Translations into English:

  • underwater welding apparatus   

Example sentences with "aparat za podvodno zavarivanje", translation memory

add example
hr Poslujemo 15 godina , u toku kojih je firma rasla i sticala iskustvo . Naša primarna djelatnost je proizvodnja alatnih strojeva . Zastupnici smo tvrtki REHM , DWT i COOPERHEAT – aparata za zavarivanje , strojeva za obradu krajeva cijevi te termičke obrade .
en Č epo Ltd is a company in a private possession . We have been running a business for 15 years , during which the company has grown and gained experience . Our primary activity is a machine tool production . We are the representatives for the following companies : REHM , DWT i COOPERHEAT – machines for pipe ending processing and heat treatment .
hr Sustav vrijedan ‧ milijuna eura uključuje više od ‧ kamera, podvodne senzore, skenere šarenice oka za provjeru identiteta osoblja u zračnoj luci, rendgen aparate sposobne pregledati kamionske terete i drugu sigurnosnu opremu
en The ‧ m-euro system includes more than ‧ cameras, underwater sensors, iris scanners to check the identities of airport personnel, X-ray machines capable of looking through entire trucks and other security devices
hr Ovakva poboljšanja značajno smanjaju sposobnost materijala za zavarivanje .
en These surface improvements significantly reduce weldability of the material .
hr Analiza uzroka požara pokazuje da najviše požara nastane kao posljedica rada s autogenim aparatima i aparatima za elektrolučno zavarivanje .
en Analysis of causes of the fire showed that main causes are resulted from welding , weather autogenously or electro welding .
hr Mikrostrukturnim istraživanjima nastoju se naći greške za odabir najboljeg postupka za lasersko zavarivanje alata za dupleks zaštitom .
en A microstructural analysis is conducted to detect defect formation and reveal the best laser welding method for duplex-treated tools .
hr Tijekom školovanja praktično mora steći vještine i navike ručne i strojne obrade materijala ( automat za elektrolučno zavarivanje , stroj za autogeno rezanje , brušenje i dr . ) , uporabe i održavanja alata , strojeva , uređaja , mjerila za gradnju metalnog broda i kontrolu kvalitete tijekom gradnje ili primopredaje izrađenog dijela broda .
en During his schooling one needs to gain skills to operate with hand and machinery treatment of materials ( welding , cutting , grinding etc ) , use and maintenance of tools , machines , devices during building .
hr U svom poslovnom prostoru nudimo svu opremu za zaštitu na radu ( rukavice , šljemove , cipele , maske ) te sav potrošni materijal za zavarivanje , elektro materijal , boje i lakove , vijčanu robu , program Proseka i Makite te vrtni program .
en At our premises we can offer you all kinds of equipment for safety at work(gloves , helmets , shoes ) as well as the consumer goods for welding , electro-technical products , colours and varnish , all sorts of screws , machines by Prosek and Makita as well as garden tools .
hr Uz metalnu galanteriju svoj proizvodni asortiman proširuje i na zavarivanje i opreme za zavarivanje. Ujedno se bavi izradom visoko kvalitetnih Inox ograda po željama naručitelja .
en Besides machining , the company was expanding its range into welding and welding equipment . The company has also specialized in production of high quality inox fences .
hr Dalekovod d. d . nositelj je certifikata izdanog od strane Lloyd ' s Register Qality Assurance za Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2000 i aktivnosti zavarivanja prema zahtjevima EN 729- 2 i Sustav upravljanja okolišem ISO 14001: 2004 , certifikata izdanog od strane RWTÜV za Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću OHSAS 18001 , te certifikata za metalne konstrukcije DIN 18800- 7: 2002 izdan od strane SLV Münhen .
en The Dalekovod company has received a certificate issued by Lloyd’ s Register Quality Assurance for quality management system ISO 9001:2000 and for welding operations based on EN 720-2 and environmental management system ISO 14001:2004 , a certficate issued by RWTÜV for health and safety management system OHSAS 18001 , and a certficate for metal structures DIN 18800-7:2002 issued by SLV Munchen .
hr Izrada cjevarske opreme Za obradu i zavarivanje cijevi brodogradilište posjeduje automatiziranu liniju suportiranu sa robotiziranim stanicama .
