Translations into Swedish:

We are sorry, but we have no translations for word The Wild West in English Swedish dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

The wild west.
Vilda västern.
The Wild West.
Vilda Västern.

Example sentences with "The Wild West", translation memory

add example
en Tell him this is L. A., not the Wild West
sv Säg till honom att det här är L. A., och inte vilda western
en Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
sv Visst kan vi tala om vildavästernmetoder på finansmarknaderna.
en This journalist, John Jennings, disproves the spectre of the Afghan countryside as an Oriental Wild West on the basis of his own observations.
sv Journalisten i fråga, John Jennings, motbevisar utifrån sina egna iakttagelser synen på den afghanska landsbygden som en orientalisk vilda västern.
en Otherwise, we are just legitimising lawless Wild-West violence in other parts of the world, for example Israel's massacre of Palestinians or perhaps Russian interventions in Georgia.
sv I annat fall legitimerar man bara laglöst vilda västern-våld på andra håll i världen, t.ex. Israels massaker på palestinier eller kanske ryska ingrepp i Georgien.
en Now is the time to look at the precise mechanisms by which the 'Wild West' capitalism pursued by investors in the international financial markets is putting Europe's growth at risk.
sv Tiden är nu inne för att se över de exakta mekanismer som gjort att den europeiska tillväxten kunnat äventyras av den Vilda västern-kapitalism som de internationella finansmarknaderna ägnar sig åt.
en The trade in wild animal meat for human consumption is just one part of a wildlife trade which includes ivory, fur and the trade in certain animal body parts – a trade which threatens biodiversity and the ecological balance of areas such as Central and West Africa.
sv Handeln med kött från vilda djur för mänsklig konsumtion är bara en del av en handel med vilda djur som inkluderar elfenben, päls och handel med särskilda djurkroppsdelar – en handel som hotar biologisk mångfald och den ekologiska balansen i sådana områden som Central- och Västafrika.
en Without the directive, however, the Wild West would have been a lot wilder
sv Utan direktivet skulle emellertid Vilda västern ha varit betydligt vildare
en Almost overnight, Buffalo Bill' s Wild West Show...... captured the public' s imagination
sv Buffalo Bills Wild West Show-- erövrade publikens hjärtan
en In a debate last November about the European Union's role in globalisation, I made the following comment: 'The Wild West capitalism that dominates the financial markets is threatening entire economies, including the US economy now, and needs international rules.
sv I en debatt i november förra året om EU:s roll i globaliseringen gjorde jag följande anmärkning: ”Den vilda västernkapitalism som dominerar finansmarknaderna hotar nu hela ekonomier inklusive den amerikanska och kräver internationella regler.
en We have seen it in the Wild West in the United States.
sv Vi har sett det i vilda västern i Förenta staterna.
en To the historian, it' s the Old West.To the book writer, it' s the Wild West. To the businessman, it' s the Undeveloped West
sv Arkeologer som vill gräva, affärsmän som vill bygga
en As one said to me, we had a right to assume the rules on solvency were being respected and that we were not operating, as it were, in the Wild West, where rules could be ignored.
sv Som en av de sade till mig, vi hade en rättighet att anta att solvensreglerna respekterades, och att vi inte verkade, som det var, i Vilda västern, där man kan strunta i regler.
en Because we do not consider the world market to be the Wild West, where anyone can act as they see fit.
sv Jo, för att vi inte anser att världsmarknaden är ett vilda västern där var och en kan handla efter eget tycke.
en This isn' t the Wild West, okay?
sv Det här är inte Vilda Västern
en Unfortunately, Teckomatorp is not the only event of this kind, and many representatives here in Parliament have also witnessed other events which have occurred since then, not to mention the situation - akin to that in the Wild West - which prevails on our high seas.
sv Teckomatorp är tyvärr inte den enda händelsen av detta slag, utan många företrädare här i parlamentet har också vittnat om andra händelser som har inträffat sedan dess, icke att förglömma den situation - eller snarare "vildavästernsituation" - som råder på våra hav.
en was a latter- day Wild West with criminal gangs ruling the streets
sv sin tids vilda västern där kriminella ligor härjade fritt
en My colleague Mr Schulz talked about Wild West capitalism raging on the financial markets.
sv Min kollega Martin Schulz talade om den vildavästernkapitalism som härjar på finansmarknaderna.
en The place to sell Tibbs ' guns is in the Wild West...... and that' s where I' m going
sv Poängen är att sälja Tibbs vapen i vilda västern, och dit ska jag
en We are not attempting to draw dividing lines, to classify the productive sectors in the supply chain, the farmers, manufacturers, wholesalers and retailers as 'the good', 'the bad' and 'the ugly', because I do not believe that we are living in a 'Wild West' society and economy; I believe that we are living in an economy based on the regulations of the internal market of the European Union, a market which provides opportunity for growth and competitiveness when it operates transparently, but which ousts or eliminates producers and economic activities when unfair and opaque functions penetrate it.
sv Vi försöker inte skapa skiljelinjer, dela upp de produktiva sektorerna i försörjningskedjan - jordbrukarna, tillverkarna, grossisterna, detaljhandlarna - som ”de goda”, ”de onda” och ”de fula”, eftersom jag inte anser att vi lever i ett vilda västernsamhälle eller i en vilda västernekonomi. Jag anser att vi lever i en ekonomi som bygger på bestämmelserna för EU:s inre marknad, en marknad som ger tillfälle till tillväxt och konkurrenskraft när den fungerar på ett öppet sätt, men som utestänger producenter och ekonomisk verksamhet när den genomsyras av orättvisa och ogenomskinliga funktioner.
en I think, however, that common rules have to be applied to this sector, so that we do not find ourselves at some stage somewhere out in the Wild West, or even the Wild East.
sv Jag anser emellertid att man måste finna gemensamma spelregler för denna bransch om vi inte en dag skall upptäcka att vi befinner oss mitt i Vilda östern eller Vilda västern.
en It is high time we acted so that our roads are no longer like the Wild West.
sv Det är hög tid för oss att göra något, så att våra vägar inte längre liknar Vilda Västern.
en It was clearly out of the question for Europe to become a kind of Wild West, where everyone can do what they like, with the strongest inevitably triumphing over the weakest.
sv Uppenbarligen var det otänkbart att Europa skulle bli ett ?Far West?, där var och en handlar efter egen vilja, där de starkare ofrånkomligen vinner över de svagare.
Showing page 1. Found 3582496 sentences matching phrase "The Wild West".Found in 441.865 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.