Translations into English:

  • Al-Nasheed Al-Watani   

Similar phrases in dictionary Finnish English. (75)

Abdullatif al-Filali
Abdellatif Filali
Abdulrahman al-Yusufi
Abderrahmane Youssoufi
Ahmad al-Jabir al-Sabah
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
al dente
al dente
Al Feldstein
Al Feldstein
al gore
al gore
Al Hudaydah
Al Hudaydah
Al Imran
Al-i-Imran
Al Molinaro
Al Molinaro
Al-Ahly
El Ahly
Al-Ain
Al Ain
Al-Aksan marttyyrien prikaatit
Al-Aqsa Martyrs’ Brigades
Al-Anbar
Al Anbar Governorate
Al-Aqsa
Al-Aqsa Mosque
Al-Baqara
Al-Baqara
Al-Dauha
Ad Dawhah
Al-Falaq
Al-Falaq
Al-Fil
Al-Fil
Al-Hajj
Al-Muminun
Al-Ikhlas
Al-Ikhlas
Al-Ittihad
Al-Ittihad
Al-Jazeera
Al Jazeera
Al-Kazimiyah
Kadhimiya
Al-Nas
Al-Nas
al-Qaida
al-Qaeda
Al-Qudsin yliopisto
Al-Quds University
Al-Saff
As-Saff
Al-Šu’ara’
Ash-Shu’ara
Al-Šura
Ash-Shura
Al-Tin
At-Tin
Al-Tur
At-Tur
Al-Wakra
Al Wakrah
Alien – ylösnousemus
Alien Resurrection
alin
the lowest; undermost; minimum; ; lowest
alin parveke
first balcony; mezzanine
All Grown Up
All Grown Up!
All India Forward Bloc
All India Forward Bloc
All That You Fear
All That You Fear
alla
vide infra; shod; submerged; ; beneath; underlying; under; underground; underneath; below
Allan Hendry
Allan Hendry
Allan Quatermain ja kadonnut kultainen kaupunki
Allan Quatermain and the Lost City of Gold
Allan Sandage
Allan Sandage
alle
underneath; beneath; under; ; below; below the belt
alli
long-tailed duck; oldsquaw;
alta
underneath; ; under the counter
Arno Allan Penzias
Arno Allan Penzias
Beni Hammadin Al Qal’a
Al Qal’a of Beni Hammad
Burj al-arab
Burj Al Arab
Camp Al-Adala
Camp Justice
Converse All Star
Converse; Chuck Taylor All-Stars
Ei alle 7-vuotiaille. Sisältää fantasiaväkivaltaa.
Directed to Older Children - Fantasy Violence
Faisal ibn Abdilaziz Al Sa’ud
Faisal of Saudi Arabia
Haya Rashed Al Khalifa
Haya Rashed Al-Khalifa
Himat Al Hima
Himat Al Hima
Irakin al-Qaida
Al-Qaeda in Iraq
Jabir al-Ahmad al-Jabir al-Sabah
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Malcolm Allen
Malcolm Allen
Marwan al-Barghuthi
Marwan Barghouti
Mullan alla
Six Feet Under
Nahnu jund Allah jund al-watan
Nahnu Jund Allah Jund Al-watan
Noor al-Hussein
Queen Noor of Jordan
Pet Alien
Pet Alien
Rania al-Abdullah
Queen Rania of Jordan
Sa’d al-Abdullah al-Salim al-Sabah
Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah
Sa’id al-Uwairan
Saeed Al-Owairan
Sabah Al Ahmad al-Jabir al-Sabah
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Salaisuus pinnan alla
What Lies Beneath
Sick of It All
Sick of It All
William Allen
William Allen
Yleisurheilun alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut
IAAF World Youth Championships in Athletics

