Translations into English:

 
Plural form of könyvkiadó.

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (1)

könyvkiadó
; publisher

Example sentences with "könyvkiadók", translation memory

add example
hu Száz évig a könyvkiadók úgy hitték, elveszett
en For ‧ years, the publishing world thought it was lost
hu Nyughatatlanságában megvett egy amerikai képes hetilapot az egyik bécsi újságárusnál, s egy cikkre bukkant, amely egy jól ismert New York-i könyvkiadó vállalat szerkesztőjének hőstettéről szólt: a kormány sikkasztásért elítélt korábbi tagját kirúgta, kéziratával, a sikkasztások regénynek álcázott történetével együtt.
en In her restlessness she had bought an American news magazine at a large Vienna newsstand, in it she had read that a courageous New York editor at a well-known publishing house had just rejected the manuscript submitted by an infamous former member of the government who had been convicted of stealing government money.
hu Az olyan francia nyelvű országokban, mint Belgium, Kanada vagy Svájc a nagy könyvkiadók maguk látják el a helyi piacot leányvállalataikon vagy képviselőiken keresztül
en In French-speaking countries, such as Belgium, Canada and Switzerland, the local market is covered by large publishers through their subsidiaries or representatives
hu Én ismerem a könyvkiadók szokásait... ülnek a kéziratokon, mint a tyúk a tojáson.
en 'I'm sure you're taking altogether too pessimistic a view of the thing.
hu - Téved, barátom - felelt a mindig diszkrét Aramis -, a könyvkiadóm küldte a pénzt egyszótagos költeményemért, amelyiket még odalenn kezdtem el a fogadóban.
en "You are mistaken, friend d'Artagnan," said Aramis, always on his guard; "this is from my publisher, who has just sent me the price of that poem in one-syllable verse which I began yonder."
hu a könyvkiadók, akik a könyvet előállítják
en publishers, which produce the books
hu A francia hatóságok két másik- a könyvkereskedőknek, illetve a könyvkiadóknak nyújtott közvetlen támogatásként funkcionáló- finanszírozási rendszer alkalmazását is mérlegelték, de e verziókat mint kevésbé hatékony és költséges megoldásokat később elvetették
en Two other funding systems, direct aid to booksellers and direct aid to publishers, had been considered but had finally been rejected, as they were thought by the French authorities to be less efficient and more costly
hu Szukits Könyvkiadó
en Harper Prism
hu A könyvkiadókba felelte csak úgy áramlik a világ minden balgasága.
en "All the world's follies,"he replied, "turn up in publishing houses sooner or later.
hu A Bizottság megállapítja, hogy a vitatott mechanizmus előnyben részesíthette a vásárlókat, illetve a könyvkiadókat, amennyiben az előbbiek számára elérhetőbb árakat biztosított, az utóbbiak számára pedig megkönnyítette az eladást
en The Commission notes that the disputed mechanism was able to benefit buyers and publishers of French-language books, since the former could enjoy affordable prices and the latter's sales were facilitated
hu Az olyan területeken, mint Belgium, Kanada vagy Svájc frankofón régiója, a könyvkiadók könyvek terjesztéséről saját kereskedelmi részlegükön vagy könyvterjesztő hálózatokon keresztül gondoskodnak, mivel a piac volumene elég nagy ahhoz, hogy a vállalkozások integrált terjesztői hálózatokba beruházzanak
en For areas such as Belgium, Canada and French-speaking Switzerland, books are marketed by the publishers themselves or through distribution networks, the volume of the market being sufficiently large for firms to invest in integrated distribution networks
hu John Wolf azonban próbálta megértetni Garppal, hogy ez az első fejezet egyrészt kiadhatatlan, másrészt a lehető legrosszabb hírverés -s- ha ugyan valamelyik fejre ejtett könyvkiadó jelentkeznék a regényért.
en But John Wolf tried to tell Garp that this chapter was (1) unpublishable and (2) the worst possible publicityshould anyone be fool enough to publish it.
hu Végezetül a SIDE szót emel az állami támogatások bonyolult szövevénye ellen, melyekből nem csupán a CELF, de számos más hozzá hasonló, a könyvkiadók és az állami hatóságok átláthatatlan összefonódására alkalmat adó szervezet részesül, valamint általában véve a francia állam kulturális politikája ellen
en Lastly, SIDE objects to the complex bundle of aid benefiting not only CELF but also various organisations bringing together, like CELF, publishers and public authorities in the greatest obscurity and the cultural policy of the public authorities generally
hu Fabula Könyvkiadó Kft.
en "Thank Mark."
hu EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST
en Written from her own Memorandums .
hu Minket ő nem érdekel, lerí róla, hogy kicsoda, könyvkiadókba nem jár.
en Cretins are of no interest to us: they never come to publishers' offices.
hu Könyvkiadó és Terjesztő Kft.
en Printed in the U.S.A.
hu a kereskedelmi terjesztők, akik a könyvkiadó részlegeként vagy önállóan is működhetnek és a könyvkiadók terjesztésének logisztikáját biztosítják; a terjesztők felveszik a könyvesboltok, egyes nagy intézményes felhasználók, illetve különféle viszonteladók megrendeléseit, és beszerzik a könyvkiadóktól a rendelt mennyiséget
en distributors, whether integrated or not into publishing houses, which ensure the logistics of the publishers' marketing; they receive their orders from booksellers, certain large institutional users or diversified intermediaries and obtain their supplies from publishers
hu Csak azt mondom el, hogy egy könyvkiadóból nézve mit tesz, ha valaki bolond.
en I 'm just saying what a lunatic is from the point of view of a publishing house.
hu Móra Könyvkiadó
en —Publishers Weekly
hu Fenouil úr a CELF egykori szövetkezeti tagjai közé tartozó Lavoisier Tec & Doc tudományos és technikai könyvkiadó, könyvkereskedő és könyvexportőr vállalkozás nevében ‧. január ‧-én benyújtott véleményében nem vitatja a CELF-nek ‧ óta nyújtott támogatás megalapozott voltát, sőt, megfogalmazása szerint ‧-ig feltétel nélkül támogatta azt
en Mr Fenouil, for Lavoisier Tec et Doc, a former collaborator of CELF, publisher and exporting bookseller specialising in scientific and technical works, does not dispute, in comments dated ‧ January ‧, the appositeness of the aid granted to CELF from ‧, and even mentions unconditional support up to
hu Ez a két vállalkozás számos olyan könyvkiadó megbízásából végezte könyvterjesztői tevékenységét, melyek nem építettek ki és/vagy nem kívántak létrehozni a kis, célzott megrendelések teljesítésére alkalmas terjesztési struktúrát
en These firms acted as distributors for numerous publishing houses which did not have suitable distribution structures for ad hoc small orders and/or did not want to develop them
hu Az olasz nyelvű könyvkiadáshoz használt papír költségeire vonatkozó adóhitel könyvkiadók számára
en Tax credit for publishers as regards expenditure on paper when publishing works in Italian
hu Ezek az adatok a CELF kereskedelmi politikáját szemléltetik, mely alapító okiratának, illetve a francia hatóságok felé tett kötelezettségvállalásának megfelelően azokat a zónákat részesíti előnyben, ahol a könyvkiadók kevéssé vannak jelen
en This illustrates CELF's commercial policy, which gives preference, in line with its articles of association and the commitments given to the French authorities, to those areas where publishers are not very present
hu MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ
en By Alfred Bester
Showing page 1. Found 67 sentences matching phrase "könyvkiadók".Found in 0.43 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.