pronunciation: IPA: ˌɛt.ɪˈmɒl.ə.dʒi ˌɛtəˈmɑlədʒi /ˌɛtəˈmɑlədʒi/ /ˌɛt.ɪˈmɒl.ə.dʒi/ , SAMPA: %Et@"mAl@dZi %Et.I"mQl.@.dZi /%Et.I"mQl.@.dZi/ /%Et@"mAl@dZi/

Translations into Polish:

 • etymologia   
  (Noun  f)
   
  zagadnienie pochodzenia i historycznego rozwoju słowa/frazy
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  study of the historical development of languages, particularly of individual words
   
  nauka zajmująca się pochodzeniem wyrazów;
   
  The science dealing with the origin and historical development of words.
   
  pochodzenie wyrazu
   
  jęz. językoznawstwo nauka zajmująca się pochodzeniem wyrazów;
   
  study of the historical development of languages, particularly of individual words
 • źródłosłów   
  (Noun  m)
   
  zagadnienie pochodzenia i historycznego rozwoju słowa/frazy
   
  account of the origin and historical development of a word
   
  The science dealing with the origin and historical development of words.
   
  podstawa etymologiczna wyrazu
   
  account of the origin and historical development of a word

Other meanings:

 
etymologia
 
(countable) An account of the origin and historical development of a word.
 
(uncountable) The study of the historical development of languages, particularly as manifested in individual words.

Similar phrases in dictionary English Polish. (3)

etymological
; etymologiczny
etymological dictionary
słownik etymologiczny
etymologically
etymologicznie

