Translations into Swedish:

We are sorry, but we have no translations for word The Wild West in English Swedish dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

The wild west.
Vilda västern.
The Wild West.
Vilda Västern.

Example sentences with "The Wild West", translation memory

add example
en The place to sell Tibbs ' guns is in the Wild West...... and that' s where I' m going
sv Poängen är att sälja Tibbs vapen i vilda västern, och dit ska jag
en The one thing that we most certainly need - and on this we agree wholeheartedly with you, Mr President of the Commission - is a set of rules to tame this Wild-West capitalism that prevails in the financial markets and, yes, threatens entire national economies.
sv En sak som vi definitivt behöver - och här håller vi helt med er, herr kommissionsordförande - är en uppsättning regler för att tämja den vildavästernkapitalism som råder på finansmarknaderna och faktiskt hotar hela nationers ekonomi.
en Tell him this is L. A., not the Wild West
sv Säg till honom att det här är L. A., och inte vilda western
en The land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.
sv Marken på västkusten används framför allt för boskap, det vill säga får, nötkreatur och vildhjort.
en Ladies and gentlemen, we have to have an international legal system and not revert to a cross between the Middle Ages and the Wild West.
sv Mina vänner, vi måste ha en internationell rättsordning och inte en sorts återgång till en blandning av medeltiden och wild west!
en They want to emulate the man making his way through the jungle in a rowing boat, for example, or that other man on horseback somewhere in the wild west with pleasant music playing in the background.
sv Man vill till exempel likna den där mannen som färdas genom djungeln i sin roddbåt eller den andra mannen som sitter på sin häst med vacker musik i bakgrunden någonstans i vilda västern.
en To the historian, it' s the Old West.To the book writer, it' s the Wild West. To the businessman, it' s the Undeveloped West
sv Arkeologer som vill gräva, affärsmän som vill bygga
en We have seen it in the Wild West in the United States.
sv Vi har sett det i vilda västern i Förenta staterna.
en Currently we have a situation where the European Court of Justice is developing its own case-law in this area and tending towards Wild West-style deregulation, for the simple reason that the legislature is inert; it is doing nothing to address the areas where we lack harmonisation.
sv För närvarande har vi en situation där Europeiska gemenskapernas domstol utvecklar sin egen rättspraxis på detta område, och det lutar åt avreglering i vilda västern-stil av den enkla anledningen att den lagstiftande makten är trög. Det görs ingenting för att ta itu med de områden där vi saknar harmonisering.
en Large wild animals are exceptionally numerous in Northern Karelia because the wildernesses in Russian Karelia, beyond Finland's eastern border, are a constant source of new animals, while on the other hand the large lakes prevent them from spreading to the west
sv De stora rovdjuren i Norra Karelen är ovanligt många, eftersom det hela tiden kommer nya rovdjur från ödemarkerna i ryska Karelen på andra sidan om Finlands östra gräns
en I think, however, that common rules have to be applied to this sector, so that we do not find ourselves at some stage somewhere out in the Wild West, or even the Wild East.
sv Jag anser emellertid att man måste finna gemensamma spelregler för denna bransch om vi inte en dag skall upptäcka att vi befinner oss mitt i Vilda östern eller Vilda västern.
en My colleague Mr Schulz talked about Wild West capitalism raging on the financial markets.
sv Min kollega Martin Schulz talade om den vildavästernkapitalism som härjar på finansmarknaderna.
en Sunspot activity and shifts in the Earth' s mag field spanning ‧ years, from the Wild West to World War Il, might have actually left trace bioelectric
sv Solfläcksaktivitet och skiftning av jordens magnetfält över ‧ år-- från vilda västern till andra världs- kriget, kan ha lämnat spår av bioelek
en Too many countries still have the death penalty, and they include not only large countries such as China, but also the most important military and democratic power - the United States - which has still not been able to leave its Wild West culture behind.
sv Alltför många länder tillämpar fortfarande dödsstraff, och det gäller inte bara stora länder som Kina, utan också den mest betydelsefulla militära och demokratiska makten - Förenta staterna - som fortfarande inte har lyckats lämna sin Vilda västern-kultur bakom sig.
en It was clearly out of the question for Europe to become a kind of Wild West, where everyone can do what they like, with the strongest inevitably triumphing over the weakest.
sv Uppenbarligen var det otänkbart att Europa skulle bli ett ?Far West?, där var och en handlar efter egen vilja, där de starkare ofrånkomligen vinner över de svagare.
en Almost overnight, Buffalo Bill' s Wild West Show...... captured the public' s imagination
sv Buffalo Bills Wild West Show-- erövrade publikens hjärtan
en " but you' re gonna be proud of me cos I' m gonna photograph the whole Wild West. "
sv " men ni kommer att bli stolt för jag ska fotografera hela vilda västern. "
en Unfortunately, Teckomatorp is not the only event of this kind, and many representatives here in Parliament have also witnessed other events which have occurred since then, not to mention the situation - akin to that in the Wild West - which prevails on our high seas.
sv Teckomatorp är tyvärr inte den enda händelsen av detta slag, utan många företrädare här i parlamentet har också vittnat om andra händelser som har inträffat sedan dess, icke att förglömma den situation - eller snarare "vildavästernsituation" - som råder på våra hav.
en was a latter- day Wild West with criminal gangs ruling the streets
sv sin tids vilda västern där kriminella ligor härjade fritt
en Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
sv Visst kan vi tala om vildavästernmetoder på finansmarknaderna.
en We are not attempting to draw dividing lines, to classify the productive sectors in the supply chain, the farmers, manufacturers, wholesalers and retailers as 'the good', 'the bad' and 'the ugly', because I do not believe that we are living in a 'Wild West' society and economy; I believe that we are living in an economy based on the regulations of the internal market of the European Union, a market which provides opportunity for growth and competitiveness when it operates transparently, but which ousts or eliminates producers and economic activities when unfair and opaque functions penetrate it.
sv Vi försöker inte skapa skiljelinjer, dela upp de produktiva sektorerna i försörjningskedjan - jordbrukarna, tillverkarna, grossisterna, detaljhandlarna - som ”de goda”, ”de onda” och ”de fula”, eftersom jag inte anser att vi lever i ett vilda västernsamhälle eller i en vilda västernekonomi. Jag anser att vi lever i en ekonomi som bygger på bestämmelserna för EU:s inre marknad, en marknad som ger tillfälle till tillväxt och konkurrenskraft när den fungerar på ett öppet sätt, men som utestänger producenter och ekonomisk verksamhet när den genomsyras av orättvisa och ogenomskinliga funktioner.
en Carry a gun in the Wild West
sv Bära pistol i Vilda Västern
Showing page 1. Found 3582496 sentences matching phrase "The Wild West".Found in 299.952 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.