Translations into English:

  • Dur-Sharrukin   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (10)

A-dúr
A major
Air a D-dúr szvitből
Air on the G String
H-dúr
B major
II. Sarrukín
Sargon II

Example sentences with "Dúr-Sarrukín", translation memory

add example
hu Görkorcsolyázni se tudok, és ha a gitáron megpendítek egy dúr akkordot, mindenki kimenekül a szobából.
en Can't roller-skate or make an F-chord on the guitar that sounds like anything but shit.
hu Sir Frederick, anélkül hogy bárkitől is elbúcsúzott volna, nagy dérrel-dúrral elhagyta a várat, és a csatlósok, akik erre még képesek voltak, szintén vele tartottak.
en Sir Frederick, almost instantly, and without taking leave of any one, left the castle, with such of his attendants as were able to follow him.
hu De Szarumán fokozatosan átalakította a maga változó céljaira, tökéletesítette, gondolta - tévesen - Szarumán, mert mindaz a művészet és ravasz fortély, amiért föladta korábbi bölcsességét, s amiről szerette azt hinni, hogy csak az övé, Mordorból származott, így hát minden műve semmiség volt, gyermekkéz vagy hízelgő rabszolga műve, hitvány másolata Barad-dúr, a Fekete Torony roppant erődjének, fegyvertárának, börtönének, irdatlan kohójának, amely nem tűrt vetélytársat, kinevette a hízelgést, kivárta a maga idejét, gőgjében és mérhetetlen ereje tudatában magabiztosan.
en But Saruman had slowly shaped it to his shifting purposes, and made it better. as he thought, being deceived-for all those arts and subtle devices, for which he forsook his former wisdom, and which fondly he imagined were his own. came but from Mordor; so that what he made was naught, only a little copy, a child's model or a slave's flattery, of that vast fortress. armoury, prison, furnace of great power, Barad-dűr, the Dark Tower, which suffered no rival, and laughed at flattery, biding its time, secure in its pride and its immeasurable strength.
hu Kérhetném D- dúrban?
en Can I get it in " d "?
hu Akkor nem lehet eldönteni, hogy a hangnem moll avagy dúr!
en "It's impossible to tell if the mode is major or minor!
hu Igen, ha te a Barad-dúr kulcsát is megszerezted, azt hiszem, és a Hét Király Koronáját, és az Öt Mágus Botját, s ha olyan csizmára tettél szert, amely sokkal nagyobb, mint amekkorát ma viselsz!
en Yes, when you also have the Keys of Barad-dűr itself, I suppose; and the crowns of seven kings. and the rods of the Five Wizards, and have purchased yourself a pair of boots many sizes larger than those that you wear now.
hu Nos, az olaszok B dúr- ban tartanák
en Well, the Italians would keep it in B major
hu S vajon Mordorba, a Tűz Hegyén és Barad-dúrban járt-e azóta, hogy a Fekete Úr ismét hatalomra jutott?
en But into Mordor, to the Mountain of Fire and to Barad-dűr, since the Dark Lord rose in power again, had he ever journeyed there?
hu Azonban mindig Esz- dúrban kell énekelni
en However, you must always sing in E- flat
hu Egy fél percen belül az a két hatalmas sereg nagy dérrel-dúrral összeütközött!
en Inside of half a minute those two prodigious hosts came together with a crash!
hu Kiemeltem a közelmúlt emlékeinek tárházából Sybelle muzsikáját, körülvettem számokkal, adatokkal és dátumokkal, a századok hulladékával, amellyel hozzá érkeztem: hogy kedves remekművét Beethoven szerezte, a hivatalos neve F-dúr szonáta, opus 57, numero 23.
en From the bank of recent memory, I took her music, I framed it with numbers and figures and dates, all the little detritus I had brought with me over the centuries to her: that Beethoven had written her sweet masterpiece, that it was Sonata No.
hu Srácok, " Kelet Harlem Rázós " Esz- dúrban?
en Guys, " East Harlem Shakedown, " E flat?
hu Melyik volt az a C- dúr darab, amit olyan jól megtanultál?
en What was that other piece in C Major, that you learned to play so well?
hu És hallgasd, ha átteszed G- dúrba.... és a testvérem itt, ad ‧ szólamot
en And Iisten, if you take this on G- major.... and mybrother here, gives ‧ treble
hu Gavroche atyailag elérzékenyült ettől a bizalomtól és "dúrból mollba" csapott át.
en Gavroche, paternally touched by this confidence, passed from grave to gentle, and addressing the smaller: -
hu Rossini dúr- ban tartaná, Cherubini dúr- ban tartaná
en Rossini would keep it in the major, Cherubini would keep it in the major
hu Majd egyszerre rezes torkú kürtök rivalltak föl; az őrtornyokban fújták meg őket, s a hegyek közül, rejtett állásokból és őrhelyekből jött rá a válasz; s még azoknál is messzebbről, fátyolos, mély és baljós hangon visszhangozták Barad-dúr roppant kürtjeit és dobjait túlnan a homorú hegyoldalak.
en Then suddenly the cry of brazen-throated trumpets was heard: from the watch-towers they blared, and far away from hidden holds and outposts in the hills came answering calls; and further still, remote but deep and ominous, there echoed in the hollow land beyond the mighty horns and drums of Barad-dűr.
hu Majd egyszerre rezes torkú kürtök rivalltak föl, az őrtornyokban fújták meg őket, s a hegyek közül, rejtett állásokból és őrhelyekből jött rá a válasz, s még azoknál is messzebbről, fátyolos, mély és baljós hangon visszhangozták Barad-dúr roppant kürtjeit és dobjait túlnan a homorú hegyoldalak.
en Then suddenly the cry of brazen-throated trumpets was heard: from the watch-towers they blared, and far away from hidden holds and outposts in the hills came answering calls; and further still, remote but deep and ominous, there echoed in the hollow land beyond the mighty horns and drums of Barad-dűr.
hu Á, azt hitted, az öreg mennydörögni fog, nagy dérrel-dúrral kijelenti, hogy nem és nem, s a botjával fenyegeti ezt az egész hajnalhasadást.
en Ah! so you thought that the old man was going to storm, to put on a big voice, to shout no, and to lift his cane at all that aurora.
hu Megtanulta az ötvonalas rendszert, a negyedhangokat, a félhangokat, a dúr és a moll hangsort.
en He learned about the musical staff, quarter notes, half notes, major and minor key.
hu Mennydörgés A-dúrban.
en Thunder in A flat major.
hu Vagy akár a Barad- dúr kulcsát... a Hét Király Koronájával és az Öt Mágus Botjaival együtt?
en Or perhaps the Keys of Barad- dûr itself...... along with the crowns of the seven kings and the rods of the Five Wizards!
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "Dúr-Sarrukín".Found in 0.614 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.