Example sentences with "Al-Nasheed al-Watani", translation memory

add example
fi Ne vaikuttavat Polynesian saarien Tuvalun kaltaisiin valtioihin - valtio on lähes neljä ja puoli metriä merenpinnan alapuolella - ja Malediiveihin, jossa presidentti Nasheed piti tänä vuonna vedenalaisen hallituksen kokouksen korostaakseen sitä tosiseikkaa, että vuosisadan loppuun mennessä valtio voi todella olla veden alla.
en It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
fi Komissio ei ole tietoinen parlamentin jäsenten esittämistä tapahtumista, jotka perustuvat sudanilaisen Al-Watan-lehden julkaisemiin tietoihin
en The Commission is not aware of the events reported by the Honourable Members based on the information from the Sudanese newspaper Al-Watan
fi Sudanilainen lehti Al-Watan julkaisi ‧. marraskuuta ‧ uutisen koptilaista kristinuskoa tunnustavan opiskelijan sieppauksesta Pohjois-Sudanissa, hänen pakkokäännyttämisestään islamin uskoon ja pakko-naittamisesta
en On ‧ November ‧, the Sudanese daily newspaper Al-Watan' reported that a Coptic Christian student had been abducted in the north of Sudan and forced against her will to convert to Islam and to enter into a forced marriage
fi Komissio on ollut tyytyväinen viimeisimpään kehitykseen mukaan lukien kahden tärkeän aktivistin, Jennifer Latheefin ja Mohammed Nasheedin, vapauttaminen viime vuonna.
en The Commission has been satisfied with the recent improvements, including the release last year of two important activists: Jennifer Latheef and Mohammed Nasheed.
fi Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaimaa
en Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand
fi toteaa, että parhaillaan on meneillään useita painovapausrikkomuksia koskevia oikeudenkäyntejä, joissa on syytettyinä yksityisten ranskankielisten sanomalehtien (Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie ja El Watan) toimittajia, ja on erityisesti huolissaan vankeusrangaistuksista, joita on langetettu Farid Alilatille, Fouad Boughanemille, Hakim Laâlamille, Abla Chérifille, Hassane Zerroukylle, Youssef Rezzougille, Yasmine Ferroukhille ja Hafnaoui Ghoulille
en whereas numerous legal proceedings for violation of press laws have been initiated against journalists working for privately owned French language newspapers such as Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie and El Watan; particularly concerned at the prison sentences received by Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi and Hafnaoui Ghoul
fi Yksiköt, jotka toimivat valtion erityislainsäädännön Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto ‧ maggio ‧, n. ‧, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all
en Entities operating on the basis of a concession granted, pursuant to special laws, as referred to in Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto ‧ maggio ‧, n. ‧, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all
fi parantaa turvallisuutta ja ehkäistä jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten aiheuttamaa meren pilaantumista
en to enhance safety and prevent pollution from ships flying the flag of a Member State
fi Vakausohjelmassa ei täsmennetä keskipitkän aikavälin tavoitetta, vaan siinä keskitytään kokonaisalijäämän pitämiseen alle ‧ prosentin suhteessa BKT:hen ja siten liiallista alijäämää koskevan menettelyn välttämiseen
en There is no Medium Term Objective (MTO) specified in the stability programme, which focuses on maintaining the headline deficit below ‧ % of GDP thereby avoiding an excessive deficit procedure
fi – (‧,‧ * (varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso – kutukannan biomassataso)/ (varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso – alin kutukannan biomassataso
en – (‧,‧ * (Precautionary spawning biomass level – spawning biomass)/ (Precautionary spawning biomass level – minimum spawning biomass level
fi katsoo olevan epävarmaa, täyttääkö komission ehdotus ja neuvoston teksti annettavien perustelujen osalta edellä mainitussa asiassa Kadi ja Al Barakaat International v. neuvosto ja komissio annetun tuomion vaatimukset, joiden mukaan on ilmoitettava perustelut, joiden vuoksi henkilön tai yhteisön nimi on tällaisissa tapauksissa otettu luetteloon, ottaen erityisesti huomioon asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeus saada tietoja heitä vastaan esitetyistä todisteista
en Queries, in relation to the statement of reasons to be provided, whether either the Commission proposal or the Council text complies with the requirements of the judgment in the above-mentioned Case Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, which referred to the obligation to communicate the grounds on which, in such cases, the name of a person or entity is included in the list, taking into particular account the right of persons and entities concerned to be informed of the evidence against them
