Translations into Swedish:

We are sorry, but we have no translations for word The Wild West in English Swedish dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

The wild west.
Vilda västern.
The Wild West.
Vilda Västern.

Example sentences with "The Wild West", translation memory

add example
en The place to sell Tibbs ' guns is in the Wild West...... and that' s where I' m going
sv Poängen är att sälja Tibbs vapen i vilda västern, och dit ska jag
en It was clearly out of the question for Europe to become a kind of Wild West, where everyone can do what they like, with the strongest inevitably triumphing over the weakest.
sv Uppenbarligen var det otänkbart att Europa skulle bli ett ?Far West?, där var och en handlar efter egen vilja, där de starkare ofrånkomligen vinner över de svagare.
en Otherwise, we are just legitimising lawless Wild-West violence in other parts of the world, for example Israel's massacre of Palestinians or perhaps Russian interventions in Georgia.
sv I annat fall legitimerar man bara laglöst vilda västern-våld på andra håll i världen, t.ex. Israels massaker på palestinier eller kanske ryska ingrepp i Georgien.
en Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
sv Visst kan vi tala om vildavästernmetoder på finansmarknaderna.
en I think, however, that common rules have to be applied to this sector, so that we do not find ourselves at some stage somewhere out in the Wild West, or even the Wild East.
sv Jag anser emellertid att man måste finna gemensamma spelregler för denna bransch om vi inte en dag skall upptäcka att vi befinner oss mitt i Vilda östern eller Vilda västern.
en Sunspot activity and shifts in the Earth' s mag field spanning ‧ years, from the Wild West to World War Il, might have actually left trace bioelectric
sv Solfläcksaktivitet och skiftning av jordens magnetfält över ‧ år-- från vilda västern till andra världs- kriget, kan ha lämnat spår av bioelek
en Too many countries still have the death penalty, and they include not only large countries such as China, but also the most important military and democratic power - the United States - which has still not been able to leave its Wild West culture behind.
sv Alltför många länder tillämpar fortfarande dödsstraff, och det gäller inte bara stora länder som Kina, utan också den mest betydelsefulla militära och demokratiska makten - Förenta staterna - som fortfarande inte har lyckats lämna sin Vilda västern-kultur bakom sig.
en Without the directive, however, the Wild West would have been a lot wilder
sv Utan direktivet skulle emellertid Vilda västern ha varit betydligt vildare
en Currently we have a situation where the European Court of Justice is developing its own case-law in this area and tending towards Wild West-style deregulation, for the simple reason that the legislature is inert; it is doing nothing to address the areas where we lack harmonisation.
sv För närvarande har vi en situation där Europeiska gemenskapernas domstol utvecklar sin egen rättspraxis på detta område, och det lutar åt avreglering i vilda västern-stil av den enkla anledningen att den lagstiftande makten är trög. Det görs ingenting för att ta itu med de områden där vi saknar harmonisering.
en Large wild animals are exceptionally numerous in Northern Karelia because the wildernesses in Russian Karelia, beyond Finland's eastern border, are a constant source of new animals, while on the other hand the large lakes prevent them from spreading to the west
sv De stora rovdjuren i Norra Karelen är ovanligt många, eftersom det hela tiden kommer nya rovdjur från ödemarkerna i ryska Karelen på andra sidan om Finlands östra gräns
en It' s the Wild West
sv Vilda västern
en We must make sure that we do not shoot great holes in our rule of law in order to please the Wild West.
sv Vi måste se till att inte skjuta stora hål i vår rättstat för att behaga vilda västern.
en Ladies and gentlemen, we have to have an international legal system and not revert to a cross between the Middle Ages and the Wild West.
sv Mina vänner, vi måste ha en internationell rättsordning och inte en sorts återgång till en blandning av medeltiden och wild west!
en The fact that Sweden does not measure the water quality at more than 800 such places is not a sign that we are some sort of European Wild West.
sv Att Sverige inte mäter vattenkvaliteten på mer än 800 badplatser är inte ett tecken på att vi är någon typ av Europas vilda västern.
en They want to emulate the man making his way through the jungle in a rowing boat, for example, or that other man on horseback somewhere in the wild west with pleasant music playing in the background.
sv Man vill till exempel likna den där mannen som färdas genom djungeln i sin roddbåt eller den andra mannen som sitter på sin häst med vacker musik i bakgrunden någonstans i vilda västern.
en Carry a gun in the Wild West
sv Bära pistol i Vilda Västern
en " but you' re gonna be proud of me cos I' m gonna photograph the whole Wild West. "
sv " men ni kommer att bli stolt för jag ska fotografera hela vilda västern. "
en This journalist, John Jennings, disproves the spectre of the Afghan countryside as an Oriental Wild West on the basis of his own observations.
sv Journalisten i fråga, John Jennings, motbevisar utifrån sina egna iakttagelser synen på den afghanska landsbygden som en orientalisk vilda västern.
en The land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.
sv Marken på västkusten används framför allt för boskap, det vill säga får, nötkreatur och vildhjort.
en My colleague Mr Schulz talked about Wild West capitalism raging on the financial markets.
sv Min kollega Martin Schulz talade om den vildavästernkapitalism som härjar på finansmarknaderna.
en The Wild West wasn' t even the Wild West
sv Inte ens Vilda Västern var det
en Now is the time to look at the precise mechanisms by which the 'Wild West' capitalism pursued by investors in the international financial markets is putting Europe's growth at risk.
sv Tiden är nu inne för att se över de exakta mekanismer som gjort att den europeiska tillväxten kunnat äventyras av den Vilda västern-kapitalism som de internationella finansmarknaderna ägnar sig åt.
en The days of the lawmen of the Wild West are over.
sv Vildavästerndomarnas dagar är över.
en Unfortunately, Teckomatorp is not the only event of this kind, and many representatives here in Parliament have also witnessed other events which have occurred since then, not to mention the situation - akin to that in the Wild West - which prevails on our high seas.
sv Teckomatorp är tyvärr inte den enda händelsen av detta slag, utan många företrädare här i parlamentet har också vittnat om andra händelser som har inträffat sedan dess, icke att förglömma den situation - eller snarare "vildavästernsituation" - som råder på våra hav.
Showing page 1. Found 3582495 sentences matching phrase "The Wild West".Found in 490.693 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.