Translations into English:

  • Al-Nasheed Al-Watani   

Similar phrases in dictionary Finnish English. (75)

Abdullatif al-Filali
Abdellatif Filali
Abdulrahman al-Yusufi
Abderrahmane Youssoufi
Ahmad al-Jabir al-Sabah
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
al dente
al dente
Al Feldstein
Al Feldstein
al gore
al gore
Al Hudaydah
Al Hudaydah
Al Imran
Al-i-Imran
Al Molinaro
Al Molinaro
Al-Ahly
El Ahly
Al-Ain
Al Ain
Al-Aksan marttyyrien prikaatit
Al-Aqsa Martyrs’ Brigades
Al-Anbar
Al Anbar Governorate
Al-Aqsa
Al-Aqsa Mosque
Al-Baqara
Al-Baqara
Al-Dauha
Ad Dawhah
Al-Falaq
Al-Falaq
Al-Fil
Al-Fil
Al-Hajj
Al-Muminun
Al-Ikhlas
Al-Ikhlas
Al-Ittihad
Al-Ittihad
Al-Jazeera
Al Jazeera
Al-Kazimiyah
Kadhimiya
Al-Nas
Al-Nas
al-Qaida
al-Qaeda
Al-Qudsin yliopisto
Al-Quds University
Al-Saff
As-Saff
Al-Šu’ara’
Ash-Shu’ara
Al-Šura
Ash-Shura
Al-Tin
At-Tin
Al-Tur
At-Tur
Al-Wakra
Al Wakrah
Alien – ylösnousemus
Alien Resurrection
alin
the lowest; undermost; minimum; ; lowest
alin parveke
first balcony; mezzanine
All Grown Up
All Grown Up!
All India Forward Bloc
All India Forward Bloc
All That You Fear
All That You Fear
alla
vide infra; shod; submerged; ; beneath; underlying; under; underground; underneath; below
Allan Hendry
Allan Hendry
Allan Quatermain ja kadonnut kultainen kaupunki
Allan Quatermain and the Lost City of Gold
Allan Sandage
Allan Sandage
alle
underneath; beneath; under; ; below; below the belt
alli
long-tailed duck; oldsquaw;
alta
underneath; ; under the counter
Arno Allan Penzias
Arno Allan Penzias
Beni Hammadin Al Qal’a
Al Qal’a of Beni Hammad
Burj al-arab
Burj Al Arab
Camp Al-Adala
Camp Justice
Converse All Star
Converse; Chuck Taylor All-Stars
Ei alle 7-vuotiaille. Sisältää fantasiaväkivaltaa.
Directed to Older Children - Fantasy Violence
Faisal ibn Abdilaziz Al Sa’ud
Faisal of Saudi Arabia
Haya Rashed Al Khalifa
Haya Rashed Al-Khalifa
Himat Al Hima
Himat Al Hima
Irakin al-Qaida
Al-Qaeda in Iraq
Jabir al-Ahmad al-Jabir al-Sabah
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Malcolm Allen
Malcolm Allen
Marwan al-Barghuthi
Marwan Barghouti
Mullan alla
Six Feet Under
Nahnu jund Allah jund al-watan
Nahnu Jund Allah Jund Al-watan
Noor al-Hussein
Queen Noor of Jordan
Pet Alien
Pet Alien
Rania al-Abdullah
Queen Rania of Jordan
Sa’d al-Abdullah al-Salim al-Sabah
Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah
Sa’id al-Uwairan
Saeed Al-Owairan
Sabah Al Ahmad al-Jabir al-Sabah
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Salaisuus pinnan alla
What Lies Beneath
Sick of It All
Sick of It All
William Allen
William Allen
Yleisurheilun alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut
IAAF World Youth Championships in Athletics

