Translations into Polish:

  • Jan Vermeer   

Example sentences with "Johannes Vermeer", translation memory

add example
Music in Johannes Vermeer's worksMuzyka w twórczości Jana Vermeera
in the yet further alternative, reduce the fine imposed on Vermeer by Article ‧(d) of the decision; andw ostatniej kolejności tytułem żądania ewentualnego obniżenie grzywny wymierzonej Vermeer w art. ‧ lit. d) decyzji
In support of its application, the claimant invokes the same pleas in law and arguments as does the claimant in Case T-‧/‧ Dura Vermeer Groep NV v CommissionNa poparcie skargi podnosi ona ponadto zarzuty i argumenty takiego samego rodzaju, co skarżąca w sprawie T-‧/‧ Dura Vermeer Groep NV przeciwko Komisji
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Vermeer Infrastructuur v CommissionSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Vermeer Infrastructuur przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
The Perception of Vermeer's Art in the Polish Poetry in Years 1968-2008Recepcja malarstwa Vermeera van Delft w poezji polskiej w latach 1968-2009
I must say that I have taken the floor here in this debate because this subject is very close to my heart: in 2003 I was draftsman of the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on the 2003 Directive, for which Mr Vermeer was rapporteur.Muszę powiedzieć, że zabrałem głos w tej debacie, gdyż jej przedmiot jest bardzo bliski mojemu sercu: w 2003 roku byłem sprawozdawcą komisji opiniodawczej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie dyrektywy z 2003 roku, której sprawozdawcą był pan poseł Vermeer.
How you doing, Vermeer?Jak się miewasz, Vermeer?
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Dura Vermeer Infra v CommissionSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dura Vermeer Infra przeciwko Komisji
Action brought on ‧ December ‧- Dura Vermeer Infra v CommissionSkarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dura Vermeer Infra przeciwko Komisji
Claimant: Dura Vermeer Infra BV (represented by: M.M. Slotboom, lawyerStrona skarżąca: Dura Vermeer Infra BV (przedstawiciel: adwokat M. Slotboom
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Dura Vermeer Groep v CommissionSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dura Vermeer Groep przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
Furthermore, the claimant alleges, the Commission misrepresented the factual description of the applicable relationships within the Dura Vermeer concernPonadto Komisja nieprawidłowo przedstawiła stan faktyczny odnoszący się rzeczywistych stosunków w grupie Dura Vermeer
Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands), lodged on ‧ August ‧- B.A.M. Vermeer Contracting Sp. z o.o.; other party: Minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- B.A.M. Vermeer Contracting sp. z o.o. przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Success and oblivion. Reception of Vermeer in XVII, XVIII and XIX century.Sukces i zapomnienie. Recepcja Vermeera w XVII, XVIII i XIX wieku.
Lots of Van Goghs and the Vermeers were intenseZwłaszcza Van Gogh i Vermeers
Case COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JVSprawa nr COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV
annul Articles ‧(d) and ‧(d) of the decision in so far as the liability of Dura Vermeer Groep is concerned; andStwierdzenie nieważności art. ‧ lit. d) i art. ‧ lit. d) w zakresie, w jakim dotyczą one odpowiedzialności Dura Vermeer Groep oraz
Claimant: Vermeer Infrastructuur BV (represented by: M.M. Slotboom, lawyerStrona skarżąca: Vermeer Infrastructuur BV (przedstawiciel: adwokat M. Slotboom
The Commission therefore failed to demonstrate that the claimant exercised a determining influence over the conduct of Vermeer Infrastructuur BVKomisja nie udowodniła, że skarżąca miała określony wpływ na zachowanie Vermeer Infrastructuur BV
Claimant: Dura Vermeer Groep NV (represented by: M.M. Slotboom, lawyerStrona skarżąca: Dura Vermeer Groep NV (przedstawiciel: adwokat M. Slotboom
annul Articles ‧(d) and ‧(d) of the decision in so far as the liability of Dura Vermeer Infra is concerned; andStwierdzenie nieważności art. ‧ lit. d) i art. ‧ lit. d) w zakresie, w jakim dotyczą one odpowiedzialności Dura Vermeer Infra, oraz
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JVBrak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands), lodged on ‧ August ‧- B.A.M. Vermeer Contracting Sp. z o.o.; other party: Minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- B.A.M. Vermeer Contracting sp. z o.o. przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Action brought on ‧ December ‧- Dura Vermeer Groep v CommissionSkarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dura Vermeer Groep przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
in the alternative, annul Articles ‧, ‧(d) and ‧ of the decision in so far as (i) those provisions find that Vermeer participated in the fixing of the gross price for the sale and purchase in the Netherlands of bitumen for use in road construction, and (ii) a fine and an injunction were imposed in that regardtytułem żądania ewentualnego stwierdzenia nieważności art. ‧, art. ‧ lit. d) i art. ‧ decyzji w zakresie, w jakim stwierdzono w nich, że Vermeer uczestniczyła w ustaleniu ceny brutto sprzedaży oraz dostawy asfaltu drogowego w Niderlandach oraz w zakresie, w jakim w tej sprawie nałożono na nią grzywnę oraz zakaz
Showing page 1. Found 492 sentences matching phrase "Johannes Vermeer".Found in 1.506 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.