fi Komission lopullisesti vahvistamat tosiseikat osoittavat, että kaikkien asianomaisten osapuolten polkupyörien kokoonpanotoiminnassaan käyttämien, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien osien arvo oli alle ‧ prosenttia kaikkien kokoonpanotoiminnassa käytettyjen osien arvosta, mistä syystä ne eivät kuulu perusasetuksen ‧ artiklan ‧ kohdan soveltamisalaan
en The facts as finally ascertained by the Commission show that for all of these applicants' bicycle assembly operations, the value of the parts originating in the People's Republic of China which were used in their assembly operations was lower than ‧ % of the total value of the parts used in these assembly operations, and they, therefore, fall outside the scope of Article ‧ of the basic Regulation
fi al-Qaida, Taleban ja Osama bin Laden
en Al Qaida, the Taliban and Usama bin Laden
fi ottaa huomioon, että Riad al-Hamood, kurdilainen kansalaisyhteiskunta-aktivisti, arabian opettaja ja kansalaisyhteiskunnan elvyttämiskomiteoiden aktiivinen jäsen, joka pidätettiin ‧. kesäkuuta ‧ hänen pidettyään puheen erään islaminoppineen hautajaisissa, joka oli kuollut selvittämättömissä oloissa ollessaan pidätettynä ja sijoitettuna yksinäishuoneeseen, on vakavassa vaarassa joutua pahoinpidellyksi
en whereas Riad al-Hamood, a Kurdish civil society activist, Arab language teacher and active member of the Committees for Revival of Civil Society, who was arrested on ‧ June ‧ after a speech at the funeral of an Islamic scholar who had died in custody under mysterious circumstances whilst in solitary confinement, is at serious risk of ill-treatment
fi Inflaatiovauhti on siis hidastunut merkittävästi, ja sen odotetaan nyt pysyvän selvästi alle ‧ prosentin vuosina ‧ ja
en To sum up, inflation rates have decreased significantly and are now expected to remain well below ‧ % over ‧ and
fi T ‧-valvontakappaleen kohdassa J olevan otsakkeen Huomautuksia alle on lisättävä jokin tämän asetuksen liitteessä ‧ olevassa D osassa luetelluista maininnoista
en One of the entries listed in Annex III, Part D, to this Regulation shall be entered in section J of the T‧ control copy under the heading Remarks
fi Suositellun aloitusannoksen nostamista suositellaan vain kliinisen tilan uudelleen arvioinnin jälkeen eikä annosta tulisi nostaa alle ‧ tunnin aikavälein
en An increase to a dose greater than the recommended starting dose is advised only after appropriate clinical reassessment and should generally occur at intervals of not less than ‧ hours
fi Komission asetus (EY) N:o ‧/‧, annettu ‧ päivänä syyskuuta ‧, Saksan lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IIIa ja EY:n vesillä alueilla IIIb, IIIc ja IIId
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for haddock in ICES zone ‧ a, EC waters of ‧ b, ‧ c and ‧ d by vessels flying the flag of Germany
fi Euroopan unionin lipun alla purjehtiviin aluksiin kohdistuvat ylimääräiset rajoitukset asettaisivat yhteisön ristiriitaiseen asemaan muun maailman kumppaneidensa kanssa, mitä on myös vältettävä.
en Because the additional limitation relating to ships flying the Union flag will bring the Union into confrontation with its partners in the world and that must also be avoided.
fi yhteisön kalastusaluksilla kalastusaluksia, jotka purjehtivat jonkin yhteisön jäsenvaltion lipun alla ja jotka on rekisteröity yhteisössä
en Community fishing vessels means fishing vessels flying the flag of a Member State and registered in the Community
fi Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten välillä siirretään alueellaolopäiviä samalla alueella ja samaksi hallinnointijaksoksi edellyttäen, että ‧.‧, ‧.‧, ja ‧ kohtaa noudatetaan soveltuvin osin
en Member States may permit transfer of days present within the area for the same management period and within the area between any fishing vessels flying their flags provided that points ‧.‧, ‧.‧, and ‧ apply mutatis mutandis
fi Kuumavesikattiloiden on kuuluttava NOx-päästöjen rajoittamista koskevan standardin EN ‧ prA‧ mukaiseen luokkaan ‧ ja niiden päästöjen on oltava alle ‧ mg NOx/kWh (kaasukäyttöiset kondenssikattilat) tai ‧ mg Nox/kWh (muut kuin kaasukäyttöiset kondenssikattilat, joiden nimellisteho on enintään ‧ kW
en The boilers shall be class ‧ of the EN ‧ prA‧ norm regulating NOx emissions, and shall emit less than ‧ mg NOx/kWh (gas condensing boilers) or ‧ mg NOx/kWh (non condensing gas boilers up to nominal output of ‧ kW
fi Alle vuoden kuluessa erääntyvät pitkäaikaiset saamiset
en Long-term assets falling due in less than one year
fi Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen ilmastonmuutosvaliokunnan jäsen Lord Lawson sanoo näin: ”Helsingissä keskimääräinen lämpötila on alle 5°C. Singaporessa se on yli 27°C - ero on 22 astetta.
en Finally, Lord Lawson, who is a member of the House of Lords Select Committee on Climate Change, says this: 'The average temperature in Helsinki is less than 5°C. In Singapore it is in excess of 27°C - a difference of 22°.
Showing page 1. Found 29536 sentences matching phrase "Al-Nasheed al-Watani".Found in 8.124 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.