Translations into German:

  • schnittblumenproduktion   

Example sentences with "vágott virág termelés", translation memory

add example
a Ciccolella esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítéseCiccolella: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
az Univeg F&P esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítéseUniveg F&P: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet ‧. cikk bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezéseiDa von keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für seine Hybride Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, In-vitro-Sämlings- oder Gewebekulturen in flüssigem oder festem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter die Verordnung
A ‧/‧/EK tanácsi rendelet, közösségi vámkontingenst nyit meg, és rendelkezik annak kezeléséről a Ciprusról, Egyiptomból, Izraelből, Máltáról, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó friss, vágott virágokra és virágbimbókraDie Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates betrifft die Eröffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für Blüten und Blütenknospen, geschnitten, frisch, mit Ursprung in Zypern, Ägypten, Israel, Malta, Marokko, Westjordanland und im Gazastreifen
mivel az élő fák, egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, a vágott virágok és a lombdíszek (a továbbiakban-adott esetben-„élő növények”) különösen fontosak a Közösség egyes régióinak mezőgazdasága szempontjábólDie Erzeugung von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels ist für die Landwirtschaft einzelner Gebiete der Gemeinschaft von besonderer Bedeutung
A javasolt címkézésen – magán a címkén vagy egy kísérő dokumentumban – tájékoztatni kell a piaci szereplőket és a végfelhasználókat arról, hogy a Dianthus caryophyllus L. szegfűfaj ‧.‧.‧ vonalának vágott virágait nem szabad emberi és állati fogyasztásra, illetve növénytermesztésre használniDie vorgeschlagene Kennzeichnung auf einem Etikett oder einem Begleitdokument sollte einen Hinweis enthalten, der die Marktteilnehmer und Endverbraucher darüber informiert, dass die Schnittblumen der Sorte Dianthus caryophyllus L., Linie ‧.‧.‧ weder als Lebens- oder Futtermittel noch für den Anbau verwendet werden können
A termékként forgalomba kerülő, géntechnológiával módosított szervezet, a továbbiakban: a termék a Dianthus caryophyllus L. színében módosított szegfű vágott virága, amelyet a Dianthus caryophyllus L. sejtkultúra-vonalából az Agrobacterium tumefaciens AGL‧ törzsének felhasználásával, a pcGP‧ vektorral való transzformáció során állítottak elő, a ‧.‧.‧. vonalat nyerveBei den genetisch veränderten Organismen, die in Verkehr gebracht werden sollen, nachstehend das Produkt genannt, handelt es sich um Nelken, geschnitten, mit veränderter Blütenfarbe, die von einer Zelllinie der Sorte Dianthus caryophyllus L. gewonnen wurden und mit Agrobacterium tumefaciens, Stamm AGL‧, mithilfe des Transformationsvektors pcGP‧ die Linie ‧.‧.‧ ergaben
Rosa L., nem európai országból származó (vágott virágokRosa L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
vágott virágSchnittblumen
A lehetséges hatások vizsgálata azt mutatja, hogy a növényvédő szerek jövőbeni hiánya következtében rendkívül nehéz lesz azoknak a kártevőknek és betegségeknek az ellenőrzése, amelyek hatással vannak az élelmiszerek termesztésére - különösen vonatkozik ez az összes földközi-tengeri terményre - és a dísznövények és vágott virágok termesztésére.Abschätzungen ihrer möglichen Folgen deuten darauf hin, dass es, da bestimmte Pflanzenschutzmittel künftig nicht mehr zur Verfügung stehen werden, sehr schwierig sein wird, Schädlinge und Krankheiten zu kontrollieren, die die Kultivierung zahlreicher Nahrungsmittel beeinträchtigen - insbesondere alle im Mittelmeerraum produzierten Erzeugnisse - sowie die Kultivierung von Zierpflanzen und Schnittblumen.
a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virágSchnittblumen oder künstlich vermehrte Pflanzen
