pronunciation:  

Translations into English:

 • the spirit is willing but the flesh is weak   
  (Proverb  )
   
  acheiving something is made impossible by frailty
   
  achieving something is made impossible by frailty

Other meanings:

 
the spirit is willing but the flesh is weak

    Show declension

Example sentences with "a lélek kész", translation memory

add example
hu A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen."
en The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
hu Mort már látott ilyet megtörténni, amikor a lélek ráébredt, hogy a test morfikus mezeje nem köti többé, de még soha ilyen tudatos irányítás alatt.
en Mort had seen this happen before, when the soul realised it was no longer bound by the body's morphic field, but never under such control.
hu De míg a test visszavonul, a lélek nem fog
en But while the body retreats, the spirit does not
hu A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
en In which also coming he preached to those spirits that were in prison:
hu Ahol nyugodt a lélek, kényes ott a test, de az ő lelkében a fergeteg minden érzetet elvett érzékeitől, kivéve azt, ami ott szorul szívében.
en When the mind is at ease the body has leisure to be delicate, but the tempest in his mind did take all feeling else from his senses but of that which beat at his heart.
hu De ahogy akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is.
en But as then he that was born according to the flesh persecuted him that was after the spirit: so also it is now.
hu Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok.
en For if you live according to the flesh, you shall die: but if by the Spirit you mortify the deeds of the flesh, you shall live.
hu De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke.
en For the wisdom of the flesh is death: but the wisdom of the spirit is life and peace.
hu A test sebei könnyen beforrhatnak, de a lélek karcolásai nem múlnak el oly könnyen
en Wounds on the body may easily be healed, but emotional scars do not go away so easily
hu De ha test ki is merül, a lélek örökké él
en But even when the body expires, the spirit lives on forever
hu De mindjárt el is szégyellte magát ezért az érzésért, s lélekben máris ölelésre készen, ellágyult örömmel várta, s most már egész szívéből remélte, hogy a bátyja lesz az.
en But he felt ashamed of the feeling, and at once he opened, as it were, the arms of his soul, and with a softened feeling of joy and expectation, now he hoped with all his heart that it was his brother.
hu Így élt ez a két teremtés, akivel szárnyra kapott és a magasba lendült mindaz, ami valószínűtlen a természetben; nem a nadíron, nem a zeniten, középúton az ember és az angyal közt, a mocsár felett és az éter alatt, a fellegekben; alig hús és vér, tetőtől talpig lélek és eksztázis; átszellemültebb, semhogy a földet tapossa, de még túlságosan ember ahhoz, hogy eltűnjön a kék égben; abban a kritikus helyzetben, mint mikor az atomok a lecsapódást várják; szinte a végzet körén túl; távol a tegnap, a ma és a holnap kitaposott útjából; a sugárzás, rajongás és a gyönyör önkívületében lebegve; olyannyira súlytalanul, hogy a lélek már-már eltűnt a végtelenbe és az örökkévalóságba felröppenni kész.
en So these two beings lived in this manner, high aloft, with all that improbability which is in nature; neither at the nadir nor at the zenith, between man and seraphim, above the mire, below the ether, in the clouds; hardly flesh and blood, soul and ecstasy from head to foot; already too sublime to walk the earth, still too heavily charged with humanity to disappear in the blue, suspended like atoms which are waiting to be precipitated; apparently beyond the bounds of destiny; ignorant of that rut; yesterday, to-day, to-morrow; amazed, rapturous, floating, soaring; at times so light that they could take their flight out into the infinite; almost prepared to soar away to all eternity.
hu A Gonosz Lélek erőtlen velem szemben jelentettem ki.
en The Unholy One is no match for me,' I said to her.
hu - Készen állok a találkozóra - mondta Mark, erőtlen kísérletet téve arra, hogy bátornak lássék.
en "I'm ready for them," Mark said in a weak effort at boldness.
hu A képek csodálatosak voltak. ” „ Gyönyörködtem az én kislányomban, és láttam, hogy ő egy édes gyerek, csinos, szellemes. ” „ Megígértem, hogy visszatérek mindkettőnkért, ép testtel, ép lélekkel, bármi is történjen. ”
