Translations into English:

  • marion   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (43)

Alma Maria Mahler-Werfel
Alma Mahler-Werfel
Anna Maria Pertl
Anna Maria Mozart
Gimbutas Marija
Marija Gimbutas
IV. Mar Dinkha
Mar Dinkha IV
mar
bite; ; mill; sting
marad
; tarry; abide; bide; dwell; leave; linger; remains; rest; stick; stay; remain
marat
cauterize; etch
marek-féle betegség
marek's disease
marek-féle betegség vírusa
marek's disease virus
mari
; Mari
Mari El
Mari El
Maria José portugál infánsnő
Infanta Maria Josepha of Portugal
Maria Todorova
Maria Todorova
Maria von Vetsera
Baroness Mary Vetsera
Marián
Marian
Marie N
Marija Naumova
Marie Steiner
Marie Steiner-von Sivers
Marija Alekszandrovna Blank
Maria Alexandrovna Blank
Marija Sarapova
Maria Sharapova
marimba
marimba
Mario Božić
Mario Božić
mark
mark
Mark Fistric
Mark Fistric
Market Garden hadművelet
Operation Market Garden
marok
palm; hand; handful
maroken
Moroccan leather; ; morocco; morocco leather
Marvel Hősök
Marvel Heroes
Marvel-univerzum
Marvel Universe
Odzava Maria
Maria Ozawa
Robin és Marian
Robin and Marian
Rökk Marika
Marika Rökk
Santa Maria Donna Regina Nuova
Santa Donna Regina Nuova
Santa Maria Donna Regina Vecchia
Santa Maria Donna Regina Vecchia

Example sentences with "marion", translation memory

add example
hu - És gondold meg: egy szóval sem méltóztatott megmondani nekem, hol maradt valami morzsa a patak mentén.
en "And not once, mark you, did he think fit to tell me where a morsel might have been left along the banks.
hu Az Európai Parlament ‧. október ‧-i határozata a Marek Siwiec mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (‧/‧(IMM
en European Parliament decision of ‧ October ‧ on the request for waiver of the immunity of Marek Siwiec (‧/‧(IMM
hu Csak a barátságunk maradt utána
en All that' s left is our friendship
hu Amikor Frank meghalt, nagyon kevés maradt utána, éppen csak egy egészen szerény jövedelem az én részemre.
en When Frank died there was very little left; only a tiny income for me.
hu Azután, amikor helyzetének összefüggései egyre ismertebbekké váltak számára, Sorak fokozatosan megtapasztalta a többi személyiség megjelenését anélkül, hogy ez emlékezetkieséssel járt volna; valamelyest tudatos maradt, miközben a többiek irányították a testét.
en Then, when the context of his situation started to become familiar to him, Sorak experienced the gradual emergence of his other personalities, without suffering lapses, but remaining conscious on some level while they were dominant in his body.
hu Sir William csak egy hétig maradt Hunsfordban, de ez elég idő volt ahhoz, hogy meggyőződjék, leánya jól van ellátva, s ritkaságszámba menő férjjel és szomszédnővel dicsekedhetik.
en Sir William stayed only a week at Hunsford, but his visit was long enough to convince him of his daughter's being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with.
hu Ha azonban a szárazföldi gépezet feltalálója, sajnálatos módon, mindvégig ismeretlen maradt, nem kell-e attól tartani, hogy a tengeri jármű feltalálója sem akarja elárulni kilétét?
en Yet unfortunately, since the inventor of the terrestrial apparition had persisted in preserving his incognito, was it not to be feared that the inventor of the marine apparition would equally preserve his?
hu Az EBB által igazgatott beruházási eszköz finanszírozására szánt összegek fel nem használt egyenlegei és visszatérítései – a kapcsolódó kamattámogatások kivételével – átcsoportosításra kerülnek a ‧. EFA-ba és továbbra is a beruházási eszköz számára maradnak elkülönítve
en The remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility managed by the EIB, excluding the related interest subsidies, shall be transferred to the Tenth EDF and shall remain allocated to the Investment Facility
hu Az Európai Bizottság lojális marad Walter Hallsteinhez és az összes alapító atyához, aki 50 évvel ezelőtt központi szereplőként útjára bocsátotta ezt a nagyszerű intézményt, a mi közös projektünket.
en The European Commission will remain loyal to Walter Hallstein and all the founding fathers who, 50 years ago, launched this great institution as a central player in our common project.
hu Van azonban egy nagynénikénk, édesanyám lánysorban maradt nővére, Honoria Westphail kisasszony, aki Harrow közelében lakik, így néha eleget tehettünk kedves meghívásának, és meglátogathattuk otthonában.
en We had, however, an aunt, my mother's maiden sister, Miss Honoria Westphail, who lives near Harrow, and we were occasionally allowed to pay short visits at this lady's house.
hu Ő volt, akit az Úr megjövendölt Jehunak, amikor azt mondta: "Fiaid a negyedik nemzedékig Izrael trónján maradnak."
en This was the word of the Lord, which he spoke to Jehu, saying: Thy children, to the fourth generation, shall sit upon the throne of Israel.
hu Az ezredes ezután addig-addig ismételtette vele a történetet, míg meg nem győződött róla, hogy egyetlen részlet sem maradt ki.
en He had been required to repeat the story over and over again until Grishin was satisfied no detail had been left out.
hu Markon töprengett, meg azon, hogyan jelent meg az irodájában szerdán, alig két nappal ezelőtt, csuromvizesen az esőföl, halálra váltan a rémülettől, és elmesélte neki, hogy egy késes férfi megfenyegette.
en She thought about Mark, and how he'd arrived in her office on Wednesday, barely two days ago, wet from the rain and scared to death, and told her about being threatened by a man with a switchblade.
hu E-‧/‧ (EL) előterjesztette: Maria Eleni Koppa (PSE) a Bizottsághoz (‧. szeptember
en E-‧/‧ (EL) by Maria Eleni Koppa (PSE) to the Commission (‧ September
hu Akkor ott marad
en Then she' s going to stay there
hu Mindig rám marad a meló
en Leaves me here to do all the work
hu Megint hagyták, hogy Fayed kicsússzon a markukból
en They let Fayed slip through their fingers... again
hu A Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, székhely: Hamburg (Németország), képviseli: M. Wolter ügyvéd, ‧. október ‧-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen
en An action against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ October ‧ by Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg (Germany), represented by M. Wolter, lawyer
hu A Lengyelország EU-csatlakozását követő napon, a lengyel köztársasági elnök új balközép kormányt nevezett ki, amelyet Marek Belka miniszterelnök vezet.
en A day after Poland's accession into the EU, Polish President Aleksander Kwasniewski appointed a new center-left government, led by Prime Minister Marek Belka.
hu Maradt még elég erőm, hogy megidézzek egy testcserélő varázslatot.
en I've just power enough left to cast a body switch spell."
hu - Kicsodát?! - kiáltotta az ezredes elsápadva és felszisszenve, mintha vipera mart volna bele.
en "With whom!" exclaimed the colonel, turning pale, and shrinking as from the sting of an adder.
hu Jóllehet a kapacitás, a kapacitáskihasználás, a termelés és a termelékenység nőtt és a foglalkoztatási szint stabil maradt, az olcsó árú behozatal növekedésének következményei a kapacitáskihasználásra, a termelésre és a foglalkoztatásra csak később jelentkeznek
en Albeit capacity, capacity utilisation and production, productivity increased and employment remained stable, the effect of the increase in low priced imports on capacity utilisation and production and employment is delayed
Showing page 1. Found 34375 sentences matching phrase "marion".Found in 4.856 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.