Translations into English:

  • poultry farming   
    (noun  )
     
    One of the commonest of agricultural occupations. Many urban households and many farms maintain some chickens for both meat and eggs. (Source: LOGIE)

Example sentences with "siipikarjan kasvatus", translation memory

add example
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatus
en Raising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi OSI Group Companies: siipikarjan kasvatus sekä tuoreen ja jalostetun siipikarjanlihan ja muiden lihatuotteiden tarjonta Euroopassa ja Brasiliassa
en for undertaking OSI Group Companies: rearing and supply of fresh and processed poultry as well as supply of other meat products in Europe and Brazil
fi siipikarjan jalostus ja kasvatus kuuluu maatalousalaan ja on tulonlähde osalle viljelijäväestöstä
en whereas the breeding and rearing of poultry is included in the farming sector and constitutes a source of income for part of the farming population
fi Maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittavien elinkelpoisten maatalousyritysten maatilarakennusten uudelleensijoittaminen yleisen edun vuoksi, jos näiden yritysten tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudesta ja maatalousmaa on tarpeen seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi
en Relocation in the public interest of farm buildings belonging to land-dependent agricultural undertakings with good future prospects (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity), where the farmland is needed in order to achieve public objectives as regards
fi Luonnonmukaisilla kotieläintuotannon käytännöillä olisi estettävä liian nopea siipikarjan kasvatus
en Organic husbandry practices should prevent poultry from being reared too quickly
fi Korvausten piiriin on kuuluttava myös tuotantoprosessin loppuvaihe sekä muut maataloustoimet, kuten siipikarjan ja riistan kasvatus sekä monet matkailualan toimet: vaikka taudit eivät koske tätä alaa, se menettää markkinoita hysteerisen ilmapiirin takia.
en Compensation must also be paid out to those working in farming-related activities and other rural businesses, such as poultry and game farming and the many tourist activities. Although the tourist industry is not affected by the disease, it has lost revenue due to the prevailing hysteria.
fi Nyt keskitytään tavarataloihin, messuihin ja näyttelyihin, vaikka samanaikaisesti lihan kulutus jatkuvasti pienenee, kun taas sian, lampaan ja siipikarjan lihan kulutus lisääntyy, vaikka niiden kasvatus rasittaakin luontoa huomattavasti.
en We now turn our attention to supermarkets and trade fairs while meat consumption continues to fall and pork, sheep and poultry meats, which are heavy pollutants in terms of livestock farming, continue to increase.
fi Osa-ala: munivan siipikarjan kasvatus
en Egg-producing poultry subsector
fi Siipikarjan kasvatus on merkittävä osa maatalouden alan taloudellista toimintaa, ja se on tulonlähde osalle maatalouden työvoimasta.
en in writing. - (DE) Rearing poultry, for one thing, forms a significant part of economic activities in the agricultural sector, where it represents a source of income for some of the agricultural workforce.
fi Tukea myönnetään asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan mukaisesti maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittaville maatalousyrityksille, jos niiden tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudesta
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ as regards land-dependent agricultural undertakings (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity
fi Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
en The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
fi Euroopan yhteisön toimialaluokituksen koodit: A.‧.‧ (Lypsykarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus), A.‧.‧ (Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus), A.‧.‧ (Lampaiden ja vuohien kasvatus), A.‧.‧ (Sikojen kasvatus), A.‧.‧ (Siipikarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muiden eläinten kasvatus), A.‧.‧ (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous: sekatilat
en NACE Codes: A.‧.‧ (Raising of dairy cattle), A.‧.‧ (Raising of other cattle and buffaloes); A.‧.‧ (Raising of horses and other equines), A.‧.‧ (Raising of sheep and goats), A.‧.‧ (Raising of swine/pigs), A.‧.‧ (Raising of poultry), A.‧.‧ (Raising of other animals), A.‧.‧ (Mixed farming
fi Karjan (nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, hevosten ja siipikarjan) kasvatus
en All livestock sectors (cattle, sheep, goat, pig, equine and poultry breeding sectors
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevoseläinten, kamelieläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen, siipikarjan ja muiden eläinten kasvatus
en Raising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, camelids, sheep and goats, swine/pigs, poultry and other animals
fi Eläintuotanto, erityisesti siipikarjan kasvatus
en Animal husbandry, in particular primary poultry farming
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevosen sukuisten eläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatus
en Raising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi Vihannesten, viinirypäleiden, omenoiden ja pähkinöiden viljely; lypsylehmien ja muiden nautojen, hevosten, vuohien ja lampaiden, sikojen sekä siipikarjan kasvatus
en Growing of vegetables, grapes, apples and stone fruit, and raising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatus
en Rearing of bovine animals, horses, sheep and poultry
fi Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatus (NACE-koodi A
en Raising of bovine animals, horses, sheep and poultry (NACE code A
fi Paikallisten maatiaislammasrotujen kasvatus on levinnyt kaikkialle Baskimaan laaksoihin ja kukkuloille, ja eläintiheys kasvaa vuoristoa lähestyttäessä
en Rearing of local hardy breeds of sheep is spread throughout the valley areas of the hills of the Basque country, with greater density in areas closer to the mountain
fi Lampaiden kasvatus liittyy tietysti monimutkaisesti näiden alueiden maatalouteen, ja on tunnustettava, että lampaiden laiduntaminen on erityisen tärkeää niiden ympäristön vakaudelle.
en Of course, sheep farming is intricately linked to agriculture in these areas, and it must be recognised that sheep grazing is especially important for their environmental stability.
fi Olisi myös löydettävä keinot, jotka ovat tarpeen tilojen, ja etenkin sellaisten pienten ja keskisuurten tilojen toiminnan edistämiseksi, joilla eläimet sekä syntyvät että kasvavat, jolloin eläintautien leviämisriski pienenee, koska eläinten syntymä, kasvatus ja kasvatuksen viimeistelyvaihe on keskitetty samaan tuotantotilaan, mikä on merkittävä ennalta ehkäisevä tekijä.
en Finally, we will have to find the resources required to encourage holdings, especially small and medium-sized holdings where rearing and fattening are carried out in the same place, which reduces the risks of spreading diseases since integrating birth, rearing and slaughter at the same holding is a vital factor in preventing the spread of disease.
fi A‧- Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien kasvatus
en A‧- Farming of sheep, goats, horses, asses, mules and hinnies
fi NACE-koodi ‧.‧: Lampaiden ja vuohien kasvatus
en NACE code ‧.‧: Raising of sheep and goats
Showing page 1. Found 3642 sentences matching phrase "siipikarjan kasvatus".Found in 1.108 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.