Translations into English:

  • double cropping   

Example sentences with "kettős termesztés", translation memory

add example
hu Különösen jelentős kettős felhasználhatósága – tudniillik étkezési és olajsajtolási használata egyaránt ismert – valamint a szokásos termesztési körülmények között korai termőre fordulása, magas és folyamatos termékenysége miatt
en It is very attractive because of its dual suitability for culinary purposes and milling, the speed with which it comes into production, and its high and constant productivity in normal growing conditions
hu A Brussels grondwitloof olyan zöldség, amely kettős termesztési folyamat eredménye: az első a gyökér termesztése, amelyet a hajtatás vagy a nevelés követ
en Brussels grondwitloof is a vegetable which is obtained by means of a dual cultivation process: root cultivation followed by forcing or drawing
hu A Pomme de terre de l’île de Ré hírnevét annak köszönheti, hogy termesztése megelőzi a szárazföldi primőr burgonyáét
en The pomme de terre de l’île de Ré owes it reputation to its early growth in comparison with the other early potatoes on the mainland
hu kiemeli annak szükségességét, hogy az együtt-termesztésre vonatkozó nemzeti és regionális előírások kifejezetten utaljanak az elővigyázatosság elvére
en underlines the need for national and regional legislation on coexistence to refer explicitly to the precautionary principle
hu E négy területen az élelmiszertermelés megkezdése nemigen szolgál bizonyítékkal a helyi növények termesztésével vagy állatok háziasításával kapcsolatban, de arra nézve sem, hogy a helyi lakosság kicserélődött volna.
en In these four areas the onset of food production provides little or no evidence for the domestication of local plant or animal species, but also little or no evidence for the replacement of human population.
hu A Patata della Sila termesztését a ‧. pontban meghatározott területen kell végezni
en The Patata della Sila must be grown in the territory set out in point
hu Amennyiben a feldolgozás nem abban a tagállamban történik, ahol a termesztés, a tervezett feldolgozás tagállamának illetékes hatósága köteles azonnal megküldeni a bejegyzett szerződés egy példányát a termelés helye szerinti tagállam illetékes hatóságának
en Where processing is to take place in a Member State other than that in which the tobacco was grown, the competent body of the Member State in which processing is to take place shall immediately send a copy of the registered contract to the competent body of the producer Member State
hu a termesztési technikák javítása
en improvement of cultural techniques
hu Az Enna környéki terület jellegzetes környezeti feltételei kedvezőek a jó minőségű sáfrány termesztéséhez
en Moreover, the typical environmental conditions of the Enna area are particularly suited to the production of high-quality saffron
hu Növényanyag: E veteménybab változatnak hagyományos, hosszú időn keresztül folytatott termesztése váltotta ki azt a szelekciót, amelyet az agroklimatikus környezet és a következő termés érdekében mindig a legjobb parcellákat, a legjobb minőségű és a legegységesebb babokat kiválasztó mezőgazdasági termelő hajtott végre
en Plant material: the cultivation of these varieties of garden bean consistently over the years has meant the beans have undergone selection, exercised by agroclimatic conditions in the production area and by growers, who always select the highest quality and most uniform beans from the best parcels to sow for the next harvest
hu hangsúlyozza az emelkedő élelmiszerárak átfogó elemzésének fontosságát, figyelembe véve az emelkedő energiaárakat, az egyre jelentősebb időjárási jelenségeket és a világ növekvő népességének nagyobb energiaigényét, és felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen további vizsgálatot a magas élelmiszerárak és az emelkedő energiaárak, főleg üzemanyagok árai közötti összefüggések feltárására; továbbá hangsúlyozza, hogy lépéseket kell tenni a mezőgazdaság fosszilis energiaforrásoktól való függőségének a hatékonyabb energiafelhasználáson és az energiatakarékos termesztési rendszerek kialakításán keresztül történő csökkentése érdekében
en Stresses the importance of a comprehensive analysis of rising food prices, taking into account rising energy prices for end consumers, stronger weather phenomena and increased demand for energy owing to the increased global population, and calls on the Commission to investigate further the possible link between high food prices and rising energy prices, in particular for fuel; further stresses that steps must be taken to reduce the dependence of agriculture on fossil energy sources by using energy more efficiently and developing energy-saving systems of cultivation
hu Az árak nyilvántartásba vételének céljából a tagállamok, kivéve azokat, amelyekre az ‧/EK rendelet II. címének I. és II. fejezetei nem érvényesek az említett rendelet ‧. cikke értelmében, azonosítják a borvidéket magába foglaló termesztési területeket, ahol a termelés megfelelően egységes jellegű
en With a view to recording prices, the Member States, with the exception of those in which Chapters I and ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No ‧ do not apply pursuant to Article ‧ of that Regulation, shall identify production areas made up of wine-growing regions where production is of a sufficiently uniform nature
