Translations into English:

  • Al-Nasheed Al-Watani   

Similar phrases in dictionary Finnish English. (75)

Abdullatif al-FilaliAbdellatif Filali
Abdulrahman al-YusufiAbderrahmane Youssoufi
Ahmad al-Jabir al-SabahAhmad Al-Jaber Al-Sabah
al denteal dente
Al FeldsteinAl Feldstein
al goreal gore
Al HudaydahAl Hudaydah
Al ImranAl-i-Imran
Al MolinaroAl Molinaro
Al-AhlyEl Ahly
Al-AinAl Ain
Al-Aksan marttyyrien prikaatitAl-Aqsa Martyrs’ Brigades
Al-AnbarAl Anbar Governorate
Al-AqsaAl-Aqsa Mosque
Al-Askarin kultainen moskeijaAl-Askari Mosque
Al-BaqaraAl-Baqara
Al-DauhaAd Dawhah
Al-FalaqAl-Falaq
Al-FilAl-Fil
Al-HajjAl-Muminun
Al-IkhlasAl-Ikhlas
Al-IttihadAl-Ittihad
Al-JazeeraAl Jazeera
Al-KazimiyahKadhimiya
Al-NasAl-Nas
al-Qaidaal-Qaeda
Al-Qudsin yliopistoAl-Quds University
Al-SaffAs-Saff
Al-Šu’ara’Ash-Shu’ara
Al-ŠuraAsh-Shura
Al-TinAt-Tin
Al-TurAt-Tur
Al-WakraAl Wakrah
Alien – ylösnousemusAlien Resurrection
alinthe lowest; undermost; minimum; ; lowest
alin parvekefirst balcony; mezzanine
All Grown UpAll Grown Up!
All India Forward BlocAll India Forward Bloc
All That You FearAll That You Fear
allavide infra; shod; submerged; ; beneath; underlying; under; underground; underneath; below
alla mainitut
Allan HendryAllan Hendry
Allan Quatermain ja kadonnut kultainen kaupunkiAllan Quatermain and the Lost City of Gold
Allan SandageAllan Sandage
allasta
alleunderneath; beneath; under; ; below; below the belt
allilong-tailed duck; oldsquaw;
Alli
altaunderneath; ; under the counter
Arno Allan PenziasArno Allan Penzias
Beni Hammadin Al Qal’aAl Qal’a of Beni Hammad
Burj al-arabBurj Al Arab
Camp Al-AdalaCamp Justice
Converse All StarConverse; Chuck Taylor All-Stars
Ei alle 7-vuotiaille. Sisältää fantasiaväkivaltaa.Directed to Older Children - Fantasy Violence
Faisal ibn Abdilaziz Al Sa’udFaisal of Saudi Arabia
Haya Rashed Al KhalifaHaya Rashed Al-Khalifa
Himat Al HimaHimat Al Hima
Irakin al-QaidaAl-Qaeda in Iraq
Jabir al-Ahmad al-Jabir al-SabahJaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Malcolm AllenMalcolm Allen
Marwan al-BarghuthiMarwan Barghouti
Mullan allaSix Feet Under
Nahnu jund Allah jund al-watanNahnu Jund Allah Jund Al-watan
Noor al-HusseinQueen Noor of Jordan
Pet AlienPet Alien
Qabus ibn Sa’id Al Sa’idQaboos of Oman
Rania al-AbdullahQueen Rania of Jordan
Sa’d al-Abdullah al-Salim al-SabahSaad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah
Sa’id al-UwairanSaeed Al-Owairan
Sabah Al Ahmad al-Jabir al-SabahSabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Salaisuus pinnan allaWhat Lies Beneath
Sick of It AllSick of It All
William AllenWilliam Allen
Yleisurheilun alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailutIAAF World Youth Championships in Athletics

