Translations into English:

  • Dur-Sharrukin   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (10)

A-dúr
A major
Air a D-dúr szvitből
Air on the G String
H-dúr
B major
II. Sarrukín
Sargon II

Example sentences with "Dúr-Sarrukín", translation memory

add example
hu Majd a Morgai szaggatott gerincén át Gorgoroth völgyébe s távolabb Barad-dúrba vezessen.
en Then on it went through a jagged rift in the Morgai out into the valley of Gorgoroth and away to Barad-dűr.
hu Egy fél percen belül az a két hatalmas sereg nagy dérrel-dúrral összeütközött!
en Inside of half a minute those two prodigious hosts came together with a crash!
hu De most akkor is itt van, s itt is volt már Szauron előtt, s mielőtt még Barad-dúr első kövét lerakták volna, és soha nem szolgált senkit, csak saját magát, itta a tündék és emberek vérét, felfúvódott és elhízott, közben szakadatlanul a lakomán járt az esze, és szőtte a homály-hálót, mert ami él, az mind az ő eledele, s amit kiokád, az a homály.
en But still she was there, who was there before Sauron, and before the first stone of Barad-dűr; and she served none but herself, drinking the blood of Elves and Men, bloated and grown fat with endless brooding on her feasts, weaving webs of shadow; for all living things were her food, and her vomit darkness.
hu G- dúr menüett
en Minuet in g major
hu Igen, ha te a Barad-dúr kulcsát is megszerezted, azt hiszem, és a Hét Király Koronáját, és az Öt Mágus Botját, s ha olyan csizmára tettél szert, amely sokkal nagyobb, mint amekkorát ma viselsz!
en Yes, when you also have the Keys of Barad-dűr itself, I suppose; and the crowns of seven kings. and the rods of the Five Wizards, and have purchased yourself a pair of boots many sizes larger than those that you wear now.
hu Nos, az olaszok B dúr- ban tartanák
en Well, the Italians would keep it in B major
hu És hallgasd, ha átteszed G- dúrba.... és a testvérem itt, ad ‧ szólamot
en And Iisten, if you take this on G- major.... and mybrother here, gives ‧ treble
hu B dúr- ban írtam
en I wrote it in B major
hu Mennydörgés A-dúrban.
en Thunder in A flat major.
hu Sir Frederick, anélkül hogy bárkitől is elbúcsúzott volna, nagy dérrel-dúrral elhagyta a várat, és a csatlósok, akik erre még képesek voltak, szintén vele tartottak.
en Sir Frederick, almost instantly, and without taking leave of any one, left the castle, with such of his attendants as were able to follow him.
hu Olvasta, mit írt Adorno Schumann C- dúr Fantáziájáról?
en Have you read Adorno on Schumann' s Fantasia in C Major?
hu Megtanulta az ötvonalas rendszert, a negyedhangokat, a félhangokat, a dúr és a moll hangsort.
en He learned about the musical staff, quarter notes, half notes, major and minor key.
hu De Szarumán fokozatosan átalakította a maga változó céljaira, tökéletesítette, gondolta - tévesen - Szarumán, mert mindaz a művészet és ravasz fortély, amiért föladta korábbi bölcsességét, s amiről szerette azt hinni, hogy csak az övé, Mordorból származott, így hát minden műve semmiség volt, gyermekkéz vagy hízelgő rabszolga műve, hitvány másolata Barad-dúr, a Fekete Torony roppant erődjének, fegyvertárának, börtönének, irdatlan kohójának, amely nem tűrt vetélytársat, kinevette a hízelgést, kivárta a maga idejét, gőgjében és mérhetetlen ereje tudatában magabiztosan.
en But Saruman had slowly shaped it to his shifting purposes, and made it better. as he thought, being deceived-for all those arts and subtle devices, for which he forsook his former wisdom, and which fondly he imagined were his own. came but from Mordor; so that what he made was naught, only a little copy, a child's model or a slave's flattery, of that vast fortress. armoury, prison, furnace of great power, Barad-dűr, the Dark Tower, which suffered no rival, and laughed at flattery, biding its time, secure in its pride and its immeasurable strength.
hu - Barad-dúr Orthanctól légvonalban öt vagy hatszáz mérföld, s még egy nazgúlnak is több időbe telik, amíg megteszi ezt a távolságot.
en 'It is two hundred leagues or more in straight flight from Barad-dűr to Orthanc, and even a Nazgűl would take a few hours to fly between them.
hu Akkor nem lehet eldönteni, hogy a hangnem moll avagy dúr!
en "It's impossible to tell if the mode is major or minor!
hu Mind távolabb és távolabbra tekintett, míg végül a tekintete ráakadt Barad-dúrra.
en Further and further abroad he gazed, until he cast his gaze upon Barad-dűr.
hu Görkorcsolyázni se tudok, és ha a gitáron megpendítek egy dúr akkordot, mindenki kimenekül a szobából.
en Can't roller-skate or make an F-chord on the guitar that sounds like anything but shit.
hu - De Barad-Dúr Urának legádázabb kapitánya akkor is bevette a külső falaidat - mondta Gandalf.
en 'Yet now under the Lord of Barad-dűr the most fell of all his captains is already master of your outer walls,' said Gandalf.
hu Mielőtt a kórus belép, B dúr, D dúr
en Right before the choir comes in, B major, D major
hu B- dúrban kellett volna befejeznünk
en We should have done it in B flat
hu S vajon Mordorba, a Tűz Hegyén és Barad-dúrban járt-e azóta, hogy a Fekete Úr ismét hatalomra jutott?
en But into Mordor, to the Mountain of Fire and to Barad-dűr, since the Dark Lord rose in power again, had he ever journeyed there?
hu Megálltak, lekuporodtak a bűzös földre, nem láttak semmit a homályos esti égen, de a fenyegetés kisvártatva elhúzott fölöttük, most magasan fönn, talán valami sürgős üzenetet vitt Barad-dúrból.
en They halted, cowering on the evil-smelling ground; but they saw nothing in the gloomy evening sky above, and soon the menace passed, high overhead, going maybe on some swift errand from Barad-dűr.
hu Srácok, " Kelet Harlem Rázós " Esz-dúrban?
en Guys, " East Harlem Shakedown, " E flat?
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "Dúr-Sarrukín".Found in 0.884 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.