Translations into English:

  • Al-Nasheed Al-Watani   

Similar phrases in dictionary Finnish English. (75)

Abdullatif al-Filali
Abdellatif Filali
Abdulrahman al-Yusufi
Abderrahmane Youssoufi
Ahmad al-Jabir al-Sabah
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
al dente
al dente
Al Feldstein
Al Feldstein
al gore
al gore
Al Hudaydah
Al Hudaydah
Al Imran
Al-i-Imran
Al Molinaro
Al Molinaro
Al-Ahly
El Ahly
Al-Ain
Al Ain
Al-Aksan marttyyrien prikaatit
Al-Aqsa Martyrs’ Brigades
Al-Anbar
Al Anbar Governorate
Al-Aqsa
Al-Aqsa Mosque
Al-Baqara
Al-Baqara
Al-Dauha
Ad Dawhah
Al-Falaq
Al-Falaq
Al-Fil
Al-Fil
Al-Hajj
Al-Muminun
Al-Ikhlas
Al-Ikhlas
Al-Ittihad
Al-Ittihad
Al-Jazeera
Al Jazeera
Al-Kazimiyah
Kadhimiya
Al-Nas
Al-Nas
al-Qaida
al-Qaeda
Al-Qudsin yliopisto
Al-Quds University
Al-Saff
As-Saff
Al-Šu’ara’
Ash-Shu’ara
Al-Šura
Ash-Shura
Al-Tin
At-Tin
Al-Tur
At-Tur
Al-Wakra
Al Wakrah
Alien – ylösnousemus
Alien Resurrection
alin
the lowest; undermost; minimum; ; lowest
alin parveke
first balcony; mezzanine
All Grown Up
All Grown Up!
All India Forward Bloc
All India Forward Bloc
All That You Fear
All That You Fear
alla
vide infra; shod; submerged; ; beneath; underlying; under; underground; underneath; below
Allan Hendry
Allan Hendry
Allan Quatermain ja kadonnut kultainen kaupunki
Allan Quatermain and the Lost City of Gold
Allan Sandage
Allan Sandage
alle
underneath; beneath; under; ; below; below the belt
alli
long-tailed duck; oldsquaw;
alta
underneath; ; under the counter
Arno Allan Penzias
Arno Allan Penzias
Beni Hammadin Al Qal’a
Al Qal’a of Beni Hammad
Burj al-arab
Burj Al Arab
Camp Al-Adala
Camp Justice
Converse All Star
Converse; Chuck Taylor All-Stars
Ei alle 7-vuotiaille. Sisältää fantasiaväkivaltaa.
Directed to Older Children - Fantasy Violence
Faisal ibn Abdilaziz Al Sa’ud
Faisal of Saudi Arabia
Haya Rashed Al Khalifa
Haya Rashed Al-Khalifa
Himat Al Hima
Himat Al Hima
Irakin al-Qaida
Al-Qaeda in Iraq
Jabir al-Ahmad al-Jabir al-Sabah
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Malcolm Allen
Malcolm Allen
Marwan al-Barghuthi
Marwan Barghouti
Mullan alla
Six Feet Under
Nahnu jund Allah jund al-watan
Nahnu Jund Allah Jund Al-watan
Noor al-Hussein
Queen Noor of Jordan
Pet Alien
Pet Alien
Rania al-Abdullah
Queen Rania of Jordan
Sa’d al-Abdullah al-Salim al-Sabah
Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah
Sa’id al-Uwairan
Saeed Al-Owairan
Sabah Al Ahmad al-Jabir al-Sabah
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Salaisuus pinnan alla
What Lies Beneath
Sick of It All
Sick of It All
William Allen
William Allen
Yleisurheilun alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut
IAAF World Youth Championships in Athletics