    Show declension

Example sentences with "etymology", translation memory

add example
en Polish lexical borrowings in Max Vasmer's etymology dictionary
pl Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w słowniku etymologicznym Maxa Vasmera
en The etymological considerations of M.T. Varro on the basis of the first hexad of his treatise "De lingua Latina". The historical study of ancient linguistics
pl Rozważania etymologiczne M.T. Warrona w swietle pierwszej heksady traktatu "De lingua Latina". Studium z dziejów antycznego językoznawstwa
en The product’s specific character as expressed in the name is reflected in its etymological derivation from the words myśliwy (hunter) and myślistwo (hunting), and indicates its original purpose: smoked-meat products of this type were originally used by hunters as dry provisions
pl Specyficzny charakter produktu w nazwie przejawia się w jej etymologicznym pochodzeniu od słów myśliwy, myślistwo i wskazuje na pierwotne przeznaczenie tego – pierwotnie ten typ wędliny stosowany był przez myśliwych jako suchy prowiant
en Do you know the etymology of the phrase " white elephant "?
pl Czy zna Pan etymologię frazy " white elephant "?
en Deity Caelum and Terra in the treatise "De lingua Latina" of Mark Terence Varro. Etymological study
pl Bóstwa Caelum i Terra w traktacie "De lingua Latina" Marka Terencjusza Warrona. Studium etymologiczne
en The etymology of the names of selected musical instruments (in Czech and Polish languages)
pl Etymologia nazw wybranych instrumentów muzycznych (na materiale czesko- polskim)
en Report of turkish words on the basis of IE. Tymchenko dictionary, their chronological cassification and etymology.
pl Turkizmy w języku ukraińskim XV- XVIII wieku (na podstawie słownika J. Tymczenki)
en Etymologically connected with the production process, the name Oscypek can be derived from two words- from the verb oszczypywać, meaning to pinch repeatedly in the sense of beating (stage ‧ of the production process) and from oszczypek, a diminutive form of oszczep, meaning javelin, in reference to the characteristic shape of the cheese
pl Etymologiczne pochodzenie nazwy Oscypek związane jest z procesem produkcji i może być wywodzone od dwóch znaczeń- od oszczypywać, czyli rozdrabniać (etap ‧ produkcji) oraz od oszczypek, w znaczeniu mały oszczep, w nawiązaniu do charakterystycznego kształtu sera
en According to the Etymological Dictionary of the Slovenian Language, gibanica is a type of potica (cake) produced in the eastern part of Slovenia
pl Według Słownika etymologicznego języka słoweńskiego gibanica to rodzaj poticy (ciasta) produkowanego we wschodniej części Słowenii
en The Etymologies of Isidore of Seville in the Manuscript BOZ 24 of the Polish National Library.
pl Przekaz "Etymologii" Izydora z Sewilli w rękopisie BOZ 24 Biblioteki Narodowej.
en Name-language journey to the past (structural-etymological analysis of selected names)
pl Nazwisko- językowa podróż do przeszłości (analiza etymologiczno-strukturalna wybranych nazwisk)
en Over time, given its largely common features, a single production standard and a designation related in etymological terms to its historical and geographical characteristics were established
pl Z biegiem czasu, ze względu na bardzo podobne cechy charakterystyczne różnych lokalnych serów, wypracowano jedną normę produkcji, a także jedną nazwę odnoszącą się do danego kontekstu historyczno–geograficznego
en word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
pl słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
en Graphemic etymologies of selected Japanese words according to Tōdō Akiyasu
pl Grafemiczne etymologie wybranych wyrażeń japońskich według Tōdō Akiyasu
en The syllabus that he read on the notice-board stunned him; lectures on anatomy, lectures on pathology, lectures on physiology, lectures on pharmacy, lectures on botany and clinical medicine, and therapeutics, without counting hygiene and materia medica - all names of whose etymologies he was ignorant, and that were to him as so many doors to sanctuaries filled with magnificent darkness.
pl Program wykładów, który odczytał z afisza, przyprawił go o zawrót głowy: kurs anatomii, kurs patologii, fizjologii, farmakologii, chemii, botaniki, a do tego klinika i terapeutyka, nie licząc higieny i farmacji nazwy o zagadkowej etymologii, niczym inskrypcje na bramach świątyń pełnych uroczystego mroku.
en Jigen as a graphemic equivalent of etymology in the Japanese linguistics (based on selected examples)
pl Jigen jako grafemiczny odpowiednik etymologii w językoznawstwie japońskim (na wybranych przykładach)
en Polish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionary
pl Polskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologiczny
en English-Polish Etymological Dictionary in the Domain of 'Buildings'
pl Angielsko-polski słownik etymologiczny z zakresu 'budynki'
en Faced with the emergence of a financial crisis in which the lack of credit, in the truest etymological sense of the word, resulted in new problems and new threats day after day, the European response was effective in restoring the necessary confidence to the markets.
pl Reakcja europejska w obliczu kryzysu finansowego, w którym brak kredytu, i to w najprawdziwszym etymologicznym znaczeniu tego słowa, doprowadził do powstawania codziennie nowych problemów i zagrożeń, pozwoliła na przywrócenie niezbędnego zaufania do rynków.
en Etymology and linguistic changes of a selection of Czech music terminology in the context of other European languages.
pl Etymologia i przemiany językowe wybranych terminów muzycznych w języku czeskim na tle innych języków europejskich
en "Etymology and the process of evolution of Czech names"
pl "Etymologia i proces ewolucji czeskich nazwisk"
en Pan and Pushan. Etymological and Functional Comparison.
pl Pan i Puszan. Porównanie etymologiczne i funkcjonalne.
en Graphemic Etymology of Sino-Japanese Characters. Analysis of Selected Examples
pl Etymologia grafemiczna ideogramów sinojapońskich na wybranych przykładach
en The etymology and evolution of the word: "łaska"
pl Ewolucja znaczenia rzeczownika "łaska"
en German borrowings in Ukrainian language (on materials of the Ukrainian Etymological Dictionary).
pl Zapożyczenia niemieckie w języku ukraińskim (na materiale Słownika etymologicznego języka ukraińskiego).
Showing page 1. Found 32 sentences matching phrase "etymology".Found in 0.355 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.