Translations into English:

  • double cropping   

Example sentences with "kettős termesztés", translation memory

add example
hu Különösen jelentős kettős felhasználhatósága – tudniillik étkezési és olajsajtolási használata egyaránt ismert – valamint a szokásos termesztési körülmények között korai termőre fordulása, magas és folyamatos termékenysége miatt
en It is very attractive because of its dual suitability for culinary purposes and milling, the speed with which it comes into production, and its high and constant productivity in normal growing conditions
hu A Brussels grondwitloof olyan zöldség, amely kettős termesztési folyamat eredménye: az első a gyökér termesztése, amelyet a hajtatás vagy a nevelés követ
en Brussels grondwitloof is a vegetable which is obtained by means of a dual cultivation process: root cultivation followed by forcing or drawing
hu A La Bella della Daunia előállítási szakaszának a ‧. pontban meghatározott termesztési területen kell történnie
en The production stage of La Bella della Daunia must take place in the production area demarcated in point
hu A szóban forgó OFJ által érintett terület legújabb, pontosabb és alapos geológiai átsorolása kimutatta, hogy a Monte Amiata-i trahit elnevezésű szikla valójában két kis sziget, míg a termesztésre alkalmas talaj valójában nagyrészt vulkanikus kőzetből származik, homokos, túlnyomó részben szilíciumot tartalmazó, vagy szilíciumban gazdag, a termékleírás ‧. cikkének bekezdésére vonatkozó módosítási javaslatnak megfelelően
en Recently, a more accurate and detailed geological study of the area in which the PGI is grown has revealed that the rocks classified as Trachite del Monte Amiata (Monte Amiata trachyte) are found in only two small districts and that, in fact, the soils suitable for cultivation of the crop mostly result from volcanic and arenaceous rocks, and are consequently predominantly or to a considerable extent composed of silica, as stated in the proposed amendment to the second paragraph of Article ‧ of the specification
hu Ígéretes eredményeket mutatnak az úgynevezett vegyes kultúrák termesztésével végzett kísérletek
en Experiments in the field of so-called mixed cultivation have produced promising results
hu A Franciaország tengerentúli megyéiben meglévő egyedi növekedési feltételek különös figyelmet igényelnek, és e régiókban a növényi termékek termesztésére vonatkozó intézkedéseket, különösen a növény-egészségügyi intézkedéseket el kell fogadni, vagy azokat meg kell erősíteni
en Specific growing conditions in the French overseas departments call for particular attention and measures concerning crop production, in particular plant health measures, must be adopted or strengthened in those regions
hu A keverésre szánt komlónak azonos termesztési területről, azonos betakarításból és azonos fajtából kell származnia
en Hops for blending must come from the same production area and the same harvest and be of the same variety
hu A termelő tagállamok által kijelölt intervenciós hivatalok a bekezdés szerint elfogadott szabályokkal összhangban kötelesek felvásárolni a Közösségből származó, a termesztési területeken az intervenciós központoknál a termelők, illetve azoknak az ‧/EGK rendeletnek megfelelően elismert termelői csoportjai vagy társulásai által megvételre felajánlott olívaolajat
en The intervention agencies designated by the producer Member States shall buy in, in accordance with the rules adopted under paragraph ‧, olive oil of Community origin which is offered to them by producers or producer groups and associations thereof recognized pursuant to Regulation (EEC) No ‧ at intervention centres in production areas
hu ha bármely termesztési régió területe kisebb, mint ‧ hektár, az érintett tagállam a kérdéses régiót hozzácsatolhatja egy szomszédos termesztési régióhoz
en if any production region is less than ‧ ha in area, the Member States concerned may join the region in question to an adjacent production region
hu Az AOC Genève megjelölés használata nem akadályozza a ‧.b. pontban meghatározott termesztési területről származó szőlőből készült, visszaminősített bor megnevezésére szolgáló vin de pays és vin de table suisse elnevezések használatát
en Using the AOC Genève registered designation of origin does not preclude using the designations vin de pays and vin de table suisse to refer to wines made from grapes from the production zone defined in point ‧(b) and downgraded
hu A kifizetésekre vonatkozó feltételek és a rizsre vonatkozó terményspecifikus támogatás kiszámítása nemcsak a ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkében az egyes termelő tagállamok tekintetében meghatározott bázisterülettől vagy-területektől függenek, hanem az említett bázisterületek alterületekre történő esetleges felosztásától és az egyes tagállamok által ennek a felosztásnak a végrehajtására kiválasztott objektív kritériumoktól, a művelésre szánt parcellák termesztésbe való bevonásának feltételeitől és a területek minimális méretétől is
en The terms of payment as well as the crop-specific payment for rice calculation depend not only on the base area or areas fixed for each producing Member State in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, but also on the possible subdivision of those base areas into sub-base areas and on the objective criteria chosen by each Member State to perform this subdivision, on conditions in which the cultivated parcels are put into cultivation and on the minimum size of the areas
