Translations into Telugu:

  • భారత ఎన్నికల కమిషను 

Example sentences with "Election Commission of India", translation memory

add example
en Bengali (India
te బెంగాలి (ఇండియా) Name
en Bengali (India
te బెంగాలి (భారతీయ) Name
en Name of the plugin class to generate
te తయారు చెయబడె ప్లగిన్ క్లాస్ యొక్క పేరు
en Cannot start gpg and retrieve the available keys. Make sure that gpg is installed, otherwise verification of downloaded resources will not be possible
te జిపిజి మొదలుపెట్టలేను మరయూ అందుబాటులొ వున్న కీలను తెలెకపొయాను. జిపిజి స్థాపించబడి వునట్టు చూసుకోండి, లెకపొయిన డౌన్ లోడ్ చెయబడిన వనరుల సరిచూడలేము
en of Thu al-Hijjah
te తు అల్ హిజాహ్ యొక్క
en Make an internal copy of the files to print
te ప్రచురించె దస్త్రాలకు అంతర్గత నకలు తయారుచెయి
en Stop execution of the selected script
te ఎంచుకొన్న స్క్రిప్ట్ ను ఆపు
en Preview of the " %‧ " font
te " % ‧ " అక్షర రూపం యొక్క ముందు వీక్షణ
en Show Statusbar Shows the statusbar, which is the bar at the bottom of the window used for status information
te స్థితి పట్టీ చూపుముస్థితి పట్టీ చూపుము, ఈ పట్టి స్థితి సమాచారం చూపును విండొ క్రింద వుంటుంది
en Defeat the Serpent of Chaos
te కాలనాగు ను ఓడించండిName
en Color of player
te మొదటి ఆటగాడు ఎన్నుకున్న రంగు
en Start of Line
te వరుస ఆరంభము
en Enter the text (in English if possible) that you wish to submit for the bug report. If you press " Send ", a mail message will be sent to the maintainer of this program
te మీరు అందించే తప్పుల నివేదిక కొరకు వచనం వ్రాయండి(సాద్యమైనంత వరకు ఆంగ్లములో). మీరు " పంపించు " బటన్ నొక్కిన, ఒక తపాలా సందేశం ఈ కార్యక్రమ సంరక్షకునికి పంపబడును
en Size of the playing field
te ఆట స్థలము యొక్క పరిమాణం
en Data tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice package
te వచనాన్ని ఎంచుకొన్నపుడు లేక ఒక పదంపైన కుడి మౌస్ బటనును నొక్కినప్పుడు మాత్రమే దత్తాంశపు పనిముట్లు లభ్యమౌను. వచనం ఎంచుకన్న తరువాత దత్తాంశపు పనిముట్లు కపడని ఎడలమీరు వాటిని ఇంస్టాల్ చెయాలి. కొన్ని దతాంశపు పనిముట్లు కెఆఫిస్ కట్టలొ భాగాలుThis is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it here
en Please select one of the providers listed below
te క్రింది వున్న సిద్దంచెసేవారిలో ఒకరిని ఎన్నుకొనుము
en The size of the dialog
te డైలాగ్ పరిమాణం
en unexpected end of file
te ఊహించని దస్త్రం ఎండ్QXml
en Details of the Request
te మనవి వివరాలు
en Keeps track of all cookies in the system
te వ్యవస్థలోని అన్ని కుకీల జాడని వుంచుకుంటుందిComment
en error in the text declaration of an external entity
te బాహ్య ఎంటిటిని వచనం లో తెలియచేసెటప్పుడు దోషం జరిగిండి
en of Rabi ` al-Awal
te రబి అల్ అవాల్ యొక్క
en of Farvardin
te ఫర్వర్దిన్
en Beginning of document reached
te పత్రం మొదటికి వచ్చేసాము
en Skill of the computer player
te కంప్యూటర్ ఆటగాడి సామర్ధ్యం
Showing page 1. Found 78 sentences matching phrase "Election Commission of India".Found in 23.717 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.