Translations into German:

  • schnittblumenproduktion   

Example sentences with "vágott virág termelés", translation memory

add example
hu a Ciccolella esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítése
de Ciccolella: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
hu az Univeg F&P esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítése
de Univeg F&P: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
hu Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet ‧. cikk bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései
de Da von keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für seine Hybride Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, In-vitro-Sämlings- oder Gewebekulturen in flüssigem oder festem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter die Verordnung
hu A ‧/‧/EK tanácsi rendelet, közösségi vámkontingenst nyit meg, és rendelkezik annak kezeléséről a Ciprusról, Egyiptomból, Izraelből, Máltáról, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó friss, vágott virágokra és virágbimbókra
de Die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates betrifft die Eröffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für Blüten und Blütenknospen, geschnitten, frisch, mit Ursprung in Zypern, Ägypten, Israel, Malta, Marokko, Westjordanland und im Gazastreifen
hu mivel az élő fák, egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, a vágott virágok és a lombdíszek (a továbbiakban-adott esetben-„élő növények”) különösen fontosak a Közösség egyes régióinak mezőgazdasága szempontjából
de Die Erzeugung von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels ist für die Landwirtschaft einzelner Gebiete der Gemeinschaft von besonderer Bedeutung
hu A javasolt címkézésen – magán a címkén vagy egy kísérő dokumentumban – tájékoztatni kell a piaci szereplőket és a végfelhasználókat arról, hogy a Dianthus caryophyllus L. szegfűfaj ‧.‧.‧ vonalának vágott virágait nem szabad emberi és állati fogyasztásra, illetve növénytermesztésre használni
de Die vorgeschlagene Kennzeichnung auf einem Etikett oder einem Begleitdokument sollte einen Hinweis enthalten, der die Marktteilnehmer und Endverbraucher darüber informiert, dass die Schnittblumen der Sorte Dianthus caryophyllus L., Linie ‧.‧.‧ weder als Lebens- oder Futtermittel noch für den Anbau verwendet werden können
hu A termékként forgalomba kerülő, géntechnológiával módosított szervezet, a továbbiakban: a termék a Dianthus caryophyllus L. színében módosított szegfű vágott virága, amelyet a Dianthus caryophyllus L. sejtkultúra-vonalából az Agrobacterium tumefaciens AGL‧ törzsének felhasználásával, a pcGP‧ vektorral való transzformáció során állítottak elő, a ‧.‧.‧. vonalat nyerve
de Bei den genetisch veränderten Organismen, die in Verkehr gebracht werden sollen, nachstehend das Produkt genannt, handelt es sich um Nelken, geschnitten, mit veränderter Blütenfarbe, die von einer Zelllinie der Sorte Dianthus caryophyllus L. gewonnen wurden und mit Agrobacterium tumefaciens, Stamm AGL‧, mithilfe des Transformationsvektors pcGP‧ die Linie ‧.‧.‧ ergaben
hu Rosa L., nem európai országból származó (vágott virágok
de Rosa L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu vágott virág
de Schnittblumen
hu A lehetséges hatások vizsgálata azt mutatja, hogy a növényvédő szerek jövőbeni hiánya következtében rendkívül nehéz lesz azoknak a kártevőknek és betegségeknek az ellenőrzése, amelyek hatással vannak az élelmiszerek termesztésére - különösen vonatkozik ez az összes földközi-tengeri terményre - és a dísznövények és vágott virágok termesztésére.
de Abschätzungen ihrer möglichen Folgen deuten darauf hin, dass es, da bestimmte Pflanzenschutzmittel künftig nicht mehr zur Verfügung stehen werden, sehr schwierig sein wird, Schädlinge und Krankheiten zu kontrollieren, die die Kultivierung zahlreicher Nahrungsmittel beeinträchtigen - insbesondere alle im Mittelmeerraum produzierten Erzeugnisse - sowie die Kultivierung von Zierpflanzen und Schnittblumen.
hu a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág
de Schnittblumen oder künstlich vermehrte Pflanzen
