Translations into English:

  • shoe size   

Example sentences with "cipőméretek listája", translation memory

add example
hu A követelmények francia hosszméretszámozás szerinti ‧-es cipőméreten alapulnak (Paris Point
en Requirements are based on shoe size ‧ Paris point
hu Úgy nézem ugyanaz a kesztyű- és cipőmérete, mint a Zodiákusé
en Well, he' s got the same size shoes and gloves as Z
hu Még csak a cipőméretét sem tudom
en I don' t even know his shoe size
hu Tégy meg egy szívességet és nézd meg a cipőméretét, mielőtt letámadod, jó?
en Oh, well, do me a little favor and measure his shoe size before you taze him?
hu Ugyanaz cipőméretünk
en I know we wear the same size pumps
hu es a cipőmérete
en Sizeshoe imprint
hu A tagállamok az első bekezdéssel összhangban engedélyezett ellenőrző pontok listáját elektronikus közzététellel honlapjukon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik
en Member States shall make publicly available, by electronic publication on their website, a list of the control points authorised in accordance with the first paragraph
hu legkésőbb az ajánlattételek benyújtásának zárónapja utáni két munkanapon belül továbbítják a Bizottsághoz az ellenőrzött és elfogadott ajánlati biztosítékok listáját
en shall forward a list of the tendering securities checked and accepted to the Commission not more than two working days after the closing date for submission of tenders
hu Az engedélyezett gazdaságok listáját – tájékoztatási céllal – nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a Bizottság TRACES integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerén keresztül
en That list of approved holdings should be made publicly available through the Commission integrated computerised veterinary system Traces for information purposes
hu mivel tekintettel arra, hogy a helyi fogyasztási szokások inkább a fölözött tejtermékek felé mozdultak el, illetve a spanyol hatóságok kérésének következtében a ‧/EGK rendelet mellékletében felsorolt friss tejtermékek listáját módosítani kell
en Whereas, in view of the shift in local consumption habits towards more skimmed-milk products, and as a result of a request by the Spanish authorities, the list of fresh milk products set out in the Annex to Regulation (EEC) No ‧ should be amended
hu Az intézmények e kötelezettségüknek a következők szerint tesznek eleget: a) elsősorban az érmefeldolgozó gépek ‧ cikk bekez désében említett listáján szereplő érmefeldolgozó gépek segítségével
en They shall implement this obligation: (a) mainly by means of coin processing machines included in the list of coin processing machines, referred to in Article
hu Az I. melléklet azon veszélyes anyagok listája, amelyek harmonizált osztályozásáról és címkézéséről a közösség szintjén ezen irányelv ‧. cikkének bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően megállapodás született
en Annex I is an index of dangerous substances for which harmonised classification and labelling have been agreed at Community level in accordance with the procedure laid down in Article ‧) of this Directive
hu Dánia ‧. november ‧-án – az EK-Szerződés ‧. cikkének bekezdése (jelenleg az EUMSz ‧. cikkének bekezdése) alapján – kérte a nitritek egyes húskészítményekhez történő hozzáadásával kapcsolatos nemzeti rendelkezéseinek fenntartását, amely húskészítményeket az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, ‧. január ‧-i ‧. sz. rendelet (Bekendtgørelse nr ‧ af ‧.‧.‧. om tilsætningsstoffer til fødevarer) és az engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok dán pozitív listája (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten) tartalmaz, és ezen rendelkezések szigorúbb rendelkezések a ‧/‧/EK irányelvben foglaltaknál
en On ‧ November ‧, pursuant to Article ‧ EC Treaty (now Article ‧ TFEU), Denmark requested to maintain its national provisions on the addition of nitrites to meat products contained in Order No ‧ of ‧ January ‧ on food additives (Bekendtgørelse nr ‧ af ‧.‧.‧ om tilsætningsstoffer til fødevarer) and the Danish positive list of permitted food additives (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten), which are more stringent than those of Directive ‧/‧/EC
hu Emellett helyénvaló lenne felállítani a generikus gyógyszerek listáját, vagyis azon gyógyszerkészítményekét, amelyek szabadalma lejárt és ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák
en It would also be worthwhile having a list of generic medicines (pharmaceutical products with the same active ingredient whose patents have expired
hu AZ ÉLELMISZER-ADALÉÁKANYAGOKBAN, ÉLELMISZERIPARI ENZIMEKBEN ÉS ÉLELMISZER-AROMAANYAGOKBAN HASZNÁLHATÓ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK KÖZÖSSÉGI LISTÁJA ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEIK
en COMMUNITY LIST OF FOOD ADDITIVES APPROVED FOR USE IN FOOD ADDITIVES, FOOD ENZYMES AND FOOD FLAVOURINGS, AND CONDITIONS OF USE
hu Valamennyi tagállam összeállítja a kijelölt hatóságok listáját
en Every Member State shall keep a list of the designated authorities
hu Ezen állásfoglalás mellett szavazok, mert a legalább hathónapos csecsemőknél a csecsemőtápszer használata tekintetében az engedélyezett állítások listáján található, egészségre vonatkozó állítással kapcsolatos, mivel dokozahexaénsavat (DHA), egy bizonyos típusú savat mutattak ki a tápszerben.
en I am voting for this resolution as it relates to a health claim on the list of permitted claims concerning the use of baby milk in infants of six months or over, since docosahexaenoic acid (DHA), a type of acid, has been detected as having being added to milk formula.
hu Az ‧/EK tanácsi irányelv ‧. cikkének bekezdése szerinti kérelem alátámasztására a tagállamok által benyújtandó információk listája
en List of information to be provided by a Member State in support of an application under Article ‧) of Council Directive ‧/EC
hu A hatályon kívül helyezett irányelv módosításainak listája
en Repealed Directive with list of its successive amendments
hu A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik
en After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
hu mivel e következtetések és nyilatkozatok különösen megkövetelték, hogy mind India, mind Pakisztán aláírja a CTBT-t (az Átfogó Atomcsend-szerződést) az adott állapotában, és annak ratifikálását elősegítő rendelkezéseket hoz, nyilvánosan megerősíti azon szándékát, hogy szigorúan ellenőrzi a nukleáris szállítók csoportjának triggerlistája és a kettős felhasználású anyagok listájának, valamint a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer mellékletének hatálya alá tartozó anyagok, felszerelések és technológiák kivitelét, kötelezettséget vállal arra, hogy nem szerelnek össze nukleáris eszközöket, és nem vetnek be ilyen eszközöket szállítójárműveken; továbbá megkövetelték, hogy állítsák le a nukleáris robbanófejek szállítására alkalmas ballisztikus rakéták fejlesztését és telepítését
en Whereas these conclusions and declarations, in particular, demanded that both India and Pakistan sign the CTBT as it stands and move to ratify it, confirm publicly their intention to exert stringent controls over the export of material, equipment and technology controlled under the Nuclear Suppliers Group Trigger and Dual Use Lists and the Missile Technology Control Regime Annex, enter into commitments neither to assemble nuclear devices nor to deploy such devices on delivery vehicles, and to cease the development and deployment of ballistic missiles capable of delivering nuclear warheads
hu az EK-nak az ‧-es GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az ‧-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és India között
en between the European Community and India pursuant to Article ‧ of the GATT ‧ relating to the modification of concessions with respect to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to the GATT
hu által a versenyvizsga-kiírásban előírt feltételeknek megfelelő jelölteknek a versenyvizsga-bizottság által megállapított listáját
en the list, adopted by the Selection Board, of candidates who satisfy the requirements of the competition notice
hu A tagállamok továbbra is maguk felelősek a növényvédő szerek tagállami engedélyezéséért, a jóváhagyott hatóanyagok listájából kiindulva
en Member States, themselves, will continue to be responsible for the authorisation of plant protection products at national level; these products must be based on active substances included in the list of approved active substances
Showing page 1. Found 9367 sentences matching phrase "cipőméretek listája".Found in 4.18 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.