Example sentences with "Al-Nasheed al-Watani", translation memory

add example
Ne vaikuttavat Polynesian saarien Tuvalun kaltaisiin valtioihin - valtio on lähes neljä ja puoli metriä merenpinnan alapuolella - ja Malediiveihin, jossa presidentti Nasheed piti tänä vuonna vedenalaisen hallituksen kokouksen korostaakseen sitä tosiseikkaa, että vuosisadan loppuun mennessä valtio voi todella olla veden alla.It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
Komissio ei ole tietoinen parlamentin jäsenten esittämistä tapahtumista, jotka perustuvat sudanilaisen Al-Watan-lehden julkaisemiin tietoihinThe Commission is not aware of the events reported by the Honourable Members based on the information from the Sudanese newspaper Al-Watan
Sudanilainen lehti Al-Watan julkaisi ‧. marraskuuta ‧ uutisen koptilaista kristinuskoa tunnustavan opiskelijan sieppauksesta Pohjois-Sudanissa, hänen pakkokäännyttämisestään islamin uskoon ja pakko-naittamisestaOn ‧ November ‧, the Sudanese daily newspaper Al-Watan' reported that a Coptic Christian student had been abducted in the north of Sudan and forced against her will to convert to Islam and to enter into a forced marriage
Komissio on ollut tyytyväinen viimeisimpään kehitykseen mukaan lukien kahden tärkeän aktivistin, Jennifer Latheefin ja Mohammed Nasheedin, vapauttaminen viime vuonna.The Commission has been satisfied with the recent improvements, including the release last year of two important activists: Jennifer Latheef and Mohammed Nasheed.
Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, ThaimaaSahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand
toteaa, että parhaillaan on meneillään useita painovapausrikkomuksia koskevia oikeudenkäyntejä, joissa on syytettyinä yksityisten ranskankielisten sanomalehtien (Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie ja El Watan) toimittajia, ja on erityisesti huolissaan vankeusrangaistuksista, joita on langetettu Farid Alilatille, Fouad Boughanemille, Hakim Laâlamille, Abla Chérifille, Hassane Zerroukylle, Youssef Rezzougille, Yasmine Ferroukhille ja Hafnaoui Ghoulillewhereas numerous legal proceedings for violation of press laws have been initiated against journalists working for privately owned French language newspapers such as Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie and El Watan; particularly concerned at the prison sentences received by Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi and Hafnaoui Ghoul
Yksiköt, jotka toimivat valtion erityislainsäädännön Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto ‧ maggio ‧, n. ‧, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse allEntities operating on the basis of a concession granted, pursuant to special laws, as referred to in Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto ‧ maggio ‧, n. ‧, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all
parantaa turvallisuutta ja ehkäistä jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten aiheuttamaa meren pilaantumistato enhance safety and prevent pollution from ships flying the flag of a Member State
Vakausohjelmassa ei täsmennetä keskipitkän aikavälin tavoitetta, vaan siinä keskitytään kokonaisalijäämän pitämiseen alle ‧ prosentin suhteessa BKT:hen ja siten liiallista alijäämää koskevan menettelyn välttämiseenThere is no Medium Term Objective (MTO) specified in the stability programme, which focuses on maintaining the headline deficit below ‧ % of GDP thereby avoiding an excessive deficit procedure
– (‧,‧ * (varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso – kutukannan biomassataso)/ (varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso – alin kutukannan biomassataso– (‧,‧ * (Precautionary spawning biomass level – spawning biomass)/ (Precautionary spawning biomass level – minimum spawning biomass level
katsoo olevan epävarmaa, täyttääkö komission ehdotus ja neuvoston teksti annettavien perustelujen osalta edellä mainitussa asiassa Kadi ja Al Barakaat International v. neuvosto ja komissio annetun tuomion vaatimukset, joiden mukaan on ilmoitettava perustelut, joiden vuoksi henkilön tai yhteisön nimi on tällaisissa tapauksissa otettu luetteloon, ottaen erityisesti huomioon asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeus saada tietoja heitä vastaan esitetyistä todisteistaQueries, in relation to the statement of reasons to be provided, whether either the Commission proposal or the Council text complies with the requirements of the judgment in the above-mentioned Case Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, which referred to the obligation to communicate the grounds on which, in such cases, the name of a person or entity is included in the list, taking into particular account the right of persons and entities concerned to be informed of the evidence against them
