Translations into Polish:

 
pomyśl zanim powiesz; pomyśl zanim otworzysz usta

Example sentences with "engage brain before mouth", translation memory

add example
Tell your doctor before treatment if you have or have recently had any of the following, as your doctor will need to take account of these when prescribing your dose: a head injury, because Rapinyl may cover up the extent of the injury breathing problems or suffer from myasthenia gravis (a condition characterised by muscle weakness) a slow heart rate or low blood pressure liver or kidney disease, as this may require your doctor to more carefully adjust your dose a brain tumour and/or raised intracranial pressure (an increase of pressure in the brain which causes severe headache, a feeling of sickness and blurred vision) mouth wounds or mucositis (swelling and redness of the inside of the mouthPrzed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli zaobserwował u siebie któryś z poniższych objawów, gdyż muszą one zostać wzięte pod uwagę przy dobieraniu odpowiedniej dawki: • uraz głowy, gdyż Rapinyl może maskować stopień obrażenia • problemy z oddychaniem bądź myasthenia gravis (choroba charakteryzująca się nużliwością mięśni) • zwolniona akcja serca lub niskie ciśnienie krwi • choroby wątroby lub nerek, gdyż mogą one wymagać ostrożnego dobrania dawki • guz mózgu i/(lub) zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (zwiększenie ciśnienia w mózgu powodujący silne bóle głowy, uczucie nudności oraz niewyraźnewidzenie) • rany w jamie ustnej lub zapalenie błony śluzowj (obrzęk i zaczerwienienie wewnątrz jamy ustnej
So if you are taking CellCept you may therefore catch more infections than usual, such as infections of the brain, skin, mouth, stomach and intestines, lungs and urinary tractPacjenci otrzymujący CellCept częściej niż zwykle mogą zapadać na choroby infekcyjne, takie jak zakażenia mózgu, skóry, jamy ustnej, żołądka i jelit, płuc i dróg moczowych.U
Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions and loss of consciousnessDo przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
I put a thief in my mouth to steal my brainsWpuściłem złodzieja do ust i skradł mi rozum
But if you don' t get a filter on that brain- mouth thing, you' re gonna be off the teamAle jeśli nie będzie pani myśleć, zanim coś powie, to wyleci pani z zespołu
Feeling unusually drowsy or tired (depressant effect on brain function), nervousness, loss of appetite, dry mouth, stomach pain, skin reactions at the attachment siteUczucie niezwykłej senności i zmęczenia (działanie depresyjne na czynność mózgu), nerwowość, brak apetytu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, reakcje skórne w miejscu przyklejenia systemu
In your brain Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions, loss of consciousnessDo przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions, loss of consciousnessDo przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
But if you don' t put a filter on your brain- mouth theme you' re going to off the teamAle jeśli nie będzie pani myśleć, zanim coś powie to wyleci pani z zespołu
Notice the brain devoid of all intelligent thought; capable of only C- minus average, barely passing high school; the mouth, big and loud, always running with nothing to sayZanotujcie mózg pozbawiony wszelkiej inteligentej myśli; zdoly do uzyskania średniej poniżej ‧, kończąc szkołę; usta, wielkie i głośne, zawsze wyskakują z niczym ciekawym do powiedzenia
I know that when I put it in my mouth... the Matrix is telling my brain that it is... juicy... and deliciousWiem, że kiedy włożę go do swoich ust..Matrix powie mojemu mózgowi, że jest... soczysty... i smakowity
My son' s mouth tends to get...... a step ahead of his brainMój syn ma w zwyczaju najpierw mówić, a potem myśleć
And she tried and tried to have a baby and finally she had Frances a foul- mouthed, spoiled princess who fell in love with The Fruitman who was born without a brain and a pea for a heartPróbowała i próbowała, żeby mieć dziecko i w końcu doczekała się Frances, wulgarnej, zepsutej królewny, która zakochała się w gościu z warzywniaka, która urodziła się bez mózgu i groszkiem zamiast serca
I know that when I put it in my mouth...... the Matrix is telling my brain that it is...... juicy...... and deliciousWiem, że kiedy wkładam go do ust...... Matrix mówi mojemu mózgowi, że to jest...... soczyste...... i smaczne
Your brain isn' t connected to your mouth, is it?Twój mózg nie jest połączony z twoimi ustami, prawda?
I let my eyes drift across the room, as my mouth allows thoughts to drop out of my brain and roll off my tongue like gumballs,I imagine all the things in life that never were, and all the things that could have beenGdy mój język wyrzucał z ust płoche myśli, wyobraziłem sobie rzeczy, co się nigdy nie zdarzyły... i które zdarzyć się mogły
So if you are taking CellCept you may therefore catch more infections than usual, such as infections of the brain, skin, mouth, stomach and intestines, lungs and urinary tractPacjenci otrzymujący CellCept częściej niż zwykle mogą zapadać na choroby infekcyjne, takie jak zakażenia mózgu, skóry, jamy ustnej, żołądka i jelit, płuc i dróg moczowych
Showing page 1. Found 78915 sentences matching phrase "engage brain before mouth".Found in 41.315 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.