Translations into English:

  • Flag of the Maldives   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (15)

A Bahama-szigetek zászlaja
Flag of the Bahamas
A Brit Virgin-szigetek zászlaja
Flag of the British Virgin Islands
A Cook-szigetek zászlaja
Flag of the Cook Islands
A Falkland-szigetek zászlaja
Flag of the Falkland Islands
A Fülöp-szigetek zászlaja
Flag of the Philippines
A Kajmán-szigetek zászlaja
Flag of the Cayman Islands
A Kanári-szigetek zászlaja
Flag of the Canary Islands
A Marshall-szigetek zászlaja
Flag of the Marshall Islands
A Pitcairn-szigetek zászlaja
Flag of the Pitcairn Islands
A Salamon-szigetek zászlaja
Flag of the Solomon Islands
A Seychelle-szigetek zászlaja
Flag of the Seychelles
A Turks- és Caicos-szigetek zászlaja
Flag of the Turks and Caicos Islands

Example sentences with "A Maldív-szigetek zászlaja", translation memory

add example
hu Az Európai Közösség valamely tagállamának zászlaja alatt hajózó hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet a zöld-foki-szigeteki vizeken, ha rendelkeznek az e jegyzőkönyv keretében és az e jegyzőkönyv mellékletében leírt szabályok szerint kiállított halászati engedéllyel
en Vessels flying the flag of a Member State of the European Community may fish in Cape Verde waters only if they are in possession of a fishing licence issued under this Protocol in accordance with the Annex to this Protocol
hu mivel a halászati termékek egészségügyi vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó Maldív-szigeteki jogszabályok rendelkezései egyenértékűnek tekinthetők a ‧/EGK irányelvben megállapítottakkal
en Whereas the provisions of legislation of Maldives on health inspection and monitoring of fishery products may be considered equivalent to those laid down in Directive ‧/EEC
hu felhívja az Európai Uniót, hogy az országba készülő minden turistát figyelmeztessék a Maldív-szigetek emberi jogi állapotára
en Calls on the European Union to issue thorough warnings about the Maldives' human rights record to all tourists planning to go to the country
hu A bizottságban látogatást tettek a Maldív-szigetek képviselői, akik országának legmagasabb pontja alig több, mint két méterrel haladja meg a tengerszintet.
en We have received visits in the committee from representatives of the Maldives, a country where the highest point is just over two metres above current sea level.
hu Én ebben a hónapban megbeszéléseket tartok Washingtonban és Mexikóban, és tervezem, hogy áprilisban ellátogatok többek között Indiába, a Maldív-szigetekre, Kínába és Japánba.
en I will be holding talks in Washington and Mexico this month and plan to visit, among others, India, the Maldives, China and Japan in April.
hu mivel a megfélemlítés közegében a Maldív-szigetek állampolgárai nem rendelkeznek a szólásszabadsággal és a szabad véleménynyilvánítás jogával, hiszen az elnök kezében tartja a médiát
en whereas in this atmosphere of intimidation, the citizens of the Maldives do not enjoy freedom of expression, as the President controls the media
hu A Maldív-szigetekről származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, ‧. június ‧-i ‧/EK bizottsági határozat[‧] ‧. cikke megállapítja, hogy a Maldív-szigeteken a
en Article ‧ of Commission Decision ‧/EC of ‧ June ‧ laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Maldives, states that the Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health shall be the competent authority in Maldives for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of Directive ‧/EEC
hu Amennyiben a Maldív-szigetek nem csatlakozik ‧. december ‧-ig az OIE-hez, adott határidőn túl az ország Közösségbe irányuló trópusidíszhal-importjára nem lehet engedélyt kiadni
en However, if the Maldives has not acceded to the OIE by ‧ December ‧ at the latest, imports of tropical ornamental fish from that country to the Community should no longer be authorised after that date
hu A Maldív-szigetek vezetik az ENSZ LDC-éghajlatváltozási munkacsoportját, tehát a meghívás mögött nem húzódik más ok.
en The Maldives head the LDC working group on climate change at the United Nations, so this invitation was not motivated by any other reason.
hu figyelembe véve, hogy a Maldív-szigetek a legkevésbé fejlett országok közé tartozik és jelentős mértékben külső segítségre szorul a fejlődéshez
en whereas the Maldives belongs to the group of least developed countries and is heavily dependent on the outside world for its development
hu Olyan országokat fog érinteni, mint a Polinéz-szigeteken fekvő Tuvalu - amely csupán négy és fél méterrel fekszik a tengerszint felett -, illetve a Maldív-szigetek, ahol Nasheed elnök az idén víz alatti kabinetülést tartott, hogy rávilágítson arra a tényre, hogy az évszázad végére országa valóban víz alatt lesz.
en It will affect countries like Tuvalu in the Polynesian islands - a country that is merely four and a half metres above sea level - and the Maldives, where President Nasheed held an underwater cabinet meeting this year to highlight the fact that by the end of the century, his country could indeed be under water.
hu Graham Watson, ALDE, a politikai helyzetről a Maldív-szigeteken (B
en Graham Watson, on behalf of the ALDE Group, on the political situation in the Maldives (B
