Translations into English:

  • double cropping   

Example sentences with "kettős termesztés", translation memory

add example
A Brussels grondwitloof olyan zöldség, amely kettős termesztési folyamat eredménye: az első a gyökér termesztése, amelyet a hajtatás vagy a nevelés követBrussels grondwitloof is a vegetable which is obtained by means of a dual cultivation process: root cultivation followed by forcing or drawing
Különösen jelentős kettős felhasználhatósága – tudniillik étkezési és olajsajtolási használata egyaránt ismert – valamint a szokásos termesztési körülmények között korai termőre fordulása, magas és folyamatos termékenysége miattIt is very attractive because of its dual suitability for culinary purposes and milling, the speed with which it comes into production, and its high and constant productivity in normal growing conditions
Az ‧/EK tanácsi rendeletnek a pihentetett földek nem elsősorban emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékek közösségi előállításához szolgáló alapanyag-termelés céljából való hasznosítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, ‧. november ‧-i ‧/EK bizottsági rendelettel [‧] összhangban, amely kizárja a cukorrépát a támogatás köréből, a cukorrépa-termesztést ki kell zárni az energianövényekre vonatkozó támogatási rendszerből isIn line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy crops
ameddig a termék termesztési célból történő forgalomba hozatala nem engedélyezett, vagy a címkén, vagy a terméket kísérő dokumentumban fel kell tüntetni a nem termesztési célra feliratotas long as the product has not been authorised for the placing on the market for the purpose of cultivation, the words not for cultivation shall appear either on a label or in a document accompanying the product
Származási ország, és nem kötelező jelleggel a termesztési tájegység vagy a nemzeti, regionális vagy helyi megnevezésCountry of origin and, optionally, district where grown, or national, regional or local place name
a táblázatok első csoportja az ‧/EK rendelet ‧. cikkének értelmében termesztési régió szinten nyújt információta first set of tables giving information at production region level within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No
A gesztenye termesztése igen magas környezeti értéket képvisel, és tökéletesen alkalmazkodik a Galícia belsejében található, alacsonyabb és közepes magasságú hegyvidékek talaj- és éghajlati viszonyaihoz, amelyek a növénytermesztésnek a többi ágazattal szemben igen nagy versenyelőnyt kölcsönöznekChestnut-growing is very valuable in environmental terms and is perfectly suited to the soil and climate conditions prevailing in the mountainou.‧s and highland areas of the interior of Galicia, where it is the most competitive alternative crop
A termesztési szakaszban tilos bármilyen műtrágyát vagy növényvédő szert használniThe use of artificial fertilisers or plant protection products is prohibited during the productive stage
Madeirán támogatást kell nyújtani a kosárkötő fűz termesztéséhez, ami a gazdálkodás fontos kiegészítője, és a sziget leghátrányosabb helyzetű térségeiben a családi kézműves vállalkozásoknak biztosít megélhetéstAid should be granted in Madeira for the production of wicker, which is important as a supplement to farming and provides a livelihood for family craft businesses in the most disadvantaged areas of the islands
A termesztés hagyományos termesztési mód szerint folyik: vetésforgó alkalmazásával, a földrajzi területről származó vetőmagok használatával, nyári és őszi vetéssel, szintetikus vegyi anyagok alkalmazásának tilalma mellettIt is grown according to traditional production methods: crops are rotated, the seed used comes from the geographical area, sowing takes place in summer and autumn, and the use of synthetic chemical products is prohibited
óta a termesztési technikák javítására irányuló tanulmányok is folynakFrom ‧, various studies were also conducted with the aim of improving production techniques
Mindhárom termesztési terület (Hszihu, Csientang és Jüecsou) a Longjing cha előállítására kijelölt, egyforma feltételekkel rendelkező régióAll three growing regions (Xihu, Qiantang and Yuezhou) are designated regions for Longjing cha production, with uniform conditions
A ‧. cikk b) és c) pontjában említett, DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek címkéjén, valamint a kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a nem termesztésre feliratotThe words not for cultivation shall appear on the label of and in documents accompanying products containing or consisting of DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize referred to in Article ‧(b) and (c
vegyes termesztés: együttesen vetett, művelt és betakarított növények, amelyek keveréke alkotja a végterméketmixed crops: crops sown, cultivated and harvested together and producing a mixture as the final product
