Translations into English:

 
Partitive singular form of hiiva.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (5)

hiivaleavening; leaven; ; ferment; yeast
hiivaan
hiivan
hiivat; yeast
hiivata

Example sentences with "hiivaa", translation memory

add example
Maitoraaka-aineiden lisäksi maidossa tai valmistuksessa sallitaan ainesosina, valmistuksen apuaineina tai lisäaineina ainoastaan juoksutin, vaarattomat bakteeriviljelmät, hiivat, jalohomeet ja suolaIn addition to the dairy raw materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds and salt
Siirtyminen nestemäisestä hiivasta puristehiivaan edellyttäisi erityisiä suodatinlaitteita, pakkauslaitteita ja kylmäsäilytystilojaA change from liquid yeast to compressed yeast would require special filtration machines, packaging equipment, and cold storage facilities
elävä eli aktiivinen hiivaActive yeasts
Niin kutsutulla Marco de Jerez-viinialueella alkoholin valmistuksessa käytettävät hiivat käynnistävät viinin alkoholien ja polyalkoholien aineenvaihdunnan, jonka tuloksena syntyvät viinin sivuaineet ja viinin alkuperäiset aineosat muuttuvat: glyserolipitoisuus vähenee, asetaldehydipitoisuus kasvaa ja esteröitymistuotteet lisääntyvätThe metabolisation of the alcohols and poly-alcohols of the wine by the alcohol-producing yeast which occur in the area known as the Marco de Jerez results in a conjunction of secondary elements and an alteration of the primary components of the wine: a reduction in the glycerine content and an increase in the acetaldehyde content and in the products of esterification
Maitoraaka-aineiden lisäksi maidossa tai valmistuksessa sallitaan ainesosina, valmistuksen apuaineina tai lisäaineina ainoastaan juoksutin, vaarattomat bakteeriviljelmät, hiivat, jalohomeet, kalsiumkloridi ja suolaIn addition to the raw dairy materials, the only ingredients or production aids or additives authorised in the milk and during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds, calcium chloride and salt
Bakteerista (E. coli) poiketen hiivan ei ole tutkimuksissa havaittu tuovan esiin immunologista vastetta muuttavaa adjuvanttivaikutustaIn contrast to bacteria (E. coli), yeast has not been described to elicit adjuvant effects modifying the immunological response
ml sisältää ‧ U detemirinsuliinia (valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces cerevisiae-hiivassaml contains ‧ U of insulin detemir (produced by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae
B elävä eli aktiivinen hiivaActive yeasts
CPA ‧.‧.‧: Hiivat (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit; valmistetut leivinjauheetCPA ‧.‧.‧: Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead; prepared baking powders
hiivan kehittymisen edistäminen yhden tai useamman seuraavan käytännön avullause of one or more of the following practices to encourage the growth of yeasts
Ihmisinsuliini, rDNA (valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces cerevisiae-hiivassaInsulin human, rDNA (produced by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae
lup Ihmisinsuliini, rDNA (valmistettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla, tuotettu Saccharomyces cerevisiae-hiivassaris Insulin human, rDNA (produced by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae
bioetanoli, alkoholi, rommi, elävä hiiva sekä levitteiksi tarkoitettujen ja Rinse appelstroopiksi jalostettavien siirappien määrätbioethanol, alcohol, rum, live yeast and quantities of syrups for spreading and those to be processed into Rinse appelstroop
Asetuksen (EY) N:o ‧ ‧ artiklassa säädetään, että eräille kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille myönnetään vientitukea silloin kun ne viedään liitteessä V lueteltuina tavaroina ja erityisesti CN-koodeihin ‧ ‧ ja ‧ ‧ kuuluvana elävänä hiivanaArticle ‧ of Regulation (EC) No ‧ provides for export refunds to be granted on certain products referred to in that Regulation when exported in the form of goods listed in Annex V thereto, in particular live yeast falling within CN codes ‧ ‧ and
Jännittävin asia jonka kanssa työskentelen mikrobiologiassa on hiivaIn microbiology, the most exciting thingI get to work with is yeast
Lehtevä voitaikina, jonka valmistukseen käytetään vehnäjauhoa, margariinia, maitoa, munaa, sokeria, hiivaa, suolaa ja sitruuna-aromiathe flaky croissant dough containing the following ingredients: wheat flour, margarine, milk, eggs, sugar, yeast, salt, lemon flavouring
Äskettäin loppuunsaatetulla käymisellä saadun terveen ja laimentamattoman hiivan käyttöUse of fresh, sound and undiluted yeast from recently completed fermentation
Vaikka osa hiivasuspensioon lisätystä vedestä imeytyy hiivaan, tämä suspensio sisältää myös vapaata vettäAlthough part of the water added with the yeast suspension is absorbed by the yeast, this suspension also contains free water
Chodské pivo-oluen valmistukseen käytetään ainoastaan luonnollisia raaka-aineita: maltaita, humalaa, vettä ja hiivaaOnly natural raw materials are used to produce Chodské pivo: malt, hops, water and yeast
Tuorehiivan osalta nestemäinen hiiva ja puristehiiva eivät ole myöskään korvattavissa toisillaan, sillä nestemäinen hiiva (jonka jakeluun käytetään yleensä tankkeja) on vaihtoehto ainoastaan teollisille leipomoille, jotka voivat tehdä tarvittavat investoinnit laitteisiin, joita nestemäisen hiivan vastaanottaminen edellyttääWithin fresh yeast, liquid yeast and compressed yeast are not substitutable either, because the use of liquid yeast (normally distributed in bulk tanks) is only an alternative for industrial bakers who can make the necessary investments in the equipment necessary to receive liquid yeast
ABF on markkinajohtaja Portugalin nestemäisen hiivan markkinoilla. GBI:n rooli on ainoastaan marginaalinen, sillä se on onnistunut toimittamaan nestemäistä hiivaa vain ‧,‧ litran tetrapakkauksissaIn Portugal, ABF is the market leader on the market for liquid yeast. GBI's role is only marginal, given that it has only succeeded in supplying ‧.‧ l Tetrapaks with liquid yeast
g tuoretta hiivaa ‧ ml:ssa vettä (säilyy yhden viikon ajan jääkaapissag of fresh yeast in ‧ ml of water (do not keep for more than one week in a refrigerator
jonka käymisen saa aikaan hiivafermented by the action of yeast
ABF on kansainvälinen elintarvike-, valmistusaine- ja vähittäismyyntikonserni, joka toimii Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. ABF:n toimintaan kuuluu myös hiivan valmistus ja myynti, ja sitä hallinnoidaan AB Mauri-liiketoimintayksikön kautta, jolla on tuotantolaitoksia eri puolilla maailmaa. EU:n alueella toimii viisi tuotantolaitosta (Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa, Espanjassa ja Portugalissa). ABF omistaa myös kaksi leivonta-aineita tuottavaa tehdasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (CereformABF is an international food, ingredients and retail group with activities in Europe, North America, Australia and New Zealand. ABF's activities include the production and sale of yeast and are managed through the AB Mauri division, which has production plants worldwide including five plants in the EU (UK, Ireland, Germany, Spain and Portugal). ABF also owns two bakery ingredients plants in the UK (Cereform
Showing page 1. Found 203 sentences matching phrase "hiivaa".Found in 0.211 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.