Translations into English:

  • Al-Nasheed Al-Watani   

Similar phrases in dictionary Finnish English. (77)

Abdullah al-QasimiAbdullah Al-Qasemi
Al BanguraAlhassan Bangura
al denteal dente
Al FeldsteinAl Feldstein
Al HudaydahAl Hudaydah
Al ImranAl-i-Imran
Al MinyaMinya Governorate
Al MisratahMisratah
Al SobranteJohn Kiffmeyer
Al Unser Jr.Al Unser
Al-AinAl Ain
Al-Aksan marttyyrien prikaatitAl-Aqsa Martyrs’ Brigades
Al-Askarin kultainen moskeijaAl-Askari Mosque
Al-DauhaAd Dawhah
Al-FalaqAl-Falaq
Al-FarabiAl-Farabi
Al-FatihaAl-Fatiha
Al-FayyumAl Fayyum
Al-FilAl-Fil
Al-GhazaliAl-Ghazali
Al-IkhlasAl-Ikhlas
Al-JazeeraAl Jazeera
Al-Jum’aAl-Jumua
Al-KazimiyahKadhimiya
Al-MansuraEl Mansoura
Al-NasAl-Nas
Al-QaidaAl-Qaeda
Al-Šu’ara’Ash-Shu’ara
Al-ŠuraAsh-Shura
Al-TinAt-Tin
Al-TurAt-Tur
Al-WakraAl Wakrah
alinminimum; the lowest; undermost; ; lowest
alin parvekefirst balcony; mezzanine
alista
All Grown UpAll Grown Up!
All HailAll Hail, Liberia, Hail!
All Hell’s Breakin’ LooseAll Hell’s Breakin’ Loose
All India Forward BlocAll India Forward Bloc
All That You FearAll That You Fear
all-inship
allaunderneath; shod; underground; below; submerged; ; beneath; underlying; under; vide infra
alla mainitut
Allan HendryAllan Hendry
Allan MacEachenAllan MacEachen
Allan SandageAllan Sandage
alleunder; below the belt; underneath; beneath; ; below
Allen DullesAllen Welsh Dulles
allilong-tailed duck; ; oldsquaw
Alli
allina
Arno Allan PenziasArno Allan Penzias
As-salam al-malaki al-urdoniThe Royal Anthem of Jordan
Burj al-arabBurj Al Arab
Converse All StarConverse; Chuck Taylor All-Stars
Dede AllenDede Allen
Egyptin historia Persian vallan allaHistory of Achaemenid Egypt
Ei alle 7-vuotiaille. Sisältää fantasiaväkivaltaa.Directed to Older Children - Fantasy Violence
Faisal ibn Abdilaziz Al Sa’udFaisal of Saudi Arabia
Hamad al-MuntaširiHamad Al-Montashari
Haya Rashed Al KhalifaHaya Rashed Al-Khalifa
Howard AllenHoward Allen
Hurrikaani AllenHurricane Allen
Husain Tahir al-Saba’Hussein Taher Al-Sabee
Irakin al-QaidaAl-Qaeda in Iraq
James Van AllenJames Van Allen
Marwan al-BarghuthiMarwan Barghouti
Muhammad al-Da’ayya’Mohamed Al-Deayea
Mullan allaSix Feet Under
Nahnu jund Allah jund al-watanNahnu Jund Allah Jund Al-watan
Noor al-HusseinQueen Noor of Jordan
Rania al-AbdullahQueen Rania of Jordan
Richard Allen DavisRichard Allen Davis
Rock and Roll All NiteRock and Roll All Nite
Sa’id al-UwairanSaeed Al-Owairan
William AllenWilliam Allen
Yasir al-QahtaniYasser Al-Qahtani

