Translations into Swedish:

  • Franciskus av Assisi   

Example sentences with "Francis of Assisi", translation memory

add example
en Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.
sv Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
en Francis of Assisi?
sv Francis av Assisi?
en When Commissioner Fischler passes, as all of us must, to the other side - although not for a long time I trust - and he meets St. Francis of Assisi who asks him: 'Commissioner, why so much slaughter for nothing?
sv Då kommissionär Fischler, liksom vi andra, går till de sälla jaktmarkerna - jag hoppas att det skall dröja länge än - och han träffar den helige Fransiscus av Assisi som frågar: "Herr kommissionär, varför sådant slaktande till ingen nytta?
en My favourite saint is Francis of Assisi, and he did not only love people, he loved animals as well.
sv Mitt favorithelgon är Frans av Assisi. Han älskade inte bara människor, han älskade djur också.
en Leonardo da Vinci, Francis of Assisi: it was always the truly great who lent their voice to dumb animals.
sv Om det nu var Leonardo da Vinci eller Franciscus av Assisi, så har det alltid varit de mycket stora som lånat sin röst åt de mållösa.
en Borrowing the words of Saint Francis of Assisi: Lady Poverty.
sv Med Franciskus av Assisis ord: Fru fattigdom.
en The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.
sv Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
en We need a new Saint Francis of Assisi.
sv Vi behöver en ny Franciskus av Assisi.
en And if you wish to take any disciplinary action, I shall be prepared to accept full responsibility for my action, quite willingly, because I do not have the natural temperament of a St Francis of Assisi and I do not like being insulted.
sv Och om ni vill inleda någon disciplinär åtgärd står jag till förfogande för att svara, i fullständigt samvete, för den gärning jag medvetet begick, för naturligtvis har jag inte den helige Franciscus av Assissis själ och jag tycker inte om att bli förolämpad.
en I hope that each one explained his reasons to the other, that Saint Francis spoke of Christ, that the Sultan read some passages from the Koran and that, in the end, they came to an agreement on the message that poor Saint Francis of Assisi used to repeat everywhere: 'Thou shalt love thy neighbour as thyself'.
sv Jag hoppas att båda förklarade sina skäl för den andre, att den helige Franciskus talade om Kristus, att sultanen läste några stycken ur Koranen och att de till slut enades om det budskap som stackars Franciskus av Assisi brukade upprepa överallt: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
en Mr President, the earthquake that affected Italy is unfortunately still having disastrous effects in one of the regions most dear to Italian culture, to European culture, I would say to world culture: Assisi, the homeland of St. Francis, where the great masterpieces of Giotto and Cimabue are to be found.
sv Herr ordförande! Jordbävningen som drabbade Italien har tyvärr fortfarande katastrofala effekter på ett av de mest omhuldade områdena för den italienska kulturen, för den europeiska kulturen, för världskulturen: Assisi, San Fanciskus hemstad.
en Allow me to read out something written by St Francis of Assisi in the 12th Century.
sv Tillåt mig, att jag läser upp något för er av Fransiskus av Assisi från 1100-talet.
en Then, at the Perugia-Assisi peace march, crowds of people of different cultures, religions and political allegiance called for the structure of the Constitution to be changed radically, with rejection of war made its first provision.
sv Sedan krävde stora människomassor från olika kulturer, religioner och politiska övertygelser under fredsmarschen från Perugia till Assisi att konstitutionens struktur skulle ändras i grunden, med ett förkastande av krig som dess första punkt.
en Mr President, Assisi, mentioned by Mr Graziani, Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito and many other municipalities of Umbria and the Marches have sustained much damage with irreparable losses of monuments, works of art, churches, houses, with much suffering for the population.
sv Herr ordförande! Assisi, vilket Graziani påminde om, liksom Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito och många andra kommuner i Umbrien och Markerna har drabbats svårt med oreparabla förluster av monument, konstverk, kyrkor, hus, och med stort lidande för befolkningen.
en We remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.
sv Vi minns mötena i Assisi och Johannes Paulus II:s besök i en moské och en synagoga av respekt för och kärlek till andra religioner.
en We have nevertheless looked into this possibility and I know that Commissioner Oreja is investigating to what extent a contribution could perhaps be provided for the restoration of damaged art treasures - we all know that the great cathedral in Assisi has also been damaged.
sv Vi har dock sökt efter en möjlighet och jag vet att kommissionär Oreja håller på att se efter om det eventuellt kan skänkas ett bidrag för reparation av skadade konstskatter, vi vet alla att den stora basilikan i Assissi också lidit skada.
