Translations into English:

  • Al-Nasheed Al-Watani   

Similar phrases in dictionary Finnish English. (66)

Abdulrahman al-Yusufi
Abderrahmane Youssoufi
Ahmad al-Jabir al-Sabah
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Al Cervi
Al Cervi
al dente
al dente
Al Di Meola
Al Di Meola
Al Faran
HUM; HUA; Movement of Holy Warriors; Harkat ul-Ansar; Harkat-ul-Mujahidin; Harkat ul-Mujahedeen; Al Faran
Al Feldstein
Al Feldstein
al gore
al gore
Al Gore
Gore; Albert Gore Jr.; Al Gore
Al Green
Al Green
Al Haig
Al Haig
Al Hibbler
Al Hibbler
Al Hudaydah
Hodeida; Al-Hudaydah; Al Hudaydah
al Itihaad al Islamiya
al-Itihaad al-Islamiya; al Itihaad al Islamiya; AIAI; Islamic Unity
Al Ladhiqiyah
Al Ladhiqiyah; Latakia
Al MacInnis
Al MacInnis
Al Pitrelli
Al Pitrelli
Al Qanoon
Al Qanoon; Lashkar-e-Omar
al Sunna Wal Jamma
Followers of the Phrophet; al Sunna Wal Jamma
Al-Ain
Al Ain
Al-Aksan marttyyrien prikaatit
Al-Aqsa Martyrs’ Brigades
Al-Baqara
Al-Baqara
Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya
FIG; Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya; Libyan Fighting Group; Libyan Islamic Fighting Group; Libyan Islamic Group
Al-Jazeera
Al Jazeera
Al-Šu’ara’
Ash-Shu’ara
Al-Šura
Ash-Shura
Al-Tin
At-Tin
Al-Tur
At-Tur
Al-Wakra
Al Wakrah
Alien – ylösnousemus
Alien Resurrection
All Along the Watchtower
All Along the Watchtower
All Hallow’s
All Hallow’s EP
All Is Full of Love
All Is Full of Love
All That Remains
All That Remains
All You Need Is Love
All You Need Is Love
Alla Nazimova
Alla Nazimova; Nazimova
Allen Alvarado
Allen Alvarado
Allen Iverson
Allen Iverson
Allen Lanier
Allen Lanier
Allen Stewart Konigsberg
Allen Stewart Konigsberg; Woody Allen; Allen
Allen Toussaint
Allen Toussaint
Ansar al Islam
Ansar al-Islam; Supporters of Islam; Ansar al Islam
Beni Hammadin Al Qal’a
Al Qal’a of Beni Hammad
Converse All Star
Converse; Chuck Taylor All-Stars
Dar al-harb
Dar al-harb; House of War
Dar al-Islam
House of Islam; Dar al-Islam
El Al
El Al
Ethan Allen
Ethan Allen; Allen
For All the Cows
For All the Cows
Have It All
Have It All
Hizb al-Tahrir
Freedom Party; Hizb ut-Tahrir
Jabir al-Ahmad al-Jabir al-Sabah
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Jed Allan
Jed Allan
Karl-Marx-Allee
Karl-Marx-Allee
Nahnu jund Allah jund al-watan
Nahnu Jund Allah Jund Al-watan
Nancy Allen
Nancy Allen
Noor al-Hussein
Queen Noor of Jordan
Sa’d al-Abdullah al-Salim al-Sabah
Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah
Salaisuus pinnan alla
What Lies Beneath
Sami al-Jabir
Sami Al-Jaber
Sick of It All
Sick of It All
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Tim Allen
Tim Allen
Umar Al-Mukhtarin joukot
Forces of Umar Al-Mukhtar; Umar al-Mukhtar Forces
Westley Allan Dodd
Westley Allan Dodd
Woody Allen
Woody Allen; Allen Stewart Konigsberg; Allen