Example sentences with "Al-Nasheed al-Watani", translation memory

add example
Ne vaikuttavat Polynesian saarien Tuvalun kaltaisiin valtioihin - valtio on lähes neljä ja puoli metriä merenpinnan alapuolella - ja Malediiveihin, jossa presidentti Nasheed piti tänä vuonna vedenalaisen hallituksen kokouksen korostaakseen sitä tosiseikkaa, että vuosisadan loppuun mennessä valtio voi todella olla veden alla.It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
Sudanilainen lehti Al-Watan julkaisi ‧. marraskuuta ‧ uutisen koptilaista kristinuskoa tunnustavan opiskelijan sieppauksesta Pohjois-Sudanissa, hänen pakkokäännyttämisestään islamin uskoon ja pakko-naittamisestaOn ‧ November ‧, the Sudanese daily newspaper Al-Watan' reported that a Coptic Christian student had been abducted in the north of Sudan and forced against her will to convert to Islam and to enter into a forced marriage
Komissio ei ole tietoinen parlamentin jäsenten esittämistä tapahtumista, jotka perustuvat sudanilaisen Al-Watan-lehden julkaisemiin tietoihinThe Commission is not aware of the events reported by the Honourable Members based on the information from the Sudanese newspaper Al-Watan
Komissio on ollut tyytyväinen viimeisimpään kehitykseen mukaan lukien kahden tärkeän aktivistin, Jennifer Latheefin ja Mohammed Nasheedin, vapauttaminen viime vuonna.The Commission has been satisfied with the recent improvements, including the release last year of two important activists: Jennifer Latheef and Mohammed Nasheed.
toteaa, että parhaillaan on meneillään useita painovapausrikkomuksia koskevia oikeudenkäyntejä, joissa on syytettyinä yksityisten ranskankielisten sanomalehtien (Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie ja El Watan) toimittajia, ja on erityisesti huolissaan vankeusrangaistuksista, joita on langetettu Farid Alilatille, Fouad Boughanemille, Hakim Laâlamille, Abla Chérifille, Hassane Zerroukylle, Youssef Rezzougille, Yasmine Ferroukhille ja Hafnaoui Ghoulillewhereas numerous legal proceedings for violation of press laws have been initiated against journalists working for privately owned French language newspapers such as Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie and El Watan; particularly concerned at the prison sentences received by Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi and Hafnaoui Ghoul
Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, ThaimaaSahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand
Valmistaja voi merkitä lisätietoja vahvistettujen merkintöjen alle tai sivuille kuitenkin niin, että tällainen merkintä jää ulkopuolelle selvästi merkitystä suorakulmiosta, joka saa sisältää ainoastaan ‧.‧.‧ kohdassa vahvistetut merkinnät (ks. tämän liitteen lisäysTHE MANUFACTURER MAY GIVE ADDITIONAL INFORMATION BELOW OR TO THE SIDE OF THE PRESCRIBED INSCRIPTIONS, OUTSIDE A CLEARLY MARKED RECTANGLE WHICH SHALL ENCLOSE ONLY THE INFORMATION PRESCRIBED IN ‧.‧ TO ‧.‧ (SEE THE APPENDIX TO THIS ANNEX
Al-Kurdin perheen tapaus (äänestysThe case of the al-Kurd family (vote
yli kuukauden ja alle kahdeksan kuukauden ikäiset vasikat, joiden teurastuspaino on enintään ‧ kgcalves of more than one and less than eight months old and of carcass weight up to ‧ kg
Pylobactell-valmisteen käyttöä alle ‧-vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella, koska tiedot tehosta ovat riittämättömätPylobactell is not recommended for use in children and adolescents below the age of ‧ years due to insufficient data on efficacy
Komissio voisi tukea nykyisen alle 50 kilometrin matkoja koskevan poikkeuksen säilyttämistä, mutta ei ole mitään syytä jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle muita eläimiä, joiden hyvinvointi saattaa vaarantua.The Commission could support retaining the current derogation for journeys of less than 50 km, but there is no reason to exclude from the scope of the regulation other animals that are at risk of suffering poor standards of welfare.
Asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan ‧ kohdan c alakohdan mukaisen tarjoaja- tai eräkohtaisen vähimmäismäärän on oltava ‧ tonnia, paitsi jos kyseisen erän käytettävissä oleva määrä on alle ‧ tonniaThe minimum quantity of the tender per lot in accordance with Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be ‧ tonnes unless the available quantity for that lot is less than ‧ tonnes