en It is not just a question of great individual monuments such as Assisi, which is the wealth of humanity, but a city fabric, made up of dozens of centres ranging from the Middle Ages to the Renaissance, that has been partially destroyed or seriously damaged.
sv Det gäller inte bara stora enstaka monument som Assisi, som är ett mänsklighetens arv, utan om en sammanhängande väv av städer bestående av ett tiotal centra som går från medeltiden till renässansen och som delvis har förstörts eller allvarligt skadats.
en We must see what specific help can be counted on for the restoration of the basilica in Assisi and the Giotto and Cimabue frescoes.
sv Man måste se efter på vilket specifikt stöd man kan räkna för återuppbyggandet av basilikan i Assisi och freskomålningarna av Giotto och Cimabue.
en The following spoke: Hartmut Nassauer, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Graham Watson, on behalf of the ALDE Group, Monica Frassoni, on behalf of the Verts/ALE Group, Brian Crowley, on behalf of the UEN Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Kathy Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group, Roger Helmer, Non-attached Member, Philip Bushill- Matthews, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Mario Borghezio, Mary Lou McDonald, Luca Romagnoli, Mihael Brejc, Jo Leinen, Andrew Duff, Jim Allister, Avril Doyle, Andrzej Jan Szejna, Silvana Koch-Mehrin, Philip Claeys, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Romana Jordan Cizelj, Libor Rouček, Gay Mitchell, Enrique Barón Crespo and Ljudmila Novak
sv Talare: Hartmut Nassauer för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Philip Bushill-Matthews, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Mario Borghezio, Mary Lou McDonald, Luca Romagnoli, Mihael Brejc, Jo Leinen, Andrew Duff, Jim Allister, Avril Doyle, Andrzej Jan Szejna, Silvana Koch-Mehrin, Philip Claeys, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Romana Jordan Cizelj, Libor Rouček, Gay Mitchell, Enrique Barón Crespo och Ljudmila Novak
en The following spoke: Jacek Emil Saryusz-Wolski, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Bronisław Geremek, on behalf of the ALDE Group, Rebecca Harms, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, and Filip Adwent, on behalf of the IND/DEM Group
sv Talare: Jacek Emil Saryusz-Wolski för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Bronisław Geremek för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, och Filip Adwent för IND/DEM-gruppen
en The following spoke on the appointment of the Bulgarian and Romanian Commissioners: José Manuel Barroso (President of the Commission), Hans-Gert Poettering, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Graham Watson, on behalf of the ALDE Group, Monica Frassoni, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Brian Crowley, on behalf of the UEN Group, Jeffrey Titford, on behalf of the IND/DEM Group, and Bruno Gollnisch, Non-attached Member
sv Följande yttrade sig om nomineringen av den bulgariska respektive den rumänska kommissionsledamoten: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), Hans-Gert Pöttering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Jeffrey Titford för IND/DEM-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös
en The following spoke: Alexander Radwan, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Silvana Koch-Mehrin, on behalf of the ALDE Group, Eoin Ryan, on behalf of the UEN Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Hanne Dahl, on behalf of the IND/DEM Group, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès and Daniel Dăianu
sv Talare: Alexander Radwan för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Hanne Dahl för IND/DEM-gruppen, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès och Daniel Dăianu
en The following spoke: Hans-Gert Poettering, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Graham Watson, on behalf of the ALDE Group, Daniel Marc Cohn-Bendit, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Maciej Marian Giertych, on behalf of the IND/DEM Group, and Wojciech Roszkowski, on behalf of the UEN Group
sv Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Maciej Marian Giertych för IND/DEM-gruppen, och Wojciech Roszkowski för UEN-gruppen
en The following spoke: Hans-Gert Poettering, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Graham Watson, on behalf of the ALDE Group, Daniel Marc Cohn-Bendit, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Nigel Farage, on behalf of the IND/DEM Group, Brian Crowley, on behalf of the UEN Group, Jean-Marie Le Pen, Non-attached Member, and Margot Wallström (Vice-President of the Commission
sv Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Jean-Marie Le Pen, grupplös, och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande
Showing page 1. Found 2706993 sentences matching phrase "Francis of Assisi".Found in 370.302 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.