Example sentences with "Al-Nasheed al-Watani", translation memory

add example
fi Ne vaikuttavat Polynesian saarien Tuvalun kaltaisiin valtioihin - valtio on lähes neljä ja puoli metriä merenpinnan alapuolella - ja Malediiveihin, jossa presidentti Nasheed piti tänä vuonna vedenalaisen hallituksen kokouksen korostaakseen sitä tosiseikkaa, että vuosisadan loppuun mennessä valtio voi todella olla veden alla.
en It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
fi Sudanilainen lehti Al-Watan julkaisi ‧. marraskuuta ‧ uutisen koptilaista kristinuskoa tunnustavan opiskelijan sieppauksesta Pohjois-Sudanissa, hänen pakkokäännyttämisestään islamin uskoon ja pakko-naittamisesta
en On ‧ November ‧, the Sudanese daily newspaper Al-Watan' reported that a Coptic Christian student had been abducted in the north of Sudan and forced against her will to convert to Islam and to enter into a forced marriage
fi Komissio ei ole tietoinen parlamentin jäsenten esittämistä tapahtumista, jotka perustuvat sudanilaisen Al-Watan-lehden julkaisemiin tietoihin
en The Commission is not aware of the events reported by the Honourable Members based on the information from the Sudanese newspaper Al-Watan
fi Komissio on ollut tyytyväinen viimeisimpään kehitykseen mukaan lukien kahden tärkeän aktivistin, Jennifer Latheefin ja Mohammed Nasheedin, vapauttaminen viime vuonna.
en The Commission has been satisfied with the recent improvements, including the release last year of two important activists: Jennifer Latheef and Mohammed Nasheed.
fi toteaa, että parhaillaan on meneillään useita painovapausrikkomuksia koskevia oikeudenkäyntejä, joissa on syytettyinä yksityisten ranskankielisten sanomalehtien (Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie ja El Watan) toimittajia, ja on erityisesti huolissaan vankeusrangaistuksista, joita on langetettu Farid Alilatille, Fouad Boughanemille, Hakim Laâlamille, Abla Chérifille, Hassane Zerroukylle, Youssef Rezzougille, Yasmine Ferroukhille ja Hafnaoui Ghoulille
en whereas numerous legal proceedings for violation of press laws have been initiated against journalists working for privately owned French language newspapers such as Le Matin, Liberté, Le soir d'Algérie and El Watan; particularly concerned at the prison sentences received by Farid Alilat, Fouad Boughanem, Hakim Laâlam, Abla Chérif, Hassane Zerrouky, Youssef Rezzoug, Yasmine Ferroukhi and Hafnaoui Ghoul
fi Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaimaa
en Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand
fi Valmistaja voi merkitä lisätietoja vahvistettujen merkintöjen alle tai sivuille kuitenkin niin, että tällainen merkintä jää ulkopuolelle selvästi merkitystä suorakulmiosta, joka saa sisältää ainoastaan ‧.‧.‧ kohdassa vahvistetut merkinnät (ks. tämän liitteen lisäys
en THE MANUFACTURER MAY GIVE ADDITIONAL INFORMATION BELOW OR TO THE SIDE OF THE PRESCRIBED INSCRIPTIONS, OUTSIDE A CLEARLY MARKED RECTANGLE WHICH SHALL ENCLOSE ONLY THE INFORMATION PRESCRIBED IN ‧.‧ TO ‧.‧ (SEE THE APPENDIX TO THIS ANNEX
fi Al-Kurdin perheen tapaus (äänestys
en The case of the al-Kurd family (vote
fi yli kuukauden ja alle kahdeksan kuukauden ikäiset vasikat, joiden teurastuspaino on enintään ‧ kg
en calves of more than one and less than eight months old and of carcass weight up to ‧ kg
fi Pylobactell-valmisteen käyttöä alle ‧-vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella, koska tiedot tehosta ovat riittämättömät
en Pylobactell is not recommended for use in children and adolescents below the age of ‧ years due to insufficient data on efficacy
fi Komissio voisi tukea nykyisen alle 50 kilometrin matkoja koskevan poikkeuksen säilyttämistä, mutta ei ole mitään syytä jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle muita eläimiä, joiden hyvinvointi saattaa vaarantua.
en The Commission could support retaining the current derogation for journeys of less than 50 km, but there is no reason to exclude from the scope of the regulation other animals that are at risk of suffering poor standards of welfare.
fi Asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan ‧ kohdan c alakohdan mukaisen tarjoaja- tai eräkohtaisen vähimmäismäärän on oltava ‧ tonnia, paitsi jos kyseisen erän käytettävissä oleva määrä on alle ‧ tonnia
