taki koniec
Showing page 1. Found 1121 sentences matching phrase "Jim Gerlach".Found in 0.957 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.