Translations into English:

  • marion   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (43)

Alma Maria Mahler-WerfelAlma Mahler-Werfel
Anna Maria PertlAnna Maria Mozart
életben maradsurvive
épen maradstand
Gimbutas MarijaMarija Gimbutas
IV. Mar DinkhaMar Dinkha IV
La Manga del Mar MenorLa Manga
marbite; ; mill; sting
marad; tarry; abide; bide; dwell; leave; linger; remains; rest; stick; stay; remain
maratcauterize; etch
marek-féle betegségmarek's disease
marek-féle betegség vírusamarek's disease virus
mari; Mari
Mari ElMari El
Maria José portugál infánsnőInfanta Maria Josepha of Portugal
Maria TodorovaMaria Todorova
Maria von VetseraBaroness Mary Vetsera
MariánMarian
Marie Angélique de Scoraille de RoussilleAngélique de Fontanges
Marie Ennemond Camille JordanCamille Jordan
Marie NMarija Naumova
Marie SteinerMarie Steiner-von Sivers
Marija Alekszandrovna BlankMaria Alexandrovna Blank
Marija Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnőGrand Duchess Maria Nikolaievna
Marija SarapovaMaria Sharapova
Marika
marimbamarimba
Mario BožićMario Božić
markmark
Mark FistricMark Fistric
Market Garden hadműveletOperation Market Garden
marokpalm; hand; handful
marokenMoroccan leather; ; morocco; morocco leather
mart
Marvel HősökMarvel Heroes
Marvel-univerzumMarvel Universe
Odzava MariaMaria Ozawa
publius vergilius marovirgil
publius vergilius maro#aeneisaeneid
Robin és MarianRobin and Marian
Rökk MarikaMarika Rökk
Santa Maria Donna Regina NuovaSanta Donna Regina Nuova
Santa Maria Donna Regina VecchiaSanta Maria Donna Regina Vecchia

