Translations into English:

  • Kienbock's disease   
     
    disease of the wrist
     
    disease of the wrist
  • Kienbock’s disease   

Example sentences with "Kienböckin tauti", translation memory

add example
fi Tauti leviää pienten hyönteisten, polttiaisten avulla, ja se on saatava kuriin tänä kesänä.
en It is carried by small flies, by what we call midges, and has to be brought under control this summer.
fi Tauti tarttuu myös hämmästyttävän moniin lintu- ja eläinlajeihin.
en It also infects a surprisingly wide range of birds and animals.
fi Ei, hänellä oksentelu tauti
en No, he' s got the vomiting disease
fi Nuorisorikollisuus on sosiaalinen tauti
en Juvenile delinquency is purely a social disease
fi olivat maasta vietävien alkioiden keräämistä edeltävien ‧ päivän ajan oleskelleet paikassa, joka sijaitsi sellaisen halkaisijaltaan ‧ kilometrin suuruisen alueen keskipisteessä, jolla ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtään seuraavien tautien tapausta: suu-ja sorkkatauti, lampaan bluetongue-tauti, epitsoottinen verenvuototauti, tarttuva vesicular stomatitis-tauti, Rift Valley-kuume tai tarttuva naudan keuhkorutto
en during the ‧ days immediately prior to collection of the embryos to be exported, were located in premises situated in the centre of an area of ‧ km in diameter in which according to official findings there was no incidence of foot-and-mouth disease, blue tongue, epizootic haemorrhagic disease, contagious vesicular stomatitis, Rift Valley fever or contagious bovine pleuropneumonia
fi Koska hevoseläinten virusarteriitti on Etelä-Afrikassa pakollisesti ilmoitettava tauti, koska sen esiintymisestä ei ole ilmoitettu sitten vuoden ‧ ja koska sitä valvotaan kyseisessä maassa, poikkeusta ei ole tarpeen ulottaa koskemaan hevosia, joiden mukana seuraa päätöksen ‧/‧/ETY liitteessä ‧ olevan mallin F mukainen terveystodistus
en Because equine viral arteritis is a notifiable disease in South Africa, has not been reported since ‧ and is subject to controls in that country, it is unnecessary to extend the derogation to horses accompanied by a health certificate in accordance with specimen F in Annex ‧ to Decision ‧/‧/EEC
fi siinä tapauksessa on tarjolla kolme mahdollista vaihtoehtoa: ensimmäisen vaihtoehdon tavoitteena on virheellisten asiakirjojen oikaiseminen, toisen tavoitteena on vaaran torjuminen, kun havaitaan, että on puhjennut epitsoottinen eläintauti, jokin uusi vaarallinen ja tarttuva tauti tai ilmennyt jokin muu seikka, joka saattaisi olla vakavana vaarana eläimille tai ihmisten terveydelle, ja kolmas vaihtoehto tulisi kyseeseen, kun tavara ei ole annettujen vaatimusten mukaista muista kuin edellä mainituista syistä
en whereas in such a situation three possible solutions may be singled out: the aim of the first would be to provide for the regularization of incorrect documents, that of the second to avert any danger where it is found that there has been an outbreak of an epizootic disease, any new serious and contagious disease or other cause likely to constitute a serious hazard to animals or to human health, while the third would arise where the goods do not satisfy the requirements laid down for reasons other than those referred to above
fi Kapseleita ja oraaliliuosta voidaan käyttää myös lievän tai kohtalaisen vaikean dementian hoitoon potilailla, joilla on Parkinsonin tauti
en The capsules and oral solution can also be used to treat mild to moderately severe dementia in patients with Parkinson s disease
fi Myös tutkimus-ja varmistusmekanismi on oltava olemassa ja kasvattajien ja eläinlääkärien on tunnettava tauti ja sen oireet hyvin
en There must also be a mechanism for investigation and confirmation, and farmers and veterinarians must have a high level of awareness of the disease and its symptoms
fi Aihe: Lymen tauti
en Subject: Lyme disease
fi MIRAPEXINin käyttöön on liittynyt uneliaisuutta tai äkillistä nukahtamista, varsinkin potilailla, joilla on Parkinsonin tauti
