Translations into English:

  • red mullet   
     
    fishery related term
  • surmullet   

Example sentences with "vörös márna", translation memory

add example
hu A II. mellékletben a csíkos vagy bajuszos vörös márnához, a fekete tengeri keszeghez, a közönséges fésűkagylóhoz és a közönséges kürtcsigához alkalmazandó méretkategóriákra vonatkozóan az ennek a rendeletnek a mellékletében megjelenő táblázattal egészül ki a meglévő táblázat
en In Annex II, the table appearing in the Annex to this Regulation concerning the size categories applicable to striped or red mullet, black sea bream, common scallop and common whelk shall be added after the existing table
hu Aztán egy idő múlva márnem kell emlékeztetnem magam minderre
en Aftera while I won' thave to remind myself
hu Több mint két hete, hogy márnem láttam
en ' Lt was now two weeks since I had seen any sign of her
hu Lássukcsak, márnem
en Show me then.Come on
hu Polinézián belül a hawaiiak azzal is kitűntek, hogy vízgazdálkodásukat közmunkára alapozták, és mesterséges halastavakat építettek, amelyekben indiai heringet és márnát tenyésztettek.
en Hawaii was also unique within Polynesia in using mass labor for aquaculture, by constructing large fishponds in which milkfish and mullet were grown.
hu A gőte furulyál A márna hárfán zeng
en The newt play the flute The carp play the harp
hu Kereskedőhajók szántották a kék óceánt, csukával és tonhallal, süllővel és márnával súlyos hálóikat vonták be a halászok; az erdő vadban dúskált, éhes száj nem akadt sehol.
en Merchant ships plied to and fro on the blue oceans, and fishermen hauled in brimming nets of cod and tunny, bass and mullet; the forests ran with game, and no children went hungry.
hu És tőkehalak, pérhalak, tengerinyelvek, tengeripókok, szardellák sorra mind a hordóba kerültek a márna mellé.
en As you can well imagine, the bass, the flounders, the whitefish, and even the little anchovies all went together into the tub to keep the mullets company.
hu Végezetül, a korallok kérdését illetően kétségtelen, hogy a vörös és rózsaszín korallt a világ számos régiójában túlhalásszák.
en Finally, on the question of corals, there is no doubt that red and pink corals have been overharvested in many regions of the world.
hu a Spanyolország lobogója alatt a ‧M NAFO-övezetben közlekedő hajóknak a vörös álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról
en establishing a prohibition of fishing for redfish in NAFO zone ‧M by vessels flying the flag of Spain
hu - Ó! - mondta a hölgy; és mivel barátunk nyomban eltávozott, több lényeges szó nem esett e témával kapcsolatban egészen másnap estig, mikor Douglas, a kandalló mellett, a legjobb karosszékben ülve, kinyitotta a kopott, vörös fedelű, vékony, régimódi, aranyszegélyes albumot.
en "Oh!" said the lady; which, as our friend immediately left us again, was the only other word of importance contributed to the subject till, the next night, by the corner of the hearth, in the best chair, he opened the faded red cover of a thin old-fashioned gilt-edged album.
hu Nem látja, hogy az a finom vörös lé teljességgel kiszáradt alóla?
en And can't you see that all that nice, red gravy is completely dried away?'
hu - Köszönöm, doktor úr! - mondta halkan a vörös hajú lány.
en "Thank you, Doctor," said the red-haired girl, softly.
hu Az apám azt mondta: Kilencszáz ördög és maga az ezredes lovon nyargalva fogják gondodat viselni, ha a Vörös Bikát megtaláltad.
en I saw the Red Bull on the green field, and my father he said: "Nine hundred pukka devils and the Colonel riding on a horse will look after you when you find the Red Bull!"
hu Dühöngő őrült volt ez a barikád; leírhatatlan lármát harsogott a fellegekbe; némelykor, a katonaság ingerlésére, viharzó sokaság lepte el; tüzelő arcok nyüzsögtek és zsibongtak rajta, puskák, kardok, fütykösök, balták, lándzsák, szuronyok tüskézték a tetejét; a szél óriás vörös zászlót lengetett fölötte; vezényszavak harsogtak, harci dalok, dobpergés, női zokogás, éhezők keserves kacaja hallatszott róla.
en This barricade was furious; it hurled to the clouds an inexpressible clamor; at certain moments, when provoking the army, it was covered with throngs and tempest; a tumultuous crowd of flaming heads crowned it; a swarm filled it; it had a thorny crest of guns, of sabres, of cudgels, of axes, of pikes and of bayonets; a vast red flag flapped in the wind; shouts of command, songs of attack, the roll of drums, the sobs of women and bursts of gloomy laughter from the starving were to be heard there.
hu Maugli mosolyogva pillantott le, és tökéletesen utánozta a Csikájnak, a Dekkán ugrópatkányának cincogását - értésére adván ezzel a Vörös Kutyáknak, hogy nem becsüli őket többre, mint Csikájt.
en Mowgli looked down with a smile, and imitated perfectly the sharp chitter-chatter of Chikai, the leaping rat of the Dekkan, meaning the dholes to understand that he considered them no better than Chikai.
hu Vörös hajáról, tartásáról könnyen fel lehetett ismerni Jacket, aki az erdő felől ért mögéjük.
en Jack, identifiable by personality and red hair, was advancing from the forest.
hu A védekező düh vörös kontaktlencséjén keresztül Joe manipulációs eszköznek látta a nő nyugalmát.
en ’ Through the red lenses of his defensive anger, Joe perceived her calmness as a tool of manipulation.
hu Későre jár, s a jó vörös bor minden hálósipkánál jobban melegít.
en It grows late, and a night- cowl of good claret is worth all the considering-caps in Europe."
hu És a csillagok mögöttem kékek voltak, nem vörösek.
en And the stars behind were blue, not red.
hu A legtöbb beteg a bőr és a testüregeket fedő nyálkahártyák múló, vörös elszíneződését észleli, amely a Cyanokit alkalmazását követően akár ‧ napig is tarthat
en Most patients will experience a reversible red colouration of the skin and membranes lining body cavities (mucous membranes) that may last up to ‧ days after administration of Cyanokit
hu Az arc darabokra hullott, és a fej hátsó részét vörös felhő borította, a test pedig egyenesen előrezuhant, mindeközben a legnagyobb zaj a halott kezéből kieső fegyver csattanása volt a padlón.
en The body-the face was sprayed away, and the back of his head erupted in a cloud of red-then it just fell straight down, and the loudest sound was the clatter of the rifle hitting the floor, loosed from the dead hands.
hu Függetlenül attól, hogy hiányzott-e vagy sem az életéből a babázás, Rowan ezt most nagyon szerette volna a kezébe fogni, hogy megsimogassa rózsapiros, kerek arcát, esetleg megcsókolja kissé elnyílt, vörös száját, végighúzza mutatóujját gyengéden formált mellén, amelyen olyan érzékien feszül a szoros ruhaderék.
en And whether or not she'd ever wanted dolls, she felt a desire to touch this one now, to feel its round and brightly rouged cheeks, to kiss, perhaps, its slightly parted red lips, to touch with the tip of her right finger the subtly shaped breasts pressed so erotically beneath its tight bodice.
hu Az arca azonban falfehérre sápadt, s mindkét pofacsontján vörös foltok gyúltak.
en But his face was deathly pale and bright spots burned red on each cheek.
Showing page 1. Found 6341 sentences matching phrase "vörös márna".Found in 1.568 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.