pronunciation: IPA: ˌɛt.ɪˈmɒl.ə.dʒi ˌɛtəˈmɑlədʒi /ˌɛtəˈmɑlədʒi/ /ˌɛt.ɪˈmɒl.ə.dʒi/ , SAMPA: %Et@"mAl@dZi %Et.I"mQl.@.dZi /%Et.I"mQl.@.dZi/ /%Et@"mAl@dZi/

Translations into Polish:

 • etymologia   
  (Noun  f)
   
  zagadnienie pochodzenia i historycznego rozwoju słowa/frazy
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  study of the historical development of languages, particularly of individual words
   
  nauka zajmująca się pochodzeniem wyrazów;
   
  The science dealing with the origin and historical development of words.
   
  pochodzenie wyrazu
   
  jęz. językoznawstwo nauka zajmująca się pochodzeniem wyrazów;
   
  study of the historical development of languages, particularly of individual words
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  study of the historical development of languages, particularly of individual words
 • źródłosłów   
  (Noun  m)
   
  zagadnienie pochodzenia i historycznego rozwoju słowa/frazy
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  The science dealing with the origin and historical development of words.
   
  podstawa etymologiczna wyrazu
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  account of the origin and historical development of a word

Other meanings:

 
etymologia
 
(countable) An account of the origin and historical development of a word.
 
(uncountable) The study of the historical development of languages, particularly as manifested in individual words.

Similar phrases in dictionary English Polish. (4)

etymological
; etymologiczny; etymologicznie
etymological dictionary
słownik etymologiczny
etymologically
etymologicznie; etymologiczny
folk etymology
etymologia ludowa

