Translations into English:

  • shoe size   

Example sentences with "cipőméretek listája", translation memory

add example
A követelmények francia hosszméretszámozás szerinti ‧-es cipőméreten alapulnak (Paris PointRequirements are based on shoe size ‧ Paris point
Ugyanaz cipőméretünkI know we wear the same size pumps
Úgy nézem ugyanaz a kesztyű- és cipőmérete, mint a ZodiákuséWell, he' s got the same size shoes and gloves as Z
es a cipőméreteSizeshoe imprint
Még csak a cipőméretét sem tudomI don' t even know his shoe size
Tégy meg egy szívességet és nézd meg a cipőméretét, mielőtt letámadod, jó?Oh, well, do me a little favor and measure his shoe size before you taze him?
Szóval van egy listája a gyanúsítottakrólSo, then you have a list of your suspects
Azon dokumentumok közös listája, amelyek bizonyítják a más joghatóság alá tartozó személy visszafogadására vonatkozó feltételek teljesülésétCommon list of documents which are considered as proof of the conditions for the readmission of persons of another jurisdiction
Az exporttámogatások szemléltető listájában (az alaprendelet I. melléklete) az e) tétel aItem (e) of the Illustrative List of export subsidies (Annex I to the basic Regulation) refers to the
Szükségem van azoknak a fizikusoknak a listájára, akiknek a féreglyuk, a kvantum alagút a szakterülete, főleg, akik a Védelmi Minisztériumnak dolgoznakI need a list of physicists specialising in wormholes, quantum tunnelling... especially those working for the MOD
A mellékletben megnevezett megfelelőségértékelő testület felvételre kerül a gépjárműipari termékekre vonatkozó ágazati melléklet II. szakaszában felsorolt megfelelőségértékelő testületek listájáraThe conformity assessment body in the Annex is added to the list of conformity assessment bodies in Section ‧ of the Sectoral Annex on automotive products
A Tanács általi kinevezések listájaList of appointments made by the Council
Némán elhaladt mellettük az utcán és látták, hogy felírja a nevét azoknak a listájára, akik a királynő egészségi állapota iránt érdeklődtek.They said he passed them on the street without speaking and was seen to write down his name on a register of people inquiring about the king's health.
Valamennyi tagállam megküldi a Bizottságnak azon műszerek vagy készülékek listáját is, amelyeknek a behozatali vámok alól mentességét a ‧. cikk alapján engedélyeztékEach Member State shall also send the Commission a list of the instruments and apparatus for which it has authorized admission free of import duties under Article
Az embereim ellenőrzik a meghívottak listáját a kapunál, és talán ott elkaphatjuk őtMy men can check the list of invitations at the gate and maybe capture him there
Mint tisztelt képviselőtársaim is tisztában vannak vele, a rendelet 55. preambulum bekezdése azt a kötelességet rója a Bizottságra, hogy a hatóságok első elnöke kinevezése alkalmával állítsa össze a lehetséges jelöltek listáját.As the honourable Members will be aware, the Commission is also entrusted, in recital 55 of the regulations, with the responsibility of drawing up a shortlist of candidates to steer the process of selecting the first chairperson of each authority.
A Hatóság véleménynyilvánítását követő három hónapon belül a Bizottság- a ‧. cikk bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban- naprakésszé teszi a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek listáját, figyelembe véve a Hatóság véleményét, az uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit és a vizsgálat tárgyát képező ügy szempontjából releváns, bármely egyéb indokolt tényezőketWithin three months of the Authority giving its opinion, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧, update the list of traditional foods from third countries, taking account of the opinion of the Authority, any relevant provisions of Union law and any other legitimate factors relevant to the matter under consideration
A Tanács általi kinevezések listája – ‧. november és december (szociális területList of appointments made by the Council- November/December ‧ (social field
tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak ‧. cikkéreHaving regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and the Council of ‧ December ‧ on the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and on informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article ‧ of Directive ‧/‧/CE, and in particular Article ‧ thereof
A legutóbb használt dokumentumok listája (a KDE menübenClears the list of recently used documents from the KDE applications menu
Azon szőlőfajták listája, amelyek termése az ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdésétől eltérően felhasználható az e rendelkezésben említett termékek előállításáhozList of vine varieties grapes of which may, notwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, be used in the preparation of the products covered by that provision
A segédanyagok teljes listáját lásd a ‧. ‧. pontbanFor a full list of excipients, see section
A feldolgozóipari ágazatra vonatkozó gazdasági változók listájaList of economic variables for the processing industry sector
gondoskodik az IKT-projektekben történő alkalmazás normáinak és szabványainak betartásáról: meghatározások, auditálások, az egyezőség ellenőrzése, szabványtermékek listájaenforcing user rules and standards for ICT projects: definitions, auditing, verifying compliance, list of standard products
Showing page 1. Found 9367 sentences matching phrase "cipőméretek listája".Found in 1.667 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.