Translations into English:

  • Plantago lanceolata   

Example sentences with "Lándzsás útifű", translation memory

add example
hu Távol otthonról és éhesen még az útifű magja is jobb a semminél.
en Even plantain seeds are better than nothing when you're a long way from home and very hungry.
hu Csak a lándzsásaim fegyverei fognak találkozni a torkukkal
en We will meet them with the pikes of our militia in their gizzards
hu Sir Lavrilan erősítésért esdekelt, méghozzá könnyűlovasság és íjászok formájában, mivel az Arthemus és Gligory által javasolt lándzsások és fiatal lovagok csúnyán leszerepeltek a szilaj keltákkal szemben.
en Sir Lavrilan earnestly requested reinforcements, and cited the need for light cavalry and archers; the pikemen and young knights recommended by Arthemus and Gligory had fared poorly against the boisterous Celts.
hu Hadihajók vitorláztak ki Harad öbleiből; keletről emberek végtelen sora közeledett: kardos, lándzsás, íjas katonák lóháton, törzsfők hadiszekerei és megrakott málhásszekerek.
en From the havens of Harad ships of war put out to sea; and out of the East Men were moving endlessly: swordsmen, spearmen, bowmen upon horses, chariots of chieftains and laden wains.
hu - Mennyire igazam volt, hogy nem hittem el azt a lándzsás-históriát! - gondolta magában Gillenormand úr.
en "How right I was not to believe in that story about the lancer!" said Father Gillenormand, to himself.
hu Áradtak visszafelé az elf falanx lándzsásai és dárdásai, a Szabad Cohors szürke harcosai, eltorlaszolták a kanyon bejáratát.
en Back surged the lancers and pikemen of the Elven phalanx and the gray soldiers of the Free Corps, clogging the canyon mouth.
hu Egyébként a lándzsásnak nem kell hinni.
en Besides, he is not to be believed.
hu Az öregúr untatta a lándzsást, a lándzsás sértette az öregúr ízlését.
en The goodman bored the lancer; and the lancer shocked the goodman.
hu Ez az egész zagyva szóáradat a Blomet utcáról, Pameláról, a kaszárnyáról, a lándzsásról, úgy hömpölygőit Marius fülében, mint valami kísérteties érzéki csalódás.
en This twaddle about the Rue Blomet, Pamela, the barracks, the lancer, had passed before Marius like a dissolving view.
hu Ney odarohant Lefevbre-Desnouettes lándzsásaival és vadászaival.
en Ney rushed up with the lancers and Lefebvre-Desnouettes's light-horse.
hu Az utca végéből tompa zene hangját hozta felénk a szél, s porfelhőbe burkolt lándzsásokat láttunk közeledni: durva páncéljukon a napsugarak tompán megtörtek, annál vakítóbban csillogtak viszont lándzsáik röpködő hegyén - a látvány ködfolt felett hunyorgó csillagképre emlékeztetett.
en Far down the street we heard the softened strains of wind-blown music, and saw a cloud of lancers moving, the sun glowing with a subdued light upon the massed armor, but striking bright upon the soaring lance-heads-a vaguely luminous nebula, so to speak, with a constellation twinkling above it-and that was our guard of honor.
hu Ezer lándzsás már az éjszaka ellovagolt; de még mindig volt vagy ötszáz ember, aki a királlyal tartott, javarészt Nyugathalom mezőiről és völgyeiből.
en A thousand spears had indeed already ridden away at night; but still there would be some five hundred more to go with the king, for the most part men from the fields and dales of Westfold.
hu Egy keskeny mólón a kormányzó társasága várakozott; csinos fiatalemberek csipkében, ezüst csatokkal, mögöttük egy csapatnyi lándzsás, hogy megjelenésük hivatalosságát mutassa.
en On a small pier waited the party of the Governor; handsome young men in laces and silver buckles, with a squad of pikemen to give them an official appearance.
hu Az íjászok és lándzsások szabályos, egyenes sorokban vonulnak fel, s a parádékon mindenki csodálja őket.
en Archers and pike-men march with full precision, and at the parade are the marvel of all who see them.
hu Lándzsásokat fogunk küldeni a sztrájkoló területekre
en We' il send lancers to the sites on strike
hu Kintoth parittyásai és lándzsásai a közelség miatt nem tudták a fegyvereiket használni.
en Kintoth's slingers and javelin-throwers were hampered by the close quarters.
hu Én vezetem ezeket a lándzsásokat
en I command these lancers
hu Jöjjön csak lándzsás harci szekéren a Végzet, gázoljon bele a bénán remegő emberi sokaságba!
en Let Destiny drive forth her scythed car through the overwhelmed and trembling mass of humanity!
hu Így történhetett, hogy Bard hírnökei már úton találták, ahogy sok lándzsással és íjásszal vonult; sok varjú gyűlt össze fölötte, mert azt gondolták, újra kitört a háború, olyan, ami nagyon régen nem volt ezen a tájon.
en So it was that Bard's messengers found him now marching with many spearmen and bowmen; and crows were gathered thick, above him, for they thought that war was awakening again, such as had not been in those parts for a long age.
hu évfordulója. Leírás: Az érme középső részén Don Quijote lándzsás képe látható a háttérben két szélmalommal
en Description: The centre of the coin features an image of Don Quixote holding a lance, with windmills in the background
hu Ez az utolsó alkalom, hogy sok lándzsással jövök ide
en It' s the last time that I come here with my spears lowered
hu A hátulsó osztrák lándzsás volt.
en The one behind was an Austrian with a lance.
hu Gillenormand úr félbe hagyta megkezdett kézmozdulatát, odafordult, mereven a szeme közé nézett Théodule lándzsásnak és csak ennyit mondott neki:
en M. Gillenormand paused in a gesture which he had begun, wheeled round, stared Lancer Theodule intently in the eyes, and said to him: -
Showing page 1. Found 82 sentences matching phrase "Lándzsás útifű".Found in 0.397 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.