Translations into English:

  • poultry farming   
    (noun  )
     
    One of the commonest of agricultural occupations. Many urban households and many farms maintain some chickens for both meat and eggs. (Source: LOGIE)

Example sentences with "siipikarjan kasvatus", translation memory

add example
fi Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatus
en Rearing of bovine animals, horses, sheep and poultry
fi Maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittavien elinkelpoisten maatalousyritysten maatilarakennusten uudelleensijoittaminen yleisen edun vuoksi, jos näiden yritysten tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudesta ja maatalousmaa on tarpeen seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi
en Relocation in the public interest of farm buildings belonging to land-dependent agricultural undertakings with good future prospects (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity), where the farmland is needed in order to achieve public objectives as regards
fi siipikarjan jalostus ja kasvatus kuuluu maatalousalaan ja on tulonlähde osalle viljelijäväestöstä
en whereas the breeding and rearing of poultry is included in the farming sector and constitutes a source of income for part of the farming population
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatus
en Raising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi OSI Group Companies: siipikarjan kasvatus sekä tuoreen ja jalostetun siipikarjanlihan ja muiden lihatuotteiden tarjonta Euroopassa ja Brasiliassa
en for undertaking OSI Group Companies: rearing and supply of fresh and processed poultry as well as supply of other meat products in Europe and Brazil
fi Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatus (NACE-koodi A
en Raising of bovine animals, horses, sheep and poultry (NACE code A
fi Eläintuotanto, erityisesti siipikarjan kasvatus
en Animal husbandry, in particular primary poultry farming
fi Luonnonmukaisilla kotieläintuotannon käytännöillä olisi estettävä liian nopea siipikarjan kasvatus
en Organic husbandry practices should prevent poultry from being reared too quickly
fi Korvausten piiriin on kuuluttava myös tuotantoprosessin loppuvaihe sekä muut maataloustoimet, kuten siipikarjan ja riistan kasvatus sekä monet matkailualan toimet: vaikka taudit eivät koske tätä alaa, se menettää markkinoita hysteerisen ilmapiirin takia.
en Compensation must also be paid out to those working in farming-related activities and other rural businesses, such as poultry and game farming and the many tourist activities. Although the tourist industry is not affected by the disease, it has lost revenue due to the prevailing hysteria.
fi Vihannesten, viinirypäleiden, omenoiden ja pähkinöiden viljely; lypsylehmien ja muiden nautojen, hevosten, vuohien ja lampaiden, sikojen sekä siipikarjan kasvatus
en Growing of vegetables, grapes, apples and stone fruit, and raising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi Osa-ala: munivan siipikarjan kasvatus
en Egg-producing poultry subsector
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevoseläinten, kamelieläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen, siipikarjan ja muiden eläinten kasvatus
en Raising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, camelids, sheep and goats, swine/pigs, poultry and other animals
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevosen sukuisten eläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatus
en Raising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi Siipikarjan kasvatus on merkittävä osa maatalouden alan taloudellista toimintaa, ja se on tulonlähde osalle maatalouden työvoimasta.
en in writing. - (DE) Rearing poultry, for one thing, forms a significant part of economic activities in the agricultural sector, where it represents a source of income for some of the agricultural workforce.
fi Nyt keskitytään tavarataloihin, messuihin ja näyttelyihin, vaikka samanaikaisesti lihan kulutus jatkuvasti pienenee, kun taas sian, lampaan ja siipikarjan lihan kulutus lisääntyy, vaikka niiden kasvatus rasittaakin luontoa huomattavasti.
en We now turn our attention to supermarkets and trade fairs while meat consumption continues to fall and pork, sheep and poultry meats, which are heavy pollutants in terms of livestock farming, continue to increase.
fi Tukea myönnetään asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan mukaisesti maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittaville maatalousyrityksille, jos niiden tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudesta
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ as regards land-dependent agricultural undertakings (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity
fi Karjan (nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, hevosten ja siipikarjan) kasvatus
en All livestock sectors (cattle, sheep, goat, pig, equine and poultry breeding sectors
fi Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
en The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
fi Euroopan yhteisön toimialaluokituksen koodit: A.‧.‧ (Lypsykarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus), A.‧.‧ (Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus), A.‧.‧ (Lampaiden ja vuohien kasvatus), A.‧.‧ (Sikojen kasvatus), A.‧.‧ (Siipikarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muiden eläinten kasvatus), A.‧.‧ (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous: sekatilat
en NACE Codes: A.‧.‧ (Raising of dairy cattle), A.‧.‧ (Raising of other cattle and buffaloes); A.‧.‧ (Raising of horses and other equines), A.‧.‧ (Raising of sheep and goats), A.‧.‧ (Raising of swine/pigs), A.‧.‧ (Raising of poultry), A.‧.‧ (Raising of other animals), A.‧.‧ (Mixed farming
fi Kasvatus urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta
en Education through sport and outdoor activities
fi Joidenkin kirjallisten lähteiden mukaan juuri sikojen kasvatus ja kuuluisa lihankäsittelytaito (jonka, kuten todettu, longobardit toivat mukanaan alueelle) takasivat Colonnatan kylän säilymisen keskiajalla, jolloin marmorikaivostoiminnassa tapahtui selkeä romahdus
en According to some authors, it was the raising of pigs and a renowned mastery of the art of processing pigmeat (which, as is known, was introduced into the area by the Lombards) that enabled the village of Colonnata to survive during the Middle Ages, when marble quarrying slumped
fi Komissio voi integroidun ohjelman puitteissa ja ‧ artiklan mukaisesti tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Euroopan neuvoston, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) kanssa
en Under the Integrated Programme, and in accordance with Article ‧, the Commission may cooperate with third countries and with the competent international organisations, in particular the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco
fi vahvistaa, että maissa, joissa kasvatus-, oikeus-, terveydenhuolto-, mielenterveys-, sosiaalipalvelu- sekä lainvalvonta-alalla työskenteleville ammattiryhmille annetaan erityiskoulutusta sukupuoleen perustuvien väkivaltatapauksien tunnistamiseksi ennalta ja asiantuntevamman avun antamiseksi, toiminnasta on saatu myönteisiä tuloksia
en confirms that in the countries in which professionals working in education, law, health, psychology, social services, and law enforcement agencies have received specialised training, improvements have been made in detecting gender-based violence early and in providing more specialised victim support services
fi eläinten kasvatus (rehun valmistus ja jakelu, lypsy, eläinten hoito jne
en raising of animals (preparation and distribution of feed, milking, care of animals, etc
Showing page 1. Found 3642 sentences matching phrase "siipikarjan kasvatus".Found in 2.219 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.