Translations into English:

 
Plural form of könyvkiadó.

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (1)

könyvkiadó; publisher

Example sentences with "könyvkiadók", translation memory

add example
Száz évig a könyvkiadók úgy hitték, elveszettFor ‧ years, the publishing world thought it was lost
Nyughatatlanságában megvett egy amerikai képes hetilapot az egyik bécsi újságárusnál, s egy cikkre bukkant, amely egy jól ismert New York-i könyvkiadó vállalat szerkesztőjének hőstettéről szólt: a kormány sikkasztásért elítélt korábbi tagját kirúgta, kéziratával, a sikkasztások regénynek álcázott történetével együtt.In her restlessness she had bought an American news magazine at a large Vienna newsstand, in it she had read that a courageous New York editor at a well-known publishing house had just rejected the manuscript submitted by an infamous former member of the government who had been convicted of stealing government money.
Az olyan francia nyelvű országokban, mint Belgium, Kanada vagy Svájc a nagy könyvkiadók maguk látják el a helyi piacot leányvállalataikon vagy képviselőiken keresztülIn French-speaking countries, such as Belgium, Canada and Switzerland, the local market is covered by large publishers through their subsidiaries or representatives
Én ismerem a könyvkiadók szokásait... ülnek a kéziratokon, mint a tyúk a tojáson.'I'm sure you're taking altogether too pessimistic a view of the thing.
- Téved, barátom - felelt a mindig diszkrét Aramis -, a könyvkiadóm küldte a pénzt egyszótagos költeményemért, amelyiket még odalenn kezdtem el a fogadóban."You are mistaken, friend d'Artagnan," said Aramis, always on his guard; "this is from my publisher, who has just sent me the price of that poem in one-syllable verse which I began yonder."
a könyvkiadók, akik a könyvet előállítjákpublishers, which produce the books
A francia hatóságok két másik- a könyvkereskedőknek, illetve a könyvkiadóknak nyújtott közvetlen támogatásként funkcionáló- finanszírozási rendszer alkalmazását is mérlegelték, de e verziókat mint kevésbé hatékony és költséges megoldásokat később elvetettékTwo other funding systems, direct aid to booksellers and direct aid to publishers, had been considered but had finally been rejected, as they were thought by the French authorities to be less efficient and more costly
Szukits KönyvkiadóHarper Prism
A könyvkiadókba felelte csak úgy áramlik a világ minden balgasága."All the world's follies,"he replied, "turn up in publishing houses sooner or later.
A Bizottság megállapítja, hogy a vitatott mechanizmus előnyben részesíthette a vásárlókat, illetve a könyvkiadókat, amennyiben az előbbiek számára elérhetőbb árakat biztosított, az utóbbiak számára pedig megkönnyítette az eladástThe Commission notes that the disputed mechanism was able to benefit buyers and publishers of French-language books, since the former could enjoy affordable prices and the latter's sales were facilitated
Az olyan területeken, mint Belgium, Kanada vagy Svájc frankofón régiója, a könyvkiadók könyvek terjesztéséről saját kereskedelmi részlegükön vagy könyvterjesztő hálózatokon keresztül gondoskodnak, mivel a piac volumene elég nagy ahhoz, hogy a vállalkozások integrált terjesztői hálózatokba beruházzanakFor areas such as Belgium, Canada and French-speaking Switzerland, books are marketed by the publishers themselves or through distribution networks, the volume of the market being sufficiently large for firms to invest in integrated distribution networks
John Wolf azonban próbálta megértetni Garppal, hogy ez az első fejezet egyrészt kiadhatatlan, másrészt a lehető legrosszabb hírverés -s- ha ugyan valamelyik fejre ejtett könyvkiadó jelentkeznék a regényért.But John Wolf tried to tell Garp that this chapter was (1) unpublishable and (2) the worst possible publicityshould anyone be fool enough to publish it.
Végezetül a SIDE szót emel az állami támogatások bonyolult szövevénye ellen, melyekből nem csupán a CELF, de számos más hozzá hasonló, a könyvkiadók és az állami hatóságok átláthatatlan összefonódására alkalmat adó szervezet részesül, valamint általában véve a francia állam kulturális politikája ellenLastly, SIDE objects to the complex bundle of aid benefiting not only CELF but also various organisations bringing together, like CELF, publishers and public authorities in the greatest obscurity and the cultural policy of the public authorities generally
Fabula Könyvkiadó Kft."Thank Mark."
EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPESTWritten from her own Memorandums .
Minket ő nem érdekel, lerí róla, hogy kicsoda, könyvkiadókba nem jár.Cretins are of no interest to us: they never come to publishers' offices.
Könyvkiadó és Terjesztő Kft.Printed in the U.S.A.
a kereskedelmi terjesztők, akik a könyvkiadó részlegeként vagy önállóan is működhetnek és a könyvkiadók terjesztésének logisztikáját biztosítják; a terjesztők felveszik a könyvesboltok, egyes nagy intézményes felhasználók, illetve különféle viszonteladók megrendeléseit, és beszerzik a könyvkiadóktól a rendelt mennyiségetdistributors, whether integrated or not into publishing houses, which ensure the logistics of the publishers' marketing; they receive their orders from booksellers, certain large institutional users or diversified intermediaries and obtain their supplies from publishers
Csak azt mondom el, hogy egy könyvkiadóból nézve mit tesz, ha valaki bolond.I 'm just saying what a lunatic is from the point of view of a publishing house.
Móra Könyvkiadó—Publishers Weekly
Fenouil úr a CELF egykori szövetkezeti tagjai közé tartozó Lavoisier Tec & Doc tudományos és technikai könyvkiadó, könyvkereskedő és könyvexportőr vállalkozás nevében ‧. január ‧-én benyújtott véleményében nem vitatja a CELF-nek ‧ óta nyújtott támogatás megalapozott voltát, sőt, megfogalmazása szerint ‧-ig feltétel nélkül támogatta aztMr Fenouil, for Lavoisier Tec et Doc, a former collaborator of CELF, publisher and exporting bookseller specialising in scientific and technical works, does not dispute, in comments dated ‧ January ‧, the appositeness of the aid granted to CELF from ‧, and even mentions unconditional support up to
Ez a két vállalkozás számos olyan könyvkiadó megbízásából végezte könyvterjesztői tevékenységét, melyek nem építettek ki és/vagy nem kívántak létrehozni a kis, célzott megrendelések teljesítésére alkalmas terjesztési struktúrátThese firms acted as distributors for numerous publishing houses which did not have suitable distribution structures for ad hoc small orders and/or did not want to develop them
Az olasz nyelvű könyvkiadáshoz használt papír költségeire vonatkozó adóhitel könyvkiadók számáraTax credit for publishers as regards expenditure on paper when publishing works in Italian
Ezek az adatok a CELF kereskedelmi politikáját szemléltetik, mely alapító okiratának, illetve a francia hatóságok felé tett kötelezettségvállalásának megfelelően azokat a zónákat részesíti előnyben, ahol a könyvkiadók kevéssé vannak jelenThis illustrates CELF's commercial policy, which gives preference, in line with its articles of association and the commitments given to the French authorities, to those areas where publishers are not very present
MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓBy Alfred Bester
Showing page 1. Found 67 sentences matching phrase "könyvkiadók".Found in 0.433 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.