Translations into English:

  • have a good reason   

Example sentences with "imati opravdani razlog", translation memory

add example
hr Ne izgleda li ovo kao opravdan razlog?
en Doesn' t that look like probable cause to you?
hr Radim kao konj u ovoj rupetini... i nikada nisam izbjegavao dužnost... ili glumio opravdane razloge
en Maybe I could plead temporary sanity.- Oh, Klinger. You' re crazy
hr " Slovenija nema opravdane razloge za opiranje... pridruživanju Hrvatske NATO- u ", kazao je zastupnicima slovenski premijer Borut Pahor uoči glasovanja u ponedjeljak, pozivajući ih na potporu ratifikaciji
en " Slovenia has no justified reasons for reluctance... towards Croatia 's accession to NATO, " Slovenian Prime Minister Borut Pahor told lawmakers ahead of Monday 's vote, urging them to back ratification
hr " Slovenija nema opravdane razloge za opiranje... pridruživanju Hrvatske NATO- u ", kazao je premijer Borut Pahor u parlamentu prije glasovanja. [ NATO ]
en " Slovenia has no justified reasons for reluctance... towards Croatia 's accession to NATO, " Prime Minister Borut Pahor told parliament before the vote. [ NATO ]
hr Da postoji opravdan razlog
en I could, if I had a good reason, but
hr Opravdana ekonomičnost sustava za kontrolu radnog vremena razlog je što uvođenje ovih sustava ne predstavlja trošak već ulaganje u poslovanje .
en Justified cost-efficiency of working hours control systems is the reason why introducing these systems does not present an expense but investment in business operation .
hr Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti , a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi , te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica .
en The agency can suggest changes of reservation or cancel the rented accommodation entirely or partially if , before or during the guest ' s stay , special circumstances occurred that cannot be avoided or eliminated , which , if they had occurred at the time of the announcement and offer of the program , would be a justified cause for the agency not to announce the offer and accept applications and confirmations of the reservation of accommodation units .
hr Ne postoji opravdani razlog za vaš rat!
en There is no justifiable reason for your war!
hr Predsjedavajući sudac kazao je kako " nema opravdanih razloga " da sud odstupi od pravila o ‧ dnevnom razdoblju koje optuženik ima za izjašnjavanje o svakoj točki optužnice i zakazao sljedeće ročište za ‧ srpnja
en The presiding judge said there was " no good cause " for the court to deviate from the ‧ day rule for entering a plea on each count and scheduled the next hearing for July ‧ th
hr Korištenje oslobođenja ostvaruje se po doseljenju odnosne osobe u Republiku Hrvatsku , a uvoz se može obavljati tijekom 12 mjeseci od datuma doseljenja , odjednom ili u više navrata , a ovaj rok se može i produžiti iz opravdanih razloga .
en The usage of exemption is realised at mov ing in of the concerned person into the Republic of Croatia , and import can be performed during 12 months from the date of moving in , at once or in a few shipments and this dead line can be extended for the justified reasons .
hr Način poslovanja u našoj branši brz je i dinamičan , tako da se investicija tvrtke u zrakoplov pokazala potpunoi opravdanom ” , objašnjava Gucić razloge zbog kojih je Getro prije četiri godine odlučio uložiti 350 tisuća američkih dolara u kupnju Cessne T 303 Crusader , jednog od malobrojnih dvomotornih zrakoplova s hrvatskom registracijom .
en The method of operations in our branch is quick and dynamic , our investme nt in the private aircraft proved to be entirely profitable” , Gucić said while explaining the reason that Getro invested $350,000 USD four years ago for the purchase of a Cessne T 303 Crusader , one of the few two motor aircrafts with Croatian registration .
hr Loša kondicijska sprema , umor , manjak sna , loš nutricionistički plan ili problemi s biciklom i opremom ne smatraju se opravdanim razlogom za kašnjenje .
en Poor bicycle or equipment maintenance , fatigue , lack of fitness , hunger , etc. are not unforeseen and beyond the control of the rider and therefore will not serve as a valid reason for being late .
hr Drugi međutim vide opravdane razloge rasta cijena
en Others, however, see valid reasons for the price hikes
hr Nakon glasovanja, zastupnicima Skupštine Kosova obratio se šef UNMIK- a Soren Jessen- Petersen. “ Kao članovi najvišeg predstavničkog i zakonodavnog tijela Privremenih institucija samouprave, imate vrlo značajnu odgovornost ne samo prema vašim biračima, čiji povjerenje u vas mora biti opravdano, nego i prema Kosovu u cjelini ”, kazao je Jessen- Petersen. “ Imate odgovornost donositi savjesne odluke utemeljene na informacijama i u interesu svih građana Kosova ”
en UNMIK chief Soren Jessen-Petersen addressed the assembly after the vote. " As members of the highest representative and legislative body of the Provisional Institutions of Self Government, you have a very important responsibility not only to your voters, whose trust in you must now be honoured, but also to Kosovo as a whole, " Jessen-Petersen said. " You have the responsibility to make informed and conscientious decisions that are in the interests of all the people of Kosovo. "
hr Imate opravdanu sumnju?
en You got probable cause?
hr Svi imamo svoje razloge
en We all have our reasons, hmm?
hr Ja ne mogu stajati na nogama i pitam te da me novi zamjeni na straži, a ti mi kažeš, imaš razloge!
en I' m dead tired, the new guy agrees to do it, and you " have your reasons "?
hr Po prvi put, mislim da imam pravi razlog zašto sam ovdje
en For the first time, I think I have a real reason for being here
hr Imamo razloga da vjerujemo da mr. Black ne utiče samo na tvoje odluke... koje se tiču ove kompanije. nego se ti oslanjaš na njega da ih donosi za tebe
en We have reason to believe Mr. Black is not only influencing your decisions... in regard to this company, but that you are relying on him to make them for you
hr Imam sve razloge na svijetu loše misliti o Vama
en I have every reason in the world to think ill of you
hr Imam nekih ‧ milijuna razloga
en I can think of about five million reasons
hr Clark mi je rekao razlog zašto je otišao bez pozdrava.Zato što nisi imao snage za to
en Clark said the reason you left without saying goodbye...... is because it was too unbearable for you
Showing page 1. Found 44244 sentences matching phrase "imati opravdani razlog".Found in 4.278 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.