Translations into English:

  • Plantago lanceolata   

Example sentences with "Lándzsás útifű", translation memory

add example
hu Távol otthonról és éhesen még az útifű magja is jobb a semminél.
en Even plantain seeds are better than nothing when you're a long way from home and very hungry.
hu Ez az utolsó alkalom, hogy sok lándzsással jövök ide
en It' s the last time that I come here with my spears lowered
hu Egyik kezével parancsolóan intett, mire legalább egy tucatnyi fekete köpenyes, lándzsás nomád vette körül őket egy szempillantás alatt.
en He made a quick, imperious gesture with one hand, and a dozen other black-robed men came out into the open with long pikes in their hands.
hu Sosem értettelek benneteket, lándzsásokat.
en I never understood you spear-wielders.
hu Az egyik oldalon lándzsás végű, kovácsoltvas oszlopokból álló kerítés mögött kis parkot látott, a másikon tizenkilencedik századi, öreg téglaházak vetettek megnyúlt árnyékot a lenyugvó nap fényében.
en On one side, a spiked wrought-iron fence enclosed a small park, while on the other side, nineteenth-century brick town houses cast shadows from the lowering sun.
hu A Bizottsághoz eljuttatott információk szerint a lándzsás homoki angolnának IIa. ICES statisztikai körzet (Skagerrak, Kattegat és Északi-tenger) vizeiből, svéd zászló alatt hajózó vagy Svédországban nyilvántartott tengerjáró hajókról való halászata ‧. július ‧-től tilos
en According to the information received by the Commission, Sweden stopped fishing for sandeel in the waters of ICES division IIa, Skagerrak and Kattegat and the North Sea by vessels flying the flag of Sweden or registered in Sweden from ‧ July
hu Ezer lándzsás már az éjszaka ellovagolt; de még mindig volt vagy ötszáz ember, aki a királlyal tartott, javarészt Nyugathalom mezőiről és völgyeiből.
en A thousand spears had indeed already ridden away at night; but still there would be some five hundred more to go with the king, for the most part men from the fields and dales of Westfold.
hu - Mennyire igazam volt, hogy nem hittem el azt a lándzsás-históriát! - gondolta magában Gillenormand úr.
en "How right I was not to believe in that story about the lancer!" said Father Gillenormand, to himself.
hu Áradtak visszafelé az elf falanx lándzsásai és dárdásai, a Szabad Cohors szürke harcosai, eltorlaszolták a kanyon bejáratát.
en Back surged the lancers and pikemen of the Elven phalanx and the gray soldiers of the Free Corps, clogging the canyon mouth.
hu [Ekkoriban a talpig páncélba öltözött lovagok közötti lándzsás küzdelem még nem volt divatban.
en *Jousting in full armour with battle lances was not yet in vogue.
hu A szoros bejáratánál várta őket az elf falanx, dárdások és lándzsások vállvetve, fegyvereik végét a földhöz támasztva.
en At the lower end of the Draw, the Elven phalanx waited, rows of lancers and Pikemen standing shoulder to shoulder with weapons braced.
hu Jöjjön csak lándzsás harci szekéren a Végzet, gázoljon bele a bénán remegő emberi sokaságba!
en Let Destiny drive forth her scythed car through the overwhelmed and trembling mass of humanity!
hu Csak a lándzsásaim fegyverei fognak találkozni a torkukkal
en We will meet them with the pikes of our militia in their gizzards
hu Utána a lándzsás- lovasok következnek- csendesen, mint az erdő
en Second, the lancers advance quiet as a forest
hu A démonok a halott elfektől elragadott fegyverekkel, sziklákkal, ágakból barmolt bunkókkal, foggal-körömmel és állati erővel próbáltak utat törni maguknak fölfelé a lándzsások és dárdások vékonyodó vonalán át.
en Using weapons stripped from Elven dead, rocks and makeshift wooden clubs; teeth and claws and brute strength, the Demons fought to breach the thinning ranks of lancers and pikemen that yet barred their passage forward.
hu - Kilencedik Lándzsás Ezred, E-csapat, Tizenötös szám - Dick Cunliffe lova.
en "Number Fifteen, E troop, Ninth Lancers - Dick Cunliffe's horse.
hu A Bizottság ‧/‧/EK rendelete (‧. augusztus ‧.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a lándzsás homoki angolnára vonatkozó halászati tilalmáról
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ prohibiting fishing for sandeel by vessels flying the flag of Sweden
hu Egymás után álltak föl a torokban az íjászok, lándzsások, dárdások sorai, fegyvereiket készen tartva bámulták a fennsíkon fortyogó párát.
en Row upon row of archers, lancers, and pikemen bridged the gorge that opened onto the Flats, their weapons held ready, their eyes riveted on the mist as it boiled before the mouth of the pass.
hu Sir Lavrilan erősítésért esdekelt, méghozzá könnyűlovasság és íjászok formájában, mivel az Arthemus és Gligory által javasolt lándzsások és fiatal lovagok csúnyán leszerepeltek a szilaj keltákkal szemben.
en Sir Lavrilan earnestly requested reinforcements, and cited the need for light cavalry and archers; the pikemen and young knights recommended by Arthemus and Gligory had fared poorly against the boisterous Celts.
hu évfordulója. Leírás: Az érme középső részén Don Quijote lándzsás képe látható a háttérben két szélmalommal
en Description: The centre of the coin features an image of Don Quixote holding a lance, with windmills in the background
hu A lándzsások, alabárdosok, fejszések sorát nyílpuskások erősítették.
en Their pikes, bills, and axes were reinforced at intervals by squads of bowmen.
hu Így történhetett, hogy Bard hírnökei már úton találták, ahogy sok lándzsással és íjásszal vonult; sok varjú gyűlt össze fölötte, mert azt gondolták, újra kitört a háború, olyan, ami nagyon régen nem volt ezen a tájon.
en So it was that Bard's messengers found him now marching with many spearmen and bowmen; and crows were gathered thick, above him, for they thought that war was awakening again, such as had not been in those parts for a long age.
hu Az elf hadat mozgósították, készen álltak a dárdások, kardforgatók, íjászok és lándzsások, a Honi Gárda és a Fekete Őrség, a reguláris katonák és a tartalék, elf harcosok az ország minden zugából.
en The Elven army was mobilized and stood ready: pikemen, swordsmen, archers and lancers; foot soldiers and cavalry; Home Guard and Black Watch; regular army and reserve; Elven fighting men from one end of the land to the other.
hu Ezzel aztán teljesen meg is feledkezett a lándzsásról.
en That said, he totally forgot the lancer.
Showing page 1. Found 82 sentences matching phrase "Lándzsás útifű".Found in 0.442 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.