Example sentences with "Al-Nasheed al-Watani", translation memory

add example
fi Ne vaikuttavat Polynesian saarien Tuvalun kaltaisiin valtioihin - valtio on lähes neljä ja puoli metriä merenpinnan alapuolella - ja Malediiveihin, jossa presidentti Nasheed piti tänä vuonna vedenalaisen hallituksen kokouksen korostaakseen sitä tosiseikkaa, että vuosisadan loppuun mennessä valtio voi todella olla veden alla.
en It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
fi Sudanilainen lehti Al-Watan julkaisi ‧. marraskuuta ‧ uutisen koptilaista kristinuskoa tunnustavan opiskelijan sieppauksesta Pohjois-Sudanissa, hänen pakkokäännyttämisestään islamin uskoon ja pakko-naittamisesta
en On ‧ November ‧, the Sudanese daily newspaper Al-Watan' reported that a Coptic Christian student had been abducted in the north of Sudan and forced against her will to convert to Islam and to enter into a forced marriage
fi Komissio ei ole tietoinen parlamentin jäsenten esittämistä tapahtumista, jotka perustuvat sudanilaisen Al-Watan-lehden julkaisemiin tietoihin
en The Commission is not aware of the events reported by the Honourable Members based on the information from the Sudanese newspaper Al-Watan
fi Komissio on ollut tyytyväinen viimeisimpään kehitykseen mukaan lukien kahden tärkeän aktivistin, Jennifer Latheefin ja Mohammed Nasheedin, vapauttaminen viime vuonna.
en The Commission has been satisfied with the recent improvements, including the release last year of two important activists: Jennifer Latheef and Mohammed Nasheed.
fi toteaa, että parhaillaan on meneillään useita painovapausrikkomuksia koskevia oikeudenkäyntejä, joissa on syytettyinä yksityisten ranskankielisten sanomalehtien (Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie ja El Watan) toimittajia, ja on erityisesti huolissaan vankeusrangaistuksista, joita on langetettu Farid Alilatille, Fouad Boughanemille, Hakim Laâlamille, Abla Chérifille, Hassane Zerroukylle, Youssef Rezzougille, Yasmine Ferroukhille ja Hafnaoui Ghoulille
en whereas numerous legal proceedings for violation of press laws have been initiated against journalists working for privately owned French language newspapers such as Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie and El Watan; particularly concerned at the prison sentences received by Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi and Hafnaoui Ghoul
fi Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaimaa
en Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand
fi Säilytä alle ‧ °C
en Do not store above ‧ °C
fi Vaikka ennakkoarviossa otetaan huomioon parlamentin kasvanut rahoitustarve, menomme pysyvät sen mukaan alle 20 prosentissa otsakkeen 5 menoista.
en Taking account of the increased financial requirements Parliament will face, these draft estimates keep us below the threshold of 20% of expenditure under heading 5.
fi Tiivistysholkki on sijoitettava vesitiiviiseen akselitunneliin tai muuhun akselihylsäosastosta erotettuun vesitiiviiseen tilaan, jonka tilavuus on sellainen, että sen täyttyminen tiivistysholkin kautta tapahtuvasta vuodosta ei aiheuta upporajan painumista veden alle
en The stern gland shall be situated in a watertight shaft tunnel or other watertight space separate from the stern tube compartment and of such volume that, if flooded by leakage through the stern gland, the margin line will not be submerged
fi Tähän liittyy päästöjemme vähentäminen 80-95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä sen mukaisesti, mistä on jo sovittu, ja - kuten tässä parlamentissa hyvin tiedetään - EU on sitoutunut vähentämään päästöjään ainakin 20 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2020 mennessä ja tähtäämään jopa 30 prosentin vähennykseen, jos olosuhteet ovat oikeat.
en This will involve reducing our emissions by 80% to 95% in 2050, as already agreed, and - as this House is well aware - the EU is committed to reducing its emissions to at least 20% below 1990 levels by 2020 and to scaling up this reduction to 30% if the conditions are right.
fi Kokonaistuotannon kasvu on Italiassa jäänyt ‧-luvulta alkaen alle euroalueen keskiarvon, ja potentiaalisen kasvun arvioidaan hidastuneen ‧-luvun alkuvuosien reilusta ‧ prosentista ‧,‧ prosenttiin viimeksi kuluneiden viidentoista vuoden aikana