en " The photograph was wonderful. "" I' m delighted with my little girl, and I can see that she is a fine child, straight of limb, quick of mind. " " I promise to return to both of you with a whole body and a whole heart, no matter what happens. "
hu Mi ugyanilyen emberek vagyunk; apáinkhoz hasonlóan, ugyanazzal a testtel és lélekkel, kézzel és lábbal... vesszük fel a harcot a modern szenvedélyek ellen
en We are the same people; the same body, the soul...... the hands and the feet of our fathers...... fighting the wars of modern vice
hu A test sanyargatásával megtisztul a lélek.
en It purifies the spirit by denying the body.
hu Minthogy ilyen ígéreteink vannak, kedveseim, őrizkedjünk a test és lélek minden szennyétől, így teljessé tesszük megszentelődésünket Isten félelmében.
en Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and of the spirit, perfecting sanctification in the fear of God.
hu Most köszöntött be az igazi felvilágosodás, amikor nem hisznek az isteni beavatkozásban és az anyagtól független létezőkben; mert az ember immár nem a láthatatlanban, hanem az egyszerre test és lélek, látható és láthatatlan, földi és mennyei emberben keresi a legmagasztosabb ihletet.
en "And with this loss of respect for supernatural intervention; with this credulity of all things divorced from the flesh, has come the most enlightened age of all; for men and women seek for the highest inspiration not in the realm of the invisible, but in the realm of the human-the thing which is both flesh and spirit; invisible and visible; earthly and transcendent.
hu Tudom, hol találkozik benned a test és a lélek.
en I know where flesh and mind meet in you.
hu A test és a lélek még távolról sem szakadt el teljesen egymástól, és még a legkészségesebb kábelhálózat sem közvetíthette volna híven azt a nyíltan szexuális látványt, amely a következő pillanatokban megjelent a képernyőn.
en The divorce between body and mind was still far from complete, and not even the most complaisant of the cable networks would have transmitted the blatantly sexual images that were forming there now.
hu Ha nem hinnék, (bocsásd meg e káromlást, Örök világosság), ha nem hinnék abban az igazságban, amelyre Isten tanított bennünket a próféták szavával, Fia példájával, az apostolok cselekedeteivel, a zsinatok tekintélyével és a mártírok tanúságtételével, és nem tudnám, hogy a test szenvedése szükséges a lélek egészségéhez, ha, mint említetted, előttem is mélységes homály borítaná a szent hittitkokat, akkor mindjárt visszatérnék a világba, igyekeznék kincseket szerezni, hogy puha kényelemben éljek, mint e világ boldogai, és azt mondanám a gyönyörűségeknek: "Jöjjetek, leányaim, jöjjetek, szolgálóim, jöjjetek valamennyien, és öntsétek elém borotokat, bájitalotokat és illatszereteket."
en If I did not believe - pardon my blasphemy, O uncreated Light! - if I did not believe in the truth of that which God has taught us by the voice of the prophets, by the example of His Son, by the acts of the Apostles, by the authority of councils, and by the testimony of the martyrs, - if I did not know that the sufferings of the body are necessary for the salvation of the soul - if I were, like thee, lost in ignorance of sacred mysteries - I would return at once amongst the men of this day, I would strive to acquire riches, that I might live in ease, like those who are happy in this world, and I would say to the votaries of pleasure, 'Come, my daughters, come, my servants, come and pour out for me your wines, your philtres, your perfumes.'
hu - a ruganyos, rábeszélő test, a táncos, a melynek hasonlata és kivonata a maga-élvező lélek.
en - The pliant, persuasive body, the dancer, whose symbol and epitome is the self-enjoying soul.
hu Emésztő betegség után, vagy ha növényi étrend következtében esetleg túl sok éter kerül az ember vérébe, a lélek a test fölé kerekedik.
en The soul gets the better of the body, after wasting illness, or when a vegetable diet may have mingled too much ether in the blood.
hu A lélek semmi másra nem képes, csak veszi a híreket, hogy mi történik a testtel, amely fölött semmi hatalma nincs.
en All the tube could do was receive news about what was happening with the meat, over which it had no control.
Showing page 1. Found 4665216 sentences matching phrase "a lélek kész".Found in 885.798 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.