Az alábbi vágott virágok és díszítési célra alkalmas növényi részekSchnittblumen und Pflanzenteile zu Zierzwecken von
A TANÁCS ‧. február ‧-i ‧/EGK RENDELETE az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek piacának közös szervezésének létrehozásárólVERORDNUNG (EWG) Nr. ‧ DES RATES vom ‧. Februar ‧ über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virágSchnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen
Vágott virág és bimbóBlumen und Blüten sowie deren Knospen
Vágott virág és virágbimbóSchnittblumen und Blütenknospen
Lisianthus L., nem európai országból származó (vágott virágokLisianthus L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen növényfajra vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet ‧ cikkének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezéseiDa von keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für seine Hybride Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und gilt die Verordnung nicht für Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, Sämlinge oder In-vitro-Gewebekulturen in flüssigem oder festem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden
A tagállamok kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak az élő növények, valamint növénytermesztés egyéb termékeinek értékesítésére, beleértve a gumókat, gyökereket és hasonlókat, a vágott virágokat és a díszítő lombozatot, valamint a tűzifaként felhasznált fáraDie Mitgliedstaaten können auf Lieferungen von lebenden Pflanzen und sonstigen Erzeugnissen des Pflanzenanbaus, einschließlich Knollen, Wurzeln und ähnlichen Erzeugnissen, Schnittblumen und Pflanzenteilen zu Binde- oder Zierzwecken, sowie auf Lieferungen von Brennholz einen ermäßigten Satz anwenden
Ez a rendelet a nagyvirágú rózsa, a kisvirágú rózsa, az egy virágból álló (virágos) szegfű és a több virágból álló (virágos szárú) szegfű kedvezményes vámjának alkalmazási feltételeit határozza meg a kombinált nomenklatúra ‧ vámtarifaalszáma alá tartozó, a Ciprusról, Izraelből és Jordániából származó összes friss vágott virág importjára megnyitott vámkontingens keretein belülDiese Verordnung regelt die Bedingungen für die Anwendung eines Präferenzzolls für großblütige Rosen, kleinblütige Rosen, einblütige (Standard) Nelken und mehrblütige (Spray) Nelken im Rahmen von Zollkontingenten, die jährlich auf die Einfuhr aller frischen Schnittblumen der Unterposition ‧ der Kombinierten Nomenklatur aus Zypern, Israel und Jordanien in die Gemeinschaft eröffnet werden
Semmi értelme arra kötelezni mondjuk Közép-Amerika országait, hogy hozzanak létre egy kereskedelmi uniót maguk között, amelynek keretében banánt, kávét és vágott virágot adnak el egymásnak.Es ergibt keinen Sinn, zum Beispiel die Länder Mittelamerikas zu verpflichten, eine Handelsunion untereinander zu bilden, in der sie sich gegenseitig Bananen, Kaffee und Schnittblumen verkaufen.
Az ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, a Közösség és a Palesztin Hatóság között az ‧. jegyzőkönyv ‧. cikkére vonatkozóan és a Közös Vámtarifa ‧ ‧ vámtarifaalszáma alá tartozó friss vágott virágok és virágbimbók Közösségbe történő behozataláról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatályát vesztiDas dem Interimsassoziationsabkommen beigefügte Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Gemeinschaft und der Palästinensischen Behörde zu Protokoll Nr. ‧ betreffend die Einfuhr von frischen geschnittenen Blumen und Blüten sowie von deren Knospen der Unterposition ‧ ‧ des Gemeinsamen Zolltarifs in die Gemeinschaft wird aufgehoben
ÉLŐ FÁKA ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK; HAGYMÁKA, GUMÓK, GYÖKEREK ÉS HASONLÓK; VÁGOTT VIRÁG OK ÉS DÍSZÍTŐ LOMBOZATLEBENDE PFLANZEN UND WAREN DES BLUMENHANDELS
Lisianthus L., nem európai országokból származó (vágott virágokLisianthus L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
Showing page 1. Found 17924 sentences matching phrase "vágott virág termelés".Found in 3.392 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.