Translations into English:

  • poultry farming   
    (noun  )
     
    One of the commonest of agricultural occupations. Many urban households and many farms maintain some chickens for both meat and eggs. (Source: LOGIE)

Example sentences with "siipikarjan kasvatus", translation memory

add example
fi Siipikarjan kasvatus on merkittävä osa maatalouden alan taloudellista toimintaa, ja se on tulonlähde osalle maatalouden työvoimasta.
en in writing. - (DE) Rearing poultry, for one thing, forms a significant part of economic activities in the agricultural sector, where it represents a source of income for some of the agricultural workforce.
fi Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatus
en Rearing of bovine animals, horses, sheep and poultry
fi Korvausten piiriin on kuuluttava myös tuotantoprosessin loppuvaihe sekä muut maataloustoimet, kuten siipikarjan ja riistan kasvatus sekä monet matkailualan toimet: vaikka taudit eivät koske tätä alaa, se menettää markkinoita hysteerisen ilmapiirin takia.
en Compensation must also be paid out to those working in farming-related activities and other rural businesses, such as poultry and game farming and the many tourist activities. Although the tourist industry is not affected by the disease, it has lost revenue due to the prevailing hysteria.
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevosen sukuisten eläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatus
en Raising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi Karjan (nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, hevosten ja siipikarjan) kasvatus
en All livestock sectors (cattle, sheep, goat, pig, equine and poultry breeding sectors
fi Vihannesten, viinirypäleiden, omenoiden ja pähkinöiden viljely; lypsylehmien ja muiden nautojen, hevosten, vuohien ja lampaiden, sikojen sekä siipikarjan kasvatus
en Growing of vegetables, grapes, apples and stone fruit, and raising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevoseläinten, kamelieläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen, siipikarjan ja muiden eläinten kasvatus
en Raising of dairy cattle, other cattle, horses and other equine animals, camelids, sheep and goats, swine/pigs, poultry and other animals
fi Nautakarjan, hevosten, lampaiden ja siipikarjan kasvatus (NACE-koodi A
en Raising of bovine animals, horses, sheep and poultry (NACE code A
fi Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
en The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
fi Nyt keskitytään tavarataloihin, messuihin ja näyttelyihin, vaikka samanaikaisesti lihan kulutus jatkuvasti pienenee, kun taas sian, lampaan ja siipikarjan lihan kulutus lisääntyy, vaikka niiden kasvatus rasittaakin luontoa huomattavasti.
en We now turn our attention to supermarkets and trade fairs while meat consumption continues to fall and pork, sheep and poultry meats, which are heavy pollutants in terms of livestock farming, continue to increase.
fi Euroopan yhteisön toimialaluokituksen koodit: A.‧.‧ (Lypsykarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus), A.‧.‧ (Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus), A.‧.‧ (Lampaiden ja vuohien kasvatus), A.‧.‧ (Sikojen kasvatus), A.‧.‧ (Siipikarjan kasvatus), A.‧.‧ (Muiden eläinten kasvatus), A.‧.‧ (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous: sekatilat
en NACE Codes: A.‧.‧ (Raising of dairy cattle), A.‧.‧ (Raising of other cattle and buffaloes); A.‧.‧ (Raising of horses and other equines), A.‧.‧ (Raising of sheep and goats), A.‧.‧ (Raising of swine/pigs), A.‧.‧ (Raising of poultry), A.‧.‧ (Raising of other animals), A.‧.‧ (Mixed farming
fi Eläintuotanto, erityisesti siipikarjan kasvatus
en Animal husbandry, in particular primary poultry farming
fi OSI Group Companies: siipikarjan kasvatus sekä tuoreen ja jalostetun siipikarjanlihan ja muiden lihatuotteiden tarjonta Euroopassa ja Brasiliassa
en for undertaking OSI Group Companies: rearing and supply of fresh and processed poultry as well as supply of other meat products in Europe and Brazil
fi Maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittavien elinkelpoisten maatalousyritysten maatilarakennusten uudelleensijoittaminen yleisen edun vuoksi, jos näiden yritysten tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudesta ja maatalousmaa on tarpeen seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi
en Relocation in the public interest of farm buildings belonging to land-dependent agricultural undertakings with good future prospects (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity), where the farmland is needed in order to achieve public objectives as regards
fi Tukea myönnetään asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan mukaisesti maahan yhteydessä olevia toimintoja (peltoviljely, avomaan vihannes-, puun- ja hedelmänviljely, kasvihuoneviljely, karjatalous sekä kanojen ja siipikarjan kasvatus) harjoittaville maatalousyrityksille, jos niiden tuotanto riippuu olennaisesti yrityksen välittömässä ympäristössä olevan rakentamattoman maan tuottavuudesta
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ as regards land-dependent agricultural undertakings (arable farming, open-air and glasshouse horticulture, arboriculture, cattle farming, and chicken and poultry farming, where the farms' yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity
fi Luonnonmukaisilla kotieläintuotannon käytännöillä olisi estettävä liian nopea siipikarjan kasvatus
en Organic husbandry practices should prevent poultry from being reared too quickly
fi Osa-ala: munivan siipikarjan kasvatus
en Egg-producing poultry subsector
fi siipikarjan jalostus ja kasvatus kuuluu maatalousalaan ja on tulonlähde osalle viljelijäväestöstä
en whereas the breeding and rearing of poultry is included in the farming sector and constitutes a source of income for part of the farming population
fi Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten, lampaiden ja vuohien, sikojen ja siipikarjan kasvatus
en Raising of cattle, including dairy cattle, horses, sheep and goats, swine/pigs and poultry
fi Kasvatus jakautuu kolmeen vaiheeseen: ‧. vaihe < ‧ kg, ‧. vaihe < ‧ kg ja ‧. vaihe < ‧ kg
en Fattening should be carried out in three phases- phase I up to about ‧ kg, phase ‧ up to about ‧ kg, and phase ‧ up to ‧ kg
fi Monet asiakirjat todistavat, että puhvelin kasvatus on ollut Italian eteläosissa taloudellisesti kannattavaa ‧-luvun lopulta lähtien
en Many documents confirm that the rearing of buffalo in southern Italy has been viably pursued since the end of the ‧th century
fi Komissio toimittaa vuosien ‧–‧ kasvatus- ja lihotuskapasiteettia koskevan yhteisön hallintosuunnitelman ICCAT:lle ‧ päivään syyskuuta ‧ mennessä
en The Commission shall submit the Community management plan of farming and fattening capacity over ‧-‧ to ICCAT by ‧ September
fi Kasvatus- ja leikkaamistapa
en Method of training and pruning
fi Määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää yleisiä tai rajoitettuja poikkeuslupia jalostus-, kasvatus-ja lihotuslampaiden ja-vuohien siirtoa varten, jos tarkoituksena on ainoastaan niiden tilapäinen laiduntaminen yhteisön sisäisten rajojen läheisyydessä
en However, the competent authorities of Member States of destination may grant general or limited derogations in respect of movement of ovine and caprine animals for breeding and fattening, intended solely for temporary pasturing near internal borders of the Community
Showing page 1. Found 3642 sentences matching phrase "siipikarjan kasvatus".Found in 1.639 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.