pronunciation:      

Translations into Slovenian:

 • hvala 
  (verb, Interjection  )
   
  an expression of gratitude
   
  An interjection of gratitude or politeness, used in response to something done or given.
   
  [An interjection of gratitude or politeness, used in response to something done or given.]
 • hvála 
   
  an expression of gratitude

Other meanings:

 
(I’m fine) thank you
 
An expression of gratitude or politeness, in response to something done or given.
 
An expression of gratitude
 
A specific expression of gratitude.

Similar phrases in dictionary English Slovenian. (2)

no thank you
ne hvala
thank you very much
hvala; hvala lepa

    Show declension

Example sentences with "thank you", translation memory

add example
en Thank you, Mr Turmes, and congratulations on the success that has been achieved in this debate and that will be achieved in the vote tomorrow.
sl Hvala, gospod Turmes, in čestitke za uspeh, ki je bil dosežen v tej razpravi in ki bo dosežen jutri z glasovanjem.
en Thank you, monsieur
sl Hvala, gospod
en I would also like to thank you, Minister.
sl Prav tako bi se rad zahvalil vam, minister.
en In this regard, I should like to extend my deep thanks and gratitude to you, on behalf of the people of this great poet, for hosting the activities of his commemoration.
sl V imenu ljudstva tega velikega pesnika bi se vam rad globoko zahvalil, da ste organizirali spominsko žalno slovesnost zanj.
en Nevertheless, I would like to thank you for the last six months.
sl Kljub temu bi se vam zahvalila za zadnjih šest mesecev.
en rapporteur. - Mr President, I was unable to reach Strasbourg and so I thank you very much on behalf of my colleagues who contributed to the debate.
sl poročevalec. - Gospod predsednik, ni mi uspelo priti v Strasbourg, zato se vam zahvaljujem v imenu svojih kolegov, ki so prispevali k razpravi.
en So I would agree wholeheartedly with the priorities that you set out and thank you for those.
sl Zato se z vsem srcem strinjam s prednostnimi nalogami, ki ste jih izpostavili, in se vam zanje zahvaljujem.
en Well, thank you, sir
sl Hvala, gospod
en No, thank you, thank you
sl Ne, hvala tebi, hvala tebi
en May I conclude with thanks, again, not only to you, Madam President, for delighting us with your presence, but also to the Ombudsman and the Commissioner for being here as well.
sl Na koncu se znova zahvaljujem vam, gospa predsednica, ter varuhu človekovih pravic in komisarki za prisotnost.
en Thank you, Your Majesty
sl Hvala, Vaše Veličanstvo
en Thank you, Mr. Aaron
sl Hvala, g.Aaron
en Thank you, Dawson
sl Hvala, Dawson
en Of course, Oliver, thank you.Would you excuse us, Scott
sl Seveda, Oliver
en Thank you, Roy.I feel the same about you
sl Enako mislim o tebi
en Thank you for coming
sl Hvala, da si prišel
en Please, Commissioner, search your conscience: resign, and Europe will thank you for it.
sl Prosim, komisar, potrkajte na svojo vest: odstopite, in Evropa vam bo hvaležna.
en Thanks, sir.But you go ahead
sl Hvala vam, gospod, toda vi boste bolje opravili
en This was a complex and very emotional topic that many people in Europe feel very strongly about, and it involved using a new procedure, the codecision procedure, so thank you.
sl To je bila zapletena in zelo pretresljiva tema, ki je zelo pomembna za veliko ljudi v Evropi, pri čemer se je uporabil tudi nov postopek, postopek soodločanja, zato se vam zahvaljujem.
en on behalf of the PPE-DE Group. - (FR) Mr President, Mr Vice-President of the European Commission, Mr President of the Court of Auditors, ladies and gentlemen, my first words are to thank you, Mr President of the Court, for the immense task you have accomplished with the Court's auditors; I think this is an important document for our information.
sl v imenu skupine PPE-DE. - (FR) Gospod predsednik, gospod podpredsednik Evropske komisije, gospod predsednik Računskega sodišča, gospe in gospodje, najprej bi se vam rad zahvalil, gospod predsednik Sodišča, za ogromno nalogo, ki ste jo opravili na Računskem sodišču; mislim, da je to pomemben dokument, namenjen našemu informiranju.
en Thank you for your time, Mr. Bryant
sl Hvala za vas čas, g.Bryant
en Madam, thank you very much
sl Gospa... najlepša hvala.Oui, Monsieur
en Like Mrs McGuinness, I do not come from a wine-growing area, so I will be very careful what I say - thank you Mrs Lulling.
sl Tako kot gospa McGuinness tudi sam ne prihajam z vinorodnih območij, zato bom zelo previden, kar govorim - hvala gospa Lulling.
en M. Reyer, Mme. Giry, ladies and gentlemen, please, if I can have your attention, thank you
sl Lahko vam rečem, da so resnične
Showing page 1. Found 448629 sentences matching phrase "thank you".Found in 225.837 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.