Translations into English:

  • solomon   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (15)

A Salamon-szigetek zászlaja
Flag of the Solomon Islands
salak
sludge; slags; dross; ; scale; ash; cinders; clinker; scum; slag; cinder
Salamon
Solomon
Salamon magyar király
Solomon of Hungary
salamon-szigetek
solomon islands
Salamon-szigetek
Solomon Islands
Salamon-szigeteki kakadu
Ducorps’ Cockatoo
Salamon-szigeteki Munkáspárt
Solomon Islands Labour Party
Salamon-szigeteki rétisas
Sanford’s Sea-eagle
Salman Khan
Salman Khan
salom
shalom
salt lake city
salt lake city
SALT-megállapodás
SALT Agreement

Example sentences with "salamon", translation memory

add example
hu Bárcsak lenne itt egy Salamon mondtam én , hogy ő ítélkezhetne.
en `And would there were a Solomon about,' I said, `so that he might concur.'
hu A Salamon-szigetek felelős a jegyzőkönyvben szereplő, a halászterületekre vonatkozó ellenőrzési rendelkezések hatékony végrehajtásáért
en Solomon Islands shall assume responsibility for the effective implementation of the fisheries monitoring provisions in the Protocol
hu Salamon egyéb dolgait - mind az elsőket, mind az utolsókat - nemde megírták Nátán próféta krónikáiban, a silói Achija prófétai könyvében, meg Iddó látóembernek Jerobeám, Nebát fia ellen írt látomásaiban.
en Now the rest of the acts of Solomon first and last are written in the words of Nathan the prophet, and in the books of Ahias the Silonite, and in the vision of Addo the seer, against Jeroboam the son of Nabat.
hu - Ilyen eszköz, feltéve, ha a mi életünkben létre lehetne hozni, nem szegné meg a SALT-I-et - vágott közbe Karmarov.
en "That is also a violation "Such a device-should it ever exist in our lifetime-is not a violation of the ABM Treaty," Karmarov interrupted.
hu Egy tralfamadori űrhajón, amely a Titánról indult, és a Föld felé tart válaszolta Salo.
en "On a Tralfamadorian space ship out of Titan, bound for Earth," said Salo.
hu Abban az esetben, ha – természeti jelenségeken kívüli – rendellenes körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését a Salamon-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében, az Európai Közösség felfüggesztheti az e jegyzőkönyv ‧. cikkének bekezdésében meghatározott pénzügyi ellentételezés kifizetését
en Where unusual circumstances, other than natural phenomena, prevent fishing activities in Solomon Islands exclusive economic zone (EEZ), the EU may suspend payment of the financial contribution provided for in Article ‧ of this Protocol
hu Salt Lake City
en One million
hu Tényleg jól érzed magad? suttogta Salo.
en "You really all right?" whispered Salo.
hu Sanofi Pasteur MSD SNC, ‧, rue Jonas Salk, F ‧ Lyon Gyártó
en Sanofi Pasteur MSD SNC, ‧ rue Jonas Salk, F-‧ Lyon Manufactured by
hu FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és a Salamon-szigetek közötti szoros együttműködést és szívélyes kapcsolatokat, és különösen a Loméi és a Cotonou-i Egyezménnyel összefüggésben, valamint azon közös óhajukat, hogy továbbra is fenntartsák és fejlesszék e kapcsolatokat
en CONSIDERING the close cooperation and cordial relations between the Community and Solomon Islands, particularly in the context of the Lomé and Cotonou Agreements, and their common desire to further maintain and develop these relations
hu Az Unió tárgyalásokat folytatott a Salamon-szigetekkel egy halászati partnerségi megállapodásról, amely a halászat tekintetében a Salamon-szigetek felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak
en The Union has negotiated with Solomon Islands a Fisheries Partnership Agreement providing Union vessels with fishing opportunities in the waters over which Solomon Islands has sovereignty or jurisdiction in respect of fisheries
hu a bázeli B‧ sor, amely a rézfeldolgozás [...] salakjaira stb. hivatkozik, nem alkalmazható, helyette a II. rész (OECD) GB‧ sorát kell alkalmazni
en the part of Basel entry B‧ that refers to Slags from copper processing etc., does not apply and (OECD) entry GB‧ in Part ‧ applies instead
hu - Nem arról van szó - békített Dean -, mert Salnek joga van a maga gondolkodásához, sőt ha már itt tartunk, Carlo, megkérdem, látod-e benne a szédült méltóságot, ahogy ott ül, és hüvelyezi, miket beszélünk, szerencsétlen fejre ejtett polgár, ennyi mérfölddel a füle mögött...
en And Dean said, "I didn't mean that at all, but we'll let Sal have his own mind, and in fact, don't you think, Carlo, there's a kind of a dignity in the way he's sitting there and digging us, crazy cat came all the way across the country-old Sal won't tell, old Sal won't tell."
hu Az állandó titkárság ‧ órán belül tájékoztatja az Európai Bizottság küldöttségét a Salamon-szigetek halászati övezetében feltartóztatott és szankciókkal sújtott közösségi hajókról
en The Permanent Secretary shall inform the Delegation of the European Commission, within ‧ hours, of all arrests and penalties imposed on Community vessels in the Solomon Islands fishing zone
hu A halfogások fentiekben nem említett átrakása a Salamon-szigetek halászati övezetében tilos
en Any transhipment of catches not covered above shall be prohibited in the Solomon Islands fishing zone
hu Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Halászati Bizottság
en Report on the proposal for a Council regulation concerning the conclusion of the Partnership Agreement between the European Community and the Solomon Islands on fishing off the Solomon Islands [COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Fisheries
hu A bűnöző szegénynép salakja voltak, akiket úgy láncoltak meg római szokás szerint, hogy ők is elsüllyedjenek a hajóval, és különben is halódtak, mint ez gályarabok között szokásos, az egyhangúságtól és a korbácstól.
en They were just the dregs of the criminal poor, fastened Roman-style, so they would drown if the ship went down, and they were dying, as all galley slaves do from the monotony and the whip.
hu tűzihorganyzáskor képződő salak (sarzsonként
en Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch
hu Más salak és hamu, beleértve a tengeri moszat hamuját is; kommunális hulladék hamuja és elégetési maradványa
en Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste
hu Salt a mi ügyünk, oké?
en This stays in the house, okay?
hu Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (másképpen a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed); Rangja: a) Doktor, b) Dr. Születési ideje
en Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed); Title: (a) Doctor, (b) Dr. Date of birth
hu A Salamon-szigeteki hatóságokkal való kapcsolatuknak rendezettnek kell lennie annyiban, hogy – a Közösséggel megkötött halászati megállapodás értelmében – a Salamon-szigeteken végzett halászati tevékenységekből származó valamennyi korábbi kötelezettségüknek eleget tettek
en They must be in order with the Government insofar as they must have fulfilled all prior obligations arising from their fishing activities in Solomon Islands under the fisheries agreement concluded with the Community
hu Hányszor mondjam, Sal, hogy a cimborák egy kenyérre dolgoznak.
en I've told you time and time again, Sal, that we're buddies, and we're in this thing together.
hu MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: ‧.‧.‧. vagy ‧.‧.‧., Pakisztán, útlevélszám
en MOHAMMED, Khalid Shaikh (a.k.a. ALI, Salem, a.k.a. BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, a.k.a. HENIN, Ashraf Refaat Nabith, a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul), born ‧.‧.‧ or ‧.‧.‧ in Pakistan, passport No
Showing page 1. Found 1755 sentences matching phrase "salamon".Found in 1.224 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.