Translations into English:

  • Dur-Sharrukin   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (10)

A-dúr
A major
Air a D-dúr szvitből
Air on the G String
H-dúr
B major
II. Sarrukín
Sargon II

Example sentences with "Dúr-Sarrukín", translation memory

add example
hu Gavroche atyailag elérzékenyült ettől a bizalomtól és "dúrból mollba" csapott át.
en Gavroche, paternally touched by this confidence, passed from grave to gentle, and addressing the smaller: -
hu Majd egyszerre rezes torkú kürtök rivalltak föl; az őrtornyokban fújták meg őket, s a hegyek közül, rejtett állásokból és őrhelyekből jött rá a válasz; s még azoknál is messzebbről, fátyolos, mély és baljós hangon visszhangozták Barad-dúr roppant kürtjeit és dobjait túlnan a homorú hegyoldalak.
en Then suddenly the cry of brazen-throated trumpets was heard: from the watch-towers they blared, and far away from hidden holds and outposts in the hills came answering calls; and further still, remote but deep and ominous, there echoed in the hollow land beyond the mighty horns and drums of Barad-dűr.
hu Megszökött Barad- Dúr börtönéből?
en He escaped the dungeons of Barad- dûr?
hu De Szarumán fokozatosan átalakította a maga változó céljaira, tökéletesítette, gondolta - tévesen - Szarumán, mert mindaz a művészet és ravasz fortély, amiért föladta korábbi bölcsességét, s amiről szerette azt hinni, hogy csak az övé, Mordorból származott, így hát minden műve semmiség volt, gyermekkéz vagy hízelgő rabszolga műve, hitvány másolata Barad-dúr, a Fekete Torony roppant erődjének, fegyvertárának, börtönének, irdatlan kohójának, amely nem tűrt vetélytársat, kinevette a hízelgést, kivárta a maga idejét, gőgjében és mérhetetlen ereje tudatában magabiztosan.
en But Saruman had slowly shaped it to his shifting purposes, and made it better. as he thought, being deceived-for all those arts and subtle devices, for which he forsook his former wisdom, and which fondly he imagined were his own. came but from Mordor; so that what he made was naught, only a little copy, a child's model or a slave's flattery, of that vast fortress. armoury, prison, furnace of great power, Barad-dűr, the Dark Tower, which suffered no rival, and laughed at flattery, biding its time, secure in its pride and its immeasurable strength.
hu Itt hozom a vendégeinket, kedvesem szólt Challenger, miután nagy dérrel-dúrral kiráncigált bennünket az autóból.
en "Well, my dear," said Challenger, bustling out of the car, "here are our visitors.
hu Majd a szeme végleg megállapodott: fal fal hátán, bástya bástya hátán, fekete, mérhetetlenül erős vashegy, acélkapuk, gyémánttorony: Barad-dúrt látta, Szauron várát.
en Then at last his gaze was held: wall upon wall, battlement upon battlement, black, immeasurably strong, mountain of iron, gate of steel, tower of adamant, he saw it: Barad- dűr, Fortress of Sauron.
hu Á, azt hitted, az öreg mennydörögni fog, nagy dérrel-dúrral kijelenti, hogy nem és nem, s a botjával fenyegeti ezt az egész hajnalhasadást.
en Ah! so you thought that the old man was going to storm, to put on a big voice, to shout no, and to lift his cane at all that aurora.
hu Egy fél percen belül az a két hatalmas sereg nagy dérrel-dúrral összeütközött!
en Inside of half a minute those two prodigious hosts came together with a crash!
hu Akkor nem lehet eldönteni, hogy a hangnem moll avagy dúr!
en "It's impossible to tell if the mode is major or minor!
hu És hallgasd, ha átteszed G- dúrba.... és a testvérem itt, ad ‧ szólamot
en And Iisten, if you take this on G- major.... and mybrother here, gives ‧ treble
hu Rossini dúr- ban tartaná, Cherubini dúr- ban tartaná
en Rossini would keep it in the major, Cherubini would keep it in the major
hu Igen, ha te a Barad-dúr kulcsát is megszerezted, azt hiszem, és a Hét Király Koronáját, és az Öt Mágus Botját, s ha olyan csizmára tettél szert, amely sokkal nagyobb, mint amekkorát ma viselsz!
en Yes, when you also have the Keys of Barad-dűr itself, I suppose; and the crowns of seven kings. and the rods of the Five Wizards, and have purchased yourself a pair of boots many sizes larger than those that you wear now.
hu Ő nem tudta, de Szauron Útját látta, amely a Barad-dúrból vezetett a Sammath Naurhoz, a Tűz Kamrájához.
en He did not know it, but he was looking at Sauron's Road from Barad-dűr to the Sammath Naur, the Chambers of Fire.
hu De most akkor is itt van, s itt is volt már Szauron előtt, s mielőtt még Barad-dúr első kövét lerakták volna, és soha nem szolgált senkit, csak saját magát, itta a tündék és emberek vérét, felfúvódott és elhízott, közben szakadatlanul a lakomán járt az esze, és szőtte a homály-hálót, mert ami él, az mind az ő eledele, s amit kiokád, az a homály.
en But still she was there, who was there before Sauron, and before the first stone of Barad-dűr; and she served none but herself, drinking the blood of Elves and Men, bloated and grown fat with endless brooding on her feasts, weaving webs of shadow; for all living things were her food, and her vomit darkness.
hu G- dúr menüett
en Minuet in g major
hu Görkorcsolyázni se tudok, és ha a gitáron megpendítek egy dúr akkordot, mindenki kimenekül a szobából.
en Can't roller-skate or make an F-chord on the guitar that sounds like anything but shit.
hu Majd a Morgai szaggatott gerincén át Gorgoroth völgyébe s távolabb Barad-dúrba vezessen.
en Then on it went through a jagged rift in the Morgai out into the valley of Gorgoroth and away to Barad-dűr.
hu Nos, az olaszok B dúr- ban tartanák
en Well, the Italians would keep it in B major
hu Srácok, " Kelet Harlem Rázós " Esz- dúrban?
en Guys, " East Harlem Shakedown, " E flat?
hu Melyik volt az a C- dúr darab, amit olyan jól megtanultál?
en What was that other piece in C Major, that you learned to play so well?
hu Mozart A- dúr
en Mozart' s < A major
hu Barad-dúr szeme most türelmetlenül fordul a Mágus Völgye felé, meg nyilván Rohan felé is.
en The Eye of Barad-dűr will be looking impatiently towards the Wizard's Vale, I think; and towards Rohan.
hu B dúr- ban írtam
en I wrote it in B major
hu Majd egyszerre rezes torkú kürtök rivalltak föl, az őrtornyokban fújták meg őket, s a hegyek közül, rejtett állásokból és őrhelyekből jött rá a válasz, s még azoknál is messzebbről, fátyolos, mély és baljós hangon visszhangozták Barad-dúr roppant kürtjeit és dobjait túlnan a homorú hegyoldalak.
en Then suddenly the cry of brazen-throated trumpets was heard: from the watch-towers they blared, and far away from hidden holds and outposts in the hills came answering calls; and further still, remote but deep and ominous, there echoed in the hollow land beyond the mighty horns and drums of Barad-dűr.
hu Sir Frederick, anélkül hogy bárkitől is elbúcsúzott volna, nagy dérrel-dúrral elhagyta a várat, és a csatlósok, akik erre még képesek voltak, szintén vele tartottak.
en Sir Frederick, almost instantly, and without taking leave of any one, left the castle, with such of his attendants as were able to follow him.
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "Dúr-Sarrukín".Found in 0.325 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.