Translations into English:

  • shoe size   

Example sentences with "cipőméretek listája", translation memory

add example
hu A követelmények francia hosszméretszámozás szerinti ‧-es cipőméreten alapulnak (Paris Point
en Requirements are based on shoe size ‧ Paris point
hu Még csak a cipőméretét sem tudom
en I don' t even know his shoe size
hu Ugyanaz cipőméretünk
en I know we wear the same size pumps
hu es a cipőmérete
en Sizeshoe imprint
hu Úgy nézem ugyanaz a kesztyű- és cipőmérete, mint a Zodiákusé
en Well, he' s got the same size shoes and gloves as Z
hu Tégy meg egy szívességet és nézd meg a cipőméretét, mielőtt letámadod, jó?
en Oh, well, do me a little favor and measure his shoe size before you taze him?
hu az I. melléklet A. listája a következőképpen módosul
en Schedule A of Annex I shall be amended as follows
hu A használt rövidítések listája
en List of acronyms used
hu Megállapítva különösen, hogy Litvániának legkésőbb a csatlakozástól kezdődően teljes mértékben alkalmaznia kell és végre kell hajtania az olyan harmadik országok listájáról szóló uniós vívmányokat, amelyek állampolgárainak a külső határok átlépésekor vízummal kell rendelkezniük, illetve az azon országok listájáról szóló uniós vívmányokat, amelyek állampolgárai mentesülnek e kötelezettség alól, valamint az egységes vízumformátumra vonatkozó uniós vívmányokat
en Noting, in particular, that Lithuania shall fully apply and implement the Union acquis regarding the list of countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement as well the Union acquis regarding the uniform format for a visa as from accession at the latest
hu A Tanács általi kinevezések listája
en List of appointments made by the Council
hu A munkacsoportok listáját a smb:/paranccsal lehet megjeleníteni
en To see the workgroups, enter smb
hu Azon, ‧. január ‧. előtt jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok listája, amelyek újraértékelését az EFSA e rendelet elfogadásakor már elvégezte
en A list of approved food additives which were approved before ‧ January ‧ and for which the re-evaluation by EFSA is completed at the time of adoption of this Regulation
hu A ‧/‧/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségeket esetlegesen átvivő fajok listáját, beleértve azon feltételeket, amelyek alapján e fajok az említett irányelv ‧. cikkének alkalmazásában kórokozó-átvivő fajnak minősülnek, a ‧/‧/EK irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból készült termékek forgalomba hozatalára és Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó feltételek és igazolási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a kórokozó-átvivő fajok listájának meghatározásáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK bizottsági rendelet I. melléklete tartalmazza
en A list of possible vector species to the diseases listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, including the conditions under which those species are to be regarded as vectors for the purpose of Article ‧ of that Directive, is set out in Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ implementing Directive ‧/‧/EC as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import into the Community of aquaculture animals and products thereof and laying down a list of vector species
hu A ‧. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság összeállítja az olyan elismert létesítmények listáját, amelyek esetében hivatalos ellenőrzés biztosítja, hogy a ‧. cikk rendelkezéseit betartják
en In accordance with the procedure laid down in Article ‧, the Commission shall draw up the list of approved facilities for which official supervision guarantees that the requirements of Article ‧ are complied with
hu Az EU közös katonai listája alapján engedélykötelesek a kifejezetten katonai használatra tervezett berendezésekkel kapcsolatban használatos műszaki adatbázisok (parametrikus könyvtárak
en Libraries (parametric technical databases) specially designed for military use with equipment controlled by the EU Common Military List
hu Ilyen esetben a végrehajtási időszak befejezése után a kijelölt termékek minimális piacrajutási lehetőségeit a bázisidőszak megfelelő hazai fogyasztásának ‧ %-án az érintett tag engedményes listájában fenn kell tartani
en In such a case, after the end of the implementation period the minimum access opportunities for the designated products shall be maintained at the level of ‧ per cent of corresponding domestic consumption in the base period in the Schedule of the Member concerned
hu Az ‧/‧/EK, Euratom rendelet minden egyes melléklete esetében a NACE Rev. ‧.‧. szerint átadandó mutatók listáját és az előírt alábontásokat azon rendelet ‧. cikkében foglalt eljárással összhangban kell meghatározni
en For each of the Annexes to Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧, the list of characteristics and the required breakdowns to be transmitted according to NACE Rev. ‧.‧ shall be decided in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of that Regulation
hu Ezek teljes listáját lásd a betegtájékoztatóban!
en The full list is available in the Package Leaflet
hu mivel a hexaklóretán szerepel az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, ‧. július ‧-i ‧/EGK tanácsi irányelv [‧] I. mellékletében található veszélyes anyagok listáján
en Whereas hexachloroethane appears on the list of dangerous substances in Annex I to Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
hu A segédanyagok teljes listáját lásd a ‧. ‧ pontban
en For a full list of excipients, see section
hu Úgy vélem, hogy az elmúlt évek terrorizmusellenes stratégiája vesztes stratégia volt, és túlságosan is alá volt rendelve az USA érdekeinek mind az Irak és Afganisztán ellen folytatott háború, mind a terrorista szervezetek listájának összeállítása és a jogállamiság terén tett megszorítások szempontjából.
en I believe that the strategy adopted over recent years in the fight against terrorism has been a losing strategy, and has been too subordinate to US interests in the war in Iraq and in Afghanistan, in the formulation of the list of terrorist organisations, and in the restrictions placed upon the rule of law.
hu mivel a fő vasúti hálózatokkal foglalkozó igazgatóságok listáját módosítani kell a vasúti árufuvarozási statisztikák céljaira
en Whereas the list of administrations managing the main railway networks should be amended for the purpose of statistics on the carriage of goods by rail
hu A Bizottság a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás kedvezményezett országainak listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában értesítésben teszi közzé
en The Commission shall publish a notice in the Official Journal of the European Union, listing the countries benefiting from the special incentive arrangement for sustainable development and good governance
hu Az ilyen értesítésnek tartalmaznia kell a kérelmezők és a tételszámonként kérelmezett mennyiségek listáját
en Such notification shall include a list of the applicants and a summary of the quantities for each serial number
Showing page 1. Found 9367 sentences matching phrase "cipőméretek listája".Found in 2.175 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.