Translations into Slovak:

  • peterkovac@microsoft.sk   

Similar phrases in dictionary Spanish Slovak. (4)

alguien
dakto; hocikto; niekto; voľakto
Alguien
Niekto
Alguien en Windows Live
Niekto v sieti Windows Live
Invitar a alguien
Niekoho pozvať

Example sentences with "alguien@example.com", translation memory

add example
es ¡ Vi a alguien usando ropas blancas en el espejo!
sk Videl som v zrkadle niekoho v bielych šatách!
es Como que me siento como si alguien me estuviera mirando
sk Napríklad mám stále pocit, akoby ma niekto sledoval
es Uh, encontré el almuerzo de alguien aquí
sk Našla som niekoho minuloročný obed
es ¿Cómo puede alguien que ha representado un obstáculo durante toda una década convertirse en nuestro salvador?
sk Ako môže niekto, kto to desať rokov blokoval, byť dnes označený ako náš záchranca?
es Alguien aquí sabe la verdad
sk A teraz, niekto tú pravdu pozná
es Si alguien puede detenerlos, son ellos
sk Pokiaľ ho nikto iný nedokáže zastaviť, im sa to podarí
es Alguien se puso su diminuto gorro de pensar
sk Niekto oprášil svoje mikro- schopnosti myslenia
es Informe a su médico/profesional de la salud si su hijo: está en contacto cercano con alguien como un familiar, que tenga el sistema inmune debilitado, p. ej. una persona que padezca cáncer o que esté tomando medicamentos que pueden debilitar su sistema inmune. tiene algún problema en el sistema gastrointestinal. no ha ganado peso ni ha crecido como se esperaba. nació prematuramente, porque en este caso se desconoce el nivel de protección de la vacuna
sk Informujte svojho lekára/zdravotníckeho pracovníka, ak Vaše dieťa: • je v blízkom kontakte s jedincom, napríklad s členom domácnosti, ktorý má oslabený imunitný systém, napr. s jedincom s rakovinou alebo ktorý užíva lieky, ktoré môžu oslabiť imunitný systém. • má akúkoľvek poruchu žalúdočno-črevného systému. • nepriberá a nerastie tak, ako sa očakáva. • je predčasne narodené, pretože miera ochrany vyvolaná očkovacou látkou je v tomto prípade neznáma
es ¡ Creo que alguien se bebió algunas copas de más!
sk Myslím, že niekto tu vypil trošku viac ako mal
es Nunca conocí a alguien como tu
sk Nikdy som nestretla nikoho, ako si ty
es Señora Presidenta, con todo mi respeto a la señora McGuinness, creo que es insólito que alguien plantee una pregunta y haya que esperar a que llegue otro.
sk Pani predsedajúca, s patričnou úctou k pani McGuinnessovej, domnievam sa, že je neobvyklé, keď niekto položí otázku a musí čakať na niekoho iného.
es Se ha calculado que el coste para el fabricante es de menos de 0,01 euros por neumático, una cantidad desdeñable, en el caso de que alguien se sintiese inclinado a hacer una crítica.
sk Náklady pre výrobcu sa odhadujú na menej než 0,01 EUR na pneumatiku, čo je zanedbateľné, v prípade, že by niekto cítil potrebu vyjadrovať nahlas nejakú kritiku.
es ¿ Alguien quiere una hamburguesa?
sk Dáte si hamburger?
es Mi opinión personal, como alguien que ha trabajado en una pequeña empresa durante 25 años, es que, en realidad, aunque sería positivo reducir esta carga administrativa, lo mejor que podemos hacer por las pequeñas empresas es mejorar el acceso a la información y a la financiación.
sk Môj osobný názor ako človeka, ktorý 25 rokov pracoval v malých podnikoch, je, že hoci znížiť administratívnu záťaž je pekná vec, naozaj to najlepšie, čo pre malé podniky môžeme urobiť, je zlepšiť im prístup k informáciám a financiám.
es Si alguien desarrolla un proceso tecnológico, antes de su autorización, la solicitud, una vez verificada por la autoridad competente, debe ser examinada por la EFSA para garantizar la realización de una evaluación del potencial de reducción del riesgo del proceso y la preservación de los derechos individuales, incluida la confidencialidad de la información empresarial
sk Povoleniu technologického postupu vyvinutého jednotlivcom by mala predchádzať žiadosť skontrolovaná príslušným orgánom a predložená na posúdenie EFSA s cieľom vyhodnotiť potenciál na zníženie rizika v procese činností a zabezpečiť zachovanie práv jednotlivcov vrátane dôvernosti obchodných informácií
es Conocí a alguien que podría ayudarte
sk Spoznal som niekoho, kto ti môže pomôcť
es Los sistemas de alarma para vehículos, sus componentes y las piezas controladas por ellos deberán estar diseñados, fabricados e instalados de manera que se minimice el riesgo de que alguien los inutilice o destruya con rapidez y discreción usando, por ejemplo, herramientas, instrumentos o sistemas poco costosos, fáciles de disimular y de fácil acceso para el público en general
sk Vozidlový poplachový systém, jeho komponenty a nimi ovládané časti musia byť konštruované, vyrobené a nainštalované tak, aby sa minimalizovalo riziko, že ich ktokoľvek rýchlo a bez toho, aby vzbudil pozornosť, vyradí z prevádzky alebo zničí napr. použitím lacných nástrojov, zariadení alebo výrobkov, ktoré je možné ľahko ukryť a ktoré sú ľahko prístupné verejnosti
es Si la moral nacional de alguien es tan débil que se puede ver eclipsada por un símbolo de unidad de todos los Estados, entonces es una pena lo que algunos llaman "orgullo nacional".
sk Ak má niekto takú nízku národnú morálku, že by mohla byť zatlačená do úzadia symbolom jednotnosti všetkých štátov, potom ľutujem, ak to niekto nazýva "národnou hrdosťou".
es Además, obviamente, como pasa en este tipo de aventuras, cuando alguien ayudaba al fugitivo, se llevaba parte del tesoro.
sk Navyše, ako to jednoducho v podobných prípadoch býva, vždy, keď niekto utečencovi pomohol, vzal si trocha z pokladu.
es Si alguien tiene una mejor explicación, me gustaría oírla
sk Ak má niekto lepšie vysvetlenie, rád si ho vypočujem
Showing page 1. Found 3462 sentences matching phrase "alguien@example.com".Found in 4.608 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.