Translations into German:

  • schnittblumenproduktion   

Example sentences with "vágott virág termelés", translation memory

add example
hu az Univeg F&P esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítése
de Univeg F&P: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
hu a Ciccolella esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítése
de Ciccolella: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
hu Trachelium L., nem európai országból származó (vágott virágok
de Trachelium L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat
de Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
hu A vágott virágokat termelő kertészetek befektetéseinek támogatása a virágtermesztésük diverzifikációja érdekében, a kínálatnak a fogyasztók új igényeihez való igazítása céljából
de Unterstützung von Investitionen in Gartenbaubetrieben mit Schnittblumenerzeugung, um die Blumenerzeugung zu diversifizieren und damit an neue Verbraucherwünsche anzupassen
hu Vágott virág és virágbimbó
de Schnittblumen und Blütenknospen
hu Vágott virág és bimbó
de Blumen und Blüten sowie deren Knospen
hu Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen növényfajra vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet ‧ cikkének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései
de Da von keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für seine Hybride Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und gilt die Verordnung nicht für Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, Sämlinge oder In-vitro-Gewebekulturen in flüssigem oder festem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden
hu Hypericum L., nem európai országból származó (vágott virágok
de Hypericum L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu ÉLŐ FÁK ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK, GUMÓK, GYÖKEREK ÉS HASONLÓ RÉSZEK, VÁGOTT VIRÁGOK ÉS LOMBDÍSZEK
de LEBENDE PFLANZEN UND BLUMENHANDEL
hu Lisianthus L., nem európai országokból származó (vágott virágok
de Lisianthus L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu A javasolt címkézésen – magán a címkén vagy egy kísérő dokumentumban – tájékoztatni kell a piaci szereplőket és a végfelhasználókat arról, hogy a Dianthus caryophyllus L. szegfűfaj ‧.‧.‧ vonalának vágott virágait nem szabad emberi és állati fogyasztásra, illetve növénytermesztésre használni
de Die vorgeschlagene Kennzeichnung auf einem Etikett oder einem Begleitdokument sollte einen Hinweis enthalten, der die Marktteilnehmer und Endverbraucher darüber informiert, dass die Schnittblumen der Sorte Dianthus caryophyllus L., Linie ‧.‧.‧ weder als Lebens- oder Futtermittel noch für den Anbau verwendet werden können
hu A javasolt címkézésen – magán a címkén vagy egy kísérő dokumentumban – tájékoztatni kell a piaci szereplőket és a végfelhasználókat arról, hogy a Dianthus caryophyllus L., ‧.‧.‧ vonal vágott virágait nem szabad emberi vagy állati fogyasztásra, illetve növénytermesztésre használni
de Die vorgeschlagene Kennzeichnung auf einem Etikett oder einem Begleitdokument sollte einen Hinweis enthalten, der die Marktteilnehmer und Endverbraucher darüber informiert, dass die Schnittblumen der Sorte Dianthus caryophyllus L., Linie ‧.‧.‧ weder als Lebens- oder Futtermittel noch für den Anbau verwendet werden können
hu a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág
de Schnittblumen oder künstlich vermehrte Pflanzen
hu Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat
de Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
hu Rosa L., nem európai országokból származó (vágott virágok
de Rosa L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu Az ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, a Közösség és a Palesztin Hatóság között az ‧. jegyzőkönyv ‧. cikkére vonatkozóan és a Közös Vámtarifa ‧ ‧ vámtarifaalszáma alá tartozó friss vágott virágok és virágbimbók Közösségbe történő behozataláról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatályát veszti
de Das dem Interimsassoziationsabkommen beigefügte Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Gemeinschaft und der Palästinensischen Behörde zu Protokoll Nr. ‧ betreffend die Einfuhr von frischen geschnittenen Blumen und Blüten sowie von deren Knospen der Unterposition ‧ ‧ des Gemeinsamen Zolltarifs in die Gemeinschaft wird aufgehoben
hu Trachelium L., nem európai országokból származó (vágott virágok
de Trachelium L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu XIII. rész: Élő fák és egyéb növények, hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, vágott virágok és díszítőlombozat
de Teil XIII: Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
hu vágott virág
de Schnittblumen
hu 1997-ben reklámkampány zajlott az EU-ban termelt vágott virág propagálására, amikor a vámok eltörlésének köszönhetően a behozott termékek olcsóbbá váltak.
de 1997 wurden Absatzförderungskampagnen für Schnittblumen aus der EU durchgeführt, als Importe dank der Abschaffung von Zöllen billiger wurden.
hu Az értékelő jelentés megállapítja, hogy nem merült fel olyan indok, amely alapján a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., ‧.‧.‧ vonal) díszítésre szánt, vágott virágának forgalomba hozatalát korlátozni kellene, feltéve, hogy egyes különleges feltételek teljesülnek
de In diesem Bericht kommt sie zu dem Ergebnis, dass keine Gründe festgestellt werden konnten, aus denen die Zustimmung für das Inverkehrbringen von Schnittblumen der genetisch veränderten Nelkensorte Dianthus caryophyllus L., Linie ‧.‧.‧, zu Zierzwecken verweigert werden sollte, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind
hu Eryngium L., nem európai országból származó (vágott virágok
de Eryngium L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu A program összesen két ágazatot érint: gyapot termesztése és vágott virág, szegfű és miniszegfű termesztése, az alábbi kategóriák szerint
de Die Maßnahme betrifft zwei Wirtschaftssektoren: den Baumwollsektor und den Schnittblumensektor für Nelken und Bartnelken, für die jeweils die folgenden Codes gelten
Showing page 1. Found 17924 sentences matching phrase "vágott virág termelés".Found in 10.484 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.