Translations into Polish:

  • Jan Vermeer   

Example sentences with "Johannes Vermeer", translation memory

add example
en Music in Johannes Vermeer's works
pl Muzyka w twórczości Jana Vermeera
en in the yet further alternative, reduce the fine imposed on Vermeer by Article ‧(d) of the decision; and
pl w ostatniej kolejności tytułem żądania ewentualnego obniżenie grzywny wymierzonej Vermeer w art. ‧ lit. d) decyzji
en Furthermore, the claimant alleges, the Commission misrepresented the factual description of the applicable relationships within the Dura Vermeer concern
pl Ponadto Komisja nieprawidłowo przedstawiła stan faktyczny odnoszący się rzeczywistych stosunków w grupie Dura Vermeer
en Lots of Van Goghs and the Vermeers were intense
pl Zwłaszcza Van Gogh i Vermeers
en in the further alternative, annul Article ‧(d) of that decision in so far as that provision imposed a fine on Vermeer
pl w dalszej kolejności tytułem żądania ewentualnego stwierdzenia nieważności art. ‧ lit. d) tej decyzji w zakresie, w jakim wymierzono w nim Vermeer grzywnę
en Appellant: B.A.M. Vermeer Contracting Sp. z. o.o
pl Strona skarżąca: B.A.M. Vermeer Contracting sp. z o.o
en I must say that I have taken the floor here in this debate because this subject is very close to my heart: in 2003 I was draftsman of the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on the 2003 Directive, for which Mr Vermeer was rapporteur.
pl Muszę powiedzieć, że zabrałem głos w tej debacie, gdyż jej przedmiot jest bardzo bliski mojemu sercu: w 2003 roku byłem sprawozdawcą komisji opiniodawczej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie dyrektywy z 2003 roku, której sprawozdawcą był pan poseł Vermeer.
en Success and oblivion. Reception of Vermeer in XVII, XVIII and XIX century.
pl Sukces i zapomnienie. Recepcja Vermeera w XVII, XVIII i XIX wieku.
en annul Articles ‧(d) and ‧(d) of the decision in so far as the liability of Dura Vermeer Groep is concerned; and
pl Stwierdzenie nieważności art. ‧ lit. d) i art. ‧ lit. d) w zakresie, w jakim dotyczą one odpowiedzialności Dura Vermeer Groep oraz
en Case COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV
pl Sprawa nr COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV
en Claimant: Vermeer Infrastructuur BV (represented by: M.M. Slotboom, lawyer
pl Strona skarżąca: Vermeer Infrastructuur BV (przedstawiciel: adwokat M. Slotboom
en Action brought on ‧ December ‧- Vermeer Infrastructuur v Commission
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Vermeer Infrastructuur przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Vermeer Infrastructuur v Commission
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Vermeer Infrastructuur przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en in the alternative, annul Articles ‧, ‧(d) and ‧ of the decision in so far as (i) those provisions find that Vermeer participated in the fixing of the gross price for the sale and purchase in the Netherlands of bitumen for use in road construction, and (ii) a fine and an injunction were imposed in that regard
pl tytułem żądania ewentualnego stwierdzenia nieważności art. ‧, art. ‧ lit. d) i art. ‧ decyzji w zakresie, w jakim stwierdzono w nich, że Vermeer uczestniczyła w ustaleniu ceny brutto sprzedaży oraz dostawy asfaltu drogowego w Niderlandach oraz w zakresie, w jakim w tej sprawie nałożono na nią grzywnę oraz zakaz
en Action brought on ‧ December ‧- Dura Vermeer Groep v Commission
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dura Vermeer Groep przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en annul Articles ‧(d) and ‧(d) of the decision in so far as the liability of Dura Vermeer Infra is concerned; and
pl Stwierdzenie nieważności art. ‧ lit. d) i art. ‧ lit. d) w zakresie, w jakim dotyczą one odpowiedzialności Dura Vermeer Infra, oraz
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Dura Vermeer Infra v Commission
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dura Vermeer Infra przeciwko Komisji
en Claimant: Dura Vermeer Groep NV (represented by: M.M. Slotboom, lawyer
pl Strona skarżąca: Dura Vermeer Groep NV (przedstawiciel: adwokat M. Slotboom
en In support of its application, the claimant invokes the same pleas in law and arguments as does the claimant in Case T-‧/‧ Dura Vermeer Groep NV v Commission
pl Na poparcie skargi podnosi ona ponadto zarzuty i argumenty takiego samego rodzaju, co skarżąca w sprawie T-‧/‧ Dura Vermeer Groep NV przeciwko Komisji
en Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV: EUR ‧,‧ million, of which Dura Vermeer Groep NV is jointly and severally liable for EUR ‧,‧ million and Dura Vermeer Infra BV is jointly and severally liable for EUR ‧,‧ million
pl Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV: ‧,‧ mln EUR, z czego Dura Vermeer Groep NV odpowiada solidarnie na kwotę ‧,‧ mln EUR, a Dura Vermeer Infra BV odpowiada solidarnie na kwotę ‧,‧ mln EUR
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Dura Vermeer Groep v Commission
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dura Vermeer Groep przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en The Commission therefore failed to demonstrate that the claimant exercised a determining influence over the conduct of Vermeer Infrastructuur BV
pl Komisja nie udowodniła, że skarżąca miała określony wpływ na zachowanie Vermeer Infrastructuur BV
en How you doing, Vermeer?
pl Jak się miewasz, Vermeer?
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands), lodged on ‧ August ‧- B.A.M. Vermeer Contracting Sp. z o.o.; other party: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- B.A.M. Vermeer Contracting sp. z o.o. przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Showing page 1. Found 492 sentences matching phrase "Johannes Vermeer".Found in 1.09 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.