Example sentences with "Al-Nasheed al-Watani", translation memory

add example
fi Ne vaikuttavat Polynesian saarien Tuvalun kaltaisiin valtioihin - valtio on lähes neljä ja puoli metriä merenpinnan alapuolella - ja Malediiveihin, jossa presidentti Nasheed piti tänä vuonna vedenalaisen hallituksen kokouksen korostaakseen sitä tosiseikkaa, että vuosisadan loppuun mennessä valtio voi todella olla veden alla.
en It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
fi Komissio ei ole tietoinen parlamentin jäsenten esittämistä tapahtumista, jotka perustuvat sudanilaisen Al-Watan-lehden julkaisemiin tietoihin
en The Commission is not aware of the events reported by the Honourable Members based on the information from the Sudanese newspaper Al-Watan
fi Sudanilainen lehti Al-Watan julkaisi ‧. marraskuuta ‧ uutisen koptilaista kristinuskoa tunnustavan opiskelijan sieppauksesta Pohjois-Sudanissa, hänen pakkokäännyttämisestään islamin uskoon ja pakko-naittamisesta
en On ‧ November ‧, the Sudanese daily newspaper Al-Watan' reported that a Coptic Christian student had been abducted in the north of Sudan and forced against her will to convert to Islam and to enter into a forced marriage
fi Komissio on ollut tyytyväinen viimeisimpään kehitykseen mukaan lukien kahden tärkeän aktivistin, Jennifer Latheefin ja Mohammed Nasheedin, vapauttaminen viime vuonna.
en The Commission has been satisfied with the recent improvements, including the release last year of two important activists: Jennifer Latheef and Mohammed Nasheed.
fi toteaa, että parhaillaan on meneillään useita painovapausrikkomuksia koskevia oikeudenkäyntejä, joissa on syytettyinä yksityisten ranskankielisten sanomalehtien (Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie ja El Watan) toimittajia, ja on erityisesti huolissaan vankeusrangaistuksista, joita on langetettu Farid Alilatille, Fouad Boughanemille, Hakim Laâlamille, Abla Chérifille, Hassane Zerroukylle, Youssef Rezzougille, Yasmine Ferroukhille ja Hafnaoui Ghoulille
en whereas numerous legal proceedings for violation of press laws have been initiated against journalists working for privately owned French language newspapers such as Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie and El Watan; particularly concerned at the prison sentences received by Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi and Hafnaoui Ghoul
fi Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaimaa
en Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand
fi OECD, joka ei siis ole ympäristöjärjestö, antoi muutama päivä sitten seuraavan lausunnon: All major global ecological indicators are negative (kaikki tärkeimmät maailmalaajuiset luonnon tilaa koskevat mittarit osoittavat, että tilanne on heikentynyt).
en The other day, the OECD, which is not, of course, an environmental organisation, pronounced that 'All major global ecological indicators are negative'.
fi Nobilis OR Inac annetaan kahtena ‧, ‧ millilitran injektiona joko kaulan ihon alle tai rintalihakseen
en Nobilis OR Inac is given as two ‧-ml injections, either under the skin in the neck or into the breast muscle
fi Niiden alusten osalta, joilla on oikeus purjehtia jonkin jäsenvaltion lipun alla ja jotka säännöllisesti harjoittavat rannikkoliikennettä toisen jäsenvaltion tai toisen STCW-yleissopimuksen sopimuspuolen rannikolla, on jäsenvaltion, jonka lipun alla aluksella on oikeus purjehtia, määrättävä näillä aluksilla palveleville merenkulkijoille vähintään vastaavat koulutusta, kokemusta ja pätevyyskirjaa koskevat vaatimukset kuin sillä jäsenvaltiolla tai STCW-yleissopimuksen sopimuspuolella, jonka rannikolla alukset liikennöivät, edellyttäen että vaatimukset eivät ylitä tässä direktiivissä muille kuin rannikkoliikennettä harjoittaville aluksille asetettuja vaatimuksia
en With respect to ships entitled to fly the flag of a Member State regularly engaged on near-coastal voyages off the coast of another Member State or of another Party to the STCW Convention, the Member State the flag of which a ship is entitled fo fly shall prescribe training, experience and certification requirements for seafarers serving on such ships at least equal to those of the Member State or the Party to the STCW Convention off the coast of which the ship is engaged, provided that they do not exceed the requirements of this Directive in respect of ships not engaged on near-coastal voyages
