Translations into Polish:

  • kuflik   

Example sentences with "bottle brush (tree)", translation memory

add example
en and I' m on the first train out of Palookaville./-- the Miracle Brush can scour/ everything from bottles--/ Rise and shine--/ Lift those legs--/ There' s no real way/ Of coping/ When your parachute/ Won' t open/ You' re falling down/ You' re going down/ You fell/ Then you died/ Maybe someone cried/ But not your one- time bride
pl Jadę pociągiem z PalookavilleCudowna Szczotka wyczyści wszystko, od butelek... Powstań i lśnij
en Your hair needs of a blow of brush
pl Twoje włosy potrzebują szczotkowania
en Heading ‧ does not apply to wood wool (heading ‧) and prepared knots or tufts for broom or brush making (heading
pl Pozycja ‧ nie dotyczy wełny drzewnej (pozycja ‧) oraz kępek i pęczków z włosia przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja
en The girl brushed past me.
pl Dziewczyna przeszła tuż koło mnie.
en Flossing is just as important as brushing
pl Czyszczenie nicią jest tak samo ważne, co szczotkowanie
en The synthesis and characterization of 2-(N-pyrrolyl)ethyl methacrylate – a monomer for the synthesis of conducting polymer brushes
pl Synteza i charakterystyka metakrylanu 2-(N-pirolil)etylu –monomeru przeznaczonego do otrzymania przewodzących szczotek polimerowych
en My wife Erica used to brush her hair in the kitchen
pl Moja żona, Erica, zwykła czesać włosy w kuchni
en What for, to brush up your intellect?
pl Po co, by podkreślić swoj intelekt?
en The following are also regarded as printed woven fabrics: woven fabrics bearing designs made, for example, with a brush or spray gun, by means of transfer paper, by flocking or by the batik process
pl Następujące tkaniny są również uważane jako tkaniny zadrukowane: tkaniny zawierające wzór wykonany, na przykład pędzlem lub pistoletem do malowania natryskowego, z wykorzystaniem papieru przedrukowego, przez flokowanie lub za pomocą procesu batikowego
en One day I' m deep in the brush and Curtin' s on his way to get provisions
pl Przypuśćmy, że powierzymy ci towar
en in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils falling within heading No ex‧ only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge
pl w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje napędowe i oleje opałowe, objętych wyłącznie pozycją ex ‧, obróbka za pomocą elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości
en There' s more than brush and trees in Sedgwick Forest
pl Ten las to nie tylko krzaki i drzewa
en What is it?- Thi- s do not brush their teeth
pl Umyje twoje zęby w ‧ sekund
en I brush my teeth clean after meals.
pl Myję zęby między posiłkami.
en Air-lift pump E must be set so that the activated sludge from the settling vessel is continually and regularly recycled to aeration vessel C. Sludge which has accumulated around the top of the aeration vessel C, in the base of the settling vessel D, or in the circulation circuit must be returned to the circulation at least once each day by brushing or some other appropriate means
pl Pompa powietrznego podnośnika E musi być tak ustawiona, aby osad czynny z osadnika przepływał w sposób nieprzerwany i regularny do zbiornika napowietrzającego C. Osad, który nagromadził się wokół szczytu zbiornika napowietrzającego C, na dnie osadnika D lub w obwodzie łączącym, musi być ponownie wprowadzony do obiegu przynajmniej raz dziennie, przez wyczyszczenie szczotką lub inne odpowiednie metody
en Planets don' t brush against the Sun, they keep a respectful distance
pl Planety nie ocierają się o słońce, Trzymają się w odpowiedniej odległości
en brush gently from the reverse side with a soft brush, if necessary
pl jeśli to konieczne, zmieść go delikatnie z przeciwnej strony przy pomocy miękkiego pędzla
en This somewhat 'impressionist' approach, which has consisted of establishing a frequency plan in small brush strokes, has shown some limitations.
pl To nieco "impresjonistyczne” podejście, które polegało na opracowaniu planu częstotliwości drobnymi pociągnięciami pędzla, niesie za sobą pewne ograniczenia.
en I do get brushed, twice a day
pl Za to szczotkuję się- dwa razy dziennie
en Can all the leaders of the Communist Party of the Soviet Union, such as Stalin, Khrushchev, Brezhnev and Gorbachev, be tarred with the same brush?
pl Czy wszystkich przywódców partii komunistycznej Związku Radzieckiego, takich jak Stalin, Chruszczow, Breżniew czy Gorbaczow można mierzyć jedną miarą?
en Burrs, discs, drills and brushes, for use in dental drills
pl Świdry, wiertła, tarczki i szczoteczki do stosowania w wiertarkach dentystycznych
en She doesn't like to use a writing brush.
pl Ona nie lubiła pisać pędzelkiem.
en And remember...... brush your teeth
pl I pamiętajcie...Myjcie zęby
en She made me brush my teeth twice a day... so I wouldn' t have to have them all pulled out
pl Szczotkowała mi zęby dwa razy dziennie, więc teraz nie mam sztucznych
en (FR) Madam President, Mrs Lulling, whereas I could be very proud that you have thanked the few men present in this debate, being one of the rare male members of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, I could get really cross were you to tar me with the same brush as Mr Bloom.
pl (FR) Pani Przewodnicząca, Pani Poseł Lulling! Jakkolwiek będąc jednym z niewielu członków Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia płci męskiej, mógłbym być bardzo dumny, że pogratulowała pani kilku kolegom biorącym udział w tej debacie, to zaprawdę nie podoba mi się, kiedy przykłada Pani do mnie tę samą miarę, co do posła Blooma.
Showing page 1. Found 3888 sentences matching phrase "bottle brush (tree)".Found in 1.787 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.