Translations into Swedish:

We are sorry, but we have no translations for word The Wild West in English Swedish dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

The wild west.
Vilda västern.
The Wild West.
Vilda Västern.

Example sentences with "The Wild West", translation memory

add example
en Sunspot activity and shifts in the Earth' s mag field spanning ‧ years, from the Wild West to World War Il, might have actually left trace bioelectric
sv Solfläcksaktivitet och skiftning av jordens magnetfält över ‧ år-- från vilda västern till andra världs- kriget, kan ha lämnat spår av bioelek
en They want to emulate the man making his way through the jungle in a rowing boat, for example, or that other man on horseback somewhere in the wild west with pleasant music playing in the background.
sv Man vill till exempel likna den där mannen som färdas genom djungeln i sin roddbåt eller den andra mannen som sitter på sin häst med vacker musik i bakgrunden någonstans i vilda västern.
en We must make sure that we do not shoot great holes in our rule of law in order to please the Wild West.
sv Vi måste se till att inte skjuta stora hål i vår rättstat för att behaga vilda västern.
en Almost overnight, Buffalo Bill' s Wild West Show...... captured the public' s imagination
sv Buffalo Bills Wild West Show-- erövrade publikens hjärtan
en Large wild animals are exceptionally numerous in Northern Karelia because the wildernesses in Russian Karelia, beyond Finland's eastern border, are a constant source of new animals, while on the other hand the large lakes prevent them from spreading to the west
sv De stora rovdjuren i Norra Karelen är ovanligt många, eftersom det hela tiden kommer nya rovdjur från ödemarkerna i ryska Karelen på andra sidan om Finlands östra gräns
en The place to sell Tibbs ' guns is in the Wild West...... and that' s where I' m going
sv Poängen är att sälja Tibbs vapen i vilda västern, och dit ska jag
en It' s the Wild West
sv Vilda västern
en This isn' t the Wild West, okay?
sv Det här är inte Vilda Västern
en It is high time we acted so that our roads are no longer like the Wild West.
sv Det är hög tid för oss att göra något, så att våra vägar inte längre liknar Vilda Västern.
en To the historian, it' s the Old West.To the book writer, it' s the Wild West. To the businessman, it' s the Undeveloped West
sv Arkeologer som vill gräva, affärsmän som vill bygga
en " but you' re gonna be proud of me cos I' m gonna photograph the whole Wild West. "
sv " men ni kommer att bli stolt för jag ska fotografera hela vilda västern. "
en Without the rule of law, which is vital to development, Bulgaria will be incapable of constituting, particularly from our European perspective, the frontier region that has come inside the shifting front of EU progress. That is where our Wild West is, our very own America!
sv Utan rättsstaten – som är avgörande för utveckling – kan Bulgarien inte, särskilt inte ur vår europeiska synvinkel sett, bilda d
en Yes, international terrorism must be combated by every means, but please, with the means available under the rule of law, not with Wild West methods according to the country-of-origin principle, which is what the CIA has done here.
sv Ja, den internationella terrorismen måste bekämpas med alla medel, men låt oss göra detta med de medel som finns tillgängliga enligt rättsstatsprincipen, inte med vilda västern-metoder enligt ursprungslandsprincipen, vilket är vad CIA har sysslat med.
en was a latter- day Wild West with criminal gangs ruling the streets
sv sin tids vilda västern där kriminella ligor härjade fritt
en It was clearly out of the question for Europe to become a kind of Wild West, where everyone can do what they like, with the strongest inevitably triumphing over the weakest.
sv Uppenbarligen var det otänkbart att Europa skulle bli ett ?Far West?, där var och en handlar efter egen vilja, där de starkare ofrånkomligen vinner över de svagare.
en Carry a gun in the Wild West
sv Bära pistol i Vilda Västern
en As one said to me, we had a right to assume the rules on solvency were being respected and that we were not operating, as it were, in the Wild West, where rules could be ignored.
sv Som en av de sade till mig, vi hade en rättighet att anta att solvensreglerna respekterades, och att vi inte verkade, som det var, i Vilda västern, där man kan strunta i regler.
en We all know the limits that were set for self-handling,the provisions that we abolished, those which provided for a type of Wild West without any regulations for new ports, for new sections of ports or for port sections not open to commercial services.
sv Vi känner alla till de gränser som bestämdes för egenhantering, vilka regler som avskaffades, regler som innebar ett slags Vilda västern utan några normer för nya hamnar, för nya hamnsektioner eller för delar av hamnarna som inte var öppna för kommersiella tjänster.
en The land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.
sv Marken på västkusten används framför allt för boskap, det vill säga får, nötkreatur och vildhjort.
en We have seen it in the Wild West in the United States.
sv Vi har sett det i vilda västern i Förenta staterna.
en My colleague Mr Schulz talked about Wild West capitalism raging on the financial markets.
sv Min kollega Martin Schulz talade om den vildavästernkapitalism som härjar på finansmarknaderna.
en I think, however, that common rules have to be applied to this sector, so that we do not find ourselves at some stage somewhere out in the Wild West, or even the Wild East.
sv Jag anser emellertid att man måste finna gemensamma spelregler för denna bransch om vi inte en dag skall upptäcka att vi befinner oss mitt i Vilda östern eller Vilda västern.
Showing page 1. Found 3582496 sentences matching phrase "The Wild West".Found in 649.813 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.