Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word pienet häpyhuulet in Finnish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Example sentences with "pienet häpyhuulet", translation memory

add example
fi Kalastus on kulkenut suvussa isältä pojalle, pienet delfiinit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon mutta niin ovat myös pienkalastajat.
en Father and son, they have always fished for a living. The little dolphins were at risk of disappearing, but then so were the little fishermen!
fi Euroopan unionin pitäisi tämänhetkisessä tilanteessa kiinnittää erityistä huomiota sen 20 miljoonaan pieneen ja keskisuureen yritykseen.
en In the current situation, the European Union should pay particular attention to its 20 million small and medium-sized enterprises.
fi Jotkut meistä ovat itse asiassa melko fanaattisia tässä suhteessa, minkä vuoksi kollegamme kutsuvat heitä usein englanninkielisellä nimityksellä "anorak", jolla tarkoitetaan huonot sosiaaliset taidot omaavaa tai pakkomielteistä henkilöä, joka ajaa pois muodista menneitä ja vain pienen joukon edustamia arvoja.
en Indeed some of us are somewhat fanatical and are often called anoraks by our colleagues.
fi Sen vuoksi komissiolle olisi ilmoitettava niistä lentoasemista, joilla riskien katsotaan olevan pienet
en Therefore, the Commission should be informed of airports that are considered to present a smaller risk
fi Vuonna ‧ markkinaosuus pieneni hieman ‧,‧ prosenttiin ja edelleen tutkimusajanjaksolla ‧,‧ prosenttiin
en During ‧ the market share decreased slightly to ‧,‧ % and decreased again during the IP to ‧,‧ %
fi panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ‧. syyskuuta ‧ tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta
en Takes note, as regards internal audit capability, especially in relation to the smaller agencies, of a proposal made by the Internal Auditor before Parliament's competent committee on ‧ September ‧ that smaller agencies should be authorised to buy in internal audit services from the private sector
fi Maggie, paljastan sinulle pienen salaisuuden
en You make me wanna retch. "[ Snoring ]
fi Etsimme eurooppalaista lisäarvoa, ja samaa etsivät myös tuhannet pienet ja keskisuuret eri alojen yritykset.
en What we are looking for is European added value and that also applies to the thousands of small and medium-sized enterprises working in the various sectors.
fi Päätöslauselman tekee poliittisesti heikoksi se, että se hyväksyttiin niin pienellä erolla.
en This was adopted by 269 votes to 208, with 22 abstentions. The fact that the resolution was adopted by so slight a margin makes it politically weak.
fi Selli ei ole oikea paikka pienelle tytölle
en I' m afraid the brigg is no place for a little girl
fi Sinä tarvitset pienen opetuksen
en Your need had a short lifespan
fi Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet
en Medical service: annual medical check ups and minor medical interventions
fi Arvoisat läsnäolijat, tämän pienen lepohetken jälkeen - josta sydämellinen kiitos komissaari van den Broekille - ehdotan, että jatkamme keskustelua.
en Ladies and gentlemen, now that we have had a few moments of welcome relaxation - for which we gratefully than Mr Van den Broek - I suggest that we resume our sitting.
fi Haluaisin siis, että nämä pienet tai suuret uudistukset kalastussopimuksissa pantaisiin merkille.
en In short, I would like these great or small gestures of change in the fisheries agreements to be recognized.
fi Apo-B: n pitoisuus pieneni ‧ %
en Apo B decreased by ‧ %
fi Yhteisön tuotannonalan työllistämien henkilöiden määrä pieneni yhteensä ‧ prosenttia, mikä johtui osittain tarkastelujakson alussa tapahtuneesta rakennemuutosprosessista
en The number of personnel employed by the Community industry decreased overall by ‧ % partly due to the restructuring process at the beginning of the period considered
fi Vierailin äskettäin Mauritaniassa ja näin, kuinka maan aavikkoalueella sijaitsevassa hyvin pienessä sairaalassa terveydenhuoltoalan työntekijät olivat yhteydessä ranskalaisiin lääkäreihin kuullakseen heidän arvionsa potilaita koskevista diagnooseista.
en I was recently in Mauritania and saw how, in a very small hospital in a desert area of that country, health workers were making contact with French doctors in order to have some consultation on diagnoses for patients.
fi Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus pieneni vuoden ‧ ja tutkimusajanjakson välillä ‧ prosentista ‧ prosenttiin
en In particular, market share of the Community industry has passed from ‧ % to ‧ % in the IP
fi Kuulemme pienen tarinan, muutaman huhun
en We hear a little story, a few hearsay details
fi Yhteisön tuotannonalan kokonaismarkkinaosuus pieneni noin ‧ prosentista noin ‧ prosenttiin vuoden ‧ ja tutkimusajanjakson välillä eli noin ‧ prosenttiyksikköä
en The overall market share held by the Community industry decreased by around ‧ percentage points from around ‧ % in ‧ to around ‧ % in the IP
fi Vaikka EU:n tutkimusohjelmat muodostavat vain pienen osan Euroopan unionin tutkimusmäärärahoista, meidän on mietittävä hyvin tarkkaan, kun valitsemme painopistealueita.
en Even though the EU’s research programmes only constitute a small portion of total resources for research in Europe, we must think very carefully when we set our priorities.
fi Jos unioni suuntautuu pieniin kriisipesäkkeisiin, mitä sitten tapahtuu pienen kriisin eskaloituessa suureksi kriisiksi? Me kaikki tiedämme, että niin tapahtuu usein.
en And if it focuses on minor crisis situations, what happens if a minor crisis escalates into a major one - because we all know that this is not unusual.
fi Rifampisiinin käyttö yhdessä REYATAZin ja pienen ritonaviiriannoksen yhdistelmän kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta
en Combination of rifampicin and REYATAZ with concomitant low-dose ritonavir is contraindicated (see section
Showing page 1. Found 8678 sentences matching phrase "pienet häpyhuulet".Found in 1.34 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.