en Real GDP growth in Italy has been below the euro area average since the ‧s and potential growth is estimated to have fallen from above ‧ % in the early ‧s to around ‧,‧ % over the last ‧ years
fi Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen alusten kyseisessä liitteessä mainitun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden ‧ kiintiön
en According to the information received by the Commission, catches of the stock referred to in the Annex to this Regulation by vessels flying the flag of or registered in the Member State referred to therein have exhausted the quota allocated for
fi ihon alle ja laskimoon esitäytetty ruisku (lasi) ‧. ‧ ml (‧ μg/ml
en pre-filled syringe (glass
fi Jos pinnat, osat jne. on päällystetty kovuudeltaan alle ‧ shore A-astetta olevalla materiaalilla, edellä kuvattua ulkoneman mittaamismenettelyä käytetään vasta kyseisten materiaalien poiston jälkeen
en If the panels and components, etc., are covered with materials softer than ‧ shore A hardness, the procedure for measuring the projections described above shall apply only after removal of such materials
fi Kun siirtokorkeus on alle ‧ metriä (‧ jalkaa) keskimääräisestä merenpinnasta (AMSL), ‧ jalan sijasta olisi käytettävä lentopintaa
en When the height of the transition altitude is lower than ‧ m (‧ ft) AMSL, FL ‧ should be used in lieu of ‧ft
fi hyväksytään komission ehdottama joustavuus säädösten osalta, mutta nostetaan se ‧ prosenttiin yhteispäätöksillä vahvistetuista määristä (yli tai alle
en to accept the Commission proposal on flexibility for legislative acts but to increase this flexibility to ‧ %, above or below the amounts fixed under codecision
fi Kymmenen senttimetrin säteellä iskukohdasta mutta vain vyöhykkeeseen FII kuuluvassa ympyrän osassa sallitaan kolme sirpaletta, joiden pinta-ala on yli ‧ cm‧ mutta alle ‧ cm
en Within a radius of ‧ cm from the point of impact, but only in that part of the circle which is included in zone FII, three fragments having an area of more than ‧ cm‧ but less than ‧ cm‧ are allowed
fi Alle ‧ %: n vuodossa systeemiseen verenkiertoon (‧ potilaalla ‧: stä) suurin systeemisen verenkierron tasonermiinipitoisuus saavutettiin ‧ minuutin kuluttua ILP: n aloittamisesta ja se on noin ‧ kertaa pienempi kuin perfuusiokierrossa
en Under conditions of less than ‧ % systemic leakage (observed in ‧ of ‧ patients), maximum systemic circulation concentrations of tasonermin were reached ‧ minutes after the start of ILP and are approximately ‧ times less than in the perfusion circuit
fi Insulin Human Winthrop Rapid annetaan ihon alle
en Insulin Human Winthrop Rapid is administered subcutaneously
fi One Love, älä jätä ketään vapaaksi korin alla
en One Love, hedge that ball screen
fi Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden ‧ kiintiön
en According to the information received by the Commission, catches of the stock referred to in the Annex to this Regulation by vessels flying the flag of or registered in the Member State referred to therein have exhausted the quota allocated for
fi Uutisia ja ajankohtaisohjelmia, dokumenttiohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja lastenohjelmia ei saa keskeyttää mainoksilla eikä teleostoslähetyksillä, jos ohjelman suunniteltu kesto on alle ‧ minuuttia
en News and current affairs programmes, documentaries, religious programmes and children
fi tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o ‧/‧ kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ‧/‧ muuttamisesta ‧. kerran
en amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No
fi Erityisesti Kööpenhaminan konferenssin alla on myös tärkeää, että EU ja muut kansainväliset toimijat tuovat julki kansainvälistä kauppaa, ilmastonmuutosta, humanitaarista apua ja kehitysapua koskevat politiikkansa.
en It is also pressing, especially in the lead up to the Copenhagen conference, that the EU and other international actors articulate their policies on international trade, climate change, humanitarian aid and development.
Showing page 1. Found 29536 sentences matching phrase "Al-Nasheed al-Watani".Found in 7.595 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.