hu A termőterület magában foglalja az összes olyan települést, ahol a magasság, a fekvés és az éves átlaghőmérséklet lehetővé teszi a gesztenye termesztését
en That area is made up of all the municipalities whose altitude, exposure and average annual temperatures enable the chestnut to be grown
hu Mivel ezeket a rövid rostokat fel lehet használni új anyagoknál, azok termesztését a jövőt jelentő újszerű piacok feltárása érdekében is támogatni kell
en Since these short fibres can be used for new materials, their production should be encouraged in order also to promote innovative markets offering a future
hu Az az érv is elhangzott, hogy a lengyel földieper-termesztés ágazata az ország számos olyan régiójában játszik kiemelkedő szerepet, ahol egyébként magas a munkanélküliség, és hogy az intézkedések kivetésének elmulasztásával ez a magas munkanélküliség csak tovább nőne
en It has been argued that the sector for growing strawberries in Poland is of key importance to a number of regions in the country that are otherwise characterised by high unemployment and that the failure to impose measures would increase these unemployment figures even more
hu mivel célszerű a mezőgazdasági piacok szervezése és irányítása szempontjából a gabonaféléken kívüli növények termesztésének fontosságát elismerni, amiből következik, hogy a statisztikai felméréseket fokozott mértékben kell közösségi szabályok alapján végezni
en Whereas it is appropriate to recognize the importance of the crop production sector apart from cereals for the organization and management of agricultural markets, which implies that the requisite statistical survey should be conducted to an increasing degree on the basis of Community rules
hu Ebben a friss klímával jellemezhető környezetben, ahol magas a napsütéses, enyhén szeles napok száma, nyáron nincs kánikula és nem nagy a nappalok és az éjszakák közötti hőmérséklet-ingadozás, jelentős kiterjedésű területen folyik a Fagiolo Cuneo termesztése, és kiváló minőségű bab terem
en The extensive areas planted with Fagiolo Cuneo benefit from the cool climate, the high number of days of sunshine, light breezes, an absence of sultry weather and haze in summer and a marked difference between day-time and night-time temperatures, producing beans of excellent quality
hu a kereskedelmi célú termesztés szempontjából értékkel nem rendelkező, de különleges feltételek közötti termesztésre kifejlesztett fajták
en varieties with no intrinsic value for commercial crop production but developed for growing under particular conditions
hu Gyakorlattá vált a nem vetőburgonyának szánt burgonya Kubában történő korai termesztése a tagállamok által szállított vetőburgonyából
en The early growing in Cuba of potatoes, other than potatoes intended for planting, from seed potatoes supplied by Member States has become an established practice
hu mivel Portugália által az Azori-szigetek ‧ méteres tengerszint feletti magasság feletti területeivel kapcsolatban a vetőburgonya hazai termesztésére vonatkozóan megtett intézkedések és az elit vetőburgonya közösségi EGK minőségi osztályainak összehasonlítása alapján feltételezhető, hogy
en Whereas, from a comparison of the measures taken by Portugal in relation to areas in the Azores above ‧ metres in altitude in respect of their home production of seed potatoes and the Community EEC grades of basic seed potatoes, it can be assumed that
hu Hosszabb előzetes értesítési időszak esetén, ez a periódus a termesztési időszak végén történő lejáratra rövidíthető
en In cases where a longer advance notice period is provided, such period can be shortened to expire at the end of the growing season
hu A Brussels grondwitloof magjának, gyökérének termesztése és nevelése a termesztőtől ‧.‧ pontban leírt ismereteket kívánja meg
en Brussels grondwitloof seed cultivation, root growing and forcing requires extensive know-how on the part of the growers, as described under point
hu Legújabban, a múlt század hatvanas éveitől kezdve a szőlőtermesztés és a kapribogyó-termesztés helye felcserélődött, a kapribogyó termőterülete és termesztett mennyisége folyamatosan nő, ‧-ban elérve a kb. ‧ mázsát
en More recently, from the beginning of the ‧s, caper growing surpassed grape growing in importance and both the area under capers and caper production itself have continued to increase, the latter reaching around ‧ tonnes in
hu Másfelől viszont a KPSZ támogatja az EU-n belüli termesztést, amelynek nagyobb részére az EU-ban nincs kereslet, ezért exportálják
en On the other hand, the CMO supports EU production, most of which is not in demand in the EU and therefore exported
hu A fentiekre figyelemmel: ha valamely GMO hozzájárulást kap az EU-ban történő termesztésre a ‧/‧/EK irányelvben előírt eljárásnak megfelelően, a tagállamok nem vezethetnek be korlátozásokat annak termesztése vonatkozásában
en In view of the above, if a GMO receives a consent for cultivation in the EU under the procedure provided for by Directive ‧/‧/EC, Member States cannot introduce any additional restrictions to its cultivation
Showing page 1. Found 7649 sentences matching phrase "kettős termesztés".Found in 1.602 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.