hu Az alábbi vágott virágok és díszítési célra alkalmas növényi részek
de Schnittblumen und Pflanzenteile zu Zierzwecken von
hu A TANÁCS ‧. február ‧-i ‧/EGK RENDELETE az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek piacának közös szervezésének létrehozásáról
de VERORDNUNG (EWG) Nr. ‧ DES RATES vom ‧. Februar ‧ über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
hu a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág
de Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen
hu Vágott virág és bimbó
de Blumen und Blüten sowie deren Knospen
hu Vágott virág és virágbimbó
de Schnittblumen und Blütenknospen
hu Lisianthus L., nem európai országból származó (vágott virágok
de Lisianthus L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen növényfajra vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet ‧ cikkének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései
de Da von keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für seine Hybride Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und gilt die Verordnung nicht für Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, Sämlinge oder In-vitro-Gewebekulturen in flüssigem oder festem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden
hu A tagállamok kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak az élő növények, valamint növénytermesztés egyéb termékeinek értékesítésére, beleértve a gumókat, gyökereket és hasonlókat, a vágott virágokat és a díszítő lombozatot, valamint a tűzifaként felhasznált fára
de Die Mitgliedstaaten können auf Lieferungen von lebenden Pflanzen und sonstigen Erzeugnissen des Pflanzenanbaus, einschließlich Knollen, Wurzeln und ähnlichen Erzeugnissen, Schnittblumen und Pflanzenteilen zu Binde- oder Zierzwecken, sowie auf Lieferungen von Brennholz einen ermäßigten Satz anwenden
hu Ez a rendelet a nagyvirágú rózsa, a kisvirágú rózsa, az egy virágból álló (virágos) szegfű és a több virágból álló (virágos szárú) szegfű kedvezményes vámjának alkalmazási feltételeit határozza meg a kombinált nomenklatúra ‧ vámtarifaalszáma alá tartozó, a Ciprusról, Izraelből és Jordániából származó összes friss vágott virág importjára megnyitott vámkontingens keretein belül
de Diese Verordnung regelt die Bedingungen für die Anwendung eines Präferenzzolls für großblütige Rosen, kleinblütige Rosen, einblütige (Standard) Nelken und mehrblütige (Spray) Nelken im Rahmen von Zollkontingenten, die jährlich auf die Einfuhr aller frischen Schnittblumen der Unterposition ‧ der Kombinierten Nomenklatur aus Zypern, Israel und Jordanien in die Gemeinschaft eröffnet werden
hu Semmi értelme arra kötelezni mondjuk Közép-Amerika országait, hogy hozzanak létre egy kereskedelmi uniót maguk között, amelynek keretében banánt, kávét és vágott virágot adnak el egymásnak.
de Es ergibt keinen Sinn, zum Beispiel die Länder Mittelamerikas zu verpflichten, eine Handelsunion untereinander zu bilden, in der sie sich gegenseitig Bananen, Kaffee und Schnittblumen verkaufen.
hu Az ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, a Közösség és a Palesztin Hatóság között az ‧. jegyzőkönyv ‧. cikkére vonatkozóan és a Közös Vámtarifa ‧ ‧ vámtarifaalszáma alá tartozó friss vágott virágok és virágbimbók Közösségbe történő behozataláról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatályát veszti
de Das dem Interimsassoziationsabkommen beigefügte Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Gemeinschaft und der Palästinensischen Behörde zu Protokoll Nr. ‧ betreffend die Einfuhr von frischen geschnittenen Blumen und Blüten sowie von deren Knospen der Unterposition ‧ ‧ des Gemeinsamen Zolltarifs in die Gemeinschaft wird aufgehoben
hu ÉLŐ FÁKA ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK; HAGYMÁKA, GUMÓK, GYÖKEREK ÉS HASONLÓK; VÁGOTT VIRÁG OK ÉS DÍSZÍTŐ LOMBOZAT
de LEBENDE PFLANZEN UND WAREN DES BLUMENHANDELS
hu Lisianthus L., nem európai országokból származó (vágott virágok
de Lisianthus L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
Showing page 1. Found 17924 sentences matching phrase "vágott virág termelés".Found in 5.713 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.