Translations into English:

 
Partitive singular form of hiiva.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (5)

hiiva
leavening; leaven; ; ferment; yeast; barm; mother; yeast fungus
hiivat
; yeast

Example sentences with "hiivaa", translation memory

add example
fi Äskettäin loppuunsaatetulla käymisellä saadun terveen ja laimentamattoman hiivan käyttö
en Use of fresh, sound and undiluted yeast from recently completed fermentation
fi Kuollut eli inaktiivinen hiiva
en Inactive yeasts
fi Jos luonnonmukaisia lähteitä ei ole saatavilla, voidaan käyttää luonnosta saatua astaksantiinia (kuten Phaffia-hiivaa
en If organic sources are not available natural sources of astaxanthin (such as Phaffia yeast) may be used
fi B kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit
en Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead
fi Luonnonmukaisen hiivan yleiset tuotantosäännöt
en General rules on the production of organic yeast
fi Vaikuttava aine on aspartinsuliini, joka on valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla – Saccharomyces cerevisiae – hiivassa (‧ % aspartinsuliinia liukenevassa muodossa ja ‧ % aspartinsuliinia, joka on kiteytetty protamiinilla) Muut aineet ovat glyseroli, fenoli, metakresoli, sinkki (kloridina), natriumkloridi, – dinatriumfosfaattidihydraatti, protamiinisulfaatti, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi
en The active substance is insulin aspart made by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae (‧ % insulin aspart in a soluble fraction and ‧ % insulin aspart crystallised with protamine) The other ingredients are glycerol, phenol, metacresol, zinc (as chloride), sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, protamine sulphate, sodium hydroxide, hydrochloric acid and water for injections
fi Voidaan olla varmoja siitä, että liiketoimella ei vahvisteta GBI:n asemaa Portugalin nestemäisen hiivan markkinoilla
en It can be excluded that the transaction will further strengthen GBI's position on the market for liquid yeast in Portugal
fi SMM-merkinnällä Pan de Cruz de Ciudad Real suojattujen leipien valmistuksessa käytetään ainoastaan vehnäjauhoa, vettä, suolaa, hiivaa sekä sallittuja makua parantavia ja lisäaineita
en The bread covered by the Pan de Cruz de Ciudad Real PGI is made from only wheat flour, water, salt, natural yeast and authorised improvement agents and additives
fi Sitä käytetään kaikkiin sellaisiin rehuihin, joista rasvaa ja öljyä ei voida täysin uuttaa ilman sitä edeltävää hydrolysointia, esim. gluteenit, hiiva, perunaproteiinit ja tuotteet, joita on käsitelty muun muassa ekstrudoimalla, kuumentamalla tai hiutaleiksi tekemällä
en It is to be used for all materials from which the oils and fats cannot be completely extracted without prior hydrolysis (eg glutens, yeast, potato proteins and products subject to processes such as extrusion, flaking and heating
fi Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen
en Yeasts (active or inactive
fi Asetuksessa (EY) N:o ‧/‧ ja erityisesti sen ‧ artiklassa säädetään luonnonmukaisen hiivan tuotantoa koskevista perusvaatimuksista
en Regulation (EC) No ‧/‧, and in particular Article ‧ thereof, lays down basic requirements for the production of organic yeast
fi Hiivalla kohotetut kakkukerrokset ovat kermanvaaleita, ja täytteen väri riippuu käytetystä raaka-aineesta
en The yeast-cake layer is cream in colour; the colour of the filling, however, varies according to the raw material used
fi * valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla, Saccharomyces cerevisiae – hiivan avulla
en * produced by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae
fi bioetanoli, alkoholi, rommi, elävä hiiva sekä levitteiksi tarkoitettujen ja Rinse appelstroopiksi jalostettavien siirappien määrät
en bioethanol, alcohol, rum, live yeast and quantities of syrups for spreading and those to be processed into Rinse appelstroop
fi Täydennysrehu ostetaan rehunvalmistajalta tai valmistetaan tilalla, ja siinä saa olla ainoastaan seuraavia aineksia: vilja/viljan sivutuotteet tai viljatuotteet/öljysiemenet/öljysiementen sivutuotteet ja öljysiementuotteet (öljykakut)/palkokasvien siemenistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet/juurikkaista, mukuloista tai hedelmistä peräisin oleva massa/melassi/kuivattu alfalfa/maitotuotteet/kasviöljyt ja-rasvat/kivennäiset (karbonaatit, fosfaatit, suola, magnesium)/hiivat ja hiivan rinnakkaistuotteet
en The supplementary feed concentrate, supplied by a feed manufacturer or produced on the farm, is composed exclusively of: cereals/cereal offals or by-products/oilseeds/oilseed products and by-products (oilcakes)/legume seed products and by-products/pulp from tubers, roots or fruit/molasses/dried alfalfa/dairy products/vegetable oils and fats/minerals (carbonates, phosphates, salt, magnesium)/yeasts and yeast by-products
fi jonka käymisen saa aikaan hiiva
en fermented by the action of yeast
fi Valmistetaan jauhoista, vedestä, hiivasta, suolasta ja sakkaroosista taikina määrätyssä taikinakoneessa
en Dough is made from flour, water, yeast, salt and sucrose, in a specified mixer
fi Jauho, vesi, suola ja hiiva sekoitetaan
en Blend the flour, water, salt and yeast
fi Maitoraaka-aineiden lisäksi maidossa tai valmistuksessa sallitaan ainesosina, valmistuksen apuaineina tai lisäaineina ainoastaan juoksete, vaarattomat bakteeri-, hiiva- ja jalohomeviljelmät, kalsiumkloridi ja suola
en In addition to the raw dairy materials, the only ingredients, production aids or additives authorised in the milk and during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds, calcium chloride and salt
fi Keitot, munat, hiivat ja muut elintarvikkeet
en Soups, eggs, yeasts and other food products
fi hiivan mannoproteiinien lisääminen viinien sakka- ja proteiinipitoisuuden stabiloimiseksi
en the addition of yeast mannoproteins to ensure the tartaric and protein stabilisation of wines
fi tiamiini-ja ammoniumsuolojen lisääminen perusviiniin kuohuviinin valmistamisessa hiivan kehittymisen edistämiseksi seuraavin edellytyksin
en tb) the addition, in the production of sparkling wine, of thiamine and ammonium salts to the basic wines, to encourage the growth of yeasts, under the following conditions
fi Insuliini tehdään geenin (DNA) saaneen hiivan avulla, joka siten pystyy tuottamaan insuliinia
en The insulin is made by a yeast that has received a gene (DNA), which makes it able to produce insulin
fi Jos hiivasakka jätetään vierteen pohjalle hitaan käymisen jälkeen, tästä aiheutuva hiivan autolyysi (hajoaminen) heikentää siman aistinvaraisia ominaisuuksia
en Leaving the pitched wort on the lees beyond the still fermentation period adversely affects the organoleptic properties, owing to yeast autolysis
Showing page 1. Found 203 sentences matching phrase "hiivaa".Found in 0.308 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.