hu A Grúziával, Libanonnal, a Maldív-szigetekkel, Moldáviával, Szingapúrral és Uruguayjal kötött, a légi szolgáltatásokról szóló megállapodások módosítása tekintettel Bulgáriának és Romániának az EU-hoz való csatlakozására *
en EC-Georgia, Lebanon, Maldives, Moldova, Singapore and Uruguay Agreements: Protocols amending the agreements on certain aspects of air services following the accession of Bulgaria and Romania *
hu mivel számos ország az interneten való véleménynyilvánítási szabadság ellenségének tekinthető, – mint az a Riporterek Határok Nélkül legutóbbi jelentésében szerepel, – beleértve Kínát, Fehéroroszországot, Burmát, Kubát, Iránt, Líbiát, a Maldív-szigeteket, Nepált, Észak-Koreát, Üzbegisztánt, Szaúd-Arábiát, Szíriát, Tunéziát, Türkmenisztánt és Vietnámot
en whereas a number of countries can be seen as enemies of freedom of expression on-line as stated in the last Reporters Without Borders report, including China, Belarus, Burma, Cuba, Iran, Libya, Maldives, Nepal, North Korea, Uzbekistan, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkmenistan and Vietnam
hu A Grúziával, Libanonnal, a Maldív-szigetekkel, Moldáviával, Szingapúrral és Uruguayjal kötött, a légi szolgáltatásokról szóló megállapodások módosítása tekintettel Bulgáriának és Romániának az EU-hoz való csatlakozására *
en EC-Georgia, Lebanon, Maldives, Moldova, Singapore and Uruguay Agreements: Protocols amending the Agreements on certain aspects of air services following the accession of Bulgaria and Romania *
hu felhívja a Maldív-szigetek kormányát, hogy engedélyezze az Európai Unió küldöttsége számára a demokrácia mellett tüntető aktivistákkal való találkozást
en Calls on the Government of the Maldives to give its authorisation for a European Union delegation to meet the activists who demonstrated in support of democracy
hu A ‧. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a ‧/‧/EK határozat – a hatálya alá tartozó országok listájának Maldív-szigetekkel való bővítése érdekében történő – módosításáról szóló, ‧. február ‧-i ‧/‧/EK tanácsi határozat (HL L ‧., ‧.‧.‧., ‧. o
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December ‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
hu a Francia Köztársaság kormánya és a Maldív Köztársaság kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Maléban, ‧. február ‧-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: a Maldív-szigetek–Franciaország megállapodás
en Agreement between the Government of the French Republic et the Government of the Republic of Maldives relating to air services done at Malé on ‧ February ‧, hereinafter referred to as Maldives-France Agreement in Annex II
hu A Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK tanácsi határozat a Maldív-szigeteket nem sorolja fel a hatálya alá tartozó országok között
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside the Community (Central and Eastern Europe, Mediterranean countries, Latin America and Asia and the Republic of South Africa) does not include the Maldives in the list of countries covered
hu a Maldív-szigetek–Franciaország megállapodás ‧. cikke
en Article ‧ of the Maldives-France Agreement
hu * Jelentés a ‧. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a ‧/‧/EK határozatnak a hatálya alá tartozó országok listájának Maldív-szigetekkel való bővítése érdekében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS)) – Költségvetési Bizottság
en * Report on the proposal for a Council decision amending Decision ‧/‧/EC in order to include the Maldives in the list of countries covered, following the Indian Ocean tsunamis of December ‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Committee on Budgets
hu Miért hívta meg a Bizottság Maumoon Abdul Gayoom urat (végső soron vannak más olyan országok is, amelyeket fenyeget az éghajlatváltozás és amelyekben demokratikus kormányok vannak hatalmon), és hogyan viszonyul a Bizottság a Gayoom Maldív-szigeti rezsimjéhez?
en Why has the Commission invited Mr Maumoon Abdul Gayoom (after all, there are other countries which are threatened by climate change but where more democratic governments are in power), and what is the Commission's attitude towards his regime in the Maldives?
hu üdvözli az afganisztáni és maldív-szigeteki emberi jogi bizottságok felállítását; e tekintetben emlékezteti a két ország kormányát, hogy e bizottságokat anyagilag támogatni kell, de biztosítani kell azt is, hogy függetlenül végezhessék munkájukat
en Welcomes the setting-up of human rights commissions in Afghanistan and in the Maldives; calls, in this respect, on the governments of both those countries to remember that such commissions should be financially supported but should be able to work in an independent way
hu Azon felül, hogy a tagállamok harmadik országbeli képviselete nagymértékben eltér, vannak olyan esetek, hogy ez a képviselet hiányzik (mint a Maldív-szigetek).
en In addition to the fact that the representation of Member States in third countries can differ widely, there are also cases where this representation is non-existent (such as the Maldives).
Showing page 1. Found 4521552 sentences matching phrase "A Maldív-szigetek zászlaja".Found in 244.969 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.