Translations into English:

  • shoe size   

Example sentences with "cipőméretek listája", translation memory

add example
hu A követelmények francia hosszméretszámozás szerinti ‧-es cipőméreten alapulnak (Paris Point
en Requirements are based on shoe size ‧ Paris point
hu Ugyanaz cipőméretünk
en I know we wear the same size pumps
hu Úgy nézem ugyanaz a kesztyű- és cipőmérete, mint a Zodiákusé
en Well, he' s got the same size shoes and gloves as Z
hu es a cipőmérete
en Sizeshoe imprint
hu Még csak a cipőméretét sem tudom
en I don' t even know his shoe size
hu Tégy meg egy szívességet és nézd meg a cipőméretét, mielőtt letámadod, jó?
en Oh, well, do me a little favor and measure his shoe size before you taze him?
hu Szóval van egy listája a gyanúsítottakról
en So, then you have a list of your suspects
hu Azon dokumentumok közös listája, amelyek bizonyítják a más joghatóság alá tartozó személy visszafogadására vonatkozó feltételek teljesülését
en Common list of documents which are considered as proof of the conditions for the readmission of persons of another jurisdiction
hu Az exporttámogatások szemléltető listájában (az alaprendelet I. melléklete) az e) tétel a
en Item (e) of the Illustrative List of export subsidies (Annex I to the basic Regulation) refers to the
hu Szükségem van azoknak a fizikusoknak a listájára, akiknek a féreglyuk, a kvantum alagút a szakterülete, főleg, akik a Védelmi Minisztériumnak dolgoznak
en I need a list of physicists specialising in wormholes, quantum tunnelling... especially those working for the MOD
hu A mellékletben megnevezett megfelelőségértékelő testület felvételre kerül a gépjárműipari termékekre vonatkozó ágazati melléklet II. szakaszában felsorolt megfelelőségértékelő testületek listájára
en The conformity assessment body in the Annex is added to the list of conformity assessment bodies in Section ‧ of the Sectoral Annex on automotive products
hu A Tanács általi kinevezések listája
en List of appointments made by the Council
hu Némán elhaladt mellettük az utcán és látták, hogy felírja a nevét azoknak a listájára, akik a királynő egészségi állapota iránt érdeklődtek.
en They said he passed them on the street without speaking and was seen to write down his name on a register of people inquiring about the king's health.
hu Valamennyi tagállam megküldi a Bizottságnak azon műszerek vagy készülékek listáját is, amelyeknek a behozatali vámok alól mentességét a ‧. cikk alapján engedélyezték
en Each Member State shall also send the Commission a list of the instruments and apparatus for which it has authorized admission free of import duties under Article
hu Az embereim ellenőrzik a meghívottak listáját a kapunál, és talán ott elkaphatjuk őt
en My men can check the list of invitations at the gate and maybe capture him there
hu Mint tisztelt képviselőtársaim is tisztában vannak vele, a rendelet 55. preambulum bekezdése azt a kötelességet rója a Bizottságra, hogy a hatóságok első elnöke kinevezése alkalmával állítsa össze a lehetséges jelöltek listáját.
en As the honourable Members will be aware, the Commission is also entrusted, in recital 55 of the regulations, with the responsibility of drawing up a shortlist of candidates to steer the process of selecting the first chairperson of each authority.
hu A Hatóság véleménynyilvánítását követő három hónapon belül a Bizottság- a ‧. cikk bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban- naprakésszé teszi a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek listáját, figyelembe véve a Hatóság véleményét, az uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit és a vizsgálat tárgyát képező ügy szempontjából releváns, bármely egyéb indokolt tényezőket
en Within three months of the Authority giving its opinion, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧, update the list of traditional foods from third countries, taking account of the opinion of the Authority, any relevant provisions of Union law and any other legitimate factors relevant to the matter under consideration
hu A Tanács általi kinevezések listája – ‧. november és december (szociális terület
en List of appointments made by the Council- November/December ‧ (social field
hu tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak ‧. cikkére
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and the Council of ‧ December ‧ on the establishment of a Community list of air carriers subject to an operating ban within the Community and on informing air transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing Article ‧ of Directive ‧/‧/CE, and in particular Article ‧ thereof
hu A legutóbb használt dokumentumok listája (a KDE menüben
en Clears the list of recently used documents from the KDE applications menu
hu Azon szőlőfajták listája, amelyek termése az ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdésétől eltérően felhasználható az e rendelkezésben említett termékek előállításához
en List of vine varieties grapes of which may, notwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, be used in the preparation of the products covered by that provision
hu A segédanyagok teljes listáját lásd a ‧. ‧. pontban
en For a full list of excipients, see section
hu A feldolgozóipari ágazatra vonatkozó gazdasági változók listája
en List of economic variables for the processing industry sector
hu gondoskodik az IKT-projektekben történő alkalmazás normáinak és szabványainak betartásáról: meghatározások, auditálások, az egyezőség ellenőrzése, szabványtermékek listája
en enforcing user rules and standards for ICT projects: definitions, auditing, verifying compliance, list of standard products
Showing page 1. Found 9367 sentences matching phrase "cipőméretek listája".Found in 1.878 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.