Translations into German:

  • Schnittblumenproduktion   
  • schnittblumenproduktion   

Example sentences with "vágott virág termelés", translation memory

add example
hu az Univeg F&P esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítése
de Univeg F&P: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
hu a Ciccolella esetében: vágott virágok és növények termelése és értékesítése
de Ciccolella: Produktion und Vertrieb von Schnittblumen und Pflanzen
hu vágott virág
de Schnittblumen
hu ÉLŐ FÁK ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK, GUMÓK, GYÖKEREK ÉS HASONLÓ RÉSZEK, VÁGOTT VIRÁGOK ÉS LOMBDÍSZEK
de LEBENDE PFLANZEN UND BLUMENHANDEL
hu mivel az élő fák, egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, a vágott virágok és a lombdíszek (a továbbiakban-adott esetben-„élő növények”) különösen fontosak a Közösség egyes régióinak mezőgazdasága szempontjából
de Die Erzeugung von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhandels ist für die Landwirtschaft einzelner Gebiete der Gemeinschaft von besonderer Bedeutung
hu Trachelium L., nem európai országokból származó (vágott virágok
de Trachelium L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu Az ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, a Közösség és a Palesztin Hatóság között az ‧. jegyzőkönyv ‧. cikkére vonatkozóan és a Közös Vámtarifa ‧ ‧ vámtarifaalszáma alá tartozó friss vágott virágok és virágbimbók Közösségbe történő behozataláról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatályát veszti
de Das dem Interimsassoziationsabkommen beigefügte Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Gemeinschaft und der Palästinensischen Behörde zu Protokoll Nr. ‧ betreffend die Einfuhr von frischen geschnittenen Blumen und Blüten sowie von deren Knospen der Unterposition ‧ ‧ des Gemeinsamen Zolltarifs in die Gemeinschaft wird aufgehoben
hu Vágott virág és bimbó
de Blumen und Blüten sowie deren Knospen
hu A vágott virágokat termelő kertészetek befektetéseinek támogatása a virágtermesztésük diverzifikációja érdekében, a kínálatnak a fogyasztók új igényeihez való igazítása céljából
de Unterstützung von Investitionen in Gartenbaubetrieben mit Schnittblumenerzeugung, um die Blumenerzeugung zu diversifizieren und damit an neue Verbraucherwünsche anzupassen
hu Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet ‧. cikk bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései
de Da von keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für seine Hybride Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, In-vitro-Sämlings- oder Gewebekulturen in flüssigem oder festem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter die Verordnung
hu Semmi értelme arra kötelezni mondjuk Közép-Amerika országait, hogy hozzanak létre egy kereskedelmi uniót maguk között, amelynek keretében banánt, kávét és vágott virágot adnak el egymásnak.
de Es ergibt keinen Sinn, zum Beispiel die Länder Mittelamerikas zu verpflichten, eine Handelsunion untereinander zu bilden, in der sie sich gegenseitig Bananen, Kaffee und Schnittblumen verkaufen.
hu Hypericum L., nem európai országból származó (vágott virágok
de Hypericum L., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu XIII. rész: Élő fák és egyéb növények, hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, vágott virágok és díszítőlombozat
de Teil XIII: Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
hu a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág
de Schnittblumen oder künstlich vermehrte Pflanzen
hu ÉLŐ FÁK ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK; HAGYMÁK, GUMÓK, GYÖKEREK ÉS HASONLÓK; VÁGOTT VIRÁGOK ÉS DÍSZÍTŐ LOMBOZAT
de LEBENDE PFLANZEN UND WAREN DES BLUMENHANDELS
hu A ‧/‧/EGK rendelet meghatározza a nagyvirágú rózsa, a kisvirágú rózsa, az egy virágból álló (virágos) szegfű és a több virágból álló (virágos szárú) szegfű kedvezményes vámjának alkalmazási feltételeit a friss vágott virágnak a Közösségbe történő behozatalára évente megnyitott vámkontingens keretein belül
de Mit der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ wurden die Durchführungsbestimmungen für einen Präferenzzoll festgelegt, der im Rahmen eines jährlich zu eröffnenden Zollkontingents für die Einfuhr von frischen Schnittblumen in die Gemeinschaft auf großblütige Rosen, kleinblütige Rosen, einblütige (Standard) Nelken und mehrblütige (Spray) Nelken zu erheben ist
hu Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat
de Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
hu Aster spp., nem európai országokból származó (vágott virágok
de Aster spp., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu Orchidaceae (vágott virágok
de Orchidaceae (Schnittblumen
hu Aster spp., nem európai országból származó (vágott virágok
de Aster spp., mit Ursprung in außereuropäischen Ländern (Schnittblumen
hu A ‧/‧/EK irányelv értelmében tett kifogások mindegyikének vizsgálata, valamint az EÉH-hoz eljuttatott bejelentésben foglalt információk és az EÉH véleménye fényében nincs olyan adat, amely alapján azt lehetne feltételezni, hogy a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., ‧.‧.‧ vonal) vágott virágainak forgalomba hozatala a tervezett díszítő jellegű felhasználás mellett kedvezőtlen hatást gyakorolhatna az emberek vagy az állatok egészségére, illetve a környezetre
de Die Prüfung der Einwände im Lichte der Richtlinie ‧/‧/EG, der in der Anmeldung gemachten Angaben und der Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit ergibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich das Inverkehrbringen von Schnittblumen der genetisch veränderten Nelkensorte Dianthus caryophyllus L., Linie ‧.‧.‧ schädlich auf die Gesundheit von Menschen oder Tieren oder auf die Umwelt auswirken wird
hu A TANÁCS ‧. február ‧-i ‧/EGK RENDELETE az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek piacának közös szervezésének létrehozásáról
de VERORDNUNG (EWG) Nr. ‧ DES RATES vom ‧. Februar ‧ über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
Showing page 1. Found 17924 sentences matching phrase "vágott virág termelés".Found in 4.656 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.