Translations into English:

 • capitalise   
  (verb   )
   
  In writing or editing, to make use of capital letters
 • capitalized   
  (adjv   )
   
  Written or printed with an initial capital or in capitals.
 • case       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  typography: the nature of a piece of alphabetic type
 • uppercase   
   
  Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
 • upper case   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Finnish English. (3)

Example sentences with "isot kirjaimet", translation memory

add example
fi Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia hakemusten, mutta ei todistusten, täyttämisen käsin, musteella ja isoin kirjaimin
en However, Member States may allow applications to be handwritten, in which case they must be filled in in ink and in block capitals
fi Rouva Thyssenin esittämät esimerkit pakkauksista liittyvät kaikki nykyiseen tilanteeseen, kun markkinoillamme on vain aitoa suklaata, jolloin Cote d'Orin ei tarvitse ilmoittaa sitä isoilla kirjaimilla pakkauksen päällä.
en The examples of packaging that Mrs Thyssen showed, all this is of course in the present situation where only real chocolate is available on our market and then Cote d'Or does not need to put it on the front in big letters.
fi Päätetunnukset on kirjoitettu isoilla kirjaimilla
en Terminal symbols are in upper case.NOTE
fi Keskuselintä kutsutaan "Euroopan elintarvikeviranomaiseksi" (joka on lyhennetty isolla E-kirjaimella).
en The central body is called 'the European Food Authority' (or 'the Authority' for short, with a capital 'A' ).
fi milloin datatyyppi on muiden datatyyppien yhdistelmä, sen nimi on silti yhteen kirjoitettu sarja kirjainmerkkejä, joka alkaa isolla kirjaimella, kuitenkin siten, että isoja kirjaimia on käytetty myös nimen keskellä välittämään tietoa nimen osien merkityksestä
en where a data type is a composition of other data types, the data type name is still a single sequence of alphabetical characters commencing with a capital letter, however capitals are used within the name to impart the corresponding meaning
fi Sovelletaan seuraavaa ISO:n standardia: ISO ‧- kahden kirjaimen koodi
en The following ISO norm will apply: ISO ‧- ‧ letters code
fi yläosassa hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnuksen, joka koostuu yhdestä tai useammasta isosta kirjaimesta (B Belgia, BG Bulgaria CZ Tšekki, DK Tanska, D Saksa, EST Viro, IRL Irlanti, EL Kreikka, E Espanja, F Ranska, I Italia, CY Kypros, ‧ Latvia, LT Liettua, L Luxemburg, H Unkari, M Malta, NL Alankomaat, A Itävalta, PL Puola, P Portugali, RO Romania, SI Slovenia, SK Slovakia, FI Suomi, S Ruotsi, UK Yhdistynyt kuningaskunta) ja hyväksyntävuoden kahdesta viimeisestä numerosta
en in the upper part, the distinguishing capital letter(s) of the Member State which granted the approval (B for Belgium, BG for Bulgaria, CZ for the Czech Republic, DK for Denmark, D for Germany, EST for Estonia, IRL for Ireland, EL for Greece, E for Spain, F for France, I for Italy, CY for Cyprus, ‧ for Latvia, LT for Lithuania, L for Luxembourg, H for Hungary, M for Malta, NL for Netherlands, A for Austria, PL for Poland, P for Portugal, RO for Romania, SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for Sweden, UK for the United Kingdom) and the last two digits of the year of approval
fi Viitattaessa Energy Star-ohjelmaan tai siihen osallistuviin Energy Star-nimi on aina ilmaistava isoin kirjaimin
en When referring to the Energy Star labelling program or its Program Participants, the Energy Star name must always be expressed in capital letters
fi Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina
en For checking uniqueness, the letters written in lower case will be taken as written in capitals
fi yläosassa sen jäsenvaltion, jossa ensivakaus tehtiin, yhdestä tai useammasta isosta kirjaimesta koostuvan tunnuksen (B Belgia, BG Bulgaria CZ Tšekki, DK Tanska, D Saksa, EST Viro, IRL Irlanti, EL Kreikka, E Espanja, F Ranska, I Italia, CY Kypros, ‧ Latvia, LT Liettua, L Luxemburg, H Unkari, M Malta, NL Alankomaat, A Itävalta, PL Puola, P Portugali, RO Romania, SI Slovenia, SK Slovakia, FI Suomi, S Ruotsi, UK Yhdistynyt kuningaskunta) ja tarvittaessa yksi tai kaksi numeroa, jotka ilmaisevat alueellista tai hallinnollista alajakoa
en in the upper half, the distinguishing capital letter(s) of the Member State where the original check is carried out (B for Belgium, BG for Bulgaria, CZ for the Czech Republic, DK for Denmark, D for Germany, EST for Estonia, IRL for Ireland, EL for Greece, E for Spain, F for France, I for Italy, CY for Cyprus, ‧ for Latvia, LT for Lithuania, L for Luxembourg, H for Hungary, M for Malta, NL for Netherlands, A for Austria, PL for Poland, P for Portugal, RO for Romania, SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for Sweden, UK for the United Kingdom) together, where necessary, with one or two figures identifying a territorial or administrative subdivision
fi Allekirjoittajan nimi ja asema isoin kirjaimin
en Name and title of signer in block letters
fi ISO ‧-kahden kirjaimen koodiLIITE
en ISO ‧ letters code.ANNEX
fi Laita E=MC‧, isoilla kirjaimilla
en Try " E " equals " M- C " squared, all caps