en The minimum quantity of the tender per lot in accordance with Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be ‧ tonnes unless the available quantity for that lot is less than ‧ tonnes
fi EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), syntynyt ‧.‧.‧ tai ‧.‧.‧ El Dibabiyassa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen
en EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (a.k.a. AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; a.k.a. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) born ‧.‧.‧ alt. ‧.‧.‧ in El Dibabiya, Saudi Arabia; citizen of Saudi Arabia
fi Olin koko iltapäivän pesualtaan alla
en I spent all afternoon underneath that sink
fi Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen
en Fishing for the stock referred to in the Annex to this Regulation by vessels flying the flag of or registered in the Member State referred to therein shall be prohibited from the date set out in that Annex
fi Jos jokin satamavaltio pysäyttää jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen, lippuvaltion on toteutettava liitteen ‧ ohjeiden mukaiset toimet
en When a ship flying the flag of a Member State is detained by a port State, the flag State shall take action in accordance with the guidance set out in Annex III
fi Noin ‧ % Enbreliä saavista koehenkilöistä saavutti ACR ‧-vasteen ‧ ja ‧ kuukauden kohdalla kun vastaava luku plaseboryhmässä oli alle ‧ %
en Approximately ‧ % of subjects who received Enbrel achieved an ACR ‧ response at month ‧ and month ‧ compared to fewer than ‧ % of subjects in the placebo arm
fi Kun toimihenkilö on ollut kalenterivuoden aikana viraston palveluksessa alle yhdeksän kuukautta siksi, että hänen palvelussuhteensa on päättynyt muusta syystä kuin kuoleman takia tai siksi, että hän on ollut kyseisen vuoden aikana virkavapaalla henkilökohtaisista syistä, hänellä on oikeus ainoastaan osaan edellä ‧ kohdassa tarkoitetusta korvauksesta; korvauksen määrä lasketaan sen jakson mukaan, jonka aikana toimihenkilö on toiminut työtehtävissä
en A staff member whose service is terminated in the course of a calendar year for any reason other than death or who is on leave on personal grounds during part of the year shall, if he is in active employment in the service of the Agency for less than nine months of that year, be entitled only to part of the payment provided for in paragraph ‧, calculated in proportion to the time spent in active employment
fi Kivennäisaineet otsikon RAUTA alle seuraava rivi
en Minerals, the following line is added under the heading IRON
fi Melko pitkien neuvottelujen jälkeen pääsimme yhteiseen sopimukseen siitä, että maalis- ja huhtikuu lisättäisiin pääjalkaisten rauhoituskuukausiin eivätkä mitkään tai minkään maan lipun alla purjehtivat alukset saa pyydystää niitä millään alueella. Kyseessä on siis koko lajin rauhoittaminen.
en After quite long negotiations, we have reached a joint decision to add March and April to the 'cephalopod' biological dormancy period for all ships of all flags in all areas, thus giving the species a period during which it can recover.
fi Sen jälkeen vettä on virrannut paljon sillan alta, ja meidän tehtävänämme on nyt ilmaista kantamme sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnöstä.
en Since then, much water has passed under the bridge, and we are now in a position to give an opinion on the report of the delegation to the Conciliation Committee.
fi Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen ‧ artiklan ‧ kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan
en The following petitions, which had been entered in the register on the dates shown below, had been forwarded to the committee responsible, pursuant to Rule
fi Tuomioistuin antaa huomautuksia sisältämättömän lausuman myös koulutukselle ja kansalaisuudelle katsoen, että virhetaso on laskenut alle 2 prosentin.
en The Court also gives an unqualified opinion on education and citizenship, estimating that the error rate has fallen below 2%.
fi Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla I ja ‧ (Norjan vedet
en establishing a prohibition of fishing for cod in ICES zone I, ‧ (Norwegian waters) by vessels flying the flag of Spain
Showing page 1. Found 29536 sentences matching phrase "Al-Nasheed al-Watani".Found in 20.645 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.