Translations into Telugu:

  • భారత ఎన్నికల కమిషను 

Example sentences with "Election Commission of India", translation memory

add example
Bengali (Indiaబెంగాలి (ఇండియా) Name
Bengali (Indiaబెంగాలి (భారతీయ) Name
Name of the plugin class to generateతయారు చెయబడె ప్లగిన్ క్లాస్ యొక్క పేరు
Cannot start gpg and retrieve the available keys. Make sure that gpg is installed, otherwise verification of downloaded resources will not be possibleజిపిజి మొదలుపెట్టలేను మరయూ అందుబాటులొ వున్న కీలను తెలెకపొయాను. జిపిజి స్థాపించబడి వునట్టు చూసుకోండి, లెకపొయిన డౌన్ లోడ్ చెయబడిన వనరుల సరిచూడలేము
of Thu al-Hijjahతు అల్ హిజాహ్ యొక్క
Make an internal copy of the files to printప్రచురించె దస్త్రాలకు అంతర్గత నకలు తయారుచెయి
Stop execution of the selected scriptఎంచుకొన్న స్క్రిప్ట్ ను ఆపు
Preview of the " %‧ " font" % ‧ " అక్షర రూపం యొక్క ముందు వీక్షణ
Show Statusbar Shows the statusbar, which is the bar at the bottom of the window used for status informationస్థితి పట్టీ చూపుముస్థితి పట్టీ చూపుము, ఈ పట్టి స్థితి సమాచారం చూపును విండొ క్రింద వుంటుంది
Defeat the Serpent of Chaosకాలనాగు ను ఓడించండిName
Color of playerమొదటి ఆటగాడు ఎన్నుకున్న రంగు
Start of Lineవరుస ఆరంభము
Enter the text (in English if possible) that you wish to submit for the bug report. If you press " Send ", a mail message will be sent to the maintainer of this programమీరు అందించే తప్పుల నివేదిక కొరకు వచనం వ్రాయండి(సాద్యమైనంత వరకు ఆంగ్లములో). మీరు " పంపించు " బటన్ నొక్కిన, ఒక తపాలా సందేశం ఈ కార్యక్రమ సంరక్షకునికి పంపబడును
Size of the playing fieldఆట స్థలము యొక్క పరిమాణం
Data tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice packageవచనాన్ని ఎంచుకొన్నపుడు లేక ఒక పదంపైన కుడి మౌస్ బటనును నొక్కినప్పుడు మాత్రమే దత్తాంశపు పనిముట్లు లభ్యమౌను. వచనం ఎంచుకన్న తరువాత దత్తాంశపు పనిముట్లు కపడని ఎడలమీరు వాటిని ఇంస్టాల్ చెయాలి. కొన్ని దతాంశపు పనిముట్లు కెఆఫిస్ కట్టలొ భాగాలుThis is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it here
Please select one of the providers listed belowక్రింది వున్న సిద్దంచెసేవారిలో ఒకరిని ఎన్నుకొనుము
The size of the dialogడైలాగ్ పరిమాణం
unexpected end of fileఊహించని దస్త్రం ఎండ్QXml
Details of the Requestమనవి వివరాలు
Keeps track of all cookies in the systemవ్యవస్థలోని అన్ని కుకీల జాడని వుంచుకుంటుందిComment
error in the text declaration of an external entityబాహ్య ఎంటిటిని వచనం లో తెలియచేసెటప్పుడు దోషం జరిగిండి
of Rabi ` al-Awalరబి అల్ అవాల్ యొక్క
of Farvardinఫర్వర్దిన్
Beginning of document reachedపత్రం మొదటికి వచ్చేసాము
Skill of the computer playerకంప్యూటర్ ఆటగాడి సామర్ధ్యం
Showing page 1. Found 78 sentences matching phrase "Election Commission of India".Found in 24.103 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.