fi Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia myös musteella isoin kirjaimin käsin täytetyt hakemukset
en However, Member States may allow applications only to be hand-written in ink and in block capitals
fi Suoritettava komento tällä erikoistulostimella tulostettaessa. Anna suoritettava komento joko suoraan tai liitä/luo komento-objekti tälle erikoistulostimelle. Komento-objekti on suositeltava tapa, koska se tukee monipuolisia asetuksia kuten MIME-tyypin tarkistusta, muokattavia valintoja ja vaatimuslistaa (pelkkä komento on olemassa taaksepäinyhteensopivuuden vuoksi). Kun käytät pelkkää komentoa, seuraavia tageja tunnistetaan: % in: syötetiedosto (vaaditaan). % out: kohdetiedosto (vaaditaan jos kohdetiedostoa käytetään). % psl: paperin koko pienillä kirjaimilla. % psu: paperin koko, ensimmäinen merkki on iso kirjain
en The command to execute when printing on this special printer. Either enter the command to execute directly, or associate/create a command object with/for this special printer. The command object is the preferred method as it provides support for advanced settings like mime type checking, configurable options and requirement list (the plain command is only provided for backward compatibility). When using a plain command, the following tags are recognized: %in: the input file (required). %out: the output file (required if using an output file). %psl: the paper size in lower case. %psu: the paper size with the first letter in upper case
fi Tässä Eurocontrol-standardissa perusstandardin tai tämän Eurocontrol-standardin ominaisuuksien tukemisen tila merkitään isoilla kirjaimilla (esim. M, O, O
en For the purpose of this Eurocontrol Standard Document, the status of the support for features of a base standard, or this Eurocontrol Standard, shall be shown in upper case (e.g. M, O, O
fi Jos, tarvittaessa vastakkaisen analyysin jälkeen, kyseistä erää pidetään tämän asetuksen säännösten vastaisena, toimivaltainen viranomainen toteuttaa aiheelliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa mainitun erän kaupan pitäminen yhteisössä sellaisenaan sillä edellytyksellä, että kyseisten ruhojen yksittäispakkaukset sekä ryhmäpakkaukset varustetaan teurastamossa toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa nauhalla tai etiketillä, jossa on vähintään yksi liitteessä X olevista maininnoista punaisin isoin kirjaimin
en Where the batch in question is deemed after such counter-analysis not to comply with this Regulation, the competent authority shall take the appropriate measures aimed at allowing it to be marketed as such within the Community only on condition that both individual and bulk packaging of the carcases concerned shall be marked by the slaughterhouse under the supervision of the competent authority with a tape or label bearing, in red capital letters, at least one of the indications set out in Annex X
fi Tämän liitteen ‧.‧, ‧.‧ ja ‧.‧ kohdassa on kuvaus kustakin ominaisuudesta ja vastaava koodiluettelo (isoin kirjaimin, esimerkiksi CL_****) aina kun se on sovellettavissa
en Paragraphs ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ present a description of each attribute, the reference code list (indicated in capital letters as CL_****) is included whenever it applies
fi Haettu yhteisön tavaramerkki: yhteisön kuviomerkki, joka muodostuu tyylitellystä hansikkaan tai käden kuvasta ja lihavoiduista isoista kirjaimista RS luokkiin ‧, ‧ ja ‧ kuuluvia tavaroita varten- hakemus N:o
en Community trade mark concerned: The Community figurative trade mark composed of a device of a stylised glove or hand and the bold capital letters RS for goods in class ‧, ‧ and ‧- application No
fi Vasemman etujalan kavioon tehtävän vähintään kolmen senttimetrin korkuisen polttomerkityn S-kirjaimen lisäksi kukin eläin on aktiivisesti merkitty nahan alle asetettavalla elektronisella tunnistimella (transponderilla), joka vastaa ISO ‧- ja ISO ‧-standardeja ja joka asetetaan kaulan vasemmalle puolelle keskitason yläpuolelle
en in addition to the hot-branded S of at least ‧ cm size on the left front leg hoof, each animal is actively marked with an injectable electronic identifier (transponder) complying with the ISO ‧ and ISO ‧ standards and injected in the upper-central part of the left side of the neck
fi Joissain tietojen mallintamissovelluksissa saattaa olla tarpeen erottaa pääte-ja välitunnukset toisistaan jollain muulla tavalla kuin käyttämällä isoja ja pieniä kirjaimia
en It may be required, for some data modelling applications, to distinguish between terminal and non-terminal symbols by means other than the use of upper and lower case lettering
fi ylemmässä osassa, lähetysmaan alkukirjain tai kirjaimet isoin kirjaimin, esimerkiksi B-D-DK-EL-ESP-F-IRL-I-L-ML-P-UK, jonka jälkeen on laitoksen hyväksymisnumero
en on the upper part, the initial letter or letters of the consigning country in capitals, i.e. B/D/DK/EL/ESP/F/IRL/I/L/NL/P/UK, followed by the approval number of the establishment
fi esittää nimensä isoin kirjaimin
en prints the name of the parallel importer in capital letters
Showing page 1. Found 11930 sentences matching phrase "isot kirjaimet".Found in 4.787 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.