Translations into English:

 • speed of sound   
  (Noun  )
   
  speed at which sound is propogated
   
  speed at which sound is propogated
   
  1|nopeus, jolla ääni kulkee ilmassa (343 metriä sekunnissa eli 1 230 km/h (20°C) taajuudesta riippumatta)
   
  speed at which sound is propagated

Other meanings:

 
The speed of sound.

    Show declension

Example sentences with "äänen nopeus", translation memory

add example
fi Nopeus, jolla puhemiehistö antoi minulle puheenvuoron, saa minut vakuuttuneeksi siitä, että ääneni kantaa silloinkin, kun mikrofonit eivät toimi.
en The speed with which the Presidency has given me the floor gives me the assurance that my voice can reach even where the microphones do not.
fi ajoneuvon alkunopeus v‧ on ajoneuvon nopeus käyttölaitteen käytön aloitushetkellä
en the initial vehicle speed (v‧) shall be the speed at the moment when the driver begins to actuate the control of the braking system
fi Suurimman melutason tuottanut nopeus valitaan
en The condition giving the highest noise level shall be retained
fi Lähetyksen nopeus edellyttää, että asiakirja on annettava tiedoksi sen vastaanottamista seuraavien päivien aikana
en Speed in transmission warrants documents being served within days of receipt of the document
fi Vp= koestuskappaleen nopeus (km/t) törmäyshetkellä
en Vp= velocity of the projectile in km/h on impact
fi Nopeus A:... kW Nopeus B:... kW Nopeus C:... kW
en Speed A:... kW; Speed B:... kW; Speed C:... kW
fi D‧ alaluokan ajoneuvot, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään ‧ km/h
en subcategory D‧ vehicles capable of a speed of at least ‧ km/h
fi Puhallinta säädellään siten, että toimintanopeudella, vähintään ‧ ja enintään ‧ km/h, ilman lineaarinen nopeus puhaltimen ilma-aukoissa vastaa vastaavaa rullan nopeutta tarkkuudella ± ‧ km/h
en The blower must be regulated in such a way that within the operating range, between ‧ and ‧ km/h inclusive, the linear air speed at the blower outlet is equal to the equivalent roller speed to within ± ‧ km/h
fi Menettelyn nopeus ei ole mikään arvo, mutta ihmisarvon säilyminen koko prosessin ajan sen sijaan on arvo, joka on taattava myöntämällä asianmukaiset oikeudet koko laittoman maahanmuuton koettelemuksen ajan. Näitä oikeuksia ovat oikeus puolustautua, pidätettyjen oikeus ihmisarvoiseen kohteluun, oikeus perheiden yhdistämiseen sekä oikeus fyysiseen ja psyykkiseen loukkaamattomuuteen.
en The speed of the procedure is not a value; people's dignity throughout the process is a value, which must be characterised by rights during the ordeal of illegal immigration, namely the right to defence, humane treatment in detention, family unity, and physical and psychological inviolability.
fi junan nopeus
en train speed
fi Jos ajoneuvon suurinta nopeutta ei ole rajoitettu direktiivin ‧/‧/EY ‧ artiklan ‧ ja ‧ kohdassa olevilla määritelmillä, tyyppihyväksyntätestiä ei tarvitse tehdä, ja suurimmaksi nopeudeksi hyväksytään nopeus, jonka valmistaja on ilmoittanut direktiivin ‧/‧/EY liitteessä ‧ annetulla ilmoituslomakkeella
en In the case of vehicles where the maximum speed is not limited by the relevant definition given in Article ‧, sections ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC, no type-approval test is needed and the maximum speed shall be accepted as being that declared by the vehicle manufacturer in the information document given in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
fi Monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan matkailualan selkäranka. Tulevaisuudessa matkailualalla menestymisen edellytyksenä tulee ratkaisevalla tavalla olemaan tarjonnan ohella tiedon tarkkuus ja nopeus.
en For the many small and medium-sized firms that, after all, represent the backbone of European tourism, the key to the success of tourism will be not just the supply of information but accurate and rapid information.
fi Tallennetaan vääntömomentti Ct ja nopeus vähintään ‧ sekunnin ajan
en Record the torque Ct and speed over a period of at least ‧ seconds
fi Viivästystä aiheuttavaa kiistelyä ei voida mitenkään hyväksyä, koska tiedämme, miten tärkeää on löytää nopea ratkaisu ongelmaan. Siksi komissio on valmis kompromissiin, jossa nopeus ja tehokkuus säilyvät.
en Disputation which causes delay is obviously not acceptable in view of the need to find a rapid solution to the problem and the Commission is therefore open to a compromise which maintains those objectives of speed and effectiveness.
fi Laskettu suurin rakenteellinen nopeus:... km/h
en Calculated maximum design speed:... km/h
fi Sääolot ja niihin liittyvät mittaukset; sademäärä, lämpötila, kokonaishaihdunta, tuulen nopeus ja suunta
en Weather conditions and their measurements; precipitation, temperature, evapotranspiration, wind speed and direction
fi Suuri nopeus nhi määritetään laskemalla ‧ prosenttia liitteen ‧ lisäyksessä ‧ olevassa ‧.‧ kohdassa määritetystä ilmoitetusta suurimmasta nettotehosta P(n
en The high speed nhi shall be determined by calculating ‧ % of the declared maximum net power P(n), as determined in Annex II, Appendix ‧, Section
fi Erikoisvaunujen suurin sallittu nopeus (numero
en Authorised speed for special vehicles (digit
fi kN kulkuneuvoille, joiden suurin nopeus on yli ‧ km/t
en kN for vehicles when their maximum speed is greater than ‧ km/h
fi Kulmavalaisimet eivät saa syttyä, kun ajoneuvon nopeus on suurempi kuin ‧ km/h
en The cornering lamps shall not be activated at vehicle speeds above ‧ km/h
fi testikappaleen nopeus: ± ‧ %
en Speed of body block: within ‧ %
fi Laitteella on voitava mitata tuulen nopeus tarkkuudella ± ‧ m/s
en The device must be capable of measuring the wind speed with a tolerance of ± ‧ m/s
fi Ajoneuvon suurin nopeus ja vaihde, jolla se saavutetaan (km/h) (w
en Maximum vehicle speed (in km/h) (w
fi Junan suurin sallittu nopeus
en Maximum train speed
fi Pintalämpötila: ____ oC Virtaus: nopeus: ____________ suunta: ____________
en Surface temperature: ____o C Current: speed: ____________ Direction: ____________
Showing page 1. Found 9105 sentences matching phrase "äänen nopeus".Found in 2.043 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.