Translations into English:

 • capitalise   
  (verb   )
   
  In writing or editing, to make use of capital letters
 • capitalized   
  (adjv   )
   
  Written or printed with an initial capital or in capitals.
 • case       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  typography: the nature of a piece of alphabetic type
 • uppercase   
   
  Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
 • block capital   
  (Noun  )
 • block letter   
  (Noun  )
 • upper case   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Finnish English. (5)

kirjoittaa isoin kirjaimin
capitalise; capitalize
kirjoittaminen isoin kirjaimin
capitalisation; capitalization

Example sentences with "isot kirjaimet", translation memory

add example
fi Viitattaessa Energy Star-ohjelmaan tai siihen osallistuviin Energy Star-nimi on aina ilmaistava isoin kirjaimin
en When referring to the Energy Star labelling program or its Program Participants, the Energy Star name must always be expressed in capital letters
fi Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimia
en The letters in the VKM are written in capitals
fi Näytössä voidaan käyttää yksinkertaistettuja merkkikuvioita (esim. merkit, joissa on korkomerkkejä, voidaan näyttää ilman niitä, tai pienet kirjaimet voidaan näyttää isoina kirjaimina
en The display may use simplified glyphs (e.g. accented characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case letters
fi Mahdollisia ovat vain arabialaiset numerot ja alaviitteessä luetellut isot kirjaimet
en Only the Arabic numerals and capital letters listed in footnote shall be used
fi se sisältää välimerkin tai muun tunnuksen, sekä isoja että pieniä kirjaimia (paitsi jos alkukirjain on merkitty isolla ja loput lajikenimestä pienellä), alaindeksin, yläindeksin tai piirroksen
en it contains a punctuation mark or other symbol, an upper and lower case mixture (save where the first letter is in upper case and the rest of the denomination in lower case), subscript, superscript or a design
fi Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia myös musteella isoin kirjaimin käsin täytetyt hakemukset
en However, Member States may allow applications only to be hand-written in ink and in block capitals
fi Lisäksi annetaan tietoja kunkin muuttujan pituudesta (eli arvon muodosta ilmoittamalla merkkien määrä) ja vastaavasta koodiluettelosta (annetaan isoin kirjaimin, esimerkiksi CL_****
en Information is also given concerning the length (value format, indicating the number of characters) of each dimension and the reference code list (indicated in capital letters as CL_****
fi Passitusilmoituksen kappaleisiin merkitään vinosti punaisin isoin kirjaimin vähintään ‧ × ‧ millimetrin kokoisena jokin seuraavista maininnoista
en one of the following endorsements, measuring at least ‧ × ‧ mm and printed in red, shall be affixed diagonally to all copies of the transit declaration
fi Ne on esitettävä selkein, helposti luettavin, pysyvin ja riittävän isoin kirjaimin, jotka erottuvat hyvin pohjasta ja jotka voi erottaa selvästi muista kirjoitusmerkinnöistä ja piirroksista
en They must be in visible, indelible, sufficiently large print that stands out clearly from the rest of the information and illustrations on the label
fi Lisäksi valituslautakunta ei nyt käsiteltävänä olevassa asiassa soveltanut sääntöä, jonka mukaan merkityssisältöjen erot kumoavat lausuntatapojen samankaltaisuudet eikä se näin ollen merkityssisältöä koskevassa arvioinnissa ottanut huomioon sitä, että aikaisempi espanjalainen merkki, joka koostui sanasta SEAT ja isosta tunnusmerkkinä olevasta S-kirjaimesta, ymmärrettäisiin välittömästi ja selvästi tarkoittavan espanjalaista autonvalmistajaa, kun taas merkkiä MAGIC SEAT ei ymmärrettäisi tällä tavoin
en Moreover, the Board of appeal failed to apply the rule of counteraction in the current case and therefore failed to take into account the fact, as part of the conceptual analysis, that the earlier Spanish mark, comprising the word SEAT and the large S badge device element, would be immediately and clearly understood as designating the Spanish carmaker whereas the mark MAGIC SEAT would not be understood so
fi Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään ‧ mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäen
en The capital letters and figures making up the marking inscriptions shall be at least ‧ mm in height, in a sans serif font type of correspondence quality
