Translations into English:

 
Partitive singular form of hiiva.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (5)

hiiva
leavening; leaven; ; ferment; yeast
hiivat
; yeast

Example sentences with "hiivaa", translation memory

add example
fi Maitoraaka-aineiden lisäksi maidossa tai valmistuksessa sallitaan ainesosina, valmistuksen apuaineina tai lisäaineina ainoastaan juoksutin, vaarattomat bakteeriviljelmät, hiivat, jalohomeet ja suola
en In addition to the dairy raw materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds and salt
fi Siirtyminen nestemäisestä hiivasta puristehiivaan edellyttäisi erityisiä suodatinlaitteita, pakkauslaitteita ja kylmäsäilytystiloja
en A change from liquid yeast to compressed yeast would require special filtration machines, packaging equipment, and cold storage facilities
fi elävä eli aktiivinen hiiva
en Active yeasts
fi Niin kutsutulla Marco de Jerez-viinialueella alkoholin valmistuksessa käytettävät hiivat käynnistävät viinin alkoholien ja polyalkoholien aineenvaihdunnan, jonka tuloksena syntyvät viinin sivuaineet ja viinin alkuperäiset aineosat muuttuvat: glyserolipitoisuus vähenee, asetaldehydipitoisuus kasvaa ja esteröitymistuotteet lisääntyvät
en The metabolisation of the alcohols and poly-alcohols of the wine by the alcohol-producing yeast which occur in the area known as the Marco de Jerez results in a conjunction of secondary elements and an alteration of the primary components of the wine: a reduction in the glycerine content and an increase in the acetaldehyde content and in the products of esterification
fi Maitoraaka-aineiden lisäksi maidossa tai valmistuksessa sallitaan ainesosina, valmistuksen apuaineina tai lisäaineina ainoastaan juoksutin, vaarattomat bakteeriviljelmät, hiivat, jalohomeet, kalsiumkloridi ja suola
en In addition to the raw dairy materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk and during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds, calcium chloride and salt
fi Bakteerista (E. coli) poiketen hiivan ei ole tutkimuksissa havaittu tuovan esiin immunologista vastetta muuttavaa adjuvanttivaikutusta
en In contrast to bacteria (E. coli), yeast has not been described to elicit adjuvant effects modifying the immunological response
fi ml sisältää ‧ U detemirinsuliinia (valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces cerevisiae-hiivassa
en ml contains ‧ U of insulin detemir (produced by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae
fi B elävä eli aktiivinen hiiva
en Active yeasts
fi CPA ‧.‧.‧: Hiivat (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit; valmistetut leivinjauheet
en CPA ‧.‧.‧: Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead; prepared baking powders
fi hiivan kehittymisen edistäminen yhden tai useamman seuraavan käytännön avulla
en use of one or more of the following practices to encourage the growth of yeasts
fi Ihmisinsuliini, rDNA (valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces cerevisiae-hiivassa
en Insulin human, rDNA (produced by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae
fi lup Ihmisinsuliini, rDNA (valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces cerevisiae-hiivassa
en ris Insulin human, rDNA (produced by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae
fi bioetanoli, alkoholi, rommi, elävä hiiva sekä levitteiksi tarkoitettujen ja Rinse appelstroopiksi jalostettavien siirappien määrät
en bioethanol, alcohol, rum, live yeast and quantities of syrups for spreading and those to be processed into Rinse appelstroop
fi Asetuksen (EY) N:o ‧ ‧ artiklassa säädetään, että eräille kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille myönnetään vientitukea silloin kun ne viedään liitteessä V lueteltuina tavaroina ja erityisesti CN-koodeihin ‧ ‧ ja ‧ ‧ kuuluvana elävänä hiivana
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ provides for export refunds to be granted on certain products referred to in that Regulation when exported in the form of goods listed in Annex V thereto, in particular live yeast falling within CN codes ‧ ‧ and
fi Jännittävin asia jonka kanssa työskentelen mikrobiologiassa on hiiva
en In microbiology, the most exciting thingI get to work with is yeast
fi Lehtevä voitaikina, jonka valmistukseen käytetään vehnäjauhoa, margariinia, maitoa, munaa, sokeria, hiivaa, suolaa ja sitruuna-aromia
en the flaky croissant dough containing the following ingredients: wheat flour, margarine, milk, eggs, sugar, yeast, salt, lemon flavouring
fi Äskettäin loppuunsaatetulla käymisellä saadun terveen ja laimentamattoman hiivan käyttö
en Use of fresh, sound and undiluted yeast from recently completed fermentation
fi Vaikka osa hiivasuspensioon lisätystä vedestä imeytyy hiivaan, tämä suspensio sisältää myös vapaata vettä
en Although part of the water added with the yeast suspension is absorbed by the yeast, this suspension also contains free water
fi Chodské pivo-oluen valmistukseen käytetään ainoastaan luonnollisia raaka-aineita: maltaita, humalaa, vettä ja hiivaa
en Only natural raw materials are used to produce Chodské pivo: malt, hops, water and yeast
fi Tuorehiivan osalta nestemäinen hiiva ja puristehiiva eivät ole myöskään korvattavissa toisillaan, sillä nestemäinen hiiva (jonka jakeluun käytetään yleensä tankkeja) on vaihtoehto ainoastaan teollisille leipomoille, jotka voivat tehdä tarvittavat investoinnit laitteisiin, joita nestemäisen hiivan vastaanottaminen edellyttää
en Within fresh yeast, liquid yeast and compressed yeast are not substitutable either, because the use of liquid yeast (normally distributed in bulk tanks) is only an alternative for industrial bakers who can make the necessary investments in the equipment necessary to receive liquid yeast
fi ABF on markkinajohtaja Portugalin nestemäisen hiivan markkinoilla. GBI:n rooli on ainoastaan marginaalinen, sillä se on onnistunut toimittamaan nestemäistä hiivaa vain ‧,‧ litran tetrapakkauksissa
en In Portugal, ABF is the market leader on the market for liquid yeast. GBI's role is only marginal, given that it has only succeeded in supplying ‧.‧ l Tetrapaks with liquid yeast
fi g tuoretta hiivaa ‧ ml:ssa vettä (säilyy yhden viikon ajan jääkaapissa
en g of fresh yeast in ‧ ml of water (do not keep for more than one week in a refrigerator
fi jonka käymisen saa aikaan hiiva
en fermented by the action of yeast
fi ABF on kansainvälinen elintarvike-, valmistusaine- ja vähittäismyyntikonserni, joka toimii Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. ABF:n toimintaan kuuluu myös hiivan valmistus ja myynti, ja sitä hallinnoidaan AB Mauri-liiketoimintayksikön kautta, jolla on tuotantolaitoksia eri puolilla maailmaa. EU:n alueella toimii viisi tuotantolaitosta (Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa, Espanjassa ja Portugalissa). ABF omistaa myös kaksi leivonta-aineita tuottavaa tehdasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Cereform
en ABF is an international food, ingredients and retail group with activities in Europe, North America, Australia and New Zealand. ABF's activities include the production and sale of yeast and are managed through the AB Mauri division, which has production plants worldwide including five plants in the EU (UK, Ireland, Germany, Spain and Portugal). ABF also owns two bakery ingredients plants in the UK (Cereform
Showing page 1. Found 203 sentences matching phrase "hiivaa".Found in 0.18 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.