en MIRAPEXIN has been associated with sleepiness and episodes of suddenly falling asleep, particularly in patients with Parkinson s disease
fi Tässä tapauksessa lentokentän jätehuollosta, josta tauti sai alkunsa.
en In this case from an airport, which then triggered the epidemic.
fi Minäkin haluan ilmaista vilpittömän myötätuntoni niille, joita tauti koettelee Isossa-Britanniassa, ja suruni siitä, että olemme saattaneet levittää taudin maan ulkopuolelle.
en I would like to express my heartfelt sympathies to those in Britain affected by it and my sorrow that we may have exported this disease.
fi Glanzmannin tauti
en Glanzmann s thrombasthenia
fi Arvoisa puhemies, edellinen puhuja Garot sanoi, että tauti alkaa olla vähitellen hallinnassa.
en Mr President, the previous speaker, Mr Garot, said that the disease is gradually starting to be brought under control.
fi Toisaalta tauti saattaa ilmetä parvessa äkillisesti, ja useat linnut saattavat kuolla joko ilman kuolemaa edeltäviä oireita tai niillä saattaa esiintyä vähäisessä määrin apaattisuutta, ruokahaluttomuutta, sulkien pörröttymistä ja kuumetta
en However, alternatively the disease may appear suddenly in a flock and many birds may die either without premonitory signs or with minimal signs of depression, inappetence, ruffled feathers and fever
fi Rokote tulee antaa kun tauti on saatu hallintaan. • jos lapsella on verenvuotohäiriö tai mustelmataipumusta • jos lapsella on taipumusta kuumekouristuksiin tai kouristuksia esiintyy suvussa
en After control of the disease the vaccine should be administered if your child has a bleeding problem or bruises easily if your child has a tendency to seizures/fits due to a fever, or if there is a history in the family of this
fi Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Avonexin hyöty on sen riskejä suurempi hoidettaessa potilaita, joilla on diagnosoitu relapsoiva MS-tauti tai joilla on ollut yksittäinen demyelinaatiovaihe, johon liittyy niin vakava aktiivinen inflammatorinen prosessi, että sitä on syytä hoitaa laskimoon annettavilla kortikosteroideilla
en The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that Avonex s benefits are greater than its risks for treatment of patients diagnosed with relapsing MS, or with a single demyelinating event with an active inflammatory process if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids
fi Olipa riskin taso mikä tahansa, se voidaan poistaa ainoastaan hävittämällä tämä tauti.
en Whatever the level of that risk, it can only be removed through the eradication of the disease.
fi Jos hengitystieinfektion kliiniset oireet jatkuvat tai lisääntyvät tai tauti uusiutuu, vaihdetaan lääkitys toiseen antibioottiin ja jatketaan hoitoa sillä, kunnes oireet lakkaavat
en If clinical signs of respiratory disease persist or increase, or if relapse occurs, treatment should be changed, using another antibiotic, and continued until clinical signs have resolved
fi Meidän on siis estettävä se, että maataloutemme terve osa tukahdutetaan sellaisen byrokratian takia, joka aiheuttaa usein paljon vakavampia vahinkoja kuin mikään tauti.
en In other words, we must guard against suffocating the healthy part of our agricultural sector with bureaucracy, which is frequently much more damaging than any disease.
fi Että on jonkinlainen tauti, joka leviää ympäri maata?
en That there' s some kind of disease... that' s spreading across the country?
fi Ehkä se on se tauti, jota on liikkeellä
en You know, maybe it' s that bug that' s been going around
fi Tämä menettelytapa on toiminut hyvin Euroopassa ja sitä asianmukaisesti toteuttamalla BSE-tauti voidaan hävittää brittiläisestä nautakarjasta.
en This system has served Europe well and can, if correctly used, eradicate BSE completely from the British herd.
fi a Crohnin tauti on tulehduksellinen suolistosairaus
en ris Crohn s disease is an inflammatory disease of the digestive tract
Showing page 1. Found 1736 sentences matching phrase "Kienböckin tauti".Found in 1.019 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.