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), syntynyt ‧.‧.‧ tai ‧.‧.‧ El Dibabiyassa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainenEL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (a.k.a. AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; a.k.a. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) born ‧.‧.‧ alt. ‧.‧.‧ in El Dibabiya, Saudi Arabia; citizen of Saudi Arabia
Olin koko iltapäivän pesualtaan allaI spent all afternoon underneath that sink
Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaenFishing for the stock referred to in the Annex to this Regulation by vessels flying the flag of or registered in the Member State referred to therein shall be prohibited from the date set out in that Annex
Jos jokin satamavaltio pysäyttää jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen, lippuvaltion on toteutettava liitteen ‧ ohjeiden mukaiset toimetWhen a ship flying the flag of a Member State is detained by a port State, the flag State shall take action in accordance with the guidance set out in Annex III
Noin ‧ % Enbreliä saavista koehenkilöistä saavutti ACR ‧-vasteen ‧ ja ‧ kuukauden kohdalla kun vastaava luku plaseboryhmässä oli alle ‧ %Approximately ‧ % of subjects who received Enbrel achieved an ACR ‧ response at month ‧ and month ‧ compared to fewer than ‧ % of subjects in the placebo arm
Kun toimihenkilö on ollut kalenterivuoden aikana viraston palveluksessa alle yhdeksän kuukautta siksi, että hänen palvelussuhteensa on päättynyt muusta syystä kuin kuoleman takia tai siksi, että hän on ollut kyseisen vuoden aikana virkavapaalla henkilökohtaisista syistä, hänellä on oikeus ainoastaan osaan edellä ‧ kohdassa tarkoitetusta korvauksesta; korvauksen määrä lasketaan sen jakson mukaan, jonka aikana toimihenkilö on toiminut työtehtävissäA staff member whose service is terminated in the course of a calendar year for any reason other than death or who is on leave on personal grounds during part of the year shall, if he is in active employment in the service of the Agency for less than nine months of that year, be entitled only to part of the payment provided for in paragraph ‧, calculated in proportion to the time spent in active employment
Kivennäisaineet otsikon RAUTA alle seuraava riviMinerals, the following line is added under the heading IRON
Melko pitkien neuvottelujen jälkeen pääsimme yhteiseen sopimukseen siitä, että maalis- ja huhtikuu lisättäisiin pääjalkaisten rauhoituskuukausiin eivätkä mitkään tai minkään maan lipun alla purjehtivat alukset saa pyydystää niitä millään alueella. Kyseessä on siis koko lajin rauhoittaminen.After quite long negotiations, we have reached a joint decision to add March and April to the 'cephalopod' biological dormancy period for all ships of all flags in all areas, thus giving the species a period during which it can recover.
Sen jälkeen vettä on virrannut paljon sillan alta, ja meidän tehtävänämme on nyt ilmaista kantamme sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnöstä.Since then, much water has passed under the bridge, and we are now in a position to give an opinion on the report of the delegation to the Conciliation Committee.
Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen ‧ artiklan ‧ kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaanThe following petitions, which had been entered in the register on the dates shown below, had been forwarded to the committee responsible, pursuant to Rule
Tuomioistuin antaa huomautuksia sisältämättömän lausuman myös koulutukselle ja kansalaisuudelle katsoen, että virhetaso on laskenut alle 2 prosentin.The Court also gives an unqualified opinion on education and citizenship, estimating that the error rate has fallen below 2%.
Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla I ja ‧ (Norjan vedetestablishing a prohibition of fishing for cod in ICES zone I, ‧ (Norwegian waters) by vessels flying the flag of Spain
Showing page 1. Found 29536 sentences matching phrase "Al-Nasheed al-Watani".Found in 11.628 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.