fi Suunniteltujen immunogeenisuutta ja spesifistä alaväestöä (alle ‧-vuotiaita) koskevien tutkimusten suorittaminen ehdotetun aikataulun mukaan seuraavasti
en To carry out the planned Immunogenicity and Specific Sub-Population (Under ‧ years) studies with the following proposed timelines
fi Alla on listattu systeemisen elinluokituksen mukaisesti haittavaikutukset, joiden voidaan epäillä liittyvän hoitoon
en Adverse reactions with suspected relationship to treatment are listed below by system organ class
fi TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen
en IN WITNESS WHEREOF the undersigned, respectively duly authorised, have signed this Agreement
fi TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen
en IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty
fi Me oltiin viikko aina ennen leffan...... varsinaisen käsikirjoituksen tekemisen alla. ideoita purkamassa
en We would stay there for a week- before we actually began to write.We' d discuss ideas
fi Kemoterapiaa saavilla potilailla tehty tutkimus osoitti, että Abseamed on myös ihon alle annettuna yhtä tehokas kuin Eprex/Erypo
en The study in patients receiving chemotherapy showed that Abseamed was also as effective as Eprex/Erypo when it was injected under the skin
fi Keskeisissä kliinisissä tutkimuksissa ei ollut mukana alle ‧-vuotiaita lapsia
en The pivotal clinical studies did not include children below ‧ years old
fi Maissa, joissa yhteistyössä toimiminen oli vähäistä (alle ‧ prosenttia yhteisöön tuodusta koko määrästä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla), jäännöspolkumyyntimarginaalista päätettiin perusasetuksen ‧ artiklan mukaisesti eli käytössä olevien tietojen perusteella
en For those countries where the level of cooperation was found to be low (less than ‧ % of all volumes imported to the Community during the RIP), the residual dumping margin was determined in accordance with Article ‧ of the basic Regulation, i.e. on the basis of facts available
fi PVC-PE-PVDC/Al Läpipainopakkaus [ vain ‧ mg päivyripakkaus ]
en PVC-PE-PVDC/Al blister [ ‧ mg calendar pack only ]
fi Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä ‧ päivänä marraskuuta ‧ annetun komission asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan ‧ kohdan kolmannen alakohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään ‧ prosenttia mutta alle ‧ prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta
en The third subparagraph of Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ laying down the conditions for granting special export refunds on certain cuts of boned meat of bovine animals provides for a reduction of the special refund if the quantity of cuts of boned meat to be exported amounts to less than ‧ %, but not less than ‧ %, of the total weight of cuts produced by boning
fi Arvoisa komission jäsen, 240 miljoonasta eurosta 40 prosenttia myönnetään Latinalaiseen Amerikkaan, missä on alle yksi prosentti maailman pakolaisista, ja 60 prosenttia Aasiaan, missä on 40 prosenttia siirtymään joutuneista henkilöistä.
en Commissioner, of the EUR 240 million, 40% has been allocated to Latin America which has less than 1% of refugees in the world, while 60% has been granted to Asia which has 40% of the displaced persons.
fi Ulomman kuvun epäkeskisyyden on oltava alle ‧ mm suhteessa sisemmän kuvun keskipisteeseen mitattaessa ‧,‧ mm:n etäisyydeltä vertailutasosta
en When measured at a distance of ‧,‧ mm from the reference plane and with respect to the mid-point of the inner bulb, the outer bulb shall have an eccentricity of ‧ mm max
fi Erityisesti haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut mukaan kulttuurikäsitteen alle myös urheilun, jota pitäisi käyttää myös rasismin vastaiseen taisteluun.
en I am particularly grateful to the rapporteur for emphasizing that sport is a cultural activity which should also be used in the struggle against racism.
fi Vankkurien alla... pullo Köyhää poikaa
en Under the wagon- a bottle of Poor Fella
fi jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.-puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, tehdyn päätöksen ‧/‧/EY muuttamisesta
en amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur
Showing page 1. Found 29536 sentences matching phrase "Al-Nasheed al-Watani".Found in 5.612 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.