Translations into Old High German (ca. 750-1050):

  • irringan 
  • melkan 

Similar phrases in dictionary Maya-Q'eqchi' Old High German (ca. 750-1050). (41)

b'ich'ok
skellen; skelen
ch'e'ok
fuolen; biruoren; bihruoren; fehtan
chiq'ok
scutten
hab'ok
kiuwan
hach'ok
bîzan
hob'ok
leidazzen
jach'ok
bîzan
jek'ok
teilen; teilôn
jit'ok
bintan
jot'ok
krazzôn; tarôn
k'ob'ok
borôn
liq'ok
biogan
loq'ok
koufen
nat'ok
thrucken
ok
ingangan; biginnan
ok chi ha'
irtrinkan
pak'ok
biliden
patz'ok
bitten; frâgên
pech'ok
drescan
pisk'ok
springan
potz'ok
slahan
re'ok
brestan
req'ok
leckôn; lecken
rik'ok
brâwezzen
sik'ok
suohhen
sik'ok u
kiosan
siq'ok
biogan
sob'ok
malan
t'i'ok
stôzan
t'ok'
knopf
ti'ok
bîzan
tob'ok
firlâzan
wa'ok
ezzan
xeb'ok
gizwiggen
xeq'ok
stehhan
yab'ok
malan
yeq'ok
stôzan
yok'ok
hackôn
yoq'ok
knetan
yot'ok ch'ool
hriuwôn; riuwôn