fi Jos tämä on valittuna, sana näytetään isoilla kirjaimilla kirjoitettuna
en If ticked, sounds will be played for New Game and Win Game
fi Esiseosten pakkausmerkinnöissä on lisäksi oltava selvästi näkyvillä sana esiseos isoilla kirjaimilla kirjoitettuna, ja niissä on ilmoitettava kantaja-aine
en Moreover, in the case of premixtures, the word Premixture (in capital letters) must appear clearly on the label, and the carrier substance must be declared
fi Edellä ‧.‧, ‧.‧ ja ‧ kohdassa vahvistetuissa tiedoissa käytettyjen latinalaisten kirjainten on oltava isoja kirjaimia
en However, the Latin letters used for the information provided for in sections ‧.‧, ‧.‧ and ‧ must be capital letters
fi Lentorahtikirjan tai vastaavan asiakirjan etupuolella on oltava isoin kirjaimin jokin seuraavista maininnoista
en The air waybill or equivalent document must bear on its face one of the following indications in block capitals
fi Taustaohjelman käynnistämiseen tarkoitettu komentorivin komento. Tämä rivi perustuu tageihin, jotka korvataan ajon aikana. Tageja ovat: % filterargs: komennon optiot % filterinput: syötemääritys % filteroutput: tulostemääritys % psu: sivun koko isoilla kirjaimilla % psl: sivun koko pienillä kirjaimilla
en The full command line to execute the associated underlying utility. This command line is based on a mechanism of tags that are replaced at run-time. The supported tags are: %filterargs: command options %filterinput: input specification %filteroutput: output specification %psu: the page size in upper case %psl: the page size in lower case
fi Nimi isoin kirjaimin:
en Name in capital letters:
fi Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina
en For checking uniqueness, the letters written in lower case will be taken as written in capitals
fi yläosassa sen jäsenvaltion, jossa ensivakaus tehtiin, yhdestä tai useammasta isosta kirjaimesta koostuvan tunnuksen (B Belgia, BG Bulgaria CZ Tšekki, DK Tanska, D Saksa, EST Viro, IRL Irlanti, EL Kreikka, E Espanja, F Ranska, I Italia, CY Kypros, ‧ Latvia, LT Liettua, L Luxemburg, H Unkari, M Malta, NL Alankomaat, A Itävalta, PL Puola, P Portugali, RO Romania, SI Slovenia, SK Slovakia, FI Suomi, S Ruotsi, UK Yhdistynyt kuningaskunta) ja tarvittaessa yksi tai kaksi numeroa, jotka ilmaisevat alueellista tai hallinnollista alajakoa
en in the upper half, the distinguishing capital letter(s) of the Member State where the original check is carried out (B for Belgium, BG for Bulgaria, CZ for the Czech Republic, DK for Denmark, D for Germany, EST for Estonia, IRL for Ireland, EL for Greece, E for Spain, F for France, I for Italy, CY for Cyprus, ‧ for Latvia, LT for Lithuania, L for Luxembourg, H for Hungary, M for Malta, NL for Netherlands, A for Austria, PL for Poland, P for Portugal, RO for Romania, SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for Sweden, UK for the United Kingdom) together, where necessary, with one or two figures identifying a territorial or administrative subdivision
fi Rouva Thyssenin esittämät esimerkit pakkauksista liittyvät kaikki nykyiseen tilanteeseen, kun markkinoillamme on vain aitoa suklaata, jolloin Cote d'Orin ei tarvitse ilmoittaa sitä isoilla kirjaimilla pakkauksen päällä.
en The examples of packaging that Mrs Thyssen showed, all this is of course in the present situation where only real chocolate is available on our market and then Cote d'Or does not need to put it on the front in big letters.
fi ylemmässä osassa, lähetysmaan alkukirjain tai kirjaimet isoin kirjaimin, esimerkiksi B-D-DK-EL-ESP-F-IRL-I-L-ML-P-UK, jonka jälkeen on laitoksen hyväksymisnumero
en on the upper part, the initial letter or letters of the consigning country in capitals, i.e. B/D/DK/EL/ESP/F/IRL/I/L/NL/P/UK, followed by the approval number of the establishment
fi Jos passituksesta vastaava on sitoutunut esittämään passitusilmoitukset ainoastaan yhdessä lähtötoimipaikassa, tämän toimipaikan nimi on merkittävä isoin kirjaimin yleisvakuutta koskevan todistuksen kohtaan ‧ tai vapautusta vakuuden antamisesta koskevan todistuksen kohtaan
en Where a principal has undertaken to lodge all his transit declarations at a specific office of departure, the name of the office must be entered in capitals in box ‧ of the comprehensive guarantee certificate or box ‧ of the guarantee waiver certificate, as appropriate
Showing page 1. Found 11930 sentences matching phrase "isot kirjaimet".Found in 1.715 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.