Translations into English:

 
Plural form of könyvkiadó.

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (1)

könyvkiadó
; publisher

Example sentences with "könyvkiadók", translation memory

add example
hu Fenouil úr a CELF egykori szövetkezeti tagjai közé tartozó Lavoisier Tec & Doc tudományos és technikai könyvkiadó, könyvkereskedő és könyvexportőr vállalkozás nevében ‧. január ‧-én benyújtott véleményében nem vitatja a CELF-nek ‧ óta nyújtott támogatás megalapozott voltát, sőt, megfogalmazása szerint ‧-ig feltétel nélkül támogatta azt
en Mr Fenouil, for Lavoisier Tec et Doc, a former collaborator of CELF, publisher and exporting bookseller specialising in scientific and technical works, does not dispute, in comments dated ‧ January ‧, the appositeness of the aid granted to CELF from ‧, and even mentions unconditional support up to
hu Fabula Könyvkiadó Kft.
en "Thank Mark."
hu Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és
en Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
hu Könyvkiadó és Terjesztő Kft.
en Printed in the U.S.A.
hu Egy kis papírlap is volt mellékelve, amely azt a rendelkezést tartalmazta, hogy ha a kézirat egy ott megnevezett könyvkiadó cégnek Londonban október 13-ig bezárólag átadatik, az átadójának a nevezett cég ezer font sterlinget fizessen ki.
en There was a note enclosed to the effect that if I delivered the manuscript at a certain firm of publishers in London on or before October 13th, they were instructed to hand me a thousand pounds.'
hu A Kiadásért felel az Európa Könyvkiadó igazgatója
en Library of Congress Catalogue Card Number 59-11717
hu Az emeleten ki volt írva: Garamond Könyvkiadó Rt.; az ajtó tárva-nyitva, telefonközpontosnak vagy portásnak semmi nyoma.
en A metal plate on the landing said GARAMOND PRESS, and an open door led to a lobby with no switchboard or receptionist of any kind.
hu Szedte és tördelte a Phoenix Könyvkiadó
en in which it is published and without a
hu Belbo azt felelte, hogy nem, ő egy könyvkiadóban dolgozik, arab metafizikáról szóló könyveket szerkeszt; és azért felelte ezt, hogy ráijesszen az ellenfelére.
en Belbo replied that he was neither, but worked for a publishing firm that specialized in books on Arab metaphysics.
hu Felhívják a figyelmet arra is, hogy a CELF kínálatában szerepel több száz, valójában igen kis méretű könyvkiadó, kulturális szövetség, illetve különféle, kevéssé ismert szervezetek, melyek könyvkiadói tevékenysége nem olyan jellegű, hogy nagy mennyiségű és nyereséges megrendelések származhatnának belőle
en They point out that hundreds of publishers on CELF's list are in fact very small publishers, associations or miscellaneous bodies which are almost unheard of and whose publishing activity is not likely to generate large, profitable orders
hu A Bizottság megállapítja, hogy a vitatott mechanizmus előnyben részesíthette a vásárlókat, illetve a könyvkiadókat, amennyiben az előbbiek számára elérhetőbb árakat biztosított, az utóbbiak számára pedig megkönnyítette az eladást
en The Commission notes that the disputed mechanism was able to benefit buyers and publishers of French-language books, since the former could enjoy affordable prices and the latter's sales were facilitated
hu a médiatartalmak szelektálása, a tudatos válogatás és rendszerezés képességének fejlesztése, különösen az interneten elérhető, azzal megbízott és kontrollálható kapuőrök (pl. könyvkiadók, szerkesztőségek, kritikusok) hiányában ellenőrizhetetlen információkra, médiaszövegekre és a kereskedelmi reklámokra vonatkozóan
en boost the skills needed to select appropriate media content and to, make informed, consistent choices, particularly on the Internet, in relation to information, media text and advertising that is impossible to verify in the absence of duly authorised and monitored webmasters (for example publishers, editors and critics
hu Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
en Vicky Page, and Jana Prais.
hu Az olyan francia nyelvű országokban, mint Belgium, Kanada vagy Svájc a nagy könyvkiadók maguk látják el a helyi piacot leányvállalataikon vagy képviselőiken keresztül
en In French-speaking countries, such as Belgium, Canada and Switzerland, the local market is covered by large publishers through their subsidiaries or representatives
hu Hungarian edition Szukits Könyvkiadó, 2005
en Like them, she makes us believe everything she sees."
hu Ezek itt egy másik könyvkiadó helyiségei voltak.
en This was another publishing firm entirely.
hu Én ismerem a könyvkiadók szokásait... ülnek a kéziratokon, mint a tyúk a tojáson.
en 'I'm sure you're taking altogether too pessimistic a view of the thing.
hu a promóciós terjesztők, akik a könyvkiadó részlegeként vagy önállóan is működhetnek és a könyvek kereskedelmi promócióját biztosítják a kiskereskedők, illetve egyes nagy intézményes felhasználók körében
en marketers, whether integrated into publishing houses or not, which ensure the commercial promotion of books to retailers or certain large institutional users
hu EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST
en All rights reserved.
hu Végezetül a SIDE szót emel az állami támogatások bonyolult szövevénye ellen, melyekből nem csupán a CELF, de számos más hozzá hasonló, a könyvkiadók és az állami hatóságok átláthatatlan összefonódására alkalmat adó szervezet részesül, valamint általában véve a francia állam kulturális politikája ellen
en Lastly, SIDE objects to the complex bundle of aid benefiting not only CELF but also various organisations bringing together, like CELF, publishers and public authorities in the greatest obscurity and the cultural policy of the public authorities generally
hu EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST
en Written from her own Memorandums .
hu Ez a két vállalkozás számos olyan könyvkiadó megbízásából végezte könyvterjesztői tevékenységét, melyek nem építettek ki és/vagy nem kívántak létrehozni a kis, célzott megrendelések teljesítésére alkalmas terjesztési struktúrát
en These firms acted as distributors for numerous publishing houses which did not have suitable distribution structures for ad hoc small orders and/or did not want to develop them
hu A CELF harmadik fél minőségében szintén benyújtotta véleményét, melyben vitatja a panaszos állításait és több olyan levelet idéz, melyekben a könyvkiadók szolgáltatásai miatti elégedettségüknek adnak hangot
en CELF, which likewise submitted comments as a third party, disputes the complainant's allegations and produces several letters from publishers expressing satisfaction with its services
hu A könyvkiadókba felelte csak úgy áramlik a világ minden balgasága.
en "All the world's follies,"he replied, "turn up in publishing houses sooner or later.
Showing page 1. Found 67 sentences matching phrase "könyvkiadók".Found in 0.238 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.