hu A Colline Pontine oltalom alatt álló eredetmegjelölés termesztési területe a Lazio tartományban, Latina megye területén található alábbi települések közigazgatási területét érinti
en The production area of the Colline Pontine protected designation of origin covers the administrative areas of the following municipalities in the Province of Latina in the Region of Lazio
hu Környezetbarát termesztési módszerek
en Environmentally-friendly production methods
hu szállító: bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely hivatásszerűen foglalkozik a következő tevékenységek közül legalább eggyel a zöldségszaporító és-ültetési anyagokkal kapcsolatban: szaporítás, termesztés, megőrzés és/vagy kezelés, valamint forgalmazás
en supplier means any natural or legal person carrying out professionally at least one of the following activities with regard to vegetable propagating and planting material: reproducing, producing, preserving and/or treating and marketing
hu Olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer
en Geographical information system for olive cultivation
hu Az irányelv kiterjed a GMO-k környezetbe történő kísérleti kibocsátására, azaz a GMO-k kísérleti célú környezetbe juttatására (például helyszíni vizsgálatok céljából), valamint a GMO-k (GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló termékek) forgalomba hozatalára, például termesztés, behozatal vagy ipari termékekké történő feldolgozás céljából.
en This directive covers the experimental release of GMOs into the environment, in other words the introduction of GMOs into the environment for experimental purposes (such as for field testing) and the placing of GMOs on the market (products containing or consisting of GMOs), such as for cultivation, import or processing into industrial products.
hu mivel a közösségi borágazat számos egyedi sajátosságot mutat a termesztési mód, valamint a termelés és a forgalmazás szerkezete tekintetében, amelyek megkülönböztetik más mezőgazdasági ágazatoktól; és mivel ennélfogva nem helyénvaló termeléstől függetlenített egységes fizetési rendszer alkalmazását előirányozni ebben az ágazatban
en whereas the Community wine sector has a number of specific features in terms of growing methods and production and marketing structures which set it apart from other agricultural sectors; whereas the decoupled single payments system should therefore not be applied in this sector
hu Amennyiben a garantáltan jogosult legnagyobb területet az ‧/EK rendelet ‧. cikke harmadik bekezdésében előírtak szerint szétosztják a termesztési zónák és termesztési régiók között, a következő előírásokat alkalmazzák: a) ha bármely termesztési régió területe kisebb, mint ‧ hektár, az érintett tagállam a kérdéses régiót hozzácsatolhatja egy szomszédos termesztési régióhoz
en Where the maximum guaranteed area is distributed among the production zones and production regions as provided for in the third paragraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧, the following provisions shall apply: (a) if any production region is less than ‧ ha in area, the Member States concerned may join the region in question to an adjacent production region
hu Az articsóka termesztésére alkalmas talajok nagy többsége jelentős mennyiségű kalciumot, magnéziumot és káliumot tartalmaz, elsősorban ennek köszönhető, hogy a növény jól tűri a magas hőmérséklet és az alacsony relatív páratartalom okozta stresszt
en The significant quantity of calcium, magnesium and potassium present in the vast majority of fields in which the artichoke is grown is the principal reason for the plant's characteristic resistance to stress consequent upon high temperatures and low relative humidity
hu a cukorrépa, csicsóka, illetve cikória pihentetett földeken történő termesztését nem kell kizárni
en the cultivation of sugarbeet, Jerusalem artichokes or chicory roots on land set aside should not be ruled out
hu a termesztés hagyománya
en history of growing
hu Szicíliában a Pistacchio Verde di Bronte széles körben elterjedt termesztése az arab uralom (i. sz. VIII. és IX. század) idejére nyúlik vissza
en Pistacchio Verde di Bronte has been widely grown in Sicily since the period of Arab domination (AD ‧th and ‧th centuries
hu az integrált termesztés vagy egyéb környezetbarát termelési módszerek elősegítése
en promoting integrated production or other environmentally sound production methods
hu A fentiek bizonyítják, hogy a Všestarská cibule tulajdonságait a termőterület, valamint a termesztés és feldolgozás módja határozza meg
en It was pointed out above that the characteristics of Všestarská cibule derive from the growing area and from the growing and processing method
hu Következésképpen az éghajlat- és a talajviszonyok egyedülálló és eredeti módon ötvöződnek a liguriai termelők termesztési gyakorlatával
en This makes the combination of climate and soil for the grower in Liguria inimitable and special
Showing page 1. Found 7649 sentences matching phrase "kettős termesztés".Found in 2.177 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.