    Show declension

Example sentences with "etymology", translation memory

add example
en Polish lexical borrowings in Max Vasmer's etymology dictionary
pl Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w słowniku etymologicznym Maxa Vasmera
en Graphemic Etymology of Sino-Japanese Characters. Analysis of Selected Examples
pl Etymologia grafemiczna ideogramów sinojapońskich na wybranych przykładach
en Etymology and linguistic changes of a selection of Czech music terminology in the context of other European languages.
pl Etymologia i przemiany językowe wybranych terminów muzycznych w języku czeskim na tle innych języków europejskich
en "Etymology and the process of evolution of Czech names"
pl "Etymologia i proces ewolucji czeskich nazwisk"
en Agathe as unity of cathegories kind-heartedness and beauty. Etymological and philosophical sources cathegories ( for example choise composition of Alexander Pushkin, Fiodor Dostoevsky and Maxim Gorki).
pl Agape jako jedność kategorii dobra i piękna. Etymologiczne i filozoficzne źródła pojęcia (na przykładzie wybranych utworów Aleksandra Puszkina, Fiodora Dostojewskiego i Maksyma Gorkiego)
en Etymologically, the name redykołka is derived from redyk, a word which is traditionally used in the area defined in to denote the ceremonial practice whereby sheep are taken up to mountain pastures, kept there and brought back down
pl Etymologiczne pochodzenie nazwy redykołka wywodzi się od tradycyjnie używanego na obszarze zdefiniowanym w pkt. ‧ określenia redyk, które oznacza uroczyste wyjście, przebywanie i powrót owiec na pastwiska na górskich halach
en German borrowings in Ukrainian language (on materials of the Ukrainian Etymological Dictionary).
pl Zapożyczenia niemieckie w języku ukraińskim (na materiale Słownika etymologicznego języka ukraińskiego).
en The etymological considerations of M.T. Varro on the basis of the first hexad of his treatise "De lingua Latina". The historical study of ancient linguistics
pl Rozważania etymologiczne M.T. Warrona w swietle pierwszej heksady traktatu "De lingua Latina". Studium z dziejów antycznego językoznawstwa
en The etymology of the names of selected musical instruments (in Czech and Polish languages)
pl Etymologia nazw wybranych instrumentów muzycznych (na materiale czesko- polskim)
en The product’s specific character as expressed in the name is reflected in its etymological derivation from the words myśliwy (hunter) and myślistwo (hunting), and indicates its original purpose: smoked-meat products of this type were originally used by hunters as dry provisions
pl Specyficzny charakter produktu w nazwie przejawia się w jej etymologicznym pochodzeniu od słów myśliwy, myślistwo i wskazuje na pierwotne przeznaczenie tego – pierwotnie ten typ wędliny stosowany był przez myśliwych jako suchy prowiant
en Etymology of clothes names in Czechs in comparison with Polish
pl Etymologia nazw odzieży w języku czeskim w porównaniu z językiem polskim
en Faced with the emergence of a financial crisis in which the lack of credit, in the truest etymological sense of the word, resulted in new problems and new threats day after day, the European response was effective in restoring the necessary confidence to the markets.
pl Reakcja europejska w obliczu kryzysu finansowego, w którym brak kredytu, i to w najprawdziwszym etymologicznym znaczeniu tego słowa, doprowadził do powstawania codziennie nowych problemów i zagrożeń, pozwoliła na przywrócenie niezbędnego zaufania do rynków.
en Name-language journey to the past (structural-etymological analysis of selected names)
pl Nazwisko- językowa podróż do przeszłości (analiza etymologiczno-strukturalna wybranych nazwisk)
en Over time, given its largely common features, a single production standard and a designation related in etymological terms to its historical and geographical characteristics were established
pl Z biegiem czasu, ze względu na bardzo podobne cechy charakterystyczne różnych lokalnych serów, wypracowano jedną normę produkcji, a także jedną nazwę odnoszącą się do danego kontekstu historyczno–geograficznego
en Deity Caelum and Terra in the treatise "De lingua Latina" of Mark Terence Varro. Etymological study
pl Bóstwa Caelum i Terra w traktacie "De lingua Latina" Marka Terencjusza Warrona. Studium etymologiczne
en The syllabus that he read on the notice-board stunned him; lectures on anatomy, lectures on pathology, lectures on physiology, lectures on pharmacy, lectures on botany and clinical medicine, and therapeutics, without counting hygiene and materia medica - all names of whose etymologies he was ignorant, and that were to him as so many doors to sanctuaries filled with magnificent darkness.
pl Program wykładów, który odczytał z afisza, przyprawił go o zawrót głowy: kurs anatomii, kurs patologii, fizjologii, farmakologii, chemii, botaniki, a do tego klinika i terapeutyka, nie licząc higieny i farmacji nazwy o zagadkowej etymologii, niczym inskrypcje na bramach świątyń pełnych uroczystego mroku.
en The data dictionary or lexicon is primary and originally a book containing words arranged in alphabetical order with definitions, etymologies and other information
pl Słownik, czyli leksykon danych, jest przede wszystkim i z założenia książką zawierającą słowa ułożone w porządku alfabetycznym razem z definicjami, etymologią i innymi informacjami
en English-Polish Etymological Dictionary in the Domain of 'Buildings'
pl Angielsko-polski słownik etymologiczny z zakresu 'budynki'
en word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
pl słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
en Etymologically connected with the production process, the name Oscypek can be derived from two words- from the verb oszczypywać, meaning to pinch repeatedly in the sense of beating (stage ‧ of the production process) and from oszczypek, a diminutive form of oszczep, meaning javelin, in reference to the characteristic shape of the cheese
pl Etymologiczne pochodzenie nazwy Oscypek związane jest z procesem produkcji i może być wywodzone od dwóch znaczeń- od oszczypywać, czyli rozdrabniać (etap ‧ produkcji) oraz od oszczypek, w znaczeniu mały oszczep, w nawiązaniu do charakterystycznego kształtu sera
en Polish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionary
pl Polskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologiczny
en The man' s dagger in Latin is " icarius " which is believed to be the etymology of " iscariot " as in Judas Iscariot.The cup of the dagger man is... This is about the Judas Chalice
pl sztylet człowieka w łacińskim Icarus, który jest krótkim imieniem Iscariot... jako Iscariot Judasza. człowiek Poniard jest około... wielka szklanka Judasza. wiem o nim?
en The etymology of the name is also unclear
pl Etymologia słowa nie jest ustalona
en The etymology and evolution of the word: "łaska"
pl Ewolucja znaczenia rzeczownika "łaska"
en Do you know the etymology of the phrase " white elephant "?
pl Czy zna Pan etymologię frazy " white elephant "?
Showing page 1. Found 32 sentences matching phrase "etymology".Found in 0.408 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.