Translations into English:

  • solomon   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (15)

A Salamon-szigetek zászlajaFlag of the Solomon Islands
betonba való rostált salakbreeze
salaksludge; slags; dross; ; scale; ash; cinders; clinker; scum; slag; cinder
SalamonSolomon
Salamon magyar királySolomon of Hungary
salamon zsidó királysolomon
salamon-szigeteksolomon islands
Salamon-szigetekSolomon Islands
Salamon-szigeteki kakaduDucorps’ Cockatoo
Salamon-szigeteki MunkáspártSolomon Islands Labour Party
Salamon-szigeteki rétisasSanford’s Sea-eagle
Salman KhanSalman Khan
salomshalom
salt lake citysalt lake city
SALT-megállapodásSALT Agreement

Example sentences with "salamon", translation memory

add example
Clare Island Salmon (VFÁClare Island Salmon (PGI
felhívja a figyelmet a régió négy maláriával sújtott országára: Pápua Új-Guineára, a Salamon-szigetekre, Vanuatura és Kelet-Timorra; sürgeti a Bizottságot, hogy fejlesszen ki programokat e probléma leküzdésére, biztosítva a malária elleni megfelelő védelmet, például az érintett országoknak a maláriaszúnyog ellen az ágy fölé helyezett hálóval történő ellátása révénDraws attention to the four countries affected by malaria in the region, Papua New Guinea, the Solomon Islands, Vanuatu and Timor-Leste; urges the Commission to develop programmes to tackle this problem, ensuring that there is adequate protection from malaria, for example, through the supply to affected countries of anti-malarial bed nets
augusztus ‧-én benyújtott kereset- Leifheit kontra OHIM- Vermop Salmon (Twist SystemAction brought on ‧ August ‧- Leifheit v OHIM- Vermop Salmon (Twist System
Ami az ABX által a privatizációja révén potenciálisan szerezhető előnyt illeti, a belga hatóságok a KPMG által készített, és a Bizottsághoz benyújtott fairness opinion-ra (méltányossági állásfoglalásra) hivatkoznak, amely szerint the terms of the proposed sale to [Yvan] are fair and reasonable and represent fair market value (Az [Yvan] számára felajánlott eladás feltételei méltányosak és ésszerűek, és tisztességes piaci értékeket képviselnekRegarding the potential advantage which ABX could gain through being privatised, the Belgian authorities refer to the fairness opinion prepared by KPMG and sent to the Commission which indicates that the terms of the proposed sale to [Yvan] are fair and reasonable and represent fair market value
kg klorid az előállított titán-dioxid tonnánkénti mennyiségére salak használatakorkg chloride per tonne of titanium dioxide produced using slag
Ilyen bulikat Salt Lake- ben nekünk találták ki punkoknakParties are like this in Salt Lake for us punks
Amennyiben egy hajó Salamon-szigeteki megfigyelővel a fedélzetén elhagyja a Salamon-szigetek halászati övezetét, minden intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a megfigyelő a lehető leghamarabb – a hajótulajdonos költségén – visszatérjen a Salamon-szigetekreShould a vessel with an observer from Solomon Islands on board leave the Solomon Islands fishing zone, all measures must be taken to ensure the observer's return to Solomon Islands as soon as possible at the expense of the shipowner
A leírásban az előállítás módjára vonatkozó fejezet úgy módosul, hogy az ökológiai módszerekkel tartott Scottish Farmed Salmon előállításának részleteit is tartalmazzaThe method of production section of the specification has been extended to encompass production details for Scottish Farmed Salmon which have been reared organically
Papagájt lecsukták, hogy leckét kapjon, Metcalf őrnagyot a Salamon-szigetekre hajózták hullát temetni.Popinjay was locked up to be taught a lesson, and Major Metcalf was shipped to the Solomon Islands to bury bodies.
Minden ezt követő évben a szétosztásról a Salamon-szigetek a jegyzőkönyv aláírásának évfordulóját megelőző legkésőbb ‧. napig értesíti az EU-tFor each year thereafter, Solomon Islands shall notify the EU of the allocation no later than ‧ days before the anniversary date of this Protocol
A Bizottság ‧/‧/EK rendelete (‧. augusztus ‧.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (OFJ), Brussels grondwitloof (OFJ), Œufs de Loué (OFJCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ entering certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (PGI), Brussels grondwitloof (PGI), Œufs de Loué (PGI
Nem adtam neked a fele LEA-mat? kérdezte Salo."Didn't I give you half my UWTB?" said Salo.
Salt Lake City- ből repülünkWe' il fly out of Salt Lake City
A Salamon-szigeteki tengerészek béreit a hajótulajdonosok fizetik megSolomon Islands seamen's wages shall be paid by the shipowners
diplomáciai és békés eszközök alkalmazásával történő, a lehető legteljesebb együttműködésre hív fel a Közép-afrikai Köztársasággal, Csáddal és a GoS-sal, a mindenki érdekét szolgáló regionális biztonság megteremtéséértCalls for the fullest possible cooperation between the CAR, Chad and the GoS through diplomatic and peaceful means for the sake of regional security in the interest of all
A bűnöző szegénynép salakja voltak, akiket úgy láncoltak meg római szokás szerint, hogy ők is elsüllyedjenek a hajóval, és különben is halódtak, mint ez gályarabok között szokásos, az egyhangúságtól és a korbácstól.They were just the dregs of the criminal poor, fastened Roman-style, so they would drown if the ship went down, and they were dying, as all galley slaves do from the monotony and the whip.
SALAMON-SZIGETEKSOLOMON ISLANDS
Salo bőrének a színe is, az anyaga is a földi mandarinéra emlékeztetett.Salo had a skin with the texture and color of the skin of an Earthling tangerine.
levélváltás formájában az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásárólin the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Solomon Islands
Sal, heteking is maradhatnak!Sal!- Sal, they could be there for weeks!
a bázeli B‧ sor, amely a rézfeldolgozás [...] salakjaira stb. hivatkozik, nem alkalmazható, helyette a II. rész (OECD) GB‧ sorát kell alkalmaznithe part of Basel entry B‧ that refers to Slags from copper processing etc., does not apply and (OECD) entry GB‧ in Part ‧ applies instead
A díj a Salamon-szigetek halászati övezetében kifogott tonnánként ‧ EURThe fee shall be EUR ‧ per tonne caught within the Solomon Islands fishing zone
SANOFI PASTEUR MSD SNC ‧, rue Jonas Salk F-‧ Lyon FranciaországSANOFI PASTEUR MSD SNC ‧, rue Jonas Salk F-‧ Lyon France
az olyan salak, hamu és maradvány (beleértve az iszapokat is, a szennyvíziszap kivételével), amely fémeket, arzént vagy ezek keverékét tartalmazza és megfelel a ‧. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések ‧. a) vagy ‧. b) pontjában felsorolt követelményeknek (‧ vtszslag, ash and residues (including sludges, other than sewage sludge), containing metals, arsenic or their mixtures and meeting the requirements of note ‧(a) or ‧(b) to Chapter ‧ (heading
A vén Salo elméje annyira különbözött a Rumfoordétól, hogy Rumfoord nem tudott olvasni Salo gondolataiban.Old Salo's mind was so different from Rumfoord's that Rumfoord couldn't read Salo's mind.
Showing page 1. Found 1755 sentences matching phrase "salamon".Found in 1.318 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.