Translations into Tagalog:

  • Imperia 
     
    Imperia (lalawigan)
     
    Imperia (lalawigan)

Example sentences with "Province of Imperia", translation memory

add example
en Phoenix is the capital of Arizona.
tl Phoenix ang kabisera ng Arizona.
en One more bottle of wine, please.
tl Isa pang boteng alak, nga.
en It was not until I left school that I realized the importance of study.
tl Pagkatapos kong umalis sa paaralan lamang na naintindihan kong importante ang pag-aaral.
en If geometry is the science of space, what is the science of time?
tl Kung heometriya ang agham ng espasyo, anong agham ng oras?
en There is no furniture in the houses of the Incas.
tl Walang muwebles sa mga bahay ng Inca.
en Tom has a lot of religious books, but he has never read them.
tl Sangkatutak ang mga librong relihiyoso ni Tomas, pero di-kailanman niyang binasa.
en All of the milk was spilled.
tl Nabubo ang lahat ng gatas.
en Using Esperanto with him, I sense that we both are at the same level, at least from a linguistic point of view.
tl Nang ginagamit ko ang Esperanto sa kanya, pakiramdam kong magpantay kami nang tanawing pangwika sa pinakabawas.
en Tom doesn't know what to do with his money. He has so much of it.
tl Di alam ni Tomas kung paano igastos ang kanyang pera. Meron siyang konti.
en Neptune is the eighth planet of the solar system.
tl Neptuno ang ika-8 planeta sa Sistemang Solar.
en She heard him cry in the middle of the night.
tl Naparinig niyang umiyak siya sa gitna ng gabi.
en He's afraid of snakes.
tl Takot siya sa ahas.
en The box is made of wood.
tl Kahoy ang kahon.
en Put the chair in front of the desk.
tl Ilagay mo ang silya sa harap ng eskritoryo.
en His thoughts are empty of idea.
tl Walang laman sa ideya ang mga iniisip niya.
en Sometimes I feel tired of walking.
tl Kung minsan, paramdam kong pagod nang maglakad.
en I will use that pair of scissors to cut the yellow paper.
tl Gagamitin ko ang gunting na iyan sa paggupit ng papel na dilaw.
en He is a man of musical ability.
tl Si Luis ay lalaking magaling sa musika.
en He cut off two meters of the rope.
tl Pinutol niya nang dalawang metro ang pantali.
en No one was aware of her literary talent.
tl Walang may alam sa kanyang katalinuan sa literatura.
en He is a man of few words.
tl Siya'y lalaking konti lamang ang salita.
en This rock has the shape of an animal.
tl Itong bato ay korteng hayop.
en Maria got pregnant at the age of 14.
tl Nagbuntis si Maria noong edad nang 14 na taon.
en Tom doesn't like girls who wear a lot of makeup.
tl Hindi gusto ni Tom ang mga dalagang puno ng meyk-ap.
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Province of Imperia".Found in 2.805 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.