Example sentences with "marion", translation memory

add example
A Bizottság változatlanul elkötelezett marad az egységes gyógyszerpiac teljessé tétele irányában, támogatja a kutatást és fejlesztést az EU vonzóbbá tételével a beruházások és olyan rendszerek létesítése számára, amelyek nagyobb gyógyszerválasztékot nyújtanak a betegek számára, s amelyhez úgy tudjanak hozzájutni, hogy megengedhessék maguknakThe Commission remains committed to completing the single market in pharmaceuticals by encouraging research and development through making the EU more attractive for investment and establishing systems which provide more patient choice through the affordability and availability of medicines
Csak a bíboros és Pavel testvér maradt ülve.Only the Cardinal and Fra Pavel remained seated.
- Mégis százával maradnak kibogozatlanul bűntettek minden évben."And yet there are hundreds of unsolved crimes every year."
A nagyszüleikkel vagy családjaikkal maradt gyerekek nagy száma minden egyes nappal növekszik az Európai Unió új tagállamaiban, valamint a tagjelölt országokban.The large number of children left with their grandparents or families increases every day in the European Union new Member States, as well as in the candidate countries.
Pencroff beszélgetés közben sem maradt tétlen.Meanwhile Pencroff had not been idle.
Előadó: Maria Eleni Koppa (ARapporteur: Maria Eleni Koppa (A
Már csak egy jó tanácsom maradt a számodra, bajnokom folytatta a szellem.The blood-red glitter of a ruby winked back at him.
Mario Skippy Acosta főhadnagy egy wichitai kölyök volt, vörös hajú és még egészen zöldfülű, de ahhoz képest, hogy mindössze kétszáz repült óra állt mögötte, egészen ügyesen elboldogult."Skippy" was First Lieutenant Mario Acosta, a red-haired infant from Wichita who was coming along nicely for a child with only two hundred hours in type.
Chichesternek úrnak válaszolnék, aki azt mondja, "zöldként” gondolkozik és "kékként” szavaz - nos, ami maradt, talán az, hogy "zöldként” is cselekedjen.In answering Mr Chichester, who says he thinks 'green' and votes 'blue' - well, what is left, maybe, is to act 'green' as well.
és az új mintasorozaton elvégzett ismételt vizsgálat vagy eleget tesz a ‧.‧.‧. pont követelményeinek, vagy az eltérések a fenti leíráson belül maradnakand is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of point ‧.‧.‧ or presents deviations within the above specified limits
Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletétQuestions which had not been answered for lack of time would receive written answers (see annex to the Verbatim Report of Proceedings
Gondolom, tisztában vagy vele, hogy ha velünk marad, akkor az elén vallás szerint fogjuk felnevelni.'You know, of course, that if she stays with us, we will raise her in the Elene faith?'
Meddő marad minden, amit tettem!Indeed, nothing that I had done could bear fruit.
Karjuknál fogva ráncigálta ki a lakókat, megkérdezte, nem maradt-e benn valaki, és lázasan mutogatott a vészkijárat felé.He pulled people by the arms; asked if everyone was out; pointed to the exits.
Kizárólag azoktól a pénzintésetektől fogadnak el garanciákat, amelyek megfelelnek a ‧/EGK rendelet előírásainak, és amelyeket megfelelő hatóságok hagytak jóvá, továbbá amelyek olyan garanciákat nyújtanak, amelyek érvényesek maradnak addig, míg el nem számolják, vagy be nem hajtják azokat, és az ügynökség egyszerű kérésére megadják a garanciátGuarantees are obtained only from financial institutions, which fulfill the conditions of Regulation (EEC) No ‧ and which are approved by appropriate authorities, and deliver guarantees which remain valid until cleared or called upon, and are met on the simple request of the agency
Kristina nálam maradAnd I' m getting custody of Kristina
Felhívom a Bizottságot, hogy olyan programot készítsen elő, amely a szegénység strukturális okait szünteti meg, s nem csak annak hatásait, valamint hogy vezessen be ellenőrző rendszert annak követése céljából, hogy mennyi segély ér el a szegényekhez, és mennyi marad a közvetítőknél.I appeal to the Commission to prepare a programme which will remove the structural causes of poverty and not just its effects, and also for monitoring aimed at establishing how much of the aid reaches the poor, and how much is retained by intermediaries.
Így, miközben a polgári jog területén számos előrelépés történt, addig a büntetőjog esetében szinte minden maradt a régiben.Thus, whereas in the case of civil law, several issues have been promoted, in the case of criminal law, things have remained almost at a standstill.
Felszólal a catch the eye eljárás szerint Marian-Jean MarinescuThe following spoke under the catch-the-eye procedure: Marian-Jean Marinescu
A Tanács Bruno Di ODOARDO helyére Edgardo Maria IOZIA-t nevezi ki a Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává Bruno Di ODOARDO hivatali idejének fennmaradó részére, azaz ‧. szeptember ‧-igMr Edgardo Maria IOZIA is hereby appointed a member of the Economic and Social Committee in place of Mr Bruno Di ODOARDO for the remainder of the latter's term of office, which runs until ‧ September
Az öreg ott maradt az ágyon és csak a szemét nyitotta ki.The old man had remained on the bed, and had merely opened his eyes.
A haja koromfekete maradt, de viharvert bőre sokkal sápadtabbá vált, ami a styrek egyik jellemző vonása volt: Szemöldöke és pofacsontja kiugró, szinte elnagyolt lett.His hair was still horse-tail black, but his weathered skin had become pale, a racial characteristic of all Styrics.
Most éppen felelte Zséfi az Izabella mélyén, és reméljük, hogy ott is maradnak.Right now, said Joephi, theyre deep in the Izabella, and lets hope they stay there.
Marija, egy percre, kérlekMarija, one moment, please
Elisabeth Schroedter és Marie Anne Isler Béguin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről a március ‧-i elnökválasztások előtt (BElisabeth Schroedter and Marie Anne Isler Béguin, on behalf of the Verts/ALE Group, on Belarus in the run-up to the presidential elections on ‧ March (B
Showing page 1. Found 34375 sentences matching phrase "marion".Found in 5.937 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.