en Making of piping equipment For production and welding of pipes in the Shipyard posses automatic line supported by robotized stations .
hr U radu su istraženi problemi kod laserskog zavarivanja alata za lijevanje u industriji tlačnog lijeva aluminija ili plastike .
en The present paper addresses problems in laser welding of die-cast tools used for aluminum pressure die-castings and plastic moulds .
hr Nosioci smo Svjedodžbe o klasifikaciji proizvođača za zavarivanje čeličnih konstrukcija po standardu DIN 18800- 7 te smo u potpunosti osposobljeni za zavarivanje MAG/ MIG , TIG i REL postupkom .
en The company also has Certificate of welded steel constructions according to standard DIN 18800-7 and Certificates for MAG/ MIG , TIG and REL procedure .
hr PSK automat služi za sastavljanje spojnog priključka i bimetala , njihovo zavarivanje te uvijanje vijka za podešavanje .
en PSK automatic machine is used for connecting transfer connections and bimetals , their welding and twisting the adjustment screw .
hr Razvijen je novi matematički model za izračun emitiranog zvuka kod procesa zavarivanja , a koji bazira na izmjerenoj struji zavarivanja .
en A new algorithm based on the measured welding current was established for the calculation of emitted sound during the welding process .
hr Zvučni signal je upotrijebljen za ocjenjivanje i nadzor procesa zavarivanja , te za ocjenjivanje kvalitete i stabilnosti procesa zavarivanja .
en The sound signal is used for assessing and monitoring of the welding process , and for prediction of welding process stability and quality .
hr Za pouzdan rad zavarenog proizvoda potrebno je kvalitetu osigurati pravilnim određivanjem parametara i slijeda zavarivanja .
en In order to ensure performance reliability of a welded product , its quality has to be ensured by proper setting of welding parameters and welding cycle .
hr Razvedena obala , čarobni podvodni svijet , bogata flora i fauna , te atraktivne lokacije za ronjenje samo su neki od motiva koji svake godine privlače brojne ljubitelje dubina .
en Indented coast , miraculous underwater world , rich flora and fauna , and attractive diving locations are only some of motives that attract numerous enthusiasts of depths every year .
hr Gradi termoelektrane i hidoelektrane, kao i podvodni kabel za prijenos energije povezan s Italijom preko Jadrana
en It is building thermoelectric and hydroelectric plants, as well as a submerged power transmission line linked to Italy via the Adriatic
hr Na panoima uzduž šetališta i u neposrednoj blizini mora i suncem okupanih ribarskih brodova , predstavljene su izložbe " Neusporedivo plavo " - najboljih hrvatskih , slovenskih i talijanskih majstora podvodne fotografije , fotografskih agencija - Cropix i Pixel , te najpoznatijeg regionalnog časopisa za fotografiju ReFoto .
en The panels along the walkway , in the immediate vicinity of the sea and the sun-bathed fishing boats , presented the exhibition “ The Incomparable Blue” – by the best Croatian , Slovenian and Italians masters of underwater photography , photo agencies – Cropix and Pixel , and the most famous regional photography magazine – ReFoto .
hr Mogućnosti rekreativnog plivanja , opuštajuće podvodne masaže , kao i izvanrednu pripremu tijela za wellness tretmane ili pak korištenje ostalih sadržaja .
en The possibility of recreational swimming , relaxing underwater massage as well as outstanding preparation of the body for health and beauty treatment or for using other facilities .
hr Ostatci su pronađeni uz pomoć opreme za podvodno skeniranje
en The remnants were found with the help of undersea scanning devices
hr Također u vijestima: Turska provodi prvu podvodnu arheološku studiju, a rumunjska policija uhitila hakera osumnjičenog za upad u sustave Pentagona
en Also in the news: Turkey is conducting its first underwater archaeological study, and Romanian police arrest a hacker suspected of breaking into Pentagon systems
hr Trenutačno u samo ‧ posto rijeka ne može se održati podvodni život, a emisije opasnih plinova opale su za trećinu
en Currently, only ‧ per cent of rivers are unable to sustain aquatic life, and dangerous gases emissions have dropped by a third
hr Lokacija je pogodna za podvodno foto – video snimanje .
en The location is suitable for underwater recording and shooting .
Showing page 1. Found 136282 sentences matching phrase "aparat za podvodno zavarivanje".Found in 30.716 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.