Komission lopullisesti vahvistamat tosiseikat osoittavat, että kaikkien asianomaisten osapuolten polkupyörien kokoonpanotoiminnassaan käyttämien, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien osien arvo oli alle ‧ prosenttia kaikkien kokoonpanotoiminnassa käytettyjen osien arvosta, mistä syystä ne eivät kuulu perusasetuksen ‧ artiklan ‧ kohdan soveltamisalaanThe facts as finally ascertained by the Commission show that for all of these applicants' bicycle assembly operations, the value of the parts originating in the People's Republic of China which were used in their assembly operations was lower than ‧ % of the total value of the parts used in these assembly operations, and they, therefore, fall outside the scope of Article ‧ of the basic Regulation
al-Qaida, Taleban ja Osama bin LadenAl Qaida, the Taliban and Usama bin Laden
ottaa huomioon, että Riad al-Hamood, kurdilainen kansalaisyhteiskunta-aktivisti, arabian opettaja ja kansalaisyhteiskunnan elvyttämiskomiteoiden aktiivinen jäsen, joka pidätettiin ‧. kesäkuuta ‧ hänen pidettyään puheen erään islaminoppineen hautajaisissa, joka oli kuollut selvittämättömissä oloissa ollessaan pidätettynä ja sijoitettuna yksinäishuoneeseen, on vakavassa vaarassa joutua pahoinpidellyksiwhereas Riad al-Hamood, a Kurdish civil society activist, Arab language teacher and active member of the Committees for Revival of Civil Society, who was arrested on ‧ June ‧ after a speech at the funeral of an Islamic scholar who had died in custody under mysterious circumstances whilst in solitary confinement, is at serious risk of ill-treatment
Inflaatiovauhti on siis hidastunut merkittävästi, ja sen odotetaan nyt pysyvän selvästi alle ‧ prosentin vuosina ‧ jaTo sum up, inflation rates have decreased significantly and are now expected to remain well below ‧ % over ‧ and
T ‧-valvontakappaleen kohdassa J olevan otsakkeen Huomautuksia alle on lisättävä jokin tämän asetuksen liitteessä ‧ olevassa D osassa luetelluista maininnoistaOne of the entries listed in Annex III, Part D, to this Regulation shall be entered in section J of the T‧ control copy under the heading Remarks
Suositellun aloitusannoksen nostamista suositellaan vain kliinisen tilan uudelleen arvioinnin jälkeen eikä annosta tulisi nostaa alle ‧ tunnin aikaväleinAn increase to a dose greater than the recommended starting dose is advised only after appropriate clinical reassessment and should generally occur at intervals of not less than ‧ hours
Komission asetus (EY) N:o ‧/‧, annettu ‧ päivänä syyskuuta ‧, Saksan lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IIIa ja EY:n vesillä alueilla IIIb, IIIc ja IIIdCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for haddock in ICES zone ‧ a, EC waters of ‧ b, ‧ c and ‧ d by vessels flying the flag of Germany
Euroopan unionin lipun alla purjehtiviin aluksiin kohdistuvat ylimääräiset rajoitukset asettaisivat yhteisön ristiriitaiseen asemaan muun maailman kumppaneidensa kanssa, mitä on myös vältettävä.Because the additional limitation relating to ships flying the Union flag will bring the Union into confrontation with its partners in the world and that must also be avoided.
yhteisön kalastusaluksilla kalastusaluksia, jotka purjehtivat jonkin yhteisön jäsenvaltion lipun alla ja jotka on rekisteröity yhteisössäCommunity fishing vessels means fishing vessels flying the flag of a Member State and registered in the Community
Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten välillä siirretään alueellaolopäiviä samalla alueella ja samaksi hallinnointijaksoksi edellyttäen, että ‧.‧, ‧.‧, ja ‧ kohtaa noudatetaan soveltuvin osinMember States may permit transfer of days present within the area for the same management period and within the area between any fishing vessels flying their flags provided that points ‧.‧, ‧.‧, and ‧ apply mutatis mutandis
Kuumavesikattiloiden on kuuluttava NOx-päästöjen rajoittamista koskevan standardin EN ‧ prA‧ mukaiseen luokkaan ‧ ja niiden päästöjen on oltava alle ‧ mg NOx/kWh (kaasukäyttöiset kondenssikattilat) tai ‧ mg Nox/kWh (muut kuin kaasukäyttöiset kondenssikattilat, joiden nimellisteho on enintään ‧ kWThe boilers shall be class ‧ of the EN ‧ prA‧ norm regulating NOx emissions, and shall emit less than ‧ mg NOx/kWh (gas condensing boilers) or ‧ mg NOx/kWh (non condensing gas boilers up to nominal output of ‧ kW
Alle vuoden kuluessa erääntyvät pitkäaikaiset saamisetLong-term assets falling due in less than one year
Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen ilmastonmuutosvaliokunnan jäsen Lord Lawson sanoo näin: ”Helsingissä keskimääräinen lämpötila on alle 5°C. Singaporessa se on yli 27°C - ero on 22 astetta.Finally, Lord Lawson, who is a member of the House of Lords Select Committee on Climate Change, says this: 'The average temperature in Helsinki is less than 5°C. In Singapore it is in excess of 27°C - a difference of 22°.
Showing page 1. Found 29536 sentences matching phrase "Al-Nasheed al-Watani".Found in 7.657 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.