figyelmeztet arra, hogy az élelmiszer- és mezőgazdasági felhasználású növényi genetikai erőforrásokról szóló nemzetközi szerződésben az Európai Unió kötelezettséget vállal arra, hogy intézkedéseket tegyen a genetikai erőforrások megőrzése érdekében; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy hozzon létre speciális promóciós programokat, amelyek támogatják a génerózió által veszélyeztetett növényfajták felhasználását; hangsúlyozza, hogy ily módon növelni kell a mezőgazdasági termelők és a kertészek érdeklődését a növényi genetikai erőforrásként számon tartott növényfajták termesztése iránt, valamint, hogy megfelelő promóciós programokat kell létrehozni a kihalással fenyegetett haszonállatok esetében isPoints out that the European Union has undertaken, in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, to carry out measures to conserve genetic resources; calls, therefore, on the Commission to create specific sales promotion programmes to encourage the use of plant varieties threatened with genetic erosion; stresses that this is intended to make it more attractive for farmers and horticulturalists to grow varieties listed as plant genetic resources, and that similar sales promotion programmes should be created for endangered breeds of farm animals
ezen előfeltevés alapján úgy véli, hogy – amennyiben a zéró tolerancia megvalósíthatatlan – az ökológiai termesztésre vonatkozó százalékos küszöbértéknek a nulla felé kell tendálnia, a GMO-k jelenlétét ily módon a technikailag elkerülhetetlen szintre csökkentve, mégpedig a véletlenszerű keveredés megakadályozására alkalmas intézkedések foganatosítása révénmaintains, therefore, that if implementing zero tolerance is impossible, the percentage threshold for organic farming must be very close to zero, reducing the presence of GMOs to the level of the technically unavoidable by adopting appropriate measures to prevent accidental contamination
felhasználásuk nélkülözhetetlen valamely károsító szervezet vagy konkrét betegség elleni védekezésben, amelynek esetében nem áll rendelkezésre más biológiai, fizikai vagy növénynemesítési alternatíva vagy termesztési gyakorlat, vagy egyéb hatékony gazdálkodási gyakorlattheir use is essential for the control of a harmful organism or a particular disease for which other biological, physical or breeding alternatives or cultivation practices or other effective management practices are not available
Az említett területen folytatott rizstermesztés hosszú távon folytatható, mivel a terület lehetővé teszi a termesztéshez szükséges környezetbiológiai rendszer, flóra és fauna fenntartását, ezen kívül a mezőgazdasági problémák, mint pl. a talaj elszikesedése elkerülhetőkGrowing rice in the abovementioned areas is sustainable inasmuch as it enables the associated ecosystem, the fauna and the flora, to be maintained and furthermore avoids agricultural problems such as the salinisation of the soil
A Petit Épeautre de Haute Provence termesztése során nagyon kedvezőek a májusi esők, amelyek lehetővé teszik a gabonaszem növekedésétPetit Épeautre de Haute Provence makes best use of the rains in May, which allow the grain to swell
Ami az almák termesztésének biológiai előfeltételeit illeti, az észak-amerikai indián földművesek ugyanolyanok voltak, mint az eurázsiai földművesek, az északamerikai vadalmák pedig olyanok voltak, mint az eurázsiai vadalmák.As far as biological prerequisites for apple domestication were concerned, North American Indian farmers were like Eurasian farmers, and North American wild apples were like Eurasian wild apples.
a vetésforgóra (például azonos növény termesztése minden évben vagy minden negyedik évbencrop rotation (for example, cultivating the same plant species every year or every fourth year
A termesztési mód (‧. oszlopType of crop (column
Ellentétes-e az Európai Unió rendelkezéseivel, és ha igen, pontosan mely rendelkezésekkel a Litván Köztársaság büntető törvénykönyve ‧. cikke, amennyiben feltétel nélkül büntetőjogi felelősséget állapít meg kivétel nélkül bármilyen típusú kender termesztése miatt, tekintet nélkül annak hatóanyag-tartalmára?Is Article ‧ of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, in so far as it imposes criminal liability unconditionally for the cultivation of any type of hemp without exception, irrespective of the amount of active substance in it, contrary to provisions of the European Union and, specifically, which ones?
mivel az elmúlt néhány évben a liliomhagymák termesztési módszerében bekövetkezett változások előrehozták a betakarítási és értékesítési szezontWhereas over the past few years, charges in the methods of growing lilium bulbs have brought forward the harvesting and marketing seasons
Az bekezdésben előírt követelmények kiterjedhetnek az alábbi intézkedésekre is:-a vető-és egyéb burgonya elkülönített termesztéseThe requirements provided for in paragraph ‧ may include measures to:-separate the production of seed and other potatoes
Showing page 1. Found 7649 sentences matching